עילות גירושין

בית דין רבני מיישם את הדין העברי בכל הנוגע לענייני גירושין.

לכן, אין גירושין בלי סיבה מוצדקת. בהיעדר הסכמה של זוגות להתגרש, נדרש בן הזוג להוכיח את עילות גירושין המוצדקות. אולם, במידה וזוג מסכימים יחד להתגרש, "בא לציון גואל".

רוב המקרים מלווים ברגשות שהם מעורבים בהם צד אחד אינו מעוניין להתגרש ושיקוליו עמו, בדרך כלל השיקולים הם: אהבה נכזבת, בן זוג נבגד, רצון לסחיטת כספי הבעל ע"י דרישת מזונות אישה וכדומה. בהיעדר הסכמה שהיא הדדית, חייב צד אשר רוצה להתגרש לתמוך את רצונותיו להתגרש, בעילות גירושין שמוכרות בדין.

במקרים רבים, מובאים בפני בתי דין בנימוקים של "אנחנו לא מתאימים", "נמאס לי ", "הכי טוב להתגרש". בפועל, הסברים אלו כשלעצמם אינם מוכרים בדין ואינם מצדיקים גירושין, קרי אינן עילות גירושין.

עילות גירושין הם מכשול בפני צד שמעוניין לסיים את חיי נישואיו. אם הוגשה ע"י הבעל תביעת גירושין ואין בידיו עילת גירושין שהיא תקפה, הוא יהיה חשוף לדחיית התביעה או לחלופין, יחוייב בתשלום כתובה.

יש לבחון עילות גירושין, חשוב לבססן על נסיבות רלוונטיות בתיאור עובדות רלוונטיות, ולכלול בהן מספר רב של עילות המוכרות בדין ע"מ להגדיל את סיכויי התביעה.

העילות וחשיבותן:
יש חשיבות לבחירת העילה, ולאופן בו היא מוצגת במסגרת ההליך.

בחירה לא נכונה של עילות הגירושין או הצגתן בדרך לא משכנעת, עלולות להוביל לדחייתה של התביעה ולהשלכות שנלוות לה מבחינה אמוציונאלית ומבחינה רכושית. ראוי להיוועץ עם עורך בתחום הגירושין ע"מ לבחון את המקרה הספציפי שלכם ולבחור את העילות המתאימות ביותר לנושא זה.

עילות הגירושין שעומדות לאישה כנגד הבעל:
1. בן זוג שנוהג ש"לא כמנהג בעל באשתו", נוקט באלימות מילולית/פיזית/נפשית
2. כחלק מחובותיו של בעל, עליו לקיים יחסי אישות עם אישתו בתדירות מסוימת, אחרת, הוא ייקרא "מורד"
3. מחלות מדבקות ומסוכנות של הבעל
4. טענות בדבר מומים שגורמים לאישה גועל מבן זוגה. קיים חריג בעניין זה והוא: ידיעתה של האישה על המום לפני הנישואין
5. "עקרות" טענה שתעלה לאחר עשר שנים של נישואין

עילות גירושין שעומדות לבעל כנגד האישה:

1. טענות בדבר מומים שמונעים ממנה לקיים יחסי אישות
2. עקרות: טענה שתעלה לאחר עשר שנים של נישואין
3. עוברת על דת משה: אישה שמכשילה את בעלה וגורמת לו לעבור על איסורים, לדוגמא: גורמת לו לאכול אוכל לא כשר. לנושא זה, חשוב שהבעל שומר דת על דרך הקבע
4. עוברת על דת יהודית: עוברת על מנהגי צניעות, מקללת, נוהגת בפריצות, מכה או מעליבה את הבעל
5. מעשי כיעור: אישה שעושה מעשים אשר יש בהם חשד לפיהם היא זנתה תחת בעלה
6. "טענת מאיס עליי" – התנהגותו של הבעל ונתוניו הגופניים נמאסו על האישה ואינה יכולה עוד לקיים עימו יחסי אישות

וודאי תתעניינו בנוסף לאמור גם בנושאים הקשורים לענייני משפחה:

מירוץ סמכויות

בית משפט לענייני משפחה

אגרות בית משפט לענייני משפחה

טלפונים ופקסים בית משפט לענייני משפחה

לקבלת ייעוץ משפטי מיידי בענייני בית הדין הרבני ניתן ליצור קשר לנייד שמספרו – 052-5070050 או למלא את דף "יצירת הקשר" ונציג מטעמנו ייצור קשר בהקדם.