תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

פירוק שיתוף בדירה

פירוק שיתוף בדירת מגורים בין בני זוג, הוא תהליך נפוץ ומורכב במסגרת הליכי גירושין. מכיוון שמדובר בנכס משמעותי ובעל ערך רגשי עבור בני המשפחה, יש לבצע אותו בזהירות ותוך התחשבות בצרכים של בני הזוג ושל ילדיהם. המאמר יסקור את הסוגיות המשפטיות והרגשיות הכרוכות בהליך של פירוק שיתוף בדירה, בהקשר של גירושין.

 

מהו פירוק שיתוף בדירה ומתי בני זוג עושים זאת בדרך כלל?

המונח "פירוק שיתוף" מתייחס לתהליך שעוברים בני זוג במהלך גירושין, כאשר הם צריכים לחלק ביניהם את הנכסים המשותפים בבעלותם. במרבית המקרים, הנכס העיקרי והיקר ביותר שבבעלות בני זוג נשואים הוא דירת המגורים המשותפת. כאשר בני הזוג אינם מצליחים להגיע ביניהם להסכמה באשר לאופן חלוקת הזכויות שלהם בדירה שבבעלותם במסגרת חלוקת הרכוש בגירושין, כל אחד מן הצדדים רשאי על פי חוק, להגיש תביעה לפירוק שיתוף בדירה. כאשר תביעה כזו מוגשת, בית המשפט הוא שמכריע איך חלוקת הזכויות בדירה תטופל בגירושין.

 

פירוק שיתוף בדירה בגירושין – הכיצד?

במקרים שבהם במסגרת הגירושין נוצרות מחלוקות בין בני הזוג בנוגע לחלוקת הזכויות בדירת המגורים המשותפת או בדירה אחרת אשר בבעלותם המשותפת, מוגשת כאמור לעיל תביעה לפירוק השיתוף להכרעת בית המשפט. הטיפול בתביעה זו כרוך בהליכים משפטיים לחלוקת הזכויות בדירה בין בני הזוג. ההחלטות באשר לפירוק השיתוף וחלוקת הדירה נסמכות על פרמטרים שונים, כאשר יכולים להיות פרמטרים רלוונטיים כגון – גובה ההשקעה של כל אחד מהצדדים בנכס, תרומתם לרכישת הדירה וכדומה. חשוב לזכור שיש חשיבות רבה ביותר לאופן רישום הדירה במהלך הנישואין.

בית המשפט מוסמך להורות על חלוקת הדירה בדרך של העברת הזכויות לאחד מבני הזוג בתמורה לתשלום כספי, או בדרך של מכירת הדירה לצד ג' וחלוקת הרווחים בין שני הצדדים.

 

מי יכול ליזום את הגשתה של תביעה לפירוק שותפות בדירה?

תביעה לפירוק שיתוף היא תביעה משפטית שמטרתה לחלק נכס משותף בין השותפים לבעלות בו. בישראל, כל אחד מבעלי הזכויות בנכס כזה רשאי להגיש תביעה לפירוק השותפות בנכס, בכל עת שיחפוץ בכך. אין צורך בהנמקה או סיבה מיוחדת מעבר לרצון לפרק את השיתוף. זוהי זכות בסיסית על פי חוקי הקניין, הנתונה לכל שותף בנכס. אם כן, גם בגירושין, כל אחד מבני הזוג שלו זכויות בדירה יכול בכל עת לפנות לערכאה משפטית ולהגיש תביעה לפירוק השותפות בנכס, גם ללא הסכמת הצד השני.

 

על הקשיים הגלומים בתהליך פירוק שיתוף בדירה המשפחתית בגירושין

פירוק שיתוף בדירת מגורים בין בני זוג לשעבר וחלוקת רווחי מכירתה הוא לעיתים קרובות נושא רגיש מבחינה רגשית. זאת משום שמדובר בביתם המשותף, שיש לו משמעות סנטימנטלית עבור כל בני המשפחה. אמנם על פי סעיף 37(א) לחוק המקרקעין, כל שותף בנכס מקרקעין רשאי לדרוש פירוק שיתוף בו בכל עת. אולם, בתי המשפט קבעו כי פירוק שיתוף בדירה בהקשר של גירושין שונה מפירוק שיתוף "רגיל" בין שותפים עסקיים. במקרה של דירת מגורים של בני זוג לשעבר, בית המשפט מפעיל שיקול דעת רחב יותר, תוך התחשבות בנסיבות המקרה ואיזון בין זכויותיהם הרכושיות של בני הזוג לבין צורכי ילדיהם.

