תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

הסכם ממון על דירה

פעמים רבות עולה סוגיה של רצון אחד הצדדים להגן על דירה שברשותו. לעיתים המדובר בדירה שנרכשה ע"י אחד הצדדים לפני הנישואין, לעיתים המדובר בדירה שניתנה במתנה במהלך הנישואין ולעיתים בני זוג רוצים להגן באחוזים שונים על הבעלות בדירה.

כאשר בני זוג מתקשרים בהסכם ממון על דירה, רצוי לפנות להכוונה מעו"ד דיני משפחה בעל מוניטין. התייעצות עם עורך דין לענייני משפחה המתמחה בעריכת הסכמי ממון יכולה לספק לכם הבנה טובה יותר של ההשלכות המשפטיות והמשמעויות הפוטנציאליות של ההסכם, ולהבטיח כי הוא מנוסח בהתאם לחוקים ולתקנות הרלוונטיים.

 

הצורך בסיוע משפטי מקצועי בעריכת הסכם ממון על דירה

לפי החוק בישראל, דירה שבבעלות אחד מבני הזוג טרום הנישואין, תישאר בבעלותו הבלעדית בגירושין. אולם בפועל, בית המשפט רשאי לראות בדירה כזו רכוש משותף בנסיבות מסוימות. לאור חוסר הוודאות בסוגיה זו והאפשרות לפסיקות בתי משפט הנוגדות לכאורה את החוק, יש חשיבות מכרעת להכנת הסכם ממון על דירה לפני שמתחתנים.

הסכם ממון לדירה הוא מסמך משפטי מחייב שנערך בידי עורך דין לענייני משפחה, כדי להבטיח שדירה שהייתה בבעלות אחד מבני הזוג לפני הנישואין, תישאר רכושו הבלעדי של אותו בן זוג במקרה גירושין.

בשורות הבאות עורך דין ערן עזרא, יסביר את תפקידם של הסכמי ממון בישראל בכל הנוגע לחלוקת רכוש, את המסגרת המשפטית המסדירה יחסי ממון בין בני זוג, את האופן בו פסיקת בתי המשפט מתייחסת להסכמי ממון על נכסי מקרקעין והדרך שבה סיוע משפטי איכותי מסייע בעריכת הסכמי ממון יסודיים ומקיפים שנותנים מענה ראוי לכל תרחיש אפשרי.

האם עריכת הסכמי ממון על דירות היא הכרחית?

אף שלכאורה אין הכרח לערוך הסכם ממון על מקרקעין, המציאות מלמדת שכאשר אחד מבני הזוג מגיע לקשר עם נכס מקרקעין שבבעלותו הבלעדית או מקבל חזקה בנכס כזה באופן בלעדי במסגרת הנישואין – מומלץ לערוך הסכם ממון מקצועי ומפורט בעזרת עו"ד דיני משפחה הבקיא בדיני חוזים ודיני גירושין, ורצוי גם כזה שהוסמך בתור עורך דין ירושות וצוואות או עורך דין לענייני גישור.

זאת מאחר וזוהי הדרך היחידה להבטיח שבמקרה של גירושין, תישמר הבעלות הבלעדית על דירה שנרשמה על שמו של אחד הצדדים לפני הנישואין או הועברה לחזקתו כמתנה או בירושה באופן בלעדי.

 

מה בין חוק יחסי ממון לבין חלוקת זכויות בדירת מגורים בהליכי גירושין?

סעיף 5 לחוק יחסי ממון בין בני זוג בישראל, מתווה שחלוקת הרכוש בין זוגות מתגרשים תתבסס על הסדר איזון משאבים, המחלק נכסים משותפים שווה בשווה בין הצדדים. אולם החוק מוציא מחלוקה זו נכסים מסוימים שהיו בבעלותו הבלעדית של צד אחד לפני הנישואין, נכסים שעברו בירושה או במתנה לצד ספציפי במהלך הנישואין, ונכסים ששני הצדדים הסכימו בכתב שלא יחולקו שווה בשווה.

המשמעות היא שחוק יחסי ממון מחריג חלוקת דירה בגירושין אם זו היתה בבעלותו של אחד מבני הזוג בלבד לפני הנישואין. השאלה המתבקשת אם כך, היא מדוע יש צורך בהסכם ממון אם החוק כבר מוציא דירה כזו מאיזון המשאבים? התשובה היא שבנסיבות מסוימות, עדיין הלכה למעשה בתי המשפט מאפשרים מסיבות מגוונות חלוקת דירה בין בני זוג גם אם זו נרכשה לפני הנישואין.

 

באילו נסיבות עריכת הסכם ממון על דירות הופכת מחויבת המציאות?

