תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

כתב הגנה בתביעת מזונות

קביעת גובה דמי המזונות שעל האב לשלם בגין ילדיו, היא החלטה משמעותית ביותר המתקבלת במסגרת הליכי גירושין. אמנם לרוב האב נושא בנטל זה לבדו, אך זכותו להגיש כתב הגנה ולנסות להפחית את הסכום שנפסק. לכן כתב ההגנה בתביעת המזונות צריך להיות מנוסח בקפידה תוך שימוש בטיעונים הולמים, ולשם כך רצוי להיעזר בעורך דין דיני משפחה מנוסה.

חשוב לציין, שבמקרים מתאימים, גם אב יכול להגיש תביעת מזונות קטינים כנגד אם. המדובר בדרך כלל במקרים שבהם הקטינים מעל גיל 6 שנים, זמני השהות יחסית שווים ושהאם משתכרת יותר מהאב.

 

באילו נסיבות מוגש כתב הגנה בתביעת מזונות?

קביעת גובה דמי המזונות לילדים, מהווה ללא כל ספק, החלטה מהותית המשפיעה על כל בני המשפחה לאחר הגירושין. במסגרת הליך הגירושין, מוגשת תביעה למזונות קטינים לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני. הערכאות המשפטיות מעמידות כעדיפות ראשונה את טובת הילדים, וקובעים את גובה דמי המזונות כך שהילדים יחיו ברווחה כלכלית.

 

הצד המגיש כתב הגנה בתביעת מזונות

ברוב המקרים, בעיקר כאשר יש ילדים מתחת לגיל 6 שנים, האם היא הצד המגיש את כתב התביעה בתביעת מזונות ילדים, והאב  הוא זה שמגיש את כתב ההגנה, במידה ויש לו בסיס לחלוק על גובה דמי המזונות שנקבעו. בהערת אגב – כמעט תמיד האבות יחלקו על האמור בכתב התביעה. כאשר הילדים מעל גיל 6 שנים, הדבר תלוי בחלוקת זמני השהות ובגובה השתכרותו של כל צד.

 

מה תוכנו של כתב הגנה בתביעת מזונות?

כתב הגנה לתביעת מזונות הוא מסמך שהאב מגיש ובו הוא מפרט מדוע לטענתו הסכום שנקבע למזונות הילדים גבוה מדי. לאב גם הזכות לערער על עצם חיובו במזונות זמניים, אם כי רק במקרים חריגים ערעור שכזה על החלטה למזונות זמניים יתקבל. על האב להגיש את כתב ההגנה תוך 30 יום ממועד הגשת התביעה. אם האב קיבל את העתק התביעה באיחור משמעותי, בית המשפט הדן בתיק בדרך כלל יאפשר הארכת מועד להגשת כתב ההגנה.

 

על מה חיוני לתת את הדעת כשמגישים כתב הגנה בתביעת מזונות?

חשוב לנסח את כתב ההגנה באופן מקצועי וענייני. יש להימנע מרגשות ולהציג טיעונים רציונליים, גם אם המצב הרגשי טעון בעקבות הליך הגירושין. יש להתייחס בפירוט לכל אחת מהטענות שעליהן התבסס חישוב גובה המזונות בכתב התביעה. כל התייחסות צריכה להיות מנומקת היטב ומנוסחת בקפידה. ביטויי כעס ורגשות כלפי הצד שכנגד יכולים להזיק יותר מאשר להועיל, ולכן מוטב להימנע מהם.

 

דגשים חשובים להגשת כתב הגנה תביעת מזונות בבית הדין הרבני

על פי נוהלי בתי הדין הרבניים, הנתבע בתביעת גירושין אינו חייב להגיש כתב הגנה רשמי ורשאי להתגונן בעל פה בדיון. עם זאת, ככל שלתביעת הגירושין מצורפת גם תביעה למזונות, אזי הגשת כתב הגנה בכתב היא חובה.

כלומר, בהליך גירושין גרידא בבית הדין הרבני, הנתבע יכול לבחור אם להגיש כתב הגנה פורמלי או להציג את טענותיו בעל פה, אולם במקרה של תביעה כפולה לגירושין ומזונות – קיימת חובת הגשת כתב הגנה מנומק בכתב.

בעניין כתב תביעה למזונות המוגש לבית הדין הרבני – על פי תקנה לג. לתקנות הדיון של בתי הדין הרבניים חובה לצרף לתביעה – טופס שקבוע בתקנות (תקנה ריא) ולאחר מכן, הנתבע יגיש את כתב תשובתו וגם אליו יצורף – אותו טוס על פי תקנה ריא.

