הסכם ממון – דוגמאות להסכמי ממון

הסכם ממון – דוגמאות להסכמי ממון

הסכם ממון – דוגמאות להסכמי ממון

המודעות בשנים האחרונות גוברת לחשיבותו של הסכם ממון. אחוזי גירושין גבוהים ומתחים הגלומים בהליך, בין היתר, רכוש, משמורת ומזונות ילדים, גורמים לצדדים לפעול על דרך של "סוף מעשה במחשבה תחילה".
צדדים אשר פותחים פרק ב' מודעים היטב לחשיבותו של הסכם הממון. הסיבה העיקרית לכך היא שהם חוו את השלכות הליך הגירושין ואת ההשלכות הנגרמות ממנו. לפיכך, הם נוהגים בזהירות שמתבקשת.
התודעה לחשיבותו של ההסכם בקרב צדדים שנישאים גוברת, אולם, היא עדיין בשלביה המוקדמים. כך לדוגמא עולה: מהסטטיסטיקה של בתימ"ש ובית דין רבני על המאבקים הרכושיים.
הסכם ממון הוא מדריך לחיים שלווים ויציבים וייעודו הוא להגנה ולא לגירושין. הוא מהווה כלי המשרת את המטרה של שמירת הממון של אחד הצדדים, והוא מונע סכסוכים ממוניים ותביעות בבתי משפט/בבתי דין.
היתרון הגדול של הסכם הממון הוא הפחתת העימות בין הצדדים עת הליכי גירושין, עימות שמהווה לנזקים ממוניים ונפשיים לצדדים ולילדים.
הסכם הממון צופה את פני העתיד.
החוק ליחסי ממון בין בני זוג (התשל"ג – 1973) קובע, כי הסכם ממון ייעשה בכתב והוא יאושר בבית משפט לענייני משפחה או בבית דין רבני. הערכאה המוסמכת, לפי העניין, תאשר את ההסכם לאחר שהיא נוכחה, כי הצדדים חתמו על הסכם הממון מרצונם החופשי, ושהם מבינים את המשמעויות המשפטיות. ככלל, אישורו של הסכם ייעשה בנוכחות שני צדדים, למעט מצב בו צד אחד נאלץ להיעדר בגלל סיבה מוצדקת.
שינוי בהסכם ייערך גם בכתב ויעבור את אישור הערכאה המוסמכת. הסכם ממון אשר שלא אושר על ידי הערכאה, חסר תוקף משפטי.
הסכם ממון שנערך טרם הנישואין, יאומת על ידי רושם נישואין/נוטוריון. האימות נותן את התוקף החוקי להסכם.
הסכם ממון דורש הבנה מעמיקה וידע משפטי.
הסכם ממון לא שולל כלל את השיתוף בנכסים בין בני זוג. קרי, אפשר לקבוע בהסכם, שיהיה שיתוף מלא בנכסים וברכוש כפי שיצטברו במהלך הנישואין בין הצדדים.
על צדדים שנישאו לאחר 1.1.74, ולא ערכו ביניהם את הסכם הממון, יחול הסדר הקבוע בחוק, "הסדר איזון המשאבים" כפי שעולה מסעיף 5 לחוק. ע"מ לחלק את הרכוש בין הצדדים, יש להמתין עד ליום פקיעת הנישואין או חו"ח למות של אחד הצדדים.
הסכם הממון דוחה את "הסדר איזון משאבים", והוא מונע מצב שבו אחד הצדדים יעמוד בפני "סחיטה" של הצד האחר.
ע"מ למנוע את תרגיל ה"סחיטה" של הארכת נישואין לצרכים ממוניים בלבד, ראוי שהצדדים יכללו בהסכם את חלוקת הרכוש ואת מועד החלוקה. כמו כן, ראוי לקבוע שחלוקת הרכוש תתבצע עם הפירוד בין הצדדים ולא עת מתן "גט". על הסכם הממון לקבוע את עתיד הרכוש המשותף כפי שייצבר ע"י הצדדים, לרבות מתנות וירושות.
האם הסכם ממון שאושר על ידי הערכאות ניתן לביטול? לאחר אישורו של ההסכם על ידי הערכאה המוסמכת, מאוד קשה לבטלו, אם כי הדבר אפשרי. על הצד שמבקש את ביטול ההסכם להוכיח כי נפל פגם בכריתת ההסכם, לדוגמא: טעות, הטעייה, עושק או כפיה.
צדדים שפניהם לקראת שותפות אמיתית וחיי נישואין בריאים ויציבים או שהם במהלך חיי נישואין, וחושבים ביום בהיר על יום סגרירי, ראוי לערוך הסכם ממון, בהיר, נהיר, שלא יותיר מקום לספקות או לפרשנויות, ואשר יסדיר את הנושאים הרכושיים כרצונם של הצדדים

באתר ניתן למצוא תחת חדשות "גט IT" דוגמא להסכם ממון. חשוב לזכור שהדוגמא להסכם הממון שבאתר כללית ויש להיוועץ עם מומחה כדי להתאימה לצרכים שלכם. דוגמאות להסכמי ממון אינם חסרים, אך מה שחשוב בתוך כל אותם ההסכמים, הוא למצוא את המאפיינים הייחודיים למקרה הספציפי שלכם.