תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

מזונות זמניים

כחלק מתהליך הגירושין, הצדדים רשאים להגיש בקשות למתן סעד זמני מסוגים שונים. בקשה לקציבת דמי מזונות זמניים, היא המקרה השכיח בהקשר זה ובעקבותיה בית המשפט קובע את סכום דמי המזונות שיידרש הבעל לשלם בגין ילדיו ואשתו, עד שתביעת המזונות תוכרע סופית.

במדריך הבא עו"ד ערן עזרא – עו"ד דיני משפחה מנוסה, יסביר מהם המזונות הזמניים, מה תכליתם, מהם תנאי הזכאות לקבלתם, אילו סכומים ניתן לקבל ומה חלון הזמנים להגשת הבקשה. חשוב לציין, שאחד הנושאים המרכזיים ביותר בדיני משפחה – הוא נושא של מזונות זמניים – מכיוון שזו אחת ההחלטות הראשונות בתיק שיש לה משמעות רבה.

ניהול תיק יכול להימשך זמן רב, והכרעה זו תשליך על היכולת של כל צד גם לנהל את התיק. לעיתים יש פערים גדולים מאוד בפסיקת מזונות זמניים ולכן חשוב לנהל את ההליך בדרך אסטרטגית נכונה.

 

מהם מזונות זמניים?

מזונות זמניים הינם תשלומי דמי מזונות שאותם בית המשפט מוסמך לקבוע לטובת ילדיו ו/או אשתו של אדם שמתגרש עד שיקבע היקף דמי המזונות הקבועים שישולמו בגינם, במסגרת תביעת המזונות בהליך הגירושין. מפאת ריבוי תיקי הגירושין שמגיעים לדיון בבתי המשפט בארץ, זמן רב עלול לעבור עד שקציבת המזונות הקבועים תתבצע בפועל.

האפשרות להגשת בקשה לקבלת מזונות ביניים, נועדה אם כן, לאפשר לאם ולילדיה לקבל סעד זמני במהלך תקופת הביניים, שיאפשר את כלכלתם.

 

מי זכאי לקבל תשלומי מזונות זמניים בגירושין?

ניתן לעתור במסגרת תביעה למזונות אישה – למזונות זמניים וניתן לעתור במסגרת תביעה למזונות קטינים – למזונות זמניים. הזכות לקבלת המזונות הזמניים פתוחה בפני כל אישה הנפרדת מבעלה ומגישה תביעת מזונות בגירושין, עד למתן החלטת בית המשפט הסופית בתביעה. הדבר נכון בין שמדובר בתביעת מזונות ילדים או תביעת מזונות אישה.

למה נועדו דמי מזונות זמניים?

דמי המזונות הזמניים, הם תשלומים זמניים כפי שמרמז שמם – משולמים עד לקביעת דמי מזונות קבועים וקבלת פסק דין בנושא סכום המזונות הקבועים. דמי המזונות הזמניים נועדו לשמש כסעד ביניים, שיסייע בכלכלת הילדים ו/או לצרכיה של אישה (בתביעה למזונות אישה) עד למתן ההחלטות הסופיות בתביעת המזונות.

 

מה התזמון להגשת בקשה לקציבת דמי מזונות זמניים?

לפי החוק בישראל, הגשת הבקשה למזונות הזמניים אפשרית כבר בשלב מוקדם מאוד של הליך הגירושין ואף לפני הגשת תביעת מזונות לבית המשפט.

כך לדוגמא, כבר ממועד הגשת הבקשה ליישוב סכסוך במשפחה, המקדים את הדיון המשפטי בתובענות ועוד בטרם נערכו שיחות גישור חובה (מפגשי מהו"ת) ביחידות הסיוע שליד בית המשפט – או במהלכן, אפשר להגיש בקשה לבית המשפט לקביעת תשלומי מזונות כסעד זמני, במטרה למנוע מילדי בני הזוג להגיע לפת לחם.