 

דגשים חיוניים להגשת כתב הגנה תביעת מזונות בבית הדין לענייני משפחה

עם הגשת תביעה למזונות בבית המשפט לענייני משפחה, יש חובה על הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים בלבד מיום הגשת כתב התביעה. אם כתב ההגנה לא מוגש בזמן, או שלא הוגשה בקשה מתאימה לדחיית המועד, בית המשפט עלול לפסוק נגד הנתבע על סמך כתב התביעה בלבד.

בהגשת כתב הגנה לתביעת מזונות, יש לצרף מסמכים תומכים טופס הרצאת פרטים מלא באופן מדויק, תצהיר וכן – מסמכים נוספים – אישורים רפואיים, תלושי שכר, מסמכי משכנתה והלוואות ומסמכים בנקאיים, על מנת לבסס את הטענות בדבר מצבו הכלכלי של הנתבע.

בפסיקת המזונות יבחן בית המשפט את הכנסותיו ויכולת ההשתכרות של האב על בסיס הראיות והטענות שהוצגו בכתבי הטענות. לכן יש לפרט בכתב ההגנה את הכנסותיו והוצאותיו של הנתבע, ולהתייחס באופן מפורט לכל סעיפי התביעה תוך הכחשה של הטענות שבמחלוקת. חשוב להכחיש כל טענה שהנתבע חולק עליה, שכן סעיפים שלא הוכחשו ייחשבו כאילו הודה בהם הנתבע.

בקצרה, כאשר מוגשת תביעה למזונות ילדים, הנתבע יכול לנסות ולהקטין בכתב ההגנה את סכום המזונות הנתבע ממנו בהסתמך על מצבו הכלכלי, בריאותו ונסיבותיו האישיות.

 

הפחתת גובה המזונות במשמורת משותפת

על פי רוב, כאשר הילדים מתחת לגיל 6 שנים, האב יחוב במזונות ילדיו, אך יש מצבים שבהם ניתן להביא להפחתת הסכום. לצורך העניין, כאשר המשמורת משותפת אך רק האב משלם מזונות, יש לו עילה להגיש כתב הגנה. בית המשפט העליון (בע"מ 919/15) קבע שבתנאים מסויימים כאשר הילדים מעל 6 שנים וההורים חולקים משמורת משותפת (חלוקת זמני שהות שווים) הרי שנטל המזונות יחולק באופן יחסי להכנסות בני הזוג.

 

האם יש טיעונים נוספים שמסייעים בהפחתת סכום דמי המזונות בגירושין?

בין הטענות השכיחות שניתן להעלות בכתב הגנה לתביעת מזונות:

 • חלוקת זמני שהות על הקטינים
 • ההוצאות של הקטינים לא גבוהות
 • ההוצאות של הנתבע גבוהות (לדוגמא – שכ"ד וכו')
 • חוסר יכולת לעמוד בתשלומים הנתבעים בשל גובהם הרב מעבר ליכולתו של הנתבע
 • קושי כלכלי חמור המונע אפשרות להשתכרות מספקת
 • מצב בריאותי ירוד של הנתבע, כגון נכות או פגיעה, אשר אינה מאפשרת יכולת השתכרות ועמידה בתשלומי מזונות
 • שכר נמוך של הנתבע
 • כאשר הצד התובע הוא בעל ממון גבוה
 • השתכרותה לדוגמא של התובעת גבוהה ואולי אף יש לה מקורות הכנסה נוספים

 

כלומר, הנתבע יכול לטעון כי בשל נסיבותיו האישיות / הבריאותיות, אינו מסוגל לעמוד בתשלומים הנתבעים בתביעה.

 

תקנות בימ"ש לענייני משפחה {סדרי דין} – תשפ"א-2020 – בהיבט של כתב הגנה למזונות

חשוב להכיר את התקנות של בימ"ש לענייני משפחה סדרי דין בכל הנוגע לכתבי הגנה ולכל יתר ההוראות הנדרשות בבית משפט לענייני משפחה בכל הנוגע לסדר דין.

תקנות אלו חלות למעשה על ההליכים בבימ"ש לענייני משפחה בכל השינויים שמחוייבים מעצם העניין, ובהתאם להוראות התקנות – על פי סעיף 8 לחוק הרי שבית משפט לענייני משפחה רשאי לסטות מהוראות סד"א אם הדבר נראה לו לצורך עשיית משפט צדק.

לצורך ענייננו – כתב הגנה בתביעת מזונות חשוב להכיר את הוראות תקנה 13. (א) תקנות בית המשפט לענייני משפחה הקובעת – שנתבע יגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים לאחר שתומצא לידיו התביעה.  

