תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

האם מניות הן בחזקת רכוש משותף בגירושין?

חלוקת רכוש בין בני זוג שמתגרשים היא נושא טעון ומורכב מאוד, במיוחד כאשר מדובר במניות בשוק ההון. מניות אלו עשויות להיות בעלות ערך רב, ולכן חלוקתן באופן הוגן והגיוני, חשובה לשני בני הזוג. במאמר זה נבחן כמה סוגיות חשובות הנוגעות לחלוקת מניות בגירושין, בדגש על סוגיית המפתח שהיא האם מניות בשוק ההון הן בחזקת רכוש משותף או רכוש אישי בגירושין וכיצד התשובה לשאלה זו, יכולה להשפיע על אופן חלוקת המניות בין בני הזוג. 

 

כיצד ניתן לחלק מניות בגירושין?

חלוקה של מניות בשוק ההון בהליכי גירושין, עולה לעיתים קרובות כעניין שנוי במחלוקת באולמות בתי המשפט בישראל. זאת לנוכח העובדה שמניות הנסחרות בשוק ההון, טומנות בחובן פוטנציאל רווח ניכר. לפיכך, חובה להתחשב בהן בעת חלוקת הרכוש במהלך הגירושין. עם זאת, ראוי לציין כי זוגות רבים מתמודדים פעמים רבות עם קושי בקביעת הגישה הנכונה לחלוקת המניות והאופציות בהליכי הגירושין. לכן, בשורות הבאות ננסה לשפוך אור על תהליך איזון המשאבים של מניות בשוק ההון במסגרת הגירושין. ככלל, הסדר זה נועד להקל על חלוקת מניות צודקת ונכונה מבחינה משפטית בין זוגות מתגרשים.

 

מהו הסדר איזון משאבים בגירושין?

איזון משאבים הוא תהליך חיוני המיושם בהליכי גירושין של זוגות בישראל שהתחתנו אחרי שנת 74 (השנה בה נכנס חוק יחסי ממון לתוקף). מטרתו העיקרית של הסדר איזון המשאבים, היא לאפשר חלוקה שוויונית וצודקת של כל הרכוש והנכסים שרכשו בני הזוג במהלך תקופת הנישואין שלהם. בפועל, איזון המשאבים כרוך בהערכת השווי הכולל של הנכסים שנצברו במהלך הנישואין במצטבר בין שני בני הזוג. לעניין זה נלקחים בחשבון רוב הנכסים אשר כל אחד מבני הזוג צבר בתקופת הנישואין, באופן עצמאי – ובכלל זה גם מניות בשוק ההון ואופציות, שנרכשו בידי מי מהצדדים או הועברו לחזקתו כחלק מתנאי העסקתו. מה שמוביל אותנו לשאלה שבמרכז מאמר זה: האם מניות בשוק ההון הן בחזקת רכוש משותף בגירושין.

 

האם מניות בשוק ההון הן בחזקת רכוש משותף או רכוש אישי בגירושין?

חלוקת מניות בשוק ההון כרכוש משותף במהלך הליכי גירושין (או בפרידה בה מעורבים בני זוג במעמד של ידועים בציבור), כפופה לחוק יחסי ממון או להלכת השיתוף – בהתאמה. על פי חוקים אלו, עם פקיעת הקשר הזוגי, לכל צד זכות לתבוע מחצית משווי כל הנכסים שנצברו בינו לבין בן זוגו במהלך הנישואין או החיים המשותפים.

עם זאת יש לציין כי כלל זה מחריג ממצבת הנכסים המשותפים, רכוש שהיה בבעלות יחידנית של אחד הצדדים לפני הנישואין או הקשר הזוגי. זאת במידה ולא הופגנה כוונת שיתוף לגבי הרכוש הנ"ל במהלך החיים המשותפים. כנ"ל באשר לירושה או מתנה שיועדה בלעדית לאחד מבני הזוג בלבד בתקופת הנישואין. נכסים כאלו, בהתאם להוראות הדין ונסיבות העניין (כל דבר לגופו) אינם לחלוקה במהלך הגירושין.

בכל מקרה, בהתחשב בכך שמניות בשוק ההון, מחזיקות בערך כספי מדיד, ככל ואלו נרכשו או התקבלו כתמריץ במסגרת העבודה של מי מבני הזוג בתקופת הנישואין – הן יסווגו כנכסים משותפים הנכללים בהסדר איזון המשאבים במהלכם.

פירושו ששווי המניות יתחלק שווה בשווה בין בני הזוג בגירושין או בפרידה, אלא אם כן מדובר במניות שנרכשו או התקבלו טרום הנישואין או החיים המשותפים, או לאחר מועד הקרע בין בני הזוג.

 

איך מתבצעת חלוקת מניות בגירושין?

חלוקת המניות בהליכי גירושין ופירוד בישראל, מתבצעת בשיטות שונות, המותנות במגוון שיקולים. אלו כוללים:

 

מעמדה החברה כחברה פרטית לעומת חברה ציבורית

באיזון משאבים כאשר מתייחסים לאיזון המשאבים של מניות, חיוני לבחון האם מדובר במניות של חברה בבעלות משפחתית שבה רק אחד מבני הזוג אחד מחזיק בלעדית בכל מניות החברה. זה חיוני מכיוון שבתרחיש כזה, המניות מחזיקות הן בערכן הנוכחי והן בפוטנציאל לייצר הכנסה עתידית. גם צפי הכנסה עתידי זה חייב להילקח בחשבון בתהליך הערכת השווי המנייתי בתהליך איזון המשאבים בגירושין.

