תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

פירוק שיתוף בגירושין

פירוק שיתוף בגירושין הוא תהליך של ניתוק הבעלות המשותפת בנכסים בין בני זוג נשואים, במקרה של גירושין. מאחר והתהליך עשוי להיות מורכב וממושך, חשוב במיוחד לפנות לייעוץ משפטי של עורך דין גירושין מומלץ, על מנת להבטיח שזכויותיכם והאינטרסים שלכם ישמרו במסגרת זו. במאמר זה עורך דין ערן עזרא יסביר על המשמעויות של פירוק שיתוף בגירושים והדרך לטפל בנושא בצורה נכונה.

 

כיצד פירוק שיתוף בגירושין מתבצע ומהי תכליתו? עורך דין גירושין מסביר

פירוק שיתוף יכול להיות לגבי מגוון רחב של נכסי הצדדים. אחד הדברים העיקריים הם נכסי נדל"ן. לעיתים הנכס רשום על שם אחד הצדדים ואז יהיה צורך במתן פסק דין הצהרתי ולעיתים הנכס רשום על שם שני צדדים בחלקים שווים ואז יהיה צורך בפירוק שיתוף. כדי לחלק בין בני זוג שמתגרשים נכסים משותפים, כגון נכסי מקרקעין, יש לפרק תחילה את השיתוף הקיים בנכס על ידי הגשת תביעה לפירוק שיתוף.

הדבר מאפשר לחלק את התמורה או ההתחייבויות ממכירת הנכס בין הצדדים. ניתן למכור את הנכס לצד שלישי, עם חלוקת התמורה, או שאחד מבני הזוג יכול לקנות את חלקו של השני. חשוב להתייעץ בהקשר זה עם משרד עורך דין לענייני משפחה המתמחה בתיקי גירושין ובתביעות לפירוק שיתוף בנכסים בגירושין.

מה המשמעויות הנלוות אל פירוק שיתוף בגירושין?

המשמעות של פירוק שיתוף בגירושים היא סיום השותפות הפיננסית ו/או העסקית בין בני זוג וחלוקת הנכסים וההתחייבויות הקשורים לשותפות זו. חלוקת הרכוש מקיפה את כל הנכסים שנצברו בין בני הזוג בתקופת נישואיהם, לרבות נכסי מגורים, עסקים, קופת גמל, קרנות פנסיה, חסכונות, זכויות יוצרים ונכסי קריירה.

הדבר יכול להתבטא במכירת נכסים משותפים כגון מכונית או דירה וחלוקת התמורה, או שצד אחד ירכוש את חלקו של השני ברכוש המשותף. בנכסים אחרים כגון זכויות פנסיוניות, יחול החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו. כדי להבין את משמעויות ההליך לעומקן, מומלץ לפנות כבר כשמתגבשת ההחלטה להתגרש, לייעוץ משפטי אישי עם עו"ד המתמחה בפירוק שיתוף.

 

מה בין מועד הקרע בגירושין לבין פירוק שיתוף גירושין?

חזקת שיתוף היא למעשה עניין משפטי יציר פסיקתו של בית משפט המסגיר את עניין פירוק שיתוף בעת פרידה של זוגות שהם ידועים בציבור. החזקה חלה גם על בני זוג אשר נישאו לפני תאריך 1.1.74. מי שטוען לקיומה של החזקה אמור להיות זה שמוכיח את קיומה.

אחד הדברים המרכזיים אשר נידונים בהליכי גירושין הם "מועד הקרע". המדובר בשלב אשר בו קובע בית משפט את מועד האיזון, ובמועד זה, בית המשפט הלכה למעשה קובע את המועד לחלוקת כלל הרכוש. יש שופטים רבים, אשר כבר בתחילתו של ההליך מזמינים חוות דעת אקטוארית שהינה מיום הנישואין ועד ליום הקובע – מועד הקרע או שמוגדר לעיתים גם "מועד האיזון".

איך מתבצע פירוק שיתוף במקרקעין בגירושין?

בהליכי גירושין, אחת הסוגיות המרכזיות שעלולות לצוץ היא פירוק שיתוף בדירת המגורים המשותפת, הנחשבת לרוב לנכס המשמעותי והיקר ביותר של בני הזוג. הליך חלוקת הרכוש בגירושין הנוגע לדירה משותפת, כולל מספר שלבים ובהם הגשת תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין, קביעת שווי הנכס ומכירת הדירה.

בית המשפט רשאי למנות שמאי וכונס נכסים שיטפלו במכירה ובחלוקת התמורה בין בני הזוג. חשוב לציין שלכל אחד מבני הזוג עומדת הזכות לרכוש את חלקו של השני בדירה בטרם תוצע למכירה לצדדים שלישיים בשוק הפתוח.