עוד קובעת תקנה 13. (ב) – שבתביעה למזונות, יצורף לכתב הגנתו של הנתבע טופס של הרצאת פרטים (לפי טופס 4 שבתוספת). 

חשוב לדעת – שלאחר שמוגש מטעם הנתבע כתב הגנתו, לא ניתן יהיה להגיש כתב טענות נוסף, וזאת אלא ברשות של בימ"ש ועל פי ההוראות. 

 

מדוע מומלץ לפנות אל עורך דין דיני משפחה לטובת ניסוח כתב הגנה בתביעת מזונות?

הגשת כתב הגנה לתביעת מזונות דורשת מאמץ רב מצד האב, שכן החלטה זו תקבע את גובה התשלום שייאלץ לשלם לאם הילדים במשך שנים ארוכות. לפיכך, מומלץ לנסח את כתב ההגנה בסיוע עו"ד דיני משפחה מנוסה, שיידע להעלות בפני בית המשפט את הטיעונים המתאימים שעשויים להשפיע על ההחלטה.

 

נושאים מרכזיים שחשוב ביותר להתייחס אליהם במסגרת כתב הגנה למזונות

חשוב לציין, כי כאשר מדברים על התייחסות לנושאים חשובים – הדבר רלוונטי גם לתגובה לבקשה למזונות זמניים והמדובר במספר דוגמאות לשם ההמחשה:

 

 • חלוקת זמני השהות של כל אחד מההורים עם הקטינים.

התייחסות רצויה על פי אחוזים – בכדי לדייק את העניין.

 • צרכי הקטינים.
 • ההכנסות של כל אחד מההורים.
 • כושר ההשתכרות של כל אחד מההורים.
 • הוצאותיו של כל אחד מההורים.
 • ההכנסה הפנויה של הצדדים – לדוגמא – שכרו של כל צד תוך כדי הפחתת שכר דירה.
 • רכושו של כל צד.
 • מצב בריאותי של כל צד – במקרים מתאימים. 

 

בע"ם 919/15 – מזונות קטינים

אחד מפסקי הדין החשובים ביותר בענייני מזונות קטינים וכתב הגנה במזונות קטינים הוא פסק הדין של בית המשפט העליון.

פסק דין זה מהווה תקדים לשינוי המצב שהיה טרם פסיקתו.

בפסק הדין יש נימוקים רבים ומגוונים שיכולים לסייע לטענות הגנתו של הנתבע.

יש להכיר את הוראות הדין ואת רוח הפסיקה בכדי שכתב ההגנה יהיה ערוך כפי שצריך.

אם נתמצת את הדברים החשובים, הרי שהנושאים שפורטו לעיל (כנושאים מרכזיים שחשוב להתייחס אליהם בכתב הגנה למזונות) – מהווים חלק משיקוליו של בית המשפט בבואו להכריע בעניין מזונות ילדים.

 

לסיכום – כתב הגנה בתביעת מזונות חשוב להכין בעזרת עורך דין

כתב הגנה לתביעת מזונות הוא כלי חשוב המאפשר לצד שעליו חלה החובה, לנסות ולהשפיע על גובה דמי המזונות שייקבעו עבור ילדיו לאחר הגירושין. ישנם טיעונים לגיטימיים שניתן להעלות בכתב ההגנה על מנת להביא להפחתת הסכום ולכן חשוב לנסח את המסמך בצורה עניינית ומקצועית. עורך דין לענייני משפחה וגירושין בעל ניסיון מקצועי רב, יכול לסייע בכך במידה ניכרת.

 

שאלות ותשובות בנושא כתב הגנה בתביעת מזונות

כאשר הילדים מתחת לגיל 6 שנים, תהא זו חובתו של האב לתשלום דמי מזונות ילדיו והאב מחויב לדאוג כלכלית לילדיו הקטינים גם לאחר גירושין. יחד עם זאת, יש מצבים מסוימים שבהם ניתן לטעון כי האב אינו יכול לעמוד בתשלומי המזונות שהוטלו עליו, למשל אם חלה במחלה קשה הפוגעת בכושר ההשתכרות שלו או אם חלה ירידה דרסטית במצבו הכלכלי. במקרים אלה ניתן לנסות ולהביא להפחתת דמי המזונות באמצעות הגשת כתב הגנה.

כאשר הילדים מעל גיל 6 שנים, יחול הבע"מ 919/15 של בית המשפט העליון – ובמקרה זה, ככל שחלוקת זמני השהות דומה בין ההורים, נטל המזונות יהיה בהתאם ליחס ההשתכרות ולכלל הרכוש של הצדדים.

ישנם מספר טיעונים עיקריים שניתן להעלות בכתב