תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה – צוואה נערכת על ידי אדם, בעל נכסים, בעודו בחיים. קיום צוואה תקנית ועל פי חוק מאפשרת למצווה לקבוע מה יעשה עם רכושו לאחר מותו. הצוואה עצמה נחשבת למסמך משפטי לכל דבר ולרוב היא נעשית באמצעות עורך דין.

חשוב להבין שבהיעדר צוואה בית המשפט יפעל על פי חוק הירושה. לפיכך, צוואה היא האפשרות הטובה ביותר לוודא כי הרכוש ינוהל ויוקצה בדיוק על פי רצון המצווה, לאחר מותו. במקרים מסוימים, לאחר כריתת הצוואה ולאחר שהמצווה והלך לעולמו, קיימת אפשרות של התנגדות לצוואה.

מהי ההתנגדות לצוואה? באילו תנאים היא מתקיימת, כיצד מגישים אותה ומהן העילות שעל בסיסן ניתן להגיש התנגדות? על כך נפרט בהרחבה במאמר שלפנינו.

 

מיהם היורשים על פי חוק?

על פי הדיו הישראלי, הירושה מחולקת על פי מעגל הקרבה לנפטר. כאשר אשתו וילדיו (כולל ילדים מאומצים) נמצאים במעגל הראשוני והם יורשים אותו לפני הוריו. במעגל השני נמצאים הוריו אשר יורשים אותו לפני הוריהם.

אך כאשר אדם מנסח כתב צוואה תקין, רק הצוואה היא זו שקובעת מיהם היורשים של המצווה. כלומר, גם אם המנוח החליט שהוא מוריש את כל הונו לאדם זר שאינו נכלל במעגל המשפחתי הקרוב, אותו אדם זר הוא זה שיירש אותו בפועל. גם אם הדבר נעשה למורת רוחם של בני המשפחה. כל זאת בתנאי שהצוואה בוצעה בצורה חוקית ותקנית.

מהי התנגדות לצוואה?

צוואה אמורה לשקף את רצונו החופשי של האדם. אך קיימות נסיבות שבהן צוואה נעשית לא מתוך רצון חופשי של אדם אלא מתוך לחץ או השפעה חיצונית. דבר המתגלה רק לאחר מותו על ידי יורשיו. במצב שבו יש הסבורים כי הצוואה אינה משקפת את רצונו החופשי של המצווה, ניתן להגיש הליך התנגדות.

עילות התנגדות לצוואה שניתן להוכיח מאפשרות לפסול את הצוואה. אחת העילות השכיחות ביותר עבור התנגדות לצוואה היא "אי כשירות". כלומר, המצווה לא היה במצב המאפשר לו צלילות מספקת כדי לכתוב את הצוואה או לחתום עליה.

בנוסף, ישנם מקרים שבהם נמצאים בצוואה פגמים או קיימת צוואה מאוחרת יותר שנכתבה על ידי המנוח. המטרה של מגישי ההתנגדות לצוואה היא למנוע מתן תוקף משפטי לצוואה ובסופו של דבר לפסול אותה.

 

תיקוף משפטי לצוואה

אדם שכתב צוואה מאפשר ליורשיו לנהל את רכושו ולחלק אותו על פי ראות עיניו. הצוואה מקבלת תוקף משפטי לאחר פטירתו. אז היורשים מקבלים לידיהם את הצוואה ונדרשים להגיש בקשה הנקראת "צו קיום צוואה", הבקשה ניתנת לידי הרשם לענייני ירושה הפועל מטעם משרד המשפטים. הגשת הבקשה נעשית באמצעות טופס ייעודי. בשלב הבא הבקשה מתפרסמת ברשומות של מדינת ישראל ובעיתונות כדי לאפשר להגיש בקשת התנגדות.

 

הגשת התנגדות לצוואה

יורשיו של הנפטר יכולים לרשת אותו מכוח צו ירושה או מכוח צו קיום צוואה. כאשר יורשיו, או חלק מהם, מבינים כי הם לא לוקחים חלק בצוואה או כי הם סבורים כי היא לא נעשתה כדין הם רשאים להגיש התנגדות לצוואה. את ההתנגדות לצוואה מגישים רק המוגדרים כמעוניינים בדבר בהתאם להוראות חוק הירושה.

כל מי שמעוניין להתנגד לצוואה או לבטל חלק ממנה, צריך להוכיח כי הוא עונה להגדרה זו. לרוב, יהיה מדובר באדם שיש לתוצאת קיום הצוואה השפעה כלכלית שנוגעת אליו אישית או לבני משפחתו. לדוגמה, אחד מבניו של המנוח המעוניין לקבל את חלקו בירושה באופן שווה כמו שאר אחיו, אך הצוואה מנשלת אותו מכך.

את התנגדות לצוואה יש להגיש רק לאחר שרשם הירושות קיבל את הבקשה לקיום הצוואה. בכל מקרה עם הגשת הבקשה, מפורסמת הודעה המאפשרת למעוניינים להביע התנגדות בתוך 14 יום מפרסומה לרשם לענייני ירושה בצירוף תשלום אגרה. האגרה עומדת נכון לכתיבת שורות אלו על סך של 986 ש"ח.

