תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

כתב הגנה בתביעה לחלוקת רכוש

אחת השאלות המרכזיות בגירושין היא – איך יחולק הרכוש?

זאת שאלה חשובה ובעלת משקל רב. לצורך כך יש להבין את החשיבות של כתב תביעה – הסעדים הנדרשים ממנו –  ולא פחות חשוב, הצד הנתבע, נדרש לכתב הגנה. בעת ניסוח כתב הגנה בתביעה לחלוקת רכוש, צד הנתבע יוצא למעשה למאבק משפטי על קיום זכויותיו בכל הקשור לחלוקת הרכוש המשותף של בני זוג שזה עתה החליטו על הפרדת דרכיהם.

ענייני רכוש הם בחלק גדול מהמקרים סלע המחלוקת שבין הצדדים.

אחד הדברים החשובים ביותר בענייני רכוש, חלוקת רכוש, כתב תביעה ו/או כתב הגנה רכושי, הוא עניין ההיערכות הראויה לכך, הכרת הנתונים, איסוף אסמכתאות ואסטרטגיה מותאמת.

 

כתב הגנה בתביעה לאיזון משאבים

הליכי גירושין נוגעים לבני הזוג המעורבים, הילדים של בני הזוג והמשפחה המקיפה אותם. לכל אלו יש משקל בכל הסדר גירושין שנחתם. אולם בעוד שלגבי הילדים ישנן סוגיות של אחריות הורית ומשמורת ולרבות מזונות ילדים, חלוקת הרכוש עלולה להיות מורכבת יותר.

במהלך חייהם צוברים בני הזוג רכוש מסוגים שונים, חלקו רשום על שם אחד הצדדים וחלקו ע"ש שני הצדדים. בין אם כיחידים בצורת קרנות השתלמות, אופציות או מניות וכדומה ובין אם נכסים משותפים דוגמת נכסי נדל"ן, חשבונות בנק משותפים ועוד. בנוסף לכל אלו ישנם נכסים שבני הזוג הביאו עמם עוד טרם הנישואין. לעיתים אף מקבל אחד מבני הזוג ירושה ו/או מתנה שהתקבלה מגורם שלישי.

בשל כך בכל הסדר גירושין עולה השאלה כיצד יחולק הרכוש הנ"ל? חשוב לציין שמומלץ להגיע להסכם באמצעות עורך דין לענייני משפחה או עורך דין לענייני גישור על מנת להסדיר את כל הפרטים. החוק הישראלי הסדיר את הנושא של חלוקת רכוש בין בני זוג נשואים כבר בשנת 1973 במסגרת חוק יחסי ממון ובמספר פסיקות רלוונטיות בנושא של בית המשפט.

יש לבצע איזון משאבים באופן שבו תבוצע חלוקת רכוש שווה של כלל נכסיהם המשותפים של בני הזוג אלו שנצברו מיום הנישואין ועד למועד הקרע. המונח המשפטי מכנה הליך זה בשם "הסדר איזון משאבים" שעיקרו קובע שנקודת הזמן בה הגישו בני הזוג את הבקשה להיפרד (על פי רוב פתיחת הליכים משפטיים, הבקשה ליישוב סכסוך) היא נקודת הזמן שבה ייקבע שווי הרכוש והחלוקה תבוצע או בהתאם להסכם שעליו חותמים הצדדים או לפי מה שייקבע בערכאה השיפוטית (בית המשפט או בית הדין הרבני, לפי העניין). המדובר בחלוקת רכוש שווה, למעט חריגים הקבועים בחוק. לצורך כך, במקרה שבו מוגש כתב תביעה רכושי לאיזון משאבים, יש צורך להכין כתב הגנה בתביעה לאיזון משאבים. יש המכנים זאת גם – ככתב הגנה רכושי.

 

כיצד מנסחים כתב הגנה בתביעה לחלוקת רכוש?

האופן שבו מנוסח כתב ההגנה בנושאי חלוקת רכוש איננו אחיד והוא משתנה בהתאם למקרה הנידון בתביעה שהוגשה. חשוב לציין שהגשת כתב הגנה בתביעה לחלוקת רכוש היא משימה לעו"ד דיני משפחה, אשר יסביר את טענות הצד הנתבע בצורה מפורטת.

בנוסף חלה החובה על מנסחי כתב ההגנה בתביעה לחלוקת רכוש להציג את כלל הראיות שיעזרו לו להוכיח את טענותיו. בנוסף על כך יתבקש הצד הנתבע להפריך את כלל טענות התביעה אחת לאחת. ככל ולא יעשה כן, יכול לקרות שהערכאה השיפוטית תקבל את טענות התביעה על בסיס זה.

כתב הגנה בתביעת רכוש שלא יתייחס למי מהטענות – מקרה זה יכול להתפרש כהודאה בנכונותה. על עורך הדין לענייני משפחה המנסח את כתב ההגנה לשים לב לכך. על דרך הכלל ינוסח כתב הגנה רכושי באופן שבו תהיה הכחשה ותגובה לאותה ההכחשה.