 

האם החוק מאפשר לעכב את פירוק השיתוף בדירה?

על פי סעיף 40א לחוק המקרקעין וסעיף 6א לחוק יחסי ממון, כאשר בית משפט הורה על פירוק שותפות בדירת המגורים של זוג מתגרש שילדיו הקטינים מתגוררים בה, הביצוע בפועל של פירוק השיתוף באמצעות מכירת הדירה וחלוקת התמורה, יידחה עד אשר יימצא סידור מגורים הולם עבור הילדים וההורה המחזיק בהם.

בנוסף, סעיף 6 לחוק יחסי ממון קובע כי כאשר בני זוג אינם מגיעים להסכמה בנוגע לאיזון משאבים, בית המשפט יכריע בשאלה מה מגיע לכל אחד מהם. בקבלת ההחלטה ישקול בית המשפט את מצבם הכלכלי של בני הזוג, טובת הילדים, ויקבע מועדים ותנאים שימזערו ככל הניתן את הפגיעה ברווחתם.

בנוסף, עיכוב פירוק שיתוף יכול להיעשות גם כאשר אישה מגישה תביעת שלום בית ומבקשת צו מדור ספציפי כדי להמשיך לגור בדירה המשותפת.

כמו כן, בתי המשפט נוטים לעכב פירוק שיתוף אם בן/בת הזוג מעוניינים לרכוש את חלקו/ה של הצד השני באמצעות כספים שהם צופים לקבל כחלק מהליך איזון המשאבים. במקרים אלו העיכוב יתאפשר עד שייבחן האם הדבר אפשרי בפועל לאחר חלוקת הרכוש בין הצדדים.

 

איך מחלקים את הזכויות בדירת מגורים בגירושין שבני הזוג לא מסכימים על מכירתה?

כאשר בני זוג אינם מסכימים בנוגע למכירת דירת המגורים המשותפת, הצד המעוניין במכירה יצטרך כאמור להגיש תביעה לפירוק השיתוף לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני.

הערכאה השיפוטית הדנה בתביעה, עשויה להורות על מכירת הדירה ואף לדרוש להפקיד חלק מתמורת המכירה בנאמנות אצל צד שלישי, על מנת להבטיח את מדור הילדים הקטינים.

לחלופין, בית המשפט רשאי לדחות את המכירה ולעכב את פירוק השיתוף.

אפשרות נוספת היא שבית המשפט יורה על מינוי כונס נכסים שיבצע את פירוק השיתוף, ימכור את הדירה ויחלק את התמורה בניכוי הוצאות בין בני הזוג. בדרך כלל, בית המשפט ממנה את עורכי הדין של בני הזוג ככונסי נכסים במשותף, כאשר כל אחד שומר על האינטרסים של הצד אותו הוא מייצג, תוך שאיפה למכור את הנכס במחיר הטוב ביותר ובהתאם לרצון הצדדים.

 

מה חשיבות הסיוע המשפטי בנושא פירוק שיתוף בדירה בגירושין?

הסיוע המשפטי חשוב מאוד בנושא פירוק שיתוף בדירה בהליכי גירושין ממספר סיבות:

  • מדובר בסוגיה מורכבת – פירוק שיתוף בדירה כרוך בשיקולים משפטיים, כלכליים ורגשיים. עו"ד דיני משפחה יכול לסייע בהבנת הזכויות והחובות על פי החוק.
  • ייצוג הולם של האינטרסים – עורך הדין יוודא שהאינטרסים והצרכים של הלקוח ייוצגו בצורה הטובה ביותר מול בתי המשפט או במשא ומתן מול בן/בת הזוג.
  • חסכון בזמן וכסף – ייעוץ משפטי מקצועי יכול לקצר ולייעל את התהליך, ובכך לחסוך בעלויות ובלחצים נפשיים כבדים לעיתים קרובות.
  • הגנה על טובת הילדים – עו"ד מנוסה יוכל לסייע במציאת פתרונות יצירתיים שיאזנו באופן מיטבי בין זכויות המבוגרים לבין צורכי וטובת הילדים.