 

האם כל בקשה למתן מזונות כסעד זמני בבקשה ליישוב סכסוך בהכרח מאושרת?

לא כל בקשה המוגשת לבית המשפט לטובת קציבת דמי מזונות במסגרת הליך יישוב סכסוך בהכרח מאושרת. בתי המשפט בישראל מאשרים בקשות מסוג זה אך ורק במקרים חריגים ולא בכל מצב. יש צורך לשכנע שהדבר נדרש למניעת פגיעה ממשית ברווחתם של ילדי בני הזוג.

פירושו, שבמידה ולזוג המתגרש יש הכנסה נאה, סביר להניח שבית המשפט לא יאשר תשלום מזונות זמני במהלך הליך של יישוב סכסוך, מתוך הנחה שלא קיים חשש ממשי לפגיעה בטובת הילדים בשל ההמתנה לדיון בתביעת המזונות הקבועים.

 

כיצד מגישים בתובענה למזונות בקשה לקבלת דמי מזונות כסעד זמני?

הגשת בקשת המזונות הזמניים בגירושין צריכה לכלול גם תצהיר, עם פירוט הטיעונים התומכים בדרישת תשלומי המזונות הזמניים וכל האסמכתאות המגבות אותם – בדומה לאלו שנדרשים בהגשת תביעת מזונות רגילה. לא נדרש תשלום אגרה לשם כך.

 

מה קורה אחרי הגשת הבקשה?

אחרי שהבקשה למזונות כסעד זמני הוגשה התהליך מתקדם כדלקמן:

  1. על פי תקנות בית משפט לענייני משפחה, אם החליט בימ"ש שיש צורך בהגשת תגובה לבקשה, המשיב יצטרך להגיב לבקשה תוך 14 ימים הזמן שהומצאה לו.
  2. היה ובן הזוג לא מסר את תשובתו בפרק זמן זה, לבית המשפט תהיה הסמכות להכריע בבקשה לפי שיקול דעתו.
  3. במידה ויראה בית המשפט לנכון לזמן את הצדדים לדיון – הוא יערוך דיון בתוך עד 30 ימים ממועד קבלת תגובת המשיב לבקשה, כאשר יש לבית המשפט סמכות לתת סעד חלקי גם עד לקיום מועד הדיון בבקשה. בדיון עצמו, רשאי בימ"ש לקבוע אם היא תידון בעל פה או אם יש צורך בחקירת המצהירים על תצהיריהם.
  4. בית המשפט פוסק בבקשה.

 

מהו סכום דמי המזונות הזמניים שאפשר לקבל?

המדובר בעניין שמשתנה ממקרה למקרה. בעניין זה ההלכה לגבי דמי מזונות נידונה בפסק דינו של בית המשפט העליון (בע"מ 919/15). פסיקת מזונות תלויה בגורמים רבים, כגון: גילאי הילדים, הכנסות ההורים וחלוקת זמני השהות. נהוג היה שסכום דמי המזונות הזמניים היה נע (ככלל) בין 1,250 ש"ח ועד 1,450 לכל ילד. יש מקרים שגם פוסקים 1,600 ₪ ואף הרבה למעלה מכך.

מעבר לכך – יש את נגזרת דמי המדור – שהם מגורי הקטינים. מדוק קטינים יכול לנוע מילד אחד 30% מגובה שכר דירה, 2 ילדים – 40% מגובה שכר דירה ו-3 ילדים – 50% מגובה שכר דירה. כאמור, כל מקרה לנסיבותיו. כך לדוגמא, במצבים שבהם הילדים מעל גיל 6 שנים, חלוקת זמני השהות שווה והכנסות ההורים זהות, לרבות מצבם הכלכלי, יכול להיות שכלל לא ייפסקו דמי מזונות ומדור.

