תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

תביעה לפירוק שיתוף 

התהליך שבו בני זוג שחיו יחד בדירה משותפת חותרים לחלוקתה או מכירתה במסגרת הליכי גירושין, נקרא "פירוק שיתוף". על אף שהוא מזוהה בדרך כלל בהקשרים עסקיים, מושג זה חשוב גם בהליכים משפטיים הנוגעים לפירוד בין בני הזוג. כאשר קיימים חילוקי דעות באשר לחלוקת הדירה המשותפת או מכירתה, ככל שמדובר בין בני זוג – ניתן לפנות לבית המשפט לענייני משפחה עם תביעה לפירוק שיתוף בנכס. יש לציין, כי ניתן לכרוך תביעה לפירוק שיתוף בגירושין – לתביעת גירושין בבית הדין הרבני. המאמר להלן יסביר כיצד בית המשפט מוסמך להכריע בתביעה כזו ומה עוד כדאי לדעת על התהליך של פירוק שיתוף במקרקעין במסגרת הליכי גירושין. 

 

פירוק שיתוף בדירת מגורים של בני זוג – חוק המקרקעין

הזכות לדרוש פירוק שיתוף בכל עת

סעיף 37 (א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 קובע – שכל שותף מבין שותפים במקרקעין יכול בכל עת לדרוש פירוק שיתוף בנכס מקרקעין. 

מה קורה כשיש תניה מגבילה?

זאת ועוד, סעיף קטן (ב) קובע – שאם יש תניה שמגבילה או ששוללת זכות לפירוק שיתוף וזאת לתקופה שהיא עולה על 3 שנים, בימ"ש יכול אם נראה לו צודק בנסיבות העניין לצוות על פירוק השיתוף וזאת למרות התניה.

הגנה על הקטינים בעניין פירוק שיתוף בדירת מגורים

סעיף 40 (א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 קובע – שאם החליט בית המשפט על פירוק שיתוף במקרקעין השייכים לבני זוג ואותו נכס משמש להם כדירת מגורים אזי יש התניות:

ביהמ"ש לא ייתן הוראה על ביצוע או מכירה של נכס המקרקעין וזאת כל עוד לא הוכח בפניו כי לקטינים של הצדדים ולמי שמחזיק בקטינים ש הסדר מגורים אחר שמתאים לצרכיהם.

 

מכירת דירת מגורים של בני זוג – חוק יחסי ממון

סעיף 6.א. לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, קובע שאם ראה בית המשפט כי לצורך הביצוע של הסדר איזון המשאבים צריך למכור דירת מגורים שמשמשת לקטינים ולבן הזוג המחזיק בקטינים, הרי שלא יינתן צו והמכירה תעוכב וזאת עד אשר בית המשפט או בית הדין (לפי העניין) יווכח שיש לקטינים ולבן הזוג שמחזיק בקטינים הסדר מגורים שמתאים לצרכים שלהם. 

 

מהן הנסיבות שבהן מוגשת תביעה לפירוק שיתוף?

כאשר אנשים המחזיקים בבעלות משותפת על מקרקעין חלוקים בדעותיהם לגבי אופן החזקת הנכס, ניהולו או מכירתו, לעיתים קרובות הם מגישים תביעה לפירוק שיתוף בנכס. הדבר מתרחש לא אחת כחלק מהליך הגירושין, כשבני הזוג מחזיקים בבית או דירת מגורים במשותף. כאשר הצדדים בגירושין מנסים להגיע להסדר לצורך מכירת הנכס או לטובת חלוקת הזכויות בו, כחלק מחלוקת הרכוש בהליך הגירושין, אך הדבר אינו מסתייע עקב חילוקי דעות בין הצדדים, האופציה של פירוק שיתוף בגירושין עומדת על הפרק. באופן זה כל אחד מבני הזוג יכול לממש את הזכויות שלו במקרקעין מבלי להיות תלוי בצד השני אחרי הגירושין.

 

כיצד תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין מוגשת הלכה למעשה?

לרוב בני זוג שמחליטים להתגרש ולצאת לדרך אישית וכלכלית חדשה, אינם רוצים להמשיך ולהחזיק בנכסי מקרקעין משותפים. במצב זה באפשרותם למכור זה לזו את חלקם בנכס או למכור את הנכס ולחלק את התמורה ביניהם. אולם כאשר בני הזוג שרויים במצב של חוסר תקשורת או חילוקי דעות מרים שאינם ברי גישור, כל אחד מן הצדדים יכול להגיש תביעת פירוק שיתוף לבית המשפט. במסגרת הדיון בתביעה, בית המשפט נדרש לפסוק כיצד על בני הזוג לחלק את הזכויות במקרקעין או לממשן.

 

לאיזו ערכאה תביעה לפירוק שותפות במקרקעין מוגשת?

ככל שמדובר בפירוק שיתוף בין בני זוג בגירושין התביעה תוגש לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני, לפי העניין.

