תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

נכסי קריירה

נכסי קריירה – נכסים בלתי מוחשיים – נכסים רעיוניים בגירושין

נכסים בלתי מוחשיים (נכסי קריירה), הינם נכסים שאינם נראים לעין, מדובר בנכסים שאינם ברי קיום ממשי פיסי, ואין ערכם נמדד במונחים כספיים רגילים. נכסי קריירה רלוונטיים, כשמדובר בעיקר באנשים שפיתחו קריירה משמעותית במהלך חיי הנישואין, בין אם כשכירים או כעצמאים, פיתחו קריירה ענפה, צברו שם ומוניטין בתחום עיסוקם, תארים, מומחיות, שיצרו תשתית מבוססת לכושר השתכרות גבוה.

בישראל חלה תפנית משפטית משמעותית בפרשנות ובמהות של נכסי הקריירה. בעבר, נכסי קריירה לא היו נכסים ברי חלוקה. חרף חוסר הצדק הטמון בכך, לא היו נלקחים נכסים אלו כחלק מהאיזון הכולל. ולא בצדק. עניין זה היה מנוגד לפסיקתם של בתי המשפט במדינות מתקדמות בנושאים אלו בעולם.

המצב המשפטי הקודם, יצר חוסר איזון בלתי צודק וחלוקה לא שוויונית של הרכוש המשותף שנצבר במהלך הנישואין. במקרים רבים בין בני זוג, צד אחד משביח השכלתו, יכולותיו, צובר תארים, מפתח קריירה משגשגת, צובר מומחיות בתחומו, שם ומוניטין, והוא עושה זאת בזכות מאמץ משפחתי משותף, ובזכות וויתור לא קטן של בן/בת הזוג.

לעיתים, העלאתו של צד אחד, השבחתו, מומחיותו וצבירת המוניטין באים על חשבון בן הזוג הביתי. אי לקיחת נושאים אלו בחשבון יוצרים חוסר איזון משווע, לפיו, צד אחד יוצא מהנישואין עם כושר השתכרות גבוה, בעוד הצד השני, אשר השקיע בילדים המשותפים, בתא המשפחתי, ובמשק הבית, מוצא עצמו מתחיל את הקריירה שלו מנקודת ההתחלה.

נושא זה נוגד את דיני השיתוף הנהוגים בענייני המשפחה וסותר באופן מוחלט את עיקרון השוויון. כך נוצרת חלוקה לא שוויונית של הנכסים של הנכסים שנצברו במהלך הנישואין ובמאמץ משותף כחלק מגירושין. יכולות ההשתכרות שונות זה מזו, צד אחד בעל יכולת גבוהה (בין אם בגלל מעמד שנרכש בעבודה או מומחיות או מוניטין) בעוד הצד האחר הרבה מאחור ואולי בכלל בתחילת חיי תעסוקתו.

פסיקתו לאחרונה של בית המשפט העליון, נועדה לפתור את העוול ואת חוסר השוויון הטמון בו. במצב המשפטי הקיים, ניכרת מגמתו של בית המשפט העליון ליצור חלוקה שוויונית בחלוקת המשאבים שנצברו, ובתוך החלוקה נלקחים בחשבון גם הנכסים הבלתי מוחשיים שנצברו במהלך הנישואין.

פסיקה זו, במקרים מתאימים, גם קובעת, שייתכנו מצבים בהם לאישה זכות לקבל בגירושין למעלה ממחצית הרכוש המשותף, וזאת כפיצוי על נכסי הקריירה של הבעל. הלכה פסוקה היא כי: תרומתו של כל אחד מבני הזוג אינה בהכרח תרומה כספית ממקורות חיצוניים, ויכול שתהיה תרומה של עבודות הבית, טיפול בילדים, חינוכם, ואף על ידי קיומו וטיפוחו של בית, כך שבן הזוג השני יכול לעבוד מחוץ לבית בלי שעול טרדותיו יהיה עליו (ע"א חסל נ' חסל).

ברי, כי קיימת אבחנה ברורה בין השקעה שקדמה לתקופת הנישואין, והיא זו שיצרה את המוניטין ואת נכסי הקריירה, ובה לא יילקחו בחשבון נכסי הקריירה כחלק מהלכת השיתוף, לבין השקעה שהיתה בתקופת הנישואין, ולפיה נכסי הקריירה יילקחו בחשבון כחלק מהלכת השיתוף.

אך לאחרונה, ניתן פסק דין תקדימי על ידי בית המשפט העליון כשנקבע כי נכסי הקריירה של הבעל שנצברו במהלך שנות הנישואין, ייחשבו כנכס משותף לצורך חלוקת הרכוש. בבע"מ 4623/04, פלוני נ' פלונית, תק-על 2007(3), 3215, נדונה השאלה מהם נכסי קריירה?

הובהר על ידי שופטי בית המשפט העליון, כי מבלי להציב רשימה סגורה, העניין הוא בכושרו של אדם להשתכר, הווה אומר, שמדובר בשיפור הכושר להשתכר במהלך הנישואין. כושר השתכרות זה מורכב, על דרך הכלל, פרט לכישוריו של האדם, גם מיסודות נוספים, מהשכלה, ניסיון וממוניטין שנרכשו הם לאורך תקופת הקשר הזוגי.