הכנה של הסכמי ממון הנוגעים למקרקעין שהיו בבעלות אחד מבני הזוג בנישואין, היא חשובה ביותר, במיוחד כאשר הנכס המדובר הוא דירת מגורים בה התגוררו בני הזוג יחד ואולי גם גידלו בה את ילדיהם. חשוב במיוחד לשקול הסכם כזה אם הנכס הוא דירה המשועבדת למשכנתא, או נכס שהושקעו בו כספים במסגרת שיפוצים והוצאות דומות.

 

מהו המועד המומלץ ביותר להכנת הסכמי ממון על מקרקעין?

עוד לפני החתונה, מומלץ לנסח הסכם ממון הנוגע למקרקעין שבבעלות אחד מבני הזוג, בעזרתו של משרד עורכי דין העוסק בניסוח הסכמי ממון על דירות מגורים. עריכת הסכם הממון עוד לפני הנישואין היא החלטה נבונה, שכן הסכם כזה יכול להגן על הבעלות על הנכס במקרה של גירושין עתידיים, חלילה.

הסכם ממון על דירה שנערך לפני הנישואין יסייע לבעל הנכס להבטיח שהבעלות בו תישאר בידיו ללא העברת זכויות לבן הזוג השני במקרה של פרידה או גירושין. אמירה זו רלוונטית הן לנישואים מסורתיים והן לנישואין אזרחיים או זוגות ידועים בציבור. הסכם ממון נועד למנוע טענות מגוונות על השבחת נכס, שיפוצים, החזרי תשלומי משכנתא ממקורות משותפים, שיתוף בדמי שכירות כהוכחה לשיתוף בנכס, אורך חיי הנישואין, עיקרון ההסתמכות ועוד.

 

הסכם ממון על דירה משותפת בראי הפסיקה בבית המשפט העליון בישראל

בשנת 2007 נתן בית המשפט העליון בישראל פסק דין תקדימי שעסק בחלוקת זכויות בדירה שהייתה בבעלותו של אחד מבני הזוג בלבד לפני הנישואים. המקרה הגיע להכרעת בית המשפט העליון בעקבות ערעור על פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בתל אביב. פסק הדין המקורי קבע שלמרות שהדירה הנדונה הייתה רכושו הבלעדי של אחד מבני הזוג לפני הנישואין, ניתן לחלקה שווה בשווה בין הצדדים במסגרת הגירושין.

בית המשפט העליון דחה את הערעור, מתוך הכרה בזכותו של בן הזוג בגירושין לקבל מחצית משווי הדירה הנדונה. לעניין זה קבע השופט שבהינתן נסיבות מסוימות, עשויה לחול על דירת מגורים "חזקת שיתוף ספציפית", בשל מעמדה הייחודי כנכס המשמש כבית המשפחה.

פסיקה זו הבהירה שהדרך הטובה ביותר להימנע מחזקת השיתוף בהקשר של חלוקת דירת מגורים בגירושין, היא עריכת הסכמי ממון על דירות טרום הנישואין. פסיקה זו שימשה כתקדים משפטי ומאז יושמה במקרים רבים נוספים, תוך הדגשת חשיבותם של הסכמי ממון בכל הנוגע לדירות טרום נישואין.

 

הסכם ממון על דירה – סיכום

התייעצות עם עו"ד לענייני משפחה העוסק בעריכת הסכמי ממון, יכולה להבטיח הגנה על נכסיכם ולמנוע כל העברת זכויות אפשרית לבן / בת הזוג בגירושין. ככל שאתם ניצבים לפני נישואין או אפילו במהלכם, ככל ויש לכם דירה מלפני הנישואין או שקיבלתם במתנה/ירושה במהלך הנישואין, מן הראוי להגן על הנכס אשר שייך בלעדית לאותו הצד.

הסכם ממון יבטיח את הזכויות ויגן מפני טענות שיכולות להיטען בעתיד בעניין של סוגיות ממוניות לגבי הדירה. הסכם ממון יכול למנוע מצבים שבהם הצד האחר יטען לשיפוצים או להשקעת משאבים משותפים, הסכם ממון יכול למנוע מצב של טענת שיתוף בהכנסות של שכר דירה כטענה לאינדיקציית בעלות בנכס, כמו כן, ניתן במסגרת ההסכם לעגן את כלל הזכויות הקשורים לאורך החיים המשותפים, ללא הגבלת זמן.

קרי גם אם לאחר נישואין ממושכים, שלא יקבל הצד האחר זכות בנכס. משרדו של עו"ד ערן עזרא בכל ניסיון רב בעריכת הסכמי ממון ובנייה אסטרטגית לכל מקרה ומקרה.

