תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

התרת נישואין

מהי התרת נישואין

כאשר בני זוג מעוניינים לסיים את מערכת הנישואין שביניהם הם צריכים לבצע גירושין. אם כך עולה השאלה – מהי התרת נישואין? המדובר בהליך משפטי לכל דבר ועניין. כאשר בני זוג נישאו בנישואין אזרחיים ואחד מהם הינו בן דת אחרת או שאינו משתייך לעדה דתית והצדדים רוצים להיפרד (להתגרש) עליהם להגיש בקשת התרת נישואין לבית משפט לענייני משפחה במקום המגורים המשותף האחרון.

חשוב לדעת, שכאשר בני זוג משתייכים שניהם לאותה הדת – נושא ההתרה לא רלוונטי אליהם. כך למשל, אם שני בני הזוג משתייכים לדת היהודית, הדרוזית, המוסלמית או אחת מהעדות הנוצריות, אזי במקרה זה, התרת הנישואין לא רלוונטית עבורם. יש דוגמאות רבות למקרים של התרת נישואין, לדוגמא כאשר יהודי נשוי לנוצרייה, מוסלמית נשואה לנוצרי, יהודי הנשוי לחסרת דת, בן דת בודהיסטית נשוי ליהודייה ועוד.

דוגמא להתרת נישואין להורדה

 

התרת נישואין בהסכמה

כאשר יש הסכמה בין בני זוג להליך גירושין והם מדתות שונות, אזי שני הצדדים מגישים יחד בקשה שכותרתה בקשת התרת נישואין בהסכמה. במקרה זה, יש לערוך מסמך משפטי בהסכמה, לפרט את הנסיבות בהתאם להוראות הדין, לצרף מסמכים מתאימים, תצהיר לכל צד, טפסי הרצאת פרטים, טפסים בהתאם לדתו של האדם ועל פי לשון החוק, מצרפים תמציות רישום ממשרד הפנים, תעודות זהות, במקרים שאחד הצדדים חסר דת – מצרפים תצהיר מכר קרוב ועוד. כשיש לצדדים קטינים ורכוש משותף, הם יידרשו לערוך בנוסף לכך, גם הסכם התרת נישואין או כפי שנהוג לכנותו הסכם גירושין.

חשוב מאוד לקחת בחשבון את מכלול השיקולים והנושאים שצריכים להיכלל בהסכם זה, לרבות סוגיית החזקת קטינים, זמני שהות, מזונות ילדים, מדור ילדים, השתתפויות בריאות וחינוך וכיוצא בזה. במידה ויש רכוש משותף או חובות שנצברו במהלך הנישואין יש לבצע חלוקה מתאימה של כלל הרכוש והחובות. מומלץ להיוועץ עם עו"ד להתרת נישואין בכדי שהדברים יבוצעו בהתאם להוראות הדין.

התרת נישואין אזרחיים

כאשר שני הצדדים מסכימים להליך של התרת נישואין אזרחיים אזי ההליך נעשה בהסכמה והצדדים חותמים יחד ובהסכמה על הבקשה ועל כל המסמכים הנדרשים. כאשר אחד הצדדים לא מסכים להליך, אזי יהיה צורך בניהול הליכים משפטיים הכוללים, בין היתר, הגשת תובענה להתרת נישואין אזרחיים. המדובר בכתב תביעה לכל דבר ועניין, אשר במסגרתו עותר אחד הצדדים כנגד בן או בת הזוג להתיר את הנישואין.

כתב התביעה מנוסח באופן משפטי וכולל את העילות הרלוונטיות. הסכמה כאמור פשוטה יותר ומהירה. כאשר מדובר בנושא של בקשה להתרת נישואין בהסכמה אין צורך להיכנס לעילות הגירושין שהובילו למשבר. יחד עם זאת, כאשר אין הסכמה, יש צורך, בהתאם להוראות הדין ולדין החוץ לנמק את עילות התביעה.