כל מקרה לנסיבותיו. בנוסף לכך בית המשפט מוסמך לקבוע חלוקת הוצאות חריגות (הוצאות חינוך והוצאות בריאות) בין ההורים כדוגמת טיפולים רפואיים חריגים, שיעורים פרטיים, ועוד.

החלוקה בין ההורים עשויה להיות שוויונית, אם כי כאשר ישנו פער גדול בהכנסות של הצדדים, החלוקה עשויה להיקבע כנגזרת של יכולתו הפיננסית של כל צד, כך לדוגמא, קיימים מקרים בהם בית המשפט פסק יחסיות להוצאות חריגות כך שצד אחד ישלם 70% והאחר ישלם 30% בלבד. כל מקרה לנסיבותיו.

 

האם גובה דמי המזונות הקבועים מושפע מסכום המזונות הזמניים שבית המשפט קצב?

משום שקביעת מזונות זמנים ניתנת כסעד מהיר, מבלי שבית המשפט עורך בירור מעמיק בנושא יכולתם הכלכלית של הצדדים וצרכי הילדים הספציפיים, שיעור המזונות נקבע בהערכה גסה בלבד. לכן קציבת המזונות הזמניים אינה מחייבת את בית המשפט בבואו לקבוע את סכום המזונות הקבוע במסגרת תביעת המזונות בגירושין.

בהתאם לכך, הסכום שיקבע בתום הדיון בתביעת המזונות הקבועים, יכול בהחלט להיות גובה או נמוך מסכום המזונות הזמניים. כמובן, הסכום הקובע הוא זה שיקבע במסגרת קציבת המזונות הסופית.

 

האם יש צורך להחזיר את ההפרש כאשר המזונות הקבועים נמוכים מהמזונות הזמניים?

כאשר סכום המזונות הקבועים נמוך מסכום המזונות הזמניים, לרוב בית המשפט אינו מחייב את אימם של הילדים להשיב לאביהם את ההפרש בין הסכומים. זאת מתוך הבנה שהתשלומים ששולמו כבר נוצלו לכלכלת הילדים.

 

ומה אם דמי המזונות הקבועים גבוהים מדמי המזונות הזמניים ששולמו?

כאשר דמי המזונות הקבועים שקצב בית המשפט הם גבוהים מדמי המזונות הזמניים ששולמו, האב בדרך כלל נדרש לשלם את ההפרש שהצטבר ממועד הגשת תביעת המזונות ועד מועד מתן הפסיקה בה, בתשלום יחיד או במספר תשלומים, בכפוף לסכום החוב.

 

כמה זמן לוקח עד שמתקבלים המזונות הזמניים?

לבית המשפט יש סמכויות רבות לצורך מזונות זמניים. השופט יכול לקבוע זמן קצר לתגובה ושופט גם יכול לקבוע קיומו של דיון. ניתן, כאמור, לקבל דמי מזונות גם ללא תביעה עיקרית (במסגרת הליך יישוב סכסוך) וניתן במסגרת תביעה עיקרית. המטרה של בתי המשפט היא ליתן סעד מהיר בכדי לשמור על טובת הקטינים.

כאשר בהינתן תרחיש של היעדר אמצעים מוחלט לילדים קטינים ו/או במצב שבו האב מונע את גישתה של אימם של הילדים למקורות הכספיים ו/או נמנע מהעברת תשלומים עבור הילדים על חשבון דמי המזונות – יכולים הילדים הקטינים לקבל מבית המשפט סעד ממשי בתוך פרק זמן קצר. עם זאת, חשוב לחדד ולומר שבמידה והנתבע בתשלומי מזונות נמנע מלשלם, נדרשת גם פנייה להוצאה לפועל ופתיחה בהליכים לגביית חוב המזונות.