 

האם ניתן לעכב פירוק שיתוף בדירה משותפת בגירושין?

לפי סעיף 40 א' לחוק המקרקעין, במידה ובית משפט דן בתביעה לפירוק שיתוף בדירה שבה מתגוררים גם ילדים קטינים, בסמכותו להורות על עיכוב פירוק השיתוף בדירה המשותפת, עד למועד בו ימצא סידור מגורים מתאים עבור הילדים וההורה המשמורן.

גם סעיף 6 א' של חוק יחסי ממון בין בני זוג, קובע שעל בית המשפט לדחות את מכירת דירת המגורים עד שימצא הסדר מחייה מתאים לילדים הקטינים ולהורה בעל המשמורת. הוראות אלו נועדו להבטיח את טובת הילדים במהלך הליך פירוק השותפות בדירת המגורים בגירושין.

עוד נקבע בסעיף 6 בחוק יחסי ממון כי כאשר אין ביכולתם של בני הזוג להגיע להסכמה, בית המשפט אחראי לקביעת אופן חלוקת המשאבים והנכסים ביניהם, לרבות קביעת המועדים ותנאים נוספים. בקבלת החלטה זו, מתחשב בית המשפט במצבו הכלכלי של כל אחד מבני הזוג ובטובת הילדים הקטינים, ומנסה למזער כל פגיעה ברווחתם.

עיכוב בביצוע פירוק שיתוף יכול להתרחש גם כאשר אישה מגישה תביעת "שלום בית" לאחד מבתי הדין הרבניים בבקשה לצו שיאפשר לה להמשיך להתגורר בדירה המשותפת עם בן הזוג. חשוב לציין שלפי חוק מיסוי מקרקעין, העברת הזכויות בנכס בין בני זוג כתוצאה מפסק דין בגירושין אינה נחשבת לעסקת מקרקעין ולכן אינה חייבת במס.

אפשרות חלופית לעיכוב של פירוק שיתוף בדירת מגורים משותפת, היא כאשר אחד מבני הזוג מעוניין לרכוש את חלקו של השני תוך שימוש בזכויות הקניין שיוענקו לו במסגרת חלוקת הנכסים. במקרים כאלה נוטים בתי המשפט לעכב את פירוק השיתוף עד שייקבע אם הדבר אפשרי.

כך למשל, בערעור לבית המשפט המחוזי, נקבע שלכל אחד מבני הזוג עומדת הזכות לעכב את פירוק השיתוף בכדי לבחון האם הם יכולים במסגרת חלוקת הנכסים לרכוש את חלקו של בן הזוג השני.

 

באילו נסיבות תוגש תביעה לפירוק שיתוף בגירושים בדירת מגורים?

כאשר אין ביכולתם של בני זוג להסכים על מכירת דירת המגורים המשותפת, רשאי צד אחד להגיש תביעה לפירוק שיתוף לבית דין לענייני משפחה או בית דין רבני. בית המשפט רשאי להורות על החזקת חלק מהתמורה ממכירת הדירה בנאמנות לטובת הילדים הקטינים של הזוג, או לעכב את הליך המכירה כפי שהוסבר קודם. הדבר מאפשר לבית המשפט לוודא שצרכי הילדים יילקחו בחשבון בעת ​​קבלת ההחלטה על פירוק השיתוף.

 

מתי ימונה כונס נכסים לטיפול בפירוק השותפות בנכס?

כונס נכסים ימונה לטיפול בפירוק השיתוף בנכס המקרקעין של בניה זוג, ולהסדרת חלוקת הכספים ממכירת הנכס בין הצדדים אחרי כיסוי הוצאות המכירה. במרבית המקרים, בית המשפט ממנה את עורכי הדין המייצגים את הצדדים ככונסי נכסים משותפים על מנת שיוכלו לשמור על האינטרסים של לקוחותיהם תוך הסדרת מכירת הנכס במחיר הטוב ביותר ובהתאם לרצון הצדדים. הדבר מאפשר חלוקה הוגנת ויעילה של הנכסים תוך התחשבות ברצונות הצדדים ובטובת ילדיהם הקטינים.

 

לסיכום: פירוק שיתוף בגירושין – הדרך לטפל בנושא בצורה נכונה

פירוק שיתוף בגירושין ולבטח כאשר עסקינן בפירוק שותפות בדירת מגורים שבני הזוג נהגו לגור בה יחדיו, הוא תהליך מורכב ולעיתים קרובות, גם טעון מאוד רגשית. משרדו של עו"ד ערן עזרא – עו"ד דיני משפחה מעניק ייצוג משפטי לגברים ונשים כאחד בגירושין, פירוק שיתוף, חלוקת רכוש בגירושין, הסכמי גירושין, ומציע גם שירותי עורך דין ירושות וצוואות.