 

תובענה להתרת נישואין

מעמד צד אחד הוא עניין משפטי הקשור בד"כ לסעדים זמניים. יחד עם זאת, כאשר אנשים נוהגים לומר בסוגיית גירושין ב"מעמד צד אחד" הם מתכוונים פעמים רבות לכך שאין הסכמה בין הצדדים ועל כן נדרש אחד הצדדים לפנות בעצמו ("בצד אחד") נגד האחר בהגשת תובענה לבית המשפט לענייני משפחה בכדי להתיר את הנישואין.

לשם כך, יידרש הצד המעוניין להתגרש להגיש תובענה להתרת נישואין אך בכל מקרה, גם כאשר מדובר בסוגיה של תובענה להתרת נישואין במעמד צד אחד הרי שיידרש הצד שכנגד להגיש את כתב הגנתו. המדובר בהליך משפטי לכל דבר ועניין המתנהל בבית המשפט לענייני משפחה.

תובענה להתרת נישואין מוגשת במזכירות בית המשפט לענייני משפחה ועליה לכלול את כל הנושאים המוסדרים בדין, וביניהם, הנימוקים שעליהם מבוססת התובענה, בהתאם לנסיבות המקרה ולהוראות הדין. במקרה שבו תובענה להתרת נישואין נשענת על דין חוץ אזי לתובענה תצורף חוות דעת מתאימה מטעמו של מומחה לדין חוץ.

 

כתב הגנה בתובענה להתרת נישואין

כמו בכל הליך משפטי, כאשר מוגש כתב תביעה יש צורך בהגשת כתב הגנה. כאשר אחד הצדדים מגיש נגד האחר תובענה להתרת נישואין נדרש הצד האחר, להגיש כתב הגנה בתובענה להתרת נישואין וכמו בכל הוראות הדין, יש להגיש את כתב ההגנה על פי הכללים הקבועים בתקנות. המשמעות היא שיש לציין הסכמה או הכחשה מפורטת לכל סעיף וסעיף ולהתייחס באופן פרטני לכל סעיפי כתב התביעה.

במקרה שצורפה חוות דעת של מומחה לדין חוץ, אזי יהיה צורך להיערך עם כתב ההגנה גם תוך התייחסות לנושא זה. כתב הגנה מנוסח באופן משפטי ועונה גם לנושא העובדתי וגם לנושא המשפטי, כאשר במקרים מתאימים, ניתן לטעון טענות מקדמיות. חשוב לזכור, כי היעדר הגשת כתב הגנה יכול להוביל למצב של מתן פסק דין בהיעדר הגנה.

 

אילו טפסים נדרשים להתרת נישואין

יש חשיבות רבה לצרף מסמכים בנושא של התרת נישואין, תצהירים, טפסים ואת כל מה שנדרש בהתאם להוראות הדין. תובענה להתרת נישואין מוגשת עם טופס 16 לתקנות בית המשפט לענייני משפחה (סדרי דין), תשפ"א-2020. כתב ההגנה, מוגש גם הוא בצירוף תצהיר לאימות כלל לצורך חתימה על תצהיר יש להציג למאמת החתימה תעודת זהות.

כחלק מחובות צירוף המסמכים, יש לצרף תעודת נישואין של בני הזוג או תמצית רישום מאושרת של הנישואין ממדינת חוץ ששם נערכו הנישואין. כמו כן, ש לצרף תמציות רישום ממרשם האוכלוסין.

ככל שיש מסמכים בשפות זרות (לדוגמא תעודת נישואין מקפריסין או ממדינה אחרת בחו"ל), יש לדעת שמסמכים המוגשים לבית המשפט לענייני משפחה צריכים להיות מתורגמים כולם לשפה העברית כשם מאושרים כדין. מעבר לכך, כל מקרה והייחודיות שלו ועל כן טפסים להתרת נישואין מעבר לפירוט שלעיל הם לכל נסיבות של מקרה.

