רכוש בגירושין

סמכות עניינית בנושאים של חלוקת הממון בין בני זוג, נתונה לבימ"ש לענייני משפחה. אולם, אם הוגשה קודם לכן, תביעת גירושין, שהיא כרוכה כנדרש, ונושאי הרכוש נכרכו במלואם, תהא הסמכות לדון נתונה לבית דין רבני.

נושא הרכוש כולל, בין היתר, עסקים (לרבות נושא מוניטין), דירת מגורים, דירות להשקעה, רכב, חסכונות, קופות גמל, קרנות נאמנות, ביטוח חיים, קרן פנסיה, נכסי קריירה, וכל הרכוש בכלל, לרבות זכויות סוציאליות ממקומות עבודה, אשר נצברו ע"י הצדדים במהלך החיים המשותפים.
ככלל, עפ"י החוק ליחסי ממון, רכוש שאינו משותף במסגרת האיזון, הוא רכוש אשר נרכש לפני הנישואין, כמו גם מתנות וירושות אשר התקבלו במהלך הנישואין.
במקרים המתאימים, אפשרי לטעון,שהיתה כוונה של שיתוף ברורה בנכסים, אשר נרכשו טרם הנישואין.
בתביעות גירושין רבות, עולות טענות של מתנה או הלוואה אשר התקבלו במהלך הנישואין, כאשר המטרה היא להעניק יתרון רכושי לאחד הצדדים על חשבון "יצירת" מתנה או הלוואה.
ככלל, הצדדים מתחלקים ברכוש אשר נצבר במהלך חיים משותפים מחצה על מחצה. לפיכך, גם החובות וההתחייבויות אשר הצטברו במהלך נישואין, שייכים גם הם לשני הצדדים בחלקים שווים. חריג לעניין זה, הוא חובות שהצטברו, והם לא בידיעתו של הצד האחר, ואשר הצטברו שלא לטובת התא המשפחתי, כך לדוגמא הימורים או בגידות.
יש הבדל מהותי בין צדדים שנישאו טרם 1.1.1974, לבין אלו שנישאו לאחר מועד זה.
צדדים שנישאו טרם מועד זה, יכולים לחלק את הרכוש המשותף שנצבר להם, גם לפני פקיעת הנישואין. קרי, חלוקת הרכוש יכולה להיעשות על דרך של תביעה לפירוק שיתוף, בלי קשר לגירושין.
על הזוגות אשר נישאו לאחר מועד 1.1.1974 חל חוק יחסי ממון. עפ"י החוק, לצורך חלוקת הרכוש המשותף יש לעשות "איזון של משאבים". האיזון ייעשה עת פקיעת הנישואין או עקב מות צד.

על שם מי רשומים הנכסים?
מורכבות חלוקת הרכוש נובעת, בין היתר, כתוצאה מרישומו של נכס על שם צד אחד, ולא בחלקים שווים.
"מירוץ סמכויות" או לחלופין "מירוץ ההחלטות", מקבלים חשיבות משמעותית כאשר נכס רשום על שם צד אחד. יש להיוועץ עם מומחה בתחום כדי לבדוק את הנושא.
צדדים רבים עורכים הסכם ממון. קיימת בעייתיות, כאשר אין הסכם בין הצדדים המחלק את הרכוש ואין הסכמה לגבי החלוקה מחצה על מחצה.
יש לנהוג בעניין זה על דרך של "סוף כל מעשה בהקלטות תחילה". כסף שחור, מוניטין, טיפים, עסק סמוי מהעין וכדומה, אלו טענות שעולות לעיתים קרובות בערכאות השונות.
עליכם להקדים את התרופה למכה!
עליכם לחשוב על דרך הוכחה כשהשמיים בהירים, ולא כאשר נושבת הרוח והימים הופכים להיות סגריריים יותר, שכן אז, קשה יהיה להוכיח שרב הנסתר על הגלוי