בית משפט לענייני משפחה

תחום דיני המשפחה

בית המשפט לענייני משפחה נהוגים סדרי דין מיוחדים.
על עורכי הדין המופיעים בבתי המשפט לענייני משפחה להיות מומחים בנושאים הקשורים לדין העברי בכלל ולבית דין רבני בפרט.
הפסיקה דנה רבות במאבקים של מרוץ הסמכויות בין בית הדין הרבני ובין בית המשפט לענייני משפחה.

מומלץ לפנות בנושאים הללו לעורכי דין המומחים לענייני משפחה, שכן בפסיקה קיימים מבחנים מנחים לעניין מרוץ הסמכויות.

עו"ד לגירושין המגיש כתבי טענות לבית המשפט לענייני משפחה / לבית הדין הרבני, חייב ליתן דגש למבחני הפסיקה, לכללים המנחים ולנסיבות הרלוונטיות לכל מקרה.

האתר מכיל מידע מקיף על הטלפונים של בית המשפט לענייני משפחה.
האתר מכיל את רשימת האגרות בבית המשפט לענייני משפחה ואת רשימת הפקסים של כל בתי המשפט לענייני משפחה בארץ.

ודאי תרצו לקרוא את הכתבה על:

הסכם גירושין ללא ילדים