שיתוף בחובות בגירושין

בן או בת זוג אינם נהנים אך ורק משותפות בצבירת נכסים עם בן הזוג, אלא הם נושאים יחד איתו גם בעול החובות בגירושין אשר נוצר במשך החיים המשותפים.
נכסים או עסקים הרשומים על שם אחד הצדדים לא פוטר את בן הזוג מהחובות בגירושין אשר נוצרו במהלך חייהם המשותפים. יחד עם זאת, יש חובות שנוצרים בהליך גירושין, אשר לגביהם אין זה מהצדק לחייב את בן הזוג האחר, לדוגמא: חובות אשר נוצרו כתוצאה מבגידתו של אחד הצדדים או ממעשים פליליים אשר ביצע אחד מהם להנאותיו שלו או מהימורים וכדומה. כן, כשאחד הצדדים מבצע מניפולציות כספיות עבור עצמו, ההוצאה תיזקף גם היא לחובתו.
האחריות המשותפת לחובות המשפחה, נובעת מהשותפות ברכוש.
בית משפט לענייני משפחה משתמש בסמכותו לאור ס' 8(1) לחוק יחסי ממון התשל"ג – 1973, ובוחן כל טענה של חובות אישיים בנסיבות העניין. במקרים מתאימים, קובע בימ"ש כי החובות לא יאוזנו. לדוגמא: בנושא של הימורים, בוחן בימ"ש מתי בוצעו ההימורים, מהו היקפם, מה היתה דרך החיים עבור החייב, האם בן זוגו ידע על קיום החוב, האם הבן זוג נהנה גם הוא מפירות העבר, מתי התגלה נושא ההימורים, והאם טענה היא ניסיון התחמקות מהחובות.