ככל שלא מדובר בגירושין בין בני זוג, אז יש לפנות לערכאה מתאימה אחרת, יש להגיש את התביעה לבית המשפט, כאשר הערכאה הרלוונטית נקבעת על פי שווי הנכס, כדלקמן:

 

כאשר מדובר בנכס ששוויו אינו עולה על 2 מיליון ש"ח

התביעה תוגש ותידון בבית משפט השלום.

 

כאשר מדובר בנכס ששוויו עולה על 2 מיליון ש"ח

התביעה תוגש ותידון בבית המשפט המחוזי.

בקצרה, סמכות בית המשפט לדיון בתביעה, תקבע בהתאם לאופן רישום הזכויות ולשוויים של המקרקעין שבמוקד המחלוקת.

 

מהן הנסיבות שבהן תביעה לפירוק שיתוף תגיע דווקא להכרעת בית המשפט לענייני משפחה?

כשחלק מבעלי הזכויות במקרקעין הם בני משפחה ונוצרת מחלוקת ביניהם בנוגע להחזקת הנכס או לעניין מכירתו, התביעה לפירוק שיתוף תידון בבית דין לענייני משפחה, ללא תלות בשווי הנכס או במקום רישומו. אין זה שונה כאשר עסקינן בנכסי מקרקעין משותפים שיש לחלקם בין הצדדים בהליך הגירושין. לכן, בהקשר להגשת תביעת פירוק שיתוף במקרקעין בגירושין, חיוני ביותר להסתייע בשירותיו של עורך דין לענייני משפחה.

כאמור לעיל, כאשר מדובר בין בני זוג בהליך גירושין, צד המגיש תביעת גירושין (ככל והקדים מבחינת "מרוץ סמכויות" את האחר) יכול לכרוך את עניין פירוק השיתוף – בתביעת גירושין. חשוב להיוועץ עם עורך דין על מנת להכיר את רוח הפסיקה ומבחני הכריכה כמו כל יתר הנושאים הרלוונטיים.

 

האם יש צורך בהיקף בעלות מסוים בנכס כדי שאדם יחיד יוכל להגיש תביעה לפירוק שיתוף?

חוק המקרקעין קובע במפורש כי כל בעל זכויות במקרקעין, גם אם יש לו שיעור זכויות קטן יחסית בנכס, רשאי להגיש תביעה לבית המשפט לשם פירוק שיתוף במקרקעין. אין דרישה של שיעור מינימלי של החזקה בזכויות וגם בעל זכויות יחיד זכאי לתבוע פירוק שיתוף בנכס המקרקעין שהוא מחזיק בזכויות בו.

 

האם אפשרי להסדיר את פירוק השותפות במקרקעין מבלי להגיש תביעה לפירוק שיתוף?

הסכמה מלאה מצד שני בני הזוג לגבי מכירת הנכס או חלוקה מחודשת של הזכויות בו ביניהם, מאפשרת להתיר את השותפות במקרקעין ללא צורך בהליך משפטי. אולם בהעדר הסכמה בין הצדדים – נחוצה הגשת תביעה רשמית לטובת פירוק השיתוף בנכס.

כאשר מדובר בין בני זוג נשואים, גם אם הדבר נערך במסגרת הסכם גירושין, הרי שאותו הסכם יחוייב לעבור לאישור של הערכאה השיפוטית, בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, לפי העניין.

 

כיצד בית המשפט מוסמך להכריע בתביעה לפירוק שיתוף בין בני זוג בגירושין?

כאשר מוגשת תביעה לפירוק השיתוף בין בני זוג בדירת המגורים המשותפת, בית המשפט רשאי לכפות על בן הזוג המסרב לשתף פעולה, את פירוק השיתוף בנכס. זאת על ידי מינוי כונס נכסים, שתפקידו יהיה לפעול למכירת הדירה. בדרך כלל שכרו של כונס הנכסים נלקח כאחוז משווי המכירה (משתנה בין כינוס בדרך של בית משפט לבין כינוס במסגרת הוצאה לפועל). תביעות מסוג זה מוגשות בבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני.

 

הסוגיות הכלכליות שפירוק שיתוף בגירושין מעלה

פירוק השיתוף בדירה בין זוגות מתגרשים, מעלה שאלות מתבקשות וחשובות, לגבי הבטחת קיום כלכלי נאות לבן הזוג שאינו מעוניין במכירת הנכס. לדוגמה, כיצד להבטיח קורת גג להורה המשמורן והילדים המתגוררים בדירה, לאחר הפירוק של השותפות במקרקעין.

ניתן להגיש תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין בגירושין ובנוסף, ניתן לתבוע תשלומי מזונות זמניים או דמי מדור שיכסו את הוצאות המחיה של בן הזוג המתגורר בדירה והילדים.

תביעות אלה נידונות כחלק מהליכי הגירושין בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה, לפי העניין.

