תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

חלוקת מניות בגירושין

גירושין יכולים להיות תהליך מאתגר וטעון רגשית, במיוחד כאשר הוא כולל חלוקת נכסים שנצברו במהלך הנישואין. מורכבות זו מתעצמת בקרב עובדים בתעשיית ההיי-טק, שבה למניות ואופציות יש ערך מהותי והם מוענקים לעובד כתמריץ אטרקטיבי לרגל העסקתו או כתגמול בגין עבודתו. מאמר זה בוחן את השיקולים המשפטיים סביב חלוקת מניות בגירושין, תוך התמקדות בעובדים בחברות הייטק ישראליות.

 

האתגר: חלוקת מניות בגירושין

בהליכי גירושין, ישנה חשיבות מכרעת להתייחס לחלוקת הנכסים הפיננסיים בין בני הזוג. עם זאת, הקביעה אם נכסים אלו הם רכוש משותף וכיצד לחלק את ערכם בצורה הוגנת בין הצדדים, יכולה להיות מורכבת. אמירה זו תקפה ביתר שאת בישראל של העשורים האחרונים, שבה פועלות חברות היי-טק רבות המתמרצות את עובדיהן במניות ואופציות.

על רקע זה, זוגות רבים מתמודדים עם אתגרים בכל הנוגע לחלוקת מניות בגירושין. אמנם לנכסים אלו יש ערך משמעותי בתוך נכסי המשפחה, אך לא תמיד הכללים לחלוקתם ברורים. יתר על כן, ההליכים המשפטיים שונים בין מניות לאופציות, מה שמסבך עוד יותר את העניינים.

 

האם חלוקת מניות בגירושין אפשרית בכלל?

אופציות ומניות נחשבות כנכסים הנתונים לחלוקת רכוש בגירושין או בפרידה, כאמור בסעיף 5(א) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973. חוק זה מזכה כל אחד מבני הזוג במחצית מהסכום של שווי כל הנכסים שנצברו ביניהם במהלך הנישואין. כתוצאה מכך, חלוקת המניות והאופציות היא חלק בלתי נפרד מחלוקת הרכוש במהלך הליכי גירושין.

 

על המורכבויות הכרוכות בחלוקת מניות בגירושין

חלוקת מניות בגירושין היא סוגיה מורכבת שעימה מתמודדים, כאמור, זוגות רבים בישראל. מניות ואופציות אלו מהווים לרוב נכסים משמעותיים בתוך התא המשפחתי, מה שהופך את הקביעה כיצד יש לחלקם במהלך הליך הגירושין, לצורך אקוטי.

בעת חלוקת במניות בגירושין, שיקול קריטי נוסף הוא האם לבחור במניות בפועל או להעדיף הסדר מזומן שווה ערך. לכל מקרה יש נסיבות ייחודיות, ויש לקחת בחשבון את ההשלכות ארוכות הטווח של כל בחירה.

הערכת שווי האופציות מהווה אתגר נוסף, שכן מדובר בנכסים ספקולטיביים עם סחירות מוגבלת. פעמים רבות בתי המשפט דוחים הערכת שווי בתיקי גירושין למועד מאוחר יותר, כגון מכירה או הנפקה של החברה. גישה זו עולה בקנה אחד עם חוקי המס, המכירים באופציות רק בעת מימושן, במטרה למנוע אי דיוקים בהערכה ותוצאות בלתי הוגנות.

 

סוגיות המפתח שחשוב לענות עליהן כדי לטפל כראוי בחלוקת מניות בגירושין

כאשר קובעים האם יש לראות במניות ואופציות רכוש משותף שיחולק בין בני זוג בגירושין, ישנה חשיבות מכרעת לבחון את תקופת העבודה שבגינה ניתנו האופציות. באופן ספציפי, חשוב לקבוע אם האופציות הוענקו כתגמול עבור עבודה קודמת או כתמריץ לעבודה עתידית, והאם תקופת השיתוף בין בני הזוג (מיום הנישואין ועד למועד הפרידה) מתיישבת עם פרק הזמן הנ"ל.