התנגדות לצוואה צריכה לכלול את פרטי המתנגד במלואם ופרטי היורשים במלואם (שמות מלאים ומספרי תעודות זהות). מסמך המנמק את ההתנגדות וצרופות התומכות בבקשה. תצהיר החתום בפני עורך דין וייפוי כוח במקרה שבו המתנגד מיוצג על ידו.

לסיכום, כל התנאים שצריכים להתמלא כדי שיהיה ניתן להגיש התנגדות לצוואה:

  1. הוגשה בקשה לצו קיום צוואה.
  2. פורסמה הודעה ברשומות הרלוונטיות.
  3. טרם ניתן צו קיום הצוואה.
  4. מתקיימות העילות המאפשרות התנגדות לצוואה.

 

עילות התנגדות לצוואה

יש מגוון עילות התנגדות לצוואה. יש להכיר היטב הן את הוראות החוק והן את הוראות הפסיקה בעניין. נביא להלן מספר דברים חשובים הקשורים לנושא עילות התנגדות.

סעיף 26 לחוק הירושה – מציין את עילת אי הכשירות. קרי, צוואה שנעשתה ע"י קטין או על ידי פסול דין או בזמן שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה – בטלה.

סעיף 27 לחוק הירושה קובע – שהוראה בצוואה ששוללת או מגבילה את הזכות של המצווה לשנות או לבטל צוואה – בטלה.

סעיף 28 לחוק הירושה קובע – שבמידה ויש הוראה בצוואה, התולה תקפה ברצון של איש אחר שאינו המצווה, היא בטלה.

סעיף 29 לחוק הירושה קובע – שהמצווה לא יכול למסור לאדם אחר את קביעת האדם שיזכה מהעיזבון או את החלק היחסי שאדם יזכה בהם.

סעיף 30 לחוק הירושה מציין – עילה נוספת לבטלות והיא כאשר הצוואה נעשתה באיום או באונס.

חוק הירושה, אף מפרט סעיפים שעוסקים בנושאים כגון בטלות צוואה שהיא – בלתי חוקית (סעיף 34 לחוק הירושה), בטלות צוואה לטובת עדים ועוד. סעיף 35 לחוק הירושה קובע – שהוראות צוואה המזכה את מי שלקח חלק בעריכה שלה או הוראת צוואה של בן זוג של מי שלקח חלק בעריכתה – הרי שאותה הצוואה בטלה.

חשוב להדגיש שמעבר להוראות חוק הירושה, ישנן טענות נוספות שאינן נכללות בחוק הירושה, אך מגיעות מעקרונות משפטיים אחרים. כל מקרה נידון לגופו על ידי בית המשפט.

 

דוגמת התנגדות לצוואה שהתקבלה על ידי בית המשפט

אחד מהמקרים השכיחים שבהם נדרשים להגיש התנגדות לצוואה הוא כאשר היורשים חושדים כי הצוואה בוצעה כאשר האדם לא היה כשיר. מצב זה נוצל על ידי בן משפחה והביא אותו לשנות את עמדתו ולהוריש את הונו בצורה שאינה שווה. מצבים שבהם אחד היורשים נחשד למעורבות בעריכת הצוואה מהווים עילה ברורה להגשת ההתנגדות.

בת"ע 15094-01-18, אשר נוהל בבית המשפט לענייני משפחה, חל מקרה שבו האם ביצעה צוואה ראשונית, שבה מצוין כי הורישה את עזבונה באופן שווה לילדיה וצוואה מאוחרת שבה נתנה חלק עיקרי לבן מסוים אשר היווה על פי האמור בה: "המשענת העיקרית של הוריו". אחיו טענו כי מדובר פה במעורבות פסולה של האח אשר לקח חלק בהחלטה של קיום הצוואה המאוחרת.

לפיכך קבעה השופטת כי "לנוכח כל האמור לעיל מצאתי לקבל את התנגדות לצוואה מפאת מעורבותו הפסולה של המבקש בעריכת הצוואה וזאת בהתאם לסעיף 35 לחוק הירושה". סוף דבר – "ההתנגדות לקיום צוואת המנוחה מתקבלת..".

פסיקת בית המשפט הכירה במקרה של פסילת צוואה כאשר בית המשפט מתרשם מ"חשד כבד ביותר בנוגע לשאלה אם הצוואה משקפת את רצונה החופשי והאמיתי של המצווה" (עמ"ש (ת"א) 45610-09-12, 19.5.14). פסקי דין רבים הנושא פסילות צוואות, ממחישים כי באמצעות הבאת ההוכחות והראיות בהליך התנגדות שלא כדין, ניתן לפעול ואף להביא לביטול צוואה.

 

נטל הראייה בהתנגדות לצוואה

הגשת התנגדות לצוואה צריכה להיעשות במועד הנכון ועל פי הקריטריונים הנדרשים, בצירוף ההוכחות התומכות לרשם לענייני ירושה. בשלב הבא, התיק מועבר דרך רשם הירושות ישירות לבית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט בוחן את טענות הצדדים, כאשר נטל הראייה מוטל על הצד המתנגד לצוואה.

