גירושין

גירושין קטלניים הם גירושים שבהם כולם מפסידים.
הגיוני יותר היה לסיים את הגירושין בהבנה, הסכמה, עם רגישות לילדים תוך מיקסום תועלת בני הזוג.
אין שום הגיון לגרום לפירוק תא משפחתי בהליכי כח תוך מתן החלטות משפטיות. בד"כ הליך מעין זה של פירוק שיתוף יוביל למינוי של כונס נכסים, למינוי שמאי, אקטואר, ובמצב זה אנשי מקצוע רבים נהנים, "והמשלמים" הם בני הזוג.
במקום גירושין קטלניים, הגיוני היה לגרום לצדדים למקסום תועלתם, בין אם באמצעות מגשר ובין אם במשא ומתן בין עורכי דין.
תמיד, הסכמה עדיפה על הסלמה.
בגירושין היו חכמים, התחשבו בילדים, ודאגו לסיימם בכבוד כפי שידעתם להתחיל אותם.
עורך דין לגירושין יכול מאוד לסייע להליך זה.