כדי לקבוע קביעה זו, יש להעריך מספר פרמטרים, כולל:

  1. אופי האופציות: האם האופציות הוענקו כחלק משכר העובד או כבונוס?
  2. ערך מבוסס ביצועים: האם הכמות או הערך של האופציות הותנו בביצועים העתידיים של העובד?
  3. מטרת ההענקה: האם האופציות שניתנו, נועדו למשוך עובדים להצטרף לחברה, או דווקא  כדי לשמר עובדים בכירים בחברה?

 

יש לתת את הדעת על הנקודות הבאות במסגרת זו, על מנת שחלוקת המניות בגירושין תתבצע באופן התואם את כוונת המחוקק:

  • הדרישה לעובד להישאר בתפקידו לתקופה נוספת אינה מעידה בהכרח כי האופציות ניתנו בגין עבודה באותה תקופה. יש להעריך כל מקרה על סמך נסיבותיו הספציפיות.
  • התנאי של המשך העסקה אינו משנה את אופי האופציות, במידה ואלו ניתנו כתגמול בגין עבודת עבר. אם העבודה בוצעה על ידי בן הזוג במהלך הנישואין, התמורה עבורה הופכת לנכס הנתון לשיתוף או איזון משאבים בגירושין, גם אם העובד נדרש להישאר מועסק מעבר למועד הפירוד או ביצוע איזון המשאבים, כתנאי למימוש זכויות אלו. עם זאת, אם העבודה התרחשה לפני הנישואין, תמורתה לרבות המניות או האופציות שהעובד צבר במסגרתה, אינה כפופה לחזקת השיתוף בנישואין או איזון משאבים בגירושין, גם אם העובד נדרש להישאר מועסק במהלך הנישואין כדי לממש את הזכויות הנ"ל.
  • הטענה כי דרישת הזמן למימוש האופציות קובעת את מהותן, אינה מבוססת. יש להעריך את המטרה שלשמה ניתנו האופציות בנפרד מאילוצי הזמן למימושן.
  • כל עוד ניתנו האופציות כתגמול על עבודה שביצע בן הזוג במהלך הנישואין, דרישת המשך העסקה היא תנאי בלבד למימוש האופציות, אך אינה משנה את הזכות החוזית הקיימת לעובד באופציות.
  • אם תקופת העבודה שלגביה ניתנו האופציות או המניות תואמת את משך הנישואין, הרכוש הנדון עשוי להיות כפוף לחזקת השיתוף בנישואין או איזון משאבים בגירושין. במקרים של חפיפה חלקית, חישוב השיתוף או האיזון פועל לפי "כלל הזמן", המתחשב בתקופת העבודה במהלך הנישואין ביחס לכל תקופת העבודה שלגביה ניתנו האופציות, בדומה למתווה לחלוקת הנכסים הפנסיוניים בין בני זוג בגירושין.

 

לאור מורכבותם של עניינים אלו, מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין לענייני משפחה הבקיא גם במשפט מסחרי, גם בהליכי גירושין וגם בסוגיות מס מורכבות. זאת לנוכח העובדה שבמקרים אלו כרוכיות לרוב השלכות מס הדורשות תכנון ושיקול דעת מדוקדק במהלך הליך הגירושין.

 

חשיבות הייעוץ המשפטי בחלוקת מניות בגירושין

בהתחשב במורכבות של חלוקת מניות בגירושים, ובכלל זה גם אופציות, פנייה לייעוץ משפטי פרטני היא חשובה מאוד. חיוני להכיר בכך שכל מקרה הוא ייחודי, ונסיבות דומות לכאורה יכולות להניב תוצאות שונות. יתר על כן, חשוב להיות ערים למכלול ולזכור כי מניות ואופציות הן רק חלק מהנכסים שיחולקו בהסדר גירושין.