אלו קשורים ועשויה להיות ביניהם חפיפה – כך לדוגמא: אדם שרוכש מוניטין, ניתן לומר שהשכלתו וניסיונו הם אינם בהכרח מרכיבים נפרדים. נקבע שנכסי קריירה הם נכסים אישיים. הם טבועים באותו אדם. קרי קיימת אבחנה של נכסים אותם צוברים בני הזוג לבין נכסי קריירה.

נקבע, שהתפישה שמתאימה לחלוקת "נכסי הקריירה", גם בגדר הלכת השיתוף, דומה לזו הגלומה בהסדר איזון משאבים. משמע, שיש לבחון, בכל מקרה, את הפערים שנוצרו בין בני זוג עקב הנישואין, ולאזן את הפערים בכסף או בשווה כסף. הודגש בפרשת פלונית, כי מדובר רק בפער שנוצר במהלך הנישואין, ושנותר בעקבות הנישואין.

מכך יש לגרוע נקבע, את התרומה לכושר ההשתכרות שבאה ונוצרה בכישרון אישי, ואת התרומה שנוצרה עובר לתחילת הזוגיות או לאחר שפורקה. נקבע בפסק דין פלונית, כי כשמדובר בכושר השתכרות, לא עוסקים ב"נכס עתידי", אלא בנכס בר קיימא, אשר פירותיו יצמחו וגם יבשילו במשך השנים. משמע, הכושר השתכרות הינו קיים, אך מימושו בפועל ייעשה בעתיד. נקבע ובצדק, שמדובר בנכס שאינו שונה מכל נכס אחר.

לכל זוג שמתגרש, חשוב לבחון כל מקרה לגופו, שכן נקבע בפרשת פלונית בין היתר, שעל ההלכה להתפתח עקב בצד אגודל. המקרים שבהם יכולה להתעורר בעיית הנכסי קריירה הם בלתי מוגבלים. בעייתיות נוספת שיש להתמודד עימה עקב בצד אגודל, הינה, כללי החלוקה והאיזון.

שופטי העליון הביעו דעתם בפרשת פלונית, כי אין דומה מקרה בו בני זוג התגרשו מספר שנים לאחר שנישאו, לבין מקרה בו בני הזוג התגרשו לאחור עשרות שנים של חיים משותפים. אין דומה מקרה בו בני זוג פיתחו לעצמם שניהם במקביל קריירה, לבין מקרה בו בן זוג וויתר על התפתחותו לטובת פיתוח נכסי הקריירה של הצד השני.

אחת השאלות המרכזיות היא האם לפצות בגין נכסי קריירה בתשלומים עיתיים או שמא בתשלום חד פעמי. ישנם טעמים שתומכים בתשלומים עיתיים וישנם טעמים התומכים בתשלום חד פעמי.

 

בכלל שאלת אופן התשלום בנושא זה, הינה כבדת משקל

בפרשת פלונית נקבע, כי לאור הנימוקים לכאן ולכאן, על דרך הכלל, וככל שהעניין מאפשר זאת, עדיפה שיטת תשלום חד פעמי. הסיבה המרכזית לכך היא עיקרון הפרידה הנקייה, וכך שבן הזוג יוכל להתבסס על התשלום החד פעמי אותו הוא מקבל.

עם זאת נקבע כי אין לקבוע כללים חד משמעיים, שכן יהיו נסיבות שבהן תתאים יותר שיטת התשלומים העיתיים ויהיו נסיבות שתתאים יותר שיטת התשלום החד פעמי. ההערכה האקטוארית של שווי "נכסי קריירה" קשה מאוד. אין זה מדע מדויק. אך עם כל הקושי יש להתמודד עימו, שכן מדובר בנכסים שנצברו במאמץ משותף ובמהלך הנישואין.

הקושי בהערכת חלקו של בן הזוג לא מאיין את הזכאות. ההערכה תיקבע ממקרה למקרה. חשוב להדגיש, כי בעניין זה, יש להתייחס גם לעיקרון וגם לחריגים. פוטנציאל ההשתכרות ונכסי הקריירה, אינם מורכבים תמיד רק מפרי מאמץ משותף של בני זוג, אלא לעיתים זה נובע מכישרון אישי, ומיכולת שטבועה באדם.

קרי, ממרכיבים שאין להם תלות בקשר הזוגי. את המרכיבים הנ"ל, ואת אותם החלקים של נכסי הקריירה שניתן לייחס לתקופה שלפני תחילת הקשר הזוגי, ובתקופה שלאחר סיומו, צריך להוציא מגדר חישוב האיזון. כב' בית המשפט יבחן ממקרה למקרה, את משך הנישואין, את גילם, את יכולת השתכרותם, צבירת ניסיונם, את הוויתור ועוד ועוד…

ויובהר – כי הצורך להיזקק למונח נכסי קריירה, ולחישוב הנ"ל, יתעורר במקרים מובהקים בהם יש פער ממשי בין בני זוג שמבחינת כושר השתכרותם, כשהפער נובע מוויתורים של אחד הצדדים והתמקדות במשק הבית. את הנתון המהותי הנ"ל יש לקחת בחשבון, בנסיבות מתאימות, וכחלק ממאבק משפטי כולל.

לעיתים, נכסים בלתי מוחשי/נכסים בלתי מוחשיים הם הנכסים העיקריים של בני זוג. אין להמעיט בחשיבות נכסים אלו ויש לבחון כל מקרה לנסיבותיו תוך כדי ייעוץ עם עורך דין גירושין

 

נכסי קריירה

עוד באותו נושא:

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>