דהיינו, בית המשפט יוצא מנקודת הנחה כי מלכתחילה הצוואה כשרה ותקינה. כדי לפסוק אחרת יש להמציא ממצאים והוכחות המעידים כי קיים פגם בצוואה ונדרש לשכנע את בית המשפט באמצעות ראיות מוכחות. לפיכך, לפני הגשת התנגדות לצוואה יש לאסוף בצורה מקיפה את כל ההוכחות האפשריות והנתונים המעידים על אי כשירותה ולהגיע מוכנים.

 

דרכים לביטול צוואה

מעבר להגשת התנגדות לצוואה ישנן דרכים נוספות לבטל אותה. התנגדות לצוואה נעשית לאחר פטירתו של המצווה, אך עוד בחייו ניתן לבטל את הצוואה על ידו. כאשר קיים חשש כי הצוואה נעשתה שלא כדין בשעה שלא היה כשיר או כאשר היה נתון ללחץ. המצווה יכול לבטל את הצוואה בעצמו באמצעות הצהרה. דהיינו, אם ערך את הצוואה בכתב ידו באמצעות נוטריון הוא יכול לבטל אותה בדרך זהה.

גם צוואה שבעל פה אשר נעשתה מול עד יכולה להיות מבוטלת באותה דרך מול העד. דרך נוספת לביטול צוואה היא באמצעות כתיבת צוואה נוספת. צוואה מאוחרת יותר. המצווה יכול לכתוב צוואה חדשה ועדכנית ולציין בה בצורה ברורה כי הצוואה הקודמת מבוטלת בשל קיום צוואה חדשה.

עוד דרך לביטול צוואה היא שהמצווה עצמו רשאי לבטלה ולהשמידה, לרבות כל ההעתקים. ראינו כי יש הבדל משמעותי בין ביטול צוואה שנעשית בחייו של המצווה לבין ביטול צוואה לאחר מותו. האחרון, דורש הליך של ביטול צו קיום צוואה או הליך של התנגדות לצוואה.

 

עורך דין התנגדות לצוואה

הגשת התנגדות לצוואה נחשבת לאחד ההליכים המשפטיים המורכבים והרגישים ביותר. ההליך דורש ראיה רחבה של פרטי המקרה יחד עם בקיאות וידע משפטי רלוונטי. צריך לבצע הכנה מוקדמת ולכך נדרשת יכולת איסוף נתונים, עדויות וחומרי תיעוד התומכים בהתנגדות. לאחר מכן יש לבסס את הטענות לפסילתה.

ניתן להגיש התנגדות לצוואה באופן עצמאי לרשם לענייני ירושה, אך כאשר מדובר בנושא כל כך רגיש ומורכב הדורש ידע משפטי, ההמלצה היא להיעזר בעורך דין המתמחה בדינים הרלוונטיים, באופן מקצועי וסודי, לרבות תמיכת ראיות והוראות דין מתאימות.

בנוסף לכך, שכירת שירותי עורך דין לענייני צוואות יכול לסייע מתחילת התהליך. כלומר כבר בעת מתן הצו לקיום הצוואה. עורך דין העוסק בצוואות וירושות יכול לנהל את כל התהליך בצורה מקצועית ולחסוך עבור היורשים זמן יקר ועוגמת נפש.

 

בחירת עורך דין לסיוע בהליך התנגדות לצוואה

יש חשיבות רבה לבחירת עורך דין מנוסה הבקיא בכל הפרטים הנדרשים. לא כל עורך דין שיודע לערוך צוואה על פי חוק ידע להתמודד עם הקשיים של ההליך. מדובר בהליך מורכב יותר, הדורש ידע אך גם מיומנות וניסיון עשיר בתחום.

לכן, חשוב לבחור בעורך דין שיש מאחוריו רזומה עשיר והוא כבר התמודד עם תיקים מגוונים העוסקים בנושא צוואות וירושות וגם בנושא התנגדות לצוואה. כך שיהיה ניתן לוודא כי התיק יוגש בצורה הנכונה ביותר לאחר איסוף מלוא ההוכחות והראיות הנדרשות כדי לייצג את המתנגד או המתנגדים לקיום הצוואה.

היתרון המשמעותי הנוסף של שימוש בעורך דין היא היכולת לחסוך בזמן ובמאבקים משפטיים ארוכים. כאשר מדובר בבני משפחה יש לכך השלכות רבות גם על שלמות המשפחה. בנוסף לכך עומד בתווך אדם קרוב שנפטר דבר שיכול לגרום לתגובות אמוציונליות.

גורם חיצוני המנוטרל מרגש ואינטרס, יכול לראות את התמונה בצורה מקצועית ומושכלת יותר ולפעול על פי השכל הישר והראייה המשפטית הנכונה. אם אתם נמצאים במצב שבו אתם נדרשים לבחון כשירות צוואה או גיליתם פסול בצוואה קיימת, אתם מוזמנים להתייעץ עימנו לגבי האפשרות להגשת התנגדות לצוואה.

 

התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה

עוד באותו נושא:

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>