משרדנו זמין גם עבורכם בכל שאלה שעולה בנוגע לפירוק שותפות בהליכי גירושין או פרידה בין ידועים בציבור. ניתן ליצור עמנו קשר כבר כעת, בטלפון: 03-644-2224.

 

שאלות ותשובות בנושא פירוק שיתוף בגירושין

צו להרחקה בגירושין בישראל הוא צו משפטי אשר ניתן על ידי בית משפט, האוסר על אחד מבני הזוג לקיים כל קשר עם בן הזוג השני ו/או עם הילדים המשותפים שלהם, בהתאם לנסיבות העניין. צו ההרחקה יכול לכלול התייחסות למניעת קרבה פיזית, מגע, תקשורת מילולית בין הצדדים או כל צורה אחרת של אינטראקציה.

לא. הרלוונטיות של צווי הרחקה בגירושין אינה מוגבלת אך ורק לנשים נפגעות אלימות במשפחה. גם גברים הסובלים מאלימות ו/או איום על ביטחונם ו/או על שלומם של ילדיהם, יכולים לבקש צו מניעה להרחקת בת הזוג מסביבתם. צו בית משפט זה יכול לספק את ההגנה הנדרשת הן לגברים והן לנשים במצבים של אלימות במשפחה.

הפרת צו הרחקה היא עבירה פלילית בישראל. פירוש הדבר הינו שבמידה והצד המורחק מפר את צו ההרחקה בגירושין, ניתן לעצור אותו ולהאשימו בעבירה פלילית. כמו כן, הוא עלול להיאשם בביזיון בית המשפט ולשאת בעונשים כגון קנסות או עונש מאסר.

התוקף של צו הרחקה בגירושין בישראל, יכול להשתנות בהתאם לנסיבות המקרה. ככלל, הצו יישאר בתוקף עד לסיום הגירושין או עד שיקבע בית המשפט כי הצורך בצו אינו קיים עוד.

בן משפחה, לרבות בני זוג מאותו המין, נציג של היועץ המשפטי לממשלה ותובע משטרתי.

במקרה שבו בית משפט מוציא תחת ידו צו להגנה על ילד קטין, בית המשפט ימסור הודעה מתאימה גם לעו"ס שמונה על פי חוק הנוער טיפול והשגחה. בית המשפט אף רשאי, להורות על הגשת תסקיר בעניינו של הקטין. ככל שהוצא צו כלפי אדם שהינו אחראי על הקטין, אזי יורה בימ"ש על הגשת תסקיר כאשר העו"ס ימסור את העמדה לגבי אפשרות של שמירת קשר בין האחראי על הקטין לבין אותו קטין – כאשר מודגש, כי הדבר כרוך בכך שלא תהיה פגיעה בקטין.

כן. על פי הוראות חוק למניעת אלימות במשפחה, כאשר בימ"ש דן בבקשה לצו הגנה, הוא רשאי גם ליתן צו מניעת הטרדה מאיימת לגבי אדם בקשר עם אותו בן משפחה.

 

פירוק שיתוף בגירושין

פירוק שיתוף בגירושין

עוד באותו נושא:

הסכם גירושין

הסכם גירושין הוא מסמך משפטי חשוב ביותר הקובע את תנאי הפרידה בין בני זוג גרושים. ההסכם מסדיר נושאים כגון חלוקת רכוש משותף, משמורת ילדים, מזונות,

קרא עוד...
עורך דין גירושין

לקיים משא ומתן או לנהל הליך משפטי? ההחלטה להתגרש לא פשוטה, בפרט כשיש ילדים. בין אם אתם נמצאים במחשבות על גירושין ובין אם קיבלתם החלטה

קרא עוד...
גירושים

גירושים – הליך של גירושים לרוב, רווי במחשבות, רגשות, פחד, וגולם בחובו נושאים רכושיים. כל אחד מהצדדים הקשורים בגירושין רוצה לצאת מנישואיו בדרך טובה, ועם

קרא עוד...
עורך דין מגשר גירושין

הליך גירושין הוא אחד האירועים המשמעותיים והמאתגרים ביותר בחייו של אדם. מלבד ההיבטים הרגשיים הכרוכים בפירוק התא המשפחתי, ישנם גם היבטים משפטיים וכלכליים מורכבים שיש

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>