 

היתר נישואין בבית הדין הרבני

במידה ושני הצדדים יהודים, גם אם הם נישאו בנישואין אזרחיים, הם יצטרכו להתגרש בבית הדין הרבני האזורי במקום מגוריהם המשותף האחרון וזאת מכיוון שהסמכות הייחודית לגירושין במדינת ישראל של יהודים היא בבית הדין הרבני. הליך זה אינו התרת נישואין אלא נקרא גט לחומרא ובמצב זה, יהיה על צדדים יהודים שנישא בנישואין אזרחיים ומעוניינים להתגרש להגיש בקשה בהסכמה לגירושין לבית הדין הרבני.

 

כמה עולה התרת נישואין

לגבי מחיר התרת נישואין או העלויות הכרוכות בהליך, חשוב לדעת שבפתיחת ההליך יש לשלם אגרה במזכירות בית משפט לענייני משפחה. סכום האגרה מתעדכן בהתאם למדד שמפורסם. ככל שההליך הינו בהסכמה מלאה, אזי תידרש רק אגרה להגשת בקשת התרת נישואין בהסכמה. כאשר אין הסכמה, יהיה צורך גם בתשלום אגרה על הגשת תובענה וגם לתשלום של בקשות במסגרת התיק המשפטי.

יש מקרים בהם יהיו עלויות נוספות של צורך בחוות דעת למומחה לדין זר וכיוצ"ב. לגבי שכר טרחת עורך דין ועלויות התרת נישואין – הסכמה עדיפה תמיד על ניהול הליכים משפטיים. כך גם לגבי העלויות. במצב של הסכמות העלויות מופחתות מהטעם הפשוט שנדרשת פחות עבודה.

עלויות של שכר טרחת עורך דין תלויות בהיקף העבודה הנדרש. בכלליות, כאשר יש הסכמה בין הצדדים ההליך הופך להיות פשוט ומהיר יותר. ככל שאין הסכמה בין הצדדים, נדרשת עבודה רבה יותר מצד עורך הדין ואז עלויות התרת נישואין יהיו בהתאם.

 

הבקשה

תשלום אגרה להתרת נישואין לבית המשפט לענייני משפחה מעוגנת בהוראות הדין תקנות בית המשפט לענייני משפחה (אגרות), תשנ"ו-1995. מזכירות בית המשפט תגבה את האגרה בהתאם למהות העניין. ככל שמדובר בבני זוג ללא ילדים וללא רכוש משותף, אזי האגרה תהא רק בעבור הבקשה בהסכמה.

בהליך בהסכמה, כאשר יש לצדדים ילדים ו/או רכוש משותף, אזי מעבר להגשת הבקשה של הצדדים לכך שתבוצע ההתרה של הנישואין, יהיה צורך גם בעריכת הסכם גירושין, קרי הסכם התרת נישואין, הגולם בחובו את כל יתר הנושאים הנדרשים להסדרה בין בני הזוג.

במקרה זה מזכירות בית המשפט תגבה אגרה בעבור הליך של בקשה להתרת נישואין בהסכמה ובנוסף אגרה בעבור אישור הסכם גירושין. במקרה שבו אין הסכמה בין הצדדים כלל על נושא של התרת נישואין, ההליכים יהיו מורכבים יותר.

במצב זה, בעל הדין אשר יגיש את התביעות ישלם אגרת למזכירות בית המשפט לענייני משפחה על תובענה מתאימה וכן אגרה על כל תביעה נוספת בנפרד, לדוגמא, תביעת רכוש, תביעה בעניין קטינים ותביעת מזונות.

 

החוק

הפנייה לבית המשפט לענייני משפחה מבוצעת על פי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים) התשס"א – 2005, חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים) התשכ"ט – 1969, ובהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי. כאשר אחד מבני הזוג בעל מאחת הדתות המוכרות, אזי תתבקש חוות דעת באותו עניין.