כך ניתן להבטיח במקביל הן את פירוק השיתוף בנכס והן את הקיום הכלכלי של בני הזוג והילדים לאחר הפירוד.

 

האם על תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין חלה תקופת התיישנות?

לא, חוק המקרקעין קובע במפורש כי לא ניתן לטעון טענת התיישנות בתביעה לפירוק שיתוף במקרקעין. הוראה זו בחוק נועדה לאפשר לבעלים במקרקעין לתבוע פירוק שיתוף בכל עת, ללא הגבלת זמן.

 

לסיכום

פירוק השיתוף בדירה בין בני זוג לשעבר, עשוי להיות מהלך נכון כאשר אין אפשרות להגיע להסכמה עם בן הזוג המסרב למכור את הנכס. לעתים קרובות הסירוב נובע מסיבות רגשיות או אחרות, ובמצב זה אין ברירה, אלא פנייה לבית המשפט או לבית הדין הרבני בתביעה לפירוק השיתוף.

עם זאת, מכיוון שבדרך כלל מדובר בזוגות עם ילדים, מומלץ בראש ובראשונה לנסות ולהגיע להסכמות בדרכי נועם כחלק מהליכי הגירושין.

כדאי לשקול פנייה אל עו"ד דיני משפחה מקצועי שייעץ האם אכן מומלץ בנסיבות העניין להגיש תביעה לפירוק השיתוף בדירת מגורים או בכל נכס אחר.

 

שאלות ותשובות בנושא תביעה לפירוק שיתוף

פירוק השיתוף בדירה בין בני זוג משמעו מימוש הנכס על ידי מכירתו, כאשר התמורה מתחלקת באופן שווה בין בני הזוג. הצעד הראשון לשם כך הוא הגשת תביעה לבית המשפט לפירוק השיתוף על ידי אחד מבני הזוג. לאחר מכן, הדירה יכולה להימכר או לצד שלישי בשוק החופשי או לאחד מבני הזוג עצמם, שיש להם זכות קדימה לרכישת חלקו של בן הזוג בנכס, לפני מכירה לאדם זר. כך או כך, פירוק השיתוף מוביל בסופו של דבר לחלוקה שוויונית של התמורה ממכירת הדירה בין בני הזוג הנפרדים.

פירוק שיתוף בדירת מגורים משותפת של בני זוג נשואים או לשעבר מעוגן בחוק המקרקעין. על פי החוק, כל אחד מבני הזוג רשאי בכל עת להגיש תביעה לפירוק השיתוף שתביא למכירת הדירה וחלוקת התמורה באופן שווה ביניהם. יתירה מזאת, גם חוק המקרקעין קובע הוראות של עיכוב בעניין של הסדר מגורים לקטינים ולבן הזוג המחזיק בהם. כך גם, לא רק חוק המקרקעין, אלא גם חוק יחסי ממון בין בני זוג מסדיר מנגנון של עיכוב ביצוע פירוק שיתוף במקרקעין במקרה של קטינים ובן הזוג המחזיק בהם וזאת עד אשר תיווכח הערכאה השיפוטית, שיש להם הסדר מגורים מתאים. 

קיימת אפשרות עיכוב זמני של פירוק השיתוף אם הדירה משמשת למגורי הילדים ואין להם מקום מגורים חלופי. בנוסף, במקרים נדירים ניתן להגיש בקשה למדור ספציפי במסגרת תביעת מזונות או שלום בית, שתעכב את פירוק השיתוף לפרק זמן מסוים.

במידה ואחד מבני הזוג מעכב את מכירת הדירה לאחר החלטה על פירוק השיתוף, בית המשפט רשאי למנות כונס נכסים שיהיה אחראי למימוש הנכס. 

 

תביעה לפירוק שיתוף 

תביעה לפירוק שיתוף

עוד באותו נושא:

פירוק שיתוף בדירה

פירוק שיתוף בדירת מגורים בין בני זוג, הוא תהליך נפוץ ומורכב במסגרת הליכי גירושין. מכיוון שמדובר בנכס משמעותי ובעל ערך רגשי עבור בני המשפחה, יש

קרא עוד...
חלוקת דירה בגירושין

חלוקת דירת המגורים המשותפת היא אחת ההכרעות הקשות והמהותיות ביותר העומדות בפני זוגות מתגרשים. האם הדירה תישאר בידי אחד מבני הזוג או שמא תימכר והתמורה

קרא עוד...
רכוש מלפני הנישואין

חלוקת רכוש בין בני זוג בעת גירושין היא אחד הנושאים הטעונים והמורכבים ביותר מבחינה משפטית ורגשית כאחד. שאלות סביב גורלו של רכוש שהיה שייך לכל

קרא עוד...
כתב הגנה בתביעת מזונות

קביעת גובה דמי המזונות שעל האב לשלם בגין ילדיו, היא החלטה משמעותית ביותר המתקבלת במסגרת הליכי גירושין. אמנם לרוב האב נושא בנטל זה לבדו, אך

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>