 

לפיכך, מומלץ להיוועץ בעורך דין דיני משפחה לפני ובמהלך הליך פירוק השיתוף בדירה בגירושין.

 

לסיכום

פירוק שיתוף בדירה בגירושין הוא תהליך מורכב, במיוחד כאשר יש לצדדים ילדים משותפים. מצד אחד, כל שותף זכאי לדרוש פירוק שיתוף בנכס מקרקעין בכל עת. מצד שני, מדובר בנכס עם ערך סנטימנטלי עבור בני המשפחה. לכן, בתביעות לפירוק שיתוף בדירה בגירושין, בתי המשפט למשפחה מפעילים שיקול דעת נרחב ולוקחים בחשבון את מכלול הנסיבות. בפרט, הם מביאים בחשבון את טובת הילדים ומעכבים את מכירת הנכס עד למציאת סידור מגורים הולם עבורם ועבור ההורה המשמורן. בקצרה, פירוק השיתוף בדירה בגירושין הוא תהליך שנעשה בזהירות ותוך איזון בין האינטרסים והזכויות המשפטיות של המבוגרים מול צרכי הילדים.

לאור המשמעויות הנלוות להליך זה, כדאי להסתייע בו בשירותי עורך דין לענייני משפחה מנוסה ורצוי בעל הסמכת עורך דין לענייני גישור.

 

שאלות ותשובות בנושא פירוק שיתוף בדירה

כל שותף בדירה יכול בכל רגע נתון להגיש תביעה לפירוק השיתוף, גם ללא הסכמת שאר השותפים.

החוק קובע שבית משפט יכול להורות על דחיית ביצוע פירוק השיתוף בפועל עד אשר יימצא סידור מגורים הולם וראוי עבור הילדים וההורה המשמורן החיים בדירה. 

במקרה שהצדדים אינם מסכימים על מכירת הדירה, הצד המעוניין בכך יכול להגיש תביעה לפירוק השיתוף. בית המשפט יכול למנות כונס נכסים שיהיה אחראי על ביצוע המכירה וחלוקת התמורה בין בני הזוג, או לעכב את התהליך באופן זמני.

בפירוק שיתוף דירה בגירושין, בית המשפט בוחן מגוון שיקולים, לרבות טובת הילדים והצרכים הכלכליים של בני הזוג, ומאזן בין זכויות המבוגרים לאינטרסים של הקטינים.

 

פירוק שיתוף בדירה

פירוק שיתוף בדירה

עוד באותו נושא:

חלוקת דירה בגירושין

חלוקת דירת המגורים המשותפת היא אחת ההכרעות הקשות והמהותיות ביותר העומדות בפני זוגות מתגרשים. האם הדירה תישאר בידי אחד מבני הזוג או שמא תימכר והתמורה

קרא עוד...
רכוש מלפני הנישואין

חלוקת רכוש בין בני זוג בעת גירושין היא אחד הנושאים הטעונים והמורכבים ביותר מבחינה משפטית ורגשית כאחד. שאלות סביב גורלו של רכוש שהיה שייך לכל

קרא עוד...
תביעה לפירוק שיתוף 

התהליך שבו בני זוג שחיו יחד בדירה משותפת חותרים לחלוקתה או מכירתה במסגרת הליכי גירושין, נקרא "פירוק שיתוף". על אף שהוא מזוהה בדרך כלל בהקשרים

קרא עוד...
כתב הגנה בתביעת מזונות

קביעת גובה דמי המזונות שעל האב לשלם בגין ילדיו, היא החלטה משמעותית ביותר המתקבלת במסגרת הליכי גירושין. אמנם לרוב האב נושא בנטל זה לבדו, אך

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>