כך למשל, במידה ואחד הצדדים יהודי, בית המשפט לענייני משפחה יפנה לערכאה הדתית לבית הדין הרבני הגדול בכדי לקבל את חוות דעתו וזאת טרם ביצוע התרת הנישואין. לאחר שתתקבל חוות הדעת של הערכאה הדתית וככל שניתן על בסיס חוות הדעת שיינתן פסק דין. מומלץ להיוועץ עם עורך דין בכדי שהתהליך ייעשה בהתאם להוראות הדין.

 

התקנות

כחלק מההליך המשפטי של זוגות בין דתות מעורבות, לרבות גירושין אזרחיים, עורך דין התרת נישואין המייצג יפעל בהתאם להוראות הדין הרלוונטי ובהתאם להוראות תקנות סדרי דין בעניין התרת נישואין (מקרים מיוחדים), תשמ"ה-1984.

התקנות עוסקות במגוון נושאים המחייבים בכל הקשור לגירושין אזרחיים בין דתות מעורבות. התקנות עוסקות בצורת הגשת הבקשה ותוכנה, צירוף מסמכים רלוונטיים לבקשה להתגרש אזרחית, המצאה לבן זוג, תשובה לבקשה, במקרים מתאימים בקשת חוות דעת של בית דין דתי בהתרת נישואין, תחולת תקנות סדר הדין האזרחי ועוד.

 

עורך דין התרת נישואין

התרת נישואין כמו בהליך משפטי אחר נדרשת להיעשות בדרך המשפטית המתאימה ובנסיבות מתאימות דורשת פירוט עובדות ועילות, צירפו תצהירים, מסמכים וטפסים, לרבות צירוף חוות דעת של דין חוץ. כל מקרה לנסיבותיו ויש חשיבות שהדברים ייעשו באופן יסודי ומקצועי. ככל שהנכם עומדים בפני הליך של גירושין אזרחיים (גירושים בין דתות מעורבות) מומלץ להיוועץ עם עורך דין התרת נישואין בכדי לקבל ייעוץ מקיף ונרחב לעניין שלכם.

 

דוגמא להתרת נישואין

ניתן למצוא באינטרנט דוגמא להתרת נישואין ויחד עם זאת מומלץ שלא לעשות "העתק הדבק" ממקרים אחרים. המדובר בעניין משפטי של זוגות מעורבים. דוגמאות יכולות להוות מבנה מתאים אך לצורך קידום עניין של התרת נישואין מומלץ להיוועץ עם עורך דין מומחה להתרת נישואין.

דוגמא להתרת נישואין יכולה להיות עצם הבקשה הנקראת התרת נישואין בהסכמה או דוגמאות להתרת נישואין יכולות להיות תביעה להתרת נישואין ללא הסכמה, כך או כך, המדובר בהליך משפטי לכל דבר ועניין, אשר יש לבצעו בהתאם להוראות הדין, לכללי סדר הדין האזרחי, ייחודיות למקרה הספציפי, וככל שיש לצדדים רכוש משותף או ילדים משותפים, הרי שמעבר להליך של התרה יהיה על הצדדים גם להסדיר נושא של הסכם גירושין.

דוגמא להתרת נישואין להורדה

 

התרת נישואין

התרת נישואין

עוד באותו נושא:

נישואין אזרחיים

נישואין אזרחיים – על פי המצב דהיום, אי אפשר להינשא במדינת ישראל בנישואין אזרחיים. צדדים המעוניינים להינשא שלא כדת משה וישראל, נוהגים לעשות זאת בחו"ל,

קרא עוד...
גירושין אזרחיים

גירושין אזרחיים נישואין אזרחיים הפכו לעניין נפוץ בשנים האחרונות. נישואין אזרחיים אינם מבוצעים במדינת ישראל. ניתן להתחתן אזרחית לדוגמא: בקפריסין, בצ'כיה ובמדינות רבות נוספות. יש

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>