 

התצורה האופטימלית לחלוקת המניות

במקרה של חלוקת מניות מחברה בבעלות פרטית, חיוני לבחור בשיטת החלוקה הנכונה ביותר בהתאם לנסיבות הפרטניות של בני הזוג. זאת במטרה להבטיח שהמקבל לא יקלע למלכוד במימוש זכויותיו מול בעלי מניות אחרים בחברה. כך למשל, במקרים בהם קיים סיכון לכך שהצד המקבל את המניות בגירושין, יהפוך לבעל מניות בעמדת מיעוט שעלולה לפגוע באינטרסים שלו בשל מניפולציות מטעם שאר מחזיקי המניות בחברה – עשוי עו"ד גירושין להמליץ למרשו לבחור בקבלת שווי המניות בכסף, במקום לקבל את הזכויות במניות עצמן בגירושין.

השיקולים שהוזכרו לעיל מייצגים רק חלק קטן מהגורמים שיש לקחת בחשבון בעת ​​תכנון חלוקה שוויונית של מניות בשוק ההון במסגרת הגירושין. הלכה למעשה, בחירה בשיטה לחלוקת המניות בגירושין, מותנית במגוון גורמים ספציפיים לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה. לפיכך, מומלץ בחום, בתהליך חלוקת המניות, להיעזר בשירותיו של עו"ד דיני משפחה הבקיא באיזון משאבים למניות שוק ההון, ומשתף פעולה עם יועצים פיננסיים ואקטוארים מנוסים, על מנת להבטיח גישה יסודית ומושכלת לניהול החלוקה.

 

האם מניות בשוק ההון הן בחזקת רכוש משותף – סיכום

חלוקת מניות בשוק ההון בגירושין, היא נושא מורכב שעשוי להיות בעל השלכות כלכליות ועסקיות משמעותיות על שני בני הזוג. בהתאם לכך, חשוב לבני זוג שנפרדים כשבבעלותם מניות בשוק ההון, להתייעץ עם עורך דין לענייני משפחה, כדי לקבל ייעוץ משפטי מקצועי בעניין חלוקת המניות, ולמנוע מחלוקות משפטיות מיותרות בהמשך הדרך.

 

שאלות ותשובות בנושא האם מניות הן בחזקת רכוש משותף בגירושין?

חלוקת הנכסים, לרבות חלוקת מניות בגירושין, מוסדרת בחוק יחסי ממון בין בני זוג. חוק זה קובע כי עם פירוק הנישואין, זכאי כל צד לתבוע חצי משווי כל הנכסים הנצברים במשותף במהלך הנישואין. עם זאת, חלוקה זו לא כוללת נכסים מסוימים שהיו בבעלות צד אחד בלבד מלפני הנישואין או ניתנו לו בלעדית בירושה או במתנה אישית במהלכם מבלי שאלו שותפו עם בן הזוג.

איזון משאבים בתיקי גירושין, במיוחד לגבי מניות הנסחרות בשוק ההון, משרת את המטרה של חלוקה שוויונית וצודקת של נכסים שנרכשו או נצברו במהלך הנישואין של בני הזוג. תהליך זה מבטיח ששני הצדדים יקבלו נתח הוגן מהרכוש שנצבר בתקופת החיים המשותפת, כולל נכסים יקרי ערך כמו מניות ואופציות.

ההבחנה בין מניות בחברות פרטיות וציבוריות חשובה מכיוון שהיא יכולה להשפיע על תהליך איזון המשאבים. בחברות פרטיות בבעלות משפחתית, העברת בעלות על מניות צריכה להתבצע תוך התייחסות לפוטנציאל לעליית שווי עתידית אפשרית, לצד סיכונים כדוגמת הסיכון להפוך לבעל מניות בעמדת מיעוט. הכרת ההבחנות הללו חיונית לשמירה על האינטרסים הכלכליים של האדם שמקבל לידיו מניות כחלק מהסכם הגירושין.

התקשרות עם עורך דין גירושין מנוסה בהסדרי איזון משאבים בגירושין מומלצת משום שמניות בשוק ההון הן בעלות ערך פיננסי משמעותי שחובה להביא בחשבון במהלך חלוקת הנכסים בגירושין. עורך דין יכול להנחות את ההיבטים הכלכליים והמיסויים של חלוקת המניות בין הצדדים המתגרשים, על מנת להבטיח שזכויותיהם ימוקסמו תוך שמירה על כלל האינטרסיםץ

 

האם מניות הן בחזקת רכוש משותף בגירושין?

האם מניות הן בחזקת רכוש משותף בגירושין?

 

עוד באותו נושא:

פירוק שיתוף בדירה

פירוק שיתוף בדירת מגורים בין בני זוג, הוא תהליך נפוץ ומורכב במסגרת הליכי גירושין. מכיוון שמדובר בנכס משמעותי ובעל ערך רגשי עבור בני המשפחה, יש

קרא עוד...
חלוקת דירה בגירושין

חלוקת דירת המגורים המשותפת היא אחת ההכרעות הקשות והמהותיות ביותר העומדות בפני זוגות מתגרשים. האם הדירה תישאר בידי אחד מבני הזוג או שמא תימכר והתמורה

קרא עוד...
רכוש מלפני הנישואין

חלוקת רכוש בין בני זוג בעת גירושין היא אחד הנושאים הטעונים והמורכבים ביותר מבחינה משפטית ורגשית כאחד. שאלות סביב גורלו של רכוש שהיה שייך לכל

קרא עוד...
תביעה לפירוק שיתוף 

התהליך שבו בני זוג שחיו יחד בדירה משותפת חותרים לחלוקתה או מכירתה במסגרת הליכי גירושין, נקרא "פירוק שיתוף". על אף שהוא מזוהה בדרך כלל בהקשרים

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>