מעורבות של עו"ד דיני משפחה בהליך חלוקת הרכוש בגירושין, ולבטח עו"ד גירושין בעל ידע רב בתחום וקשרי עבודה מבוססים עם בעלי מקצועות משיקים כגון אקטואר גירושין או מומחה כלכלי, יכולה להציע תובנות חשובות לחלוקת נכסים הוגנת, נבונה וידידותית בין הצדדים.

 

חלוקת מניות בגירושין – סיכום

חלוקת מניות בגירושין מציבה אתגרים משמעותיים עבור זוגות רבים בתעשיית ההייטק בישראל. הבנת המסגרת המשפטית, התחשבות באופי החברה וניתוח הפרמטרים הקשורים בהענקת האופציות, חיוניים להבטחת חלוקה הוגנת של הנכסים הללו בגירושין.

פנייה לייעוץ משפטי המותאם לנסיבות הספציפיות של בני הזוג המתגרשים היא חיונית, כפי שעולה מפסיקת בתי המשפט בישראל בתיקים הנוגעים לחלוקת מניות בהליך הגירושין. הכנת הסכם ממון מפורט יכולה גם כן לעזור לנווט במורכבויות הקשורות לנושא זה.

 

שאלות ותשובות בנושא חלוקת מניות בגירושין

כן, מניות ואופציות נחשבות לנכסים טעונים חלוקת רכוש בגירושין או בפרידה, כאמור בחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973. כל אחד מבני הזוג זכאי למחצית מערכם של אלו, למעט נכסים שצבר כל אחד מהצדדים בנפרד, לפני הנישואין.

כשמחלקים מניות בין בני זוג בגירושין, יש להתחשב במסגרת הזמנים שבה המניות או האופציות הושגו, במטרה שלשמה החברה נתנה אותן לעובד ובקיומה של חפיפה בין הפרמטרים הנ"ל לתקופה שבה בני הזוג היו נשואים.

בחירה בין קבלת מניות בפועל או הסדר במזומן שווה ערך, היא ספציפית למקרה. לכל אפשרות יש השלכות ארוכות טווח משלה שיש להעריך בקפידה בהתבסס על נסיבות הגירושין הייחודיות לזוג והערכת השווי העתידי של החברה ומניותיה.

מומלץ ליצור הסכם ממון מפורט המתייחס ספציפית לחלוקת מניות ואופציות בתרחיש של גירושין. הסכם זה יכול לספק בהירות לגבי מתווה החלוקה הצפוי בתרחיש כזה ולמנוע מחלוקות פוטנציאליות בין הצדדים. פנייה לייעוץ משפטי פרטני, ורצוי מעורך דין משפחה בעל ידע רב בתחום, הליכי גירושין ועניינים כלכליים מורכבים, חיוניים למתן מענה הולם לעניין זה במסגרת הסכם הממון.

 

חלוקת מניות בגירושין

חלוקת מניות בגירושין

עוד באותו נושא:

פירוק שיתוף בדירה

פירוק שיתוף בדירת מגורים בין בני זוג, הוא תהליך נפוץ ומורכב במסגרת הליכי גירושין. מכיוון שמדובר בנכס משמעותי ובעל ערך רגשי עבור בני המשפחה, יש

קרא עוד...
חלוקת דירה בגירושין

חלוקת דירת המגורים המשותפת היא אחת ההכרעות הקשות והמהותיות ביותר העומדות בפני זוגות מתגרשים. האם הדירה תישאר בידי אחד מבני הזוג או שמא תימכר והתמורה

קרא עוד...
רכוש מלפני הנישואין

חלוקת רכוש בין בני זוג בעת גירושין היא אחד הנושאים הטעונים והמורכבים ביותר מבחינה משפטית ורגשית כאחד. שאלות סביב גורלו של רכוש שהיה שייך לכל

קרא עוד...
תביעה לפירוק שיתוף 

התהליך שבו בני זוג שחיו יחד בדירה משותפת חותרים לחלוקתה או מכירתה במסגרת הליכי גירושין, נקרא "פירוק שיתוף". על אף שהוא מזוהה בדרך כלל בהקשרים

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>