זקוקים למידע נוסף בנוגע לעריכת הסכם ממון על דירה? ניתן ליצור קשר עם משרדו של עו"ד עזרא לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי ומקיף על עריכת הסכמי ממון בנכסי מקרקעין:  03-644-2224.

 

שאלות ותשובות בנושא הסכם ממון על דירה

הסכם מימון בדירה הוא מסמך משפטי המתאר את תנאי הבעלות והאחריות הכלכלית להחזקת דירה בין הצדדים המעורבים. יש חשיבות מכרעת לניסוח הסכמי ממון בהקשר לנכסי מקרקעין לפני הנישואין על מנת למנוע תרחישים לא רצויים במקרה של פרידה או גירושין.

חשוב להתייעץ עם עורך דין משפחה הבקיא בדיני חוזים ודיני גירושין כדי לערוך הסכם שכזה, שכן זוהי הדרך להבטיח שתשמר הבעלות הבלעדית על הדירה מלפני הנישואין, במקרה של גירושין.

מומלץ מאוד לנסח הסכמי ממון הנוגעים למקרקעין שבבעלות בלעדית של אחד מבני הזוג, עוד לפני הנישואין, שכן זה יכול להגן על הבעלות על הנכס במקרה של גירושין עתידיים. יחד עם זאת, גם אם לא נערך הסכם ממון לפני נישואין, ניתן, בהסכמת שני הצדדים, לערוך את ההסכם גם במהלך חיי הנישואין.

חשוב לערוך הסכם ממון על דירה גם אם אתם רק גרים יחד, כי זה יכול לסייע בהבהרת וביסוס הזכויות והבעלות בנכס במקרה של פרידה או גירושין. ללא הסכם ממון בדירה עלולים להיווצר אי ודאות ובלבול לגבי מי בעל הזכויות בנכס וכיצד יש לחלקו. הסכם ממון יכול לסייע גם במניעת מחלוקות ומאבקים משפטיים בעתיד, ולספק שקט נפשי וביטחון לשני הצדדים. בנוסף, הסכם כזה גם מגן על בעל הנכס מפני מצב שבו השותף שגר עימו אינו הבעלים החוקי של הדירה אך בית המשפט עשוי לראות בה רכוש משותף.

הסכם ממון נועד להגן כל רכושו של אותו הצד או על רכושם של שני הצדדים במקרה שבו לכל אחד מהם יש רכוש מלפני הנישואין. חלק מטענות שעולות במהלך הליכי גירושין צריכות למצוא ביטוי מבעוד מועד כבר בהסכם הממון. לדוגמא, עורך הסכם ממון מנוסה מכיר את הטענות בדבר – אורך חיי נישואין, עיקרון ההסתמכות, שיפוץ, נכס שהושבח, "הבטחות" ועוד ועל כן, במסגרת עריכת הסכם ממון יש ליתן את הדעת לכל הנושאים.

הסכם ממון שנערך בין בני זוג במהלך חיי נישואין חייב להיות מאושר ולקבל תוקף מחייב בבית משפט. אם מדובר בהסכם ממון שנערך לפני הנישואין ניתן לאשר אותו אצל נוטריון או רשם נישואין. ככל שתהיה מחלוקת בין בני זוג לגבי הסכם ממון העניין יגיע לפתחו של בית משפט. נהוג ששופט אחד למשפחה אחת. המשמעות היא שאם ההסכם יאושר בבית משפט ותהיה מחלוקת על נסיבותיו, השופט שאישר את הסכם הממון ככל הנראה יהיה גם זה שידון בטענות כנגד אותו ההסכם.

 

הסכם ממון על דירה

הסכם ממון על דירה

עוד באותו נושא:

הסכם ממון לפני הנישואין 

עריכת הסכם ממון לפני הנישואין הפכה נפוצה מאוד בישראל, בעיקר לאור שיעורי הגירושין הגבוהים. הסכמים אלו מאפשרים לבני זוג להתמודד עם סוגיות כגון חלוקת רכוש

קרא עוד...
הסכם ממון לאחר נישואין

הסכם ממון הוא כלי חשוב להסדרת ענייני הרכוש בין בני זוג, במיוחד לקראת גירושין. אמנם עדיף לערוך הסכם שכזה טרם הנישואין, אך לעיתים נוצר הצורך

קרא עוד...
יתרונות הסכם ממון

הסכם ממון הוא הסכם משפטי מחייב בין בני זוג, אשר מסדיר את חלוקת הרכוש ביניהם במקרה של פקיעת הנישואין. הסכם זה יכול לספק לבני הזוג

קרא עוד...
שינוי הסכם ממון

כל הסכם ממון שנחתם בין בני זוג, נשאר בתוקף אלא אם שני הצדדים יסכימו לשנות או לבטל אותו. אולם חשוב לדעת שביטול או שינוי הסכם

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>