 

לסיכום – בקשת מזונות זמניים מגישים בעזרת עורך דין לענייני גירושין

כאשר מתעורר הצורך להגיש בקשה למתן מזונות כסעד זמני, לצד תביעת דמי מזונות קבועים, מומלץ ואף הכרחי לפנות אל עורך דין לענייני משפחה. משרדו של עורך דין ערן עזרא עוסק שנים רבות בטיפול בתביעות מזונות קבועים וזמניים כאחד. בכל מקרה של שאלות לגבי מזונות זמניים ניתן ליצור קשר בכדי לברר את הזכויות בגירושין.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם משרד עו"ד ערן עזרא בטלפון: 03-644-2224.

 

שאלות ותשובות בנושא מזונות זמניים

אפשר להגיש את הבקשה לקבלת המזונות הזמניים כבר משלביו המוקדמים ביותר של הליך הגירושין. ניתן לעשות זאת במקביל להגשת תביעת המזונות הקבועים, ואף טרום הגשת התביעה למזונות קבועים. היה ומדובר בבקשת סעד דחוף בהקשר זה, אפשר להגישה גם במידה ועוד לא עברה תקופת הקפאת ההליכים בבקשה ליישוב סכסוכים במשפחה.

בתביעת מזונות ביניים בתי המשפט אינם נכנסים בעובי הקורה, אלא קוצבים את סכום מזונות הביניים לפי אומדן כללי של המצב הכלכלי של המבקשים אל מול מצבו הכלכלי של הצד השני. חשוב לזכור שמדובר בסיוע בסיסי וראשוני שנועד לתמוך בכלכלת האם או האב (לפי העניין) והילדים באופן זמני בלבד, ורק עד לקבלת פסק הדין בתביעת המזונות הרגילה. 

דמי מזונות מאוד תלויים כל מקרה לנסיבותיו. ככל שהקטינים מתחת לגיל 6 דמי המזונות יחולו בכל מקרה על האב. ככל שהילדים מעל גיל 6 בימ"ש יכול לחייב את האם בפסיקת דמי מזונות זמניים ויש לא מעט מקרים כאלו שבתי המשפט מחייבים את האם בפסיקת מזונות זמניים. הפרמטרים שנבחנים הם – חלוקת זמן הזהות של כל הורה עם הקטינים, רמת השתכרותו של כל הורה ופוטנציאל ההשתכרות שלו ומצבו הכלכלי של כל הורה. 

בראי החוק, מזונות זמניים הם בבחינת דמי מזונות במלוא מובן המילה. בהתאם לכך, כאשר הנתבע לא משלם אותם, ניתן לאכוף את התשלום באמצעות פתיחת תיק נגדו בהוצאה לפועל, או באמצעות הגשת בקשה לגמלת מזונות למוסד לביטוח לאומי.

המדובר בשאלה מצוינת שמאוד תלויה בנסיבות. מומלץ להתנתק מאמירות שלעיתים נשמעות שלאישה עדיף לפנות לבימ"ש ולגבר לבית דין רבני. בשנים האחרונות, נשים רבות, בוחרות דווקא לפנות ולעתור לבית דין רבני לפסיקת מזונות קטינים, ובתוך זאת גם למזונות זמניים. יש לא מעט מקרים שיכול להיות פער גדול בין הערכאות השונות, כאשר יכול להיות מצב שבו אישה תעתור בבימ"ש לתביעת מזונות קטינים ותביעתה תידחה, בעוד אם אותה תביעה היתה מוגשת לבית הדין, יכול להיות שהתוצאה היתה שונה. יש צורך להכיר את ההלכות המשפטיות ולקבל החלטה מושכלת.

 

מזונות זמניים

מזונות זמניים

עוד באותו נושא:

עורך דין מזונות

לעורך דין לענייני מזונות תפקיד מכריע במתן הכוונה וייצוג משפטי בטיפול בסוגיית המזונות במסגרת הסכם הגירושין, באכיפת תשלום המזונות כסדרם ובהגשת בקשות להפחתת מזונות או

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>