תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

גירושין בהסכמה

בחירה בגירושין בהסכמה הדדית מאפשרת לצדדים לשמור על השליטה בהליך הגירושין במקום למסור את ההחלטות החשובות הכרוכות בו לידי בית המשפט. גישה זו מסכמת את מערכת היחסים הזוגית בכבוד, חוסכת זמן וכספים מבני הזוג וממזערת את ההשפעה השלילית על ילדים. רוצים לדעת כיצד גירושים בהסכמה עובדים בפועל והאם זה יכול להתאים גם לכם? כל הפרטים בפנים.

 

גירושין בהסכמה – הדרך למניעת הסלמה של הליכי גירושין

לאחר שבני זוג הגיעו להחלטה להתגרש, עומדים בפניהם שני ערוצים שבהם הם יכולים להסדיר את הגירושין בפן המשפטי: האחד כרוך במאבקים מרים בבית המשפט, בעוד שהשני מתרכז סביב עריכת הסכם גירושין שמושג בהסכמה הדדית. בתרחיש זה, בני הזוג, בהנחיית עורכי הדין המייצגים אותם, מנהלים משא ומתן לטיפול בסוגיות השונות הנוגעות לגירושיהם. משא ומתן זה נחתם בגיבוש הסכם גירושין שבו מתועדות ההסכמות השונות שבני הזוג הגיעו אליהן. גירושין בהסכמה – גירושין בשיתוף פעולה. גירושין בהסכמה עדיפים על גירושין בהסלמה. צדדים שעומדים בפני פירוק של תא משפחתי, צריכים לחשוב על כל האפשרויות העומדות בפניהם. במידה ויש אפשרות להתגרש בצורה נעימה, העניין עדיף על גירושין במלחמה משפטית, שבסופו של יום, תגרום להרבה משקעים.

 

מה בין החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה והליכי גירושין בהסכמה?

ראוי לציין כי כבר מיולי 2016, בני זוג בישראל המבקשים להתגרש, נדרשים בעצם לשקול את האפשרות של גירושין בהסכמה. החובה להגיע למפגשי גישור הידועים כפגישות מהו"ת, לפני פתיחת הליכי גירושין בערכאות המשפטיות, מעוגנת בחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה.

חוק זה, הידוע ברבים כ"חוק גישור חובה", מחייב את הצדדים לחקור את האפשרות של גישור ככלי לפתרון המחלוקות ביניהם, לפני שהם פונים להגשת תביעות משפטיות זה נגד זו. כתוצאה מכך, השגת גירושין עם הסכמה הדדית, אינה דבר יוצא דופן כיום, אלא יעד בר השגה עבור כל זוג, בתנאי שיש לצדדים ייצוג משפטי מהימן ונכונות לנהל דיאלוג.

 

מדוע כדאי לשקול לחיוב את ההזדמנות לגירושין בהסכמה?

לפני שנעמיק בנבכי התהליך של גירושים בהסכמה, נעמיק בסיבות העיקריות שבגינן כדאי לשקול לחיוב את החלופה הזו להליכי גירושין במתכונתם המסורתית.

בראש ובראשונה, השתתפות בהתדיינות משפטית, מעמידה את ההכרעות המרכזיות הנוגעות לעניינים המהותיים הנוגעים לגירושין, בידי בית המשפט. לעומת זאת, בבחירה לנהל דיאלוג פתוח ומכבד בין בני הזוג, יש פתח לגיבוש הסכם גירושין מוצלח ומועיל לשני הצדדים, שיותיר את הכוח והשליטה בהחלטות אלו, בידיהם במקום בידי גורם חיצוני. זו אפשרות מצוינת להגיע בדרך יצירתית לפתרון מחלוקות תוך מקסום הרווח של הצדדים.

בנוסף, גירושין בהסכמת הצדדים, חוסכים באופן משמעותי זמן ומשאבים כספיים לבני הזוג.
אין זה מקרי, שכן הליכי גירושין בערכאות יכולים להימשך על פני מספר חודשים, ואפילו שנים, וכרוכים בעלויות ניכרות במונחים של שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות נלוות.

הרציונל השלישי התומך בבחירה בגירושין מסוג זה, קשור בחשיבות של סיום הקשר הזוגי בצורה מכובדת, במקום להחמיר את הקשיים הקיימים באמצעות מאבק משפטי ממושך. באימוץ גישה זו יכולים בני הזוג להמשיך לשתף פעולה כהורים לילדיהם, תוך טיפוח סביבה תומכת ויציבה עבורם, למרות פירוק נישואיהם.

 

הסכמי גירושין בהסכמה – האם ניתן לאשר בבית הדין הרבני?

בית הדין הרבני מחזיק בסמכות בלעדית לתיקוף הליכי גירושין בין זוגות יהודיים בישראל, באמצעות טקס סידור הגט, בעוד שעניינים אחרים הקשורים לגירושין כגון נושאי רכוש, משמורת ילדים ומזונות, נמצאים בסמכות השיפוט המשותפת הן של בית הדין הרבני והן של בית המשפט לענייני משפחה.

כאשר קיימת הסכמה הדדית בין בני זוג בעניינים הללו, הכרוכים בתיק הגירושין, הם יכולים לעגן אותה בהסכם גירושין ולאחר מכן לבצע את הליך מתן הגט ברבנות, ולמעשה לסיים את הליך הגירושין בבית הדין הרבני. מנגד, במקרים בהם אין ביניהם הסכמה, על בני הזוג לפנות להגשת בקשה ליישוב סכסוכי משפחה ולהגיע לפגישות מהו"ת, שרק לאחריהן יוכלו להתקדם לטיפול המשפטי בתביעות הגירושין שלהם.

במקרה של אישור הסכם בבית הדין הרבני – בית הדין יבחן את הסכם הגירושין ויוודא כי הגירושין מתבצעים מבחירתם החופשית של בני הזוג. אם ההסכם מתיישב עם העקרונות ההלכתיים ואינו מציב בעיות מיוחדות, הוא יקבל אישור ויקבל תוקף של פסק דין. במידה והסכם הגירושין אושר למעשה תחת ידו של בית המשפט לענייני משפחה, סידור הגט ופסק הדין לגירושין יבוצעו בבית הדין הרבני.

 

איך עושים את הצעד הראשון לגירושין בהסכמה הדדית ברמה המעשית?

בכדי להתגרש בהסכמה הדדית, על הצדדים לחתום על הסכם גירושין ולאחר מכן להביאו לאישור ומתן תוקף של פסק דין. הסכם גירושין ניתן לאשר הן בבימ"ש לענייני משפחה והן בבית דין רבני. ישנה אפשרות כאמור להביא את הסכם הגירושין לאישור בבית הדין הרבני יחד עם בקשת הגירושין. ניתן ליתן הוראות שונות לגבי הנושאים הקשורים בחלוקת הרכוש, הילדים ומזונות ומדור, כאשר בנוסף, לגבי סמכויות שיפוט ולגבי כלל הנושאים הקשורים בהסכם הגירושין.

 

האם יש צורך להגיע לפגישות מהו"ת גם במסגרת גירושין בהסכמה?

ככל שאין הסכמות בין הצדדים, נפתח ע"י מי מהם הליך של בקשה ליישוב סכסוך וקבלת הפנייה להליך גישור (פגישות המהו"ת) בהנחיית יחידת הסיוע של בית המשפט. יחד עם זאת, במידה והצדדים כבר הגיעו להסכמות מקיפות בענייני גירושין וחתמו על הסכם גירושין, הם רשאים לפנות עם ההסכם לאישורה של הערכאה המשפטית, לפי העניין, וזאת ללא צורך בבקשה ליישוב סכסוך.

לאחר הגשת בקשה ליישוב סכסוך יקבלו שני הצדדים זימונים לפגישות המהו"ת באמצעות יחידת הסיוע של בית המשפט. פגישות אלו, בפיקוח עובד סוציאלי, משמשות להבהרת ההשלכות של הליך הגירושין וחותרות לטפח הסכמות בנושאים שונים בין הצדדים מבלי שיידרשו להגיע לערכאות.

כאשר כל אחד מבני הזוג מיוצג על ידי עורך דין לענייני משפחה, ניתן להגיע להסכם גירושין כבר במסגרתן, ולמעשה להגיע לסיום ההליך. בכל מקרה, לפגישת המהו"ת הראשונה עורכי הדין לא יכולים להצטרף.

אולם גם במידה והמפגשים ביחידת הסיוע אינם מניבים את התוצאות הרצויות, בני הזוג אינם צריכים לנטוש את השאיפה לגירושין בשיתוף פעולה הדדי. עדיין ישנה האפשרות להתמיד במאמצי הגישור שלהם באמצעות עורך דין לענייני גישור הפועל כמגשר פרטי. במקרים רבים, מסלול זה יכול לאפשר להם למצוא שפה משותפת, וכתוצאה מכך לערוך הסכם גירושין שיהיה מקובל על שניהם.

 

גירושין בהסכמה – סיכום

כאשר גירושין עומדים על הפרק, לרוב לשני הצדדים יש שאיפה לסיים את ההליך במהירות ובמינימום עלויות. האפשרות של גירושין בהסכמה, מספקת מענה יעיל לזוגות מתגרשים בשני ההיבטים הללו ובהיבטים נוספים. במקום להיגרר למאבקי כח בבית המשפט, מתודה זו מספקת פתח למשא ומתן יעיל ומועיל, שלרוב מוביל ליצירת הסכם גירושין הוגן ומיטיב לשני הצדדים, תוך קיצור תהליכים מזעור ההוצאות, והפחתת הנטל הרגשי המוטל עליכם ועל ילדיכם. גירושין בשיתוף פעולה יכולים להתבצע גם אם הצדדים מתדיינים בערכאות משפטיות. כך לדוגמא, ניתן להגיע להסכמות בדבר מרבית הנושאים ולהשאיר לערכאה השיפוטית להחליט בעניינים מסוימים. הסכם גירושין יכול אף הוא להיות מושג באמצעות גירושין בשיתוף פעולה.

מומלץ לכל צד לקחת עורך דין בכדי למקסם את התועלת הכלכלית ובכדי להגן על הזכויות שלו בהליך, אך אין חובה להגיש תביעות. כמובן שהדבר תלוי בכל מקרה ומקרה. עליכם להחליט אם ברצונכם לשתף פעולה בגירושין או ללכת "ראש בראש" וליתן לשופט (או לדיין במקרה מתאים) להכריע בכל סוגיה וסוגיה.

לפיכך, גירושין בשיתוף פעולה הם דבר מבורך וראוי היה שכולם היו לפחות מנסים לנצל דרך זו. ישנם נימוקים רבים לפיהם כדאי לצדדים לשתף פעולה: עלויות של עורכי דין, אגרות בתי משפט, שליחויות, חוות דעת מומחים, לעיתים כונסי נכסים, שמאי, אקטואר ועוד ועוד… משרדנו מלווה לקוחות רבים לגירושין בשיתוף פעולה.

למידע נוסף – מומלץ להתייעץ עם עו"ד דיני משפחה בעל ניסיון בהליכי גישור.

 

שאלות ותשובות בנושא גירושין בהסכמה

בהליך גירושין במתכונתו המסורתית, הצדדים מתמודדים עם הסוגיות הכרוכות בפרידתם, כמו חלוקת רכוש, מזונות ילדים, הסדרי משמורת, זמני שהות ועוד, במסגרת תביעות המטופלות בבית משפט לענייני משפחה או בבית דין רבני. לעומת זאת, גירושין בהסכמה, מטרתם להגיע להסכם גירושין המוסכם על הצדדים לפני פנייה להליכים בבית המשפט. בכל מקרה, לגבי גירושין וסידור גט – הטקס שמסיים את הליך הגירושין מבוצע בבית דין רבני. גירושים בהסכמה הם לרוב קצרי מועד וחסכוניים יותר במישור הכלכלי והרגשי כאחד.

בגירושים בהסכמה, בני הזוג מתקשרים עם עורך דין גירושין כדי לייעל את התהליך של גיבוש הסכם גירושין ולצמצם קונפליקטים. לאחר הגעה להסכמות בנושאים הכרוכים בגירושין, עורך הדין מנסח הסכם גירושים, אותו שני הצדדים בודקים, חותמים ולאחר מכן מגישים לאישור בית המשפט. בית המשפט מוודא את תוקפו של ההסכם וכי הצדדים חתמו עליו ברצון. עורך דין גירושין מנוסה יכול להקל על עריכת ההסכם. לאחר אישור הסכם הגירושין בערכאה המשפטית (לפי העניין), יבוצע טקס סידור הגט שחותם את הגירושין רשמית ברבנות.

כאשר קיימת הסכמה הדדית בין בני הזוג בעניינים שנוגעים לגירושין, הם יכולים לנסח הסכם גירושין מראש ולהביאו לאישור בבית הדין לענייני משפחה או בבית הדין הרבני, ולמעשה לסיים את הליך הגירושין במהירות, על ידי אישור ההסכם ולאחר מכן – ביצוע טקס סידור גט. 

במצבים בהם אחד מבני הזוג מתגורר מחוץ לישראל, ניתן לבקש לערוך את סידור הגט באמצעות שליח, על ידי פנייה למזכירות בית הדין הרבני.

 

גירושין בהסכמה

גירושין בהסכמה

עוד באותו נושא:

הסכם גירושין

הסכם גירושין הוא מסמך משפטי חשוב ביותר הקובע את תנאי הפרידה בין בני זוג גרושים. ההסכם מסדיר נושאים כגון חלוקת רכוש משותף, משמורת ילדים, מזונות,

קרא עוד...
עורך דין גירושין

לקיים משא ומתן או לנהל הליך משפטי? ההחלטה להתגרש לא פשוטה, בפרט כשיש ילדים. בין אם אתם נמצאים במחשבות על גירושין ובין אם קיבלתם החלטה

קרא עוד...
גירושים

גירושים – הליך של גירושים לרוב, רווי במחשבות, רגשות, פחד, וגולם בחובו נושאים רכושיים. כל אחד מהצדדים הקשורים בגירושין רוצה לצאת מנישואיו בדרך טובה, ועם

קרא עוד...
עורך דין מגשר גירושין

הליך גירושין הוא אחד האירועים המשמעותיים והמאתגרים ביותר בחייו של אדם. מלבד ההיבטים הרגשיים הכרוכים בפירוק התא המשפחתי, ישנם גם היבטים משפטיים וכלכליים מורכבים שיש

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>