 

כללים להגשת כתב הגנה בתביעה לחלוקת רכוש                                                                                                  

בתי המשפט לענייני משפחה עוסקים רבות בתביעות העוסקות בנושאים העוסקים ברכוש, בתוך כך תביעות רבות לאיזון משאבים. בנוסף לתביעות אלו מתווספות במקרים רבים גם תביעות הנוגעות לנושאי משמורת קטינים ו/או מזונות קטינים ו/או מזונות אישה.

 • לכתב תביעה רכושי יש פרק זמן מוגדר של 30 יום להגשת כתב הגנה. פרק הזמן הזה תקף גם לתביעה רכושית בין בני זוג וגם במסגרת תביעות העוסקות על פי רוב בענייני קטינים.
 • לאחר הגשת כתב התביעה יישלח לצדדים מועד לזימון לדיון.
 • לאחר שמוגש כתב הגנה רכושי, יש לשלוח העתק מכתב ההגנה אל התובע/ים.
 • כתב התביעה יכלול את העובדות והנתונים החשובים העומדים במרכז מערכת היחסים בין שני הצדדים המבקשים להגיע להסדר בנוגע לחלוקת רכוש, בתוך כך יוצגו טיב היחסים בין בני הזוג, העילות למשבר ואת הדרישה בענין הסעדים הנוגעים לתביעה הרכוש.
 • היות שבכתב התביעה מוצגות בפני הנתבע כלל הטענות והראיות העומדות נגדו, יש אפשרות לראות את התמונה כפי שרואה אותה התביעה ולהגיב בהתאם. העובדה שכתב התביעה כבר מונח על שולחן בית המשפט, מאפשר לנתבע לבנות את תוכנית העבודה שלו וניסוח כתב ההגנה בצורה טובה יותר.

 

כיצד מנוסח כתב הגנה רכושי?

לאחר שמקבלים כתב תביעה רכושי, מתחילה מלאכת עריכת וניסוח כתב ההגנה הרכושי.

יש צורך לעבור מספר שלבים שיש בהם "צ'ק ליסט" שחשוב לעבור ולראות שכתב ההגנה עונה לסטנדרטים הנדרשים ולמהות העניין. עו"ד לענייני משפחה ילווה אתכם בייצוג מתאים לגבי כלל הנושאים בכדי שזה ייערך בצורה טובה.

אחד הנושאים החשובים ביותר בעניין כתב הגנה הרכושי הוא בניית האסטרטגיה הכוללת.

 

השלב הראשון עוסק בעניין של כותרות:

בשלב זה כפי שאפשר להבין מהכותרת יש חשיבות רבה לכותרות של כתב ההגנה.  החלק הראשון צריך להכיל בתוכו את הפרטים הבאים שיוצגו בסדר הבא :

 • סוג הערכאה אליה מוגש כתב ההגנה, וכן המספר של התיק שניתן לו בבית המשפט.
 • שמות ופרטים, בסעיף זה יצוינו השמות של התובע/ים ושל עורך הדין המייצג (לרבות מספר רישיונו) ביחד עם פרטיהם, כפי שנכתבו בכתב התביעה.
 • שמו של הנתבע ומספר תעודת הזהות שלו.
 • שם עורך הדין המייצג את הנתבע (לרבות מספר הרישיון שלו).
 • פרטים של מי מטעם הצד הנתבע המייצג אותו ושל עורך הדין שלו, זאת במידה והנתבע הוא קטין, או אדם פסול לדין.
 • יש לציין את המועד האחרון להגשת כתב ההגנה.

 

השלב שני עוסק בעיקרי הטענות בתמציתיות

החלק הזה של כתב ההגנה צריך שיהיו בתוכו מכלול הפרטים הבאים אשר צריכים להיות מאורגנים בסדר קבוע מראש אשר יוצג כאן.

 • כלל הטענות המקדמיות של הצד הנתבע.
 • לתמצת בצורה טובה את כלל טענות ההגנה.
 • להציג טיעונים בעלי עניין היכולים להציע פתרונות וסעדים אפשריים לבית המשפט.

 

השלב שלישי עוסק בהצגת עיקרי טענות הנתבע                     

החלק השלישי של כלל טענות הנתבע צריך להכיל בתוכו את כלל העובדות שמשמשות את האדם נגדו הוגשה התביעה להציג את כל המידע מכל סוג שהוא שיכול לעזור או לסייע לצד הנתבע להוכיח את הגנתו. בשלב זה מוצגות מלוא טענות הנתבע.

על כל טענה שיחליט הצד הנתבע לא להגיב עליה מכל סיבה שלא תהיה, יכול לראות בכך בית המשפט כאילו שיש בה משום התחמקות.

יש להציג כחלק מכתב ההגנה הרכושי את כל הראיות ואת כל המסמכים הרלוונטים להוכחות טענות הנתבע.

בחלק של הראיות ו/או ההוכחות, יש להציג את כל האסמכתאות לטענות הנטענות מכל מין וסוג.

 

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973

חוק יחסי ממון הוא זה שמגדיר את ההוראות לגבי חלוקת רכוש בין בני זוג נשואים שמתגרשים. יש פסיקה רבה מנחה בעניין יישום הוראות החוק ולכן, חשוב להכיר הן את הוראות החוק והן את הפסיקה הרלוונטית.

על פי חוק יחסי ממון הסכם שמסדיר את היחסים הרכושיים בין בני זוג מהווה הסכם ממון.

הסכם ממון בין בני זוג נשואים טעון את האישור של בית המשפט לענייני משפחה או של בית הדין הדתי המוסמך. שם שינוי הסכם ממון טעון אישור כאמור.

אישור הערכאה השיפוטית לא יינתן אלא לאחר שהערכאה השיפוטית ווידאה שהצדדים ערכו את ההסכם בהסכמה כשהם מבינים את המשמעויות והתוצאות.

הסכם ממון לפני נישואין יכול לקבל אימות רושם נישואין ויכול להיות מאומת בידי נוטריון לפי חוק הנוטריונים, כאשר במקרה זה על הנוטריון להיווכח שבני הזוג עשו את ההסכם בהסכמה חופשית כשהם מבינים את משמעויותיו ותוצאות של הסכם הממון.

 

מהו "הסדר איזון המשאבים"?

אם הצדדים לא עשו ביניהם הסכם ממון או אם עשו ולא קבעו אחרת, יראו אותם כמי שמסכימים לאיזון משאבים הקבוע בחוק.

המשמעות של הסדר איזון המשאבים הוא – שעם גירושין או כפי שנתקבע בפסיקה (מועד הקרע), לפי העניין, כל אחד מהצדדים זכאי למחצית שוויים של כלל נכסי הצדדים למעט מספר נושאים:

 • נכסים שהיו למי מהצדדים ערב הנישואין או שהצדדים קיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין.
 • גמלה שמקבל אחד מהצדדים מהמוסד לביטוח לאומי, או עקב נף גוף או מוות גמלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים לאחד הצדדים.
 • נכסים שהצדדים הסכימו בדרך של כתב שהשווי שלהם לא יהיה בר איזון.

 

עולה השאלה – מהם "כלל נכסי בני הזוג"?

אחת השאלות המרכזיות היא – מה כוללים נכסי בני הזוג? התשובה היא שלמעט החריגים המפורטים בחוק זה כולל את כל נכסים הצדדים וזה גם כולל זכויות פנסיה, קרן השתלמות, פיצויים של פרישה, חסכונות שנצברו, תגמולים וכיוצ"ב.

 

שאלות ותשובות בנושא כתב הגנה בתביעה לחלוקת רכוש

לצורך הגשת כתב הגנה רכושי יש 30 ימים (לא כולל ימי פגרה שאינם באים במניין הימים).

מאוד מומלץ שכתב ההגנה ייערך ע"י עו"ד לענייני משפחה שבקיא בהוראות הגין, בחריגים, בנושאים קשורים למכלול הנסיבות.

התשובה היא שכן. כתב הגנה רכושי אמור להיתמך באסמכתאות נלוות לצורך כלל הטענות. יש לכך חשיבות רבה לנסיבות העניין.

התשובה היא שלא. חוק יחסי ממון מגדיר חריגים שלא יחולקו בין הצדדים לדוגמא, נכסים שמלפני הנישואין או מתנות או ירושות שניתנו בתקופת הנישואין.

 

כתב הגנה בתביעה לחלוקת רכוש

כתב הגנה בתביעה לחלוקת רכוש

עוד באותו נושא:

פירוק שיתוף בדירה

פירוק שיתוף בדירת מגורים בין בני זוג, הוא תהליך נפוץ ומורכב במסגרת הליכי גירושין. מכיוון שמדובר בנכס משמעותי ובעל ערך רגשי עבור בני המשפחה, יש

קרא עוד...
חלוקת דירה בגירושין

חלוקת דירת המגורים המשותפת היא אחת ההכרעות הקשות והמהותיות ביותר העומדות בפני זוגות מתגרשים. האם הדירה תישאר בידי אחד מבני הזוג או שמא תימכר והתמורה

קרא עוד...
רכוש מלפני הנישואין

חלוקת רכוש בין בני זוג בעת גירושין היא אחד הנושאים הטעונים והמורכבים ביותר מבחינה משפטית ורגשית כאחד. שאלות סביב גורלו של רכוש שהיה שייך לכל

קרא עוד...
תביעה לפירוק שיתוף 

התהליך שבו בני זוג שחיו יחד בדירה משותפת חותרים לחלוקתה או מכירתה במסגרת הליכי גירושין, נקרא "פירוק שיתוף". על אף שהוא מזוהה בדרך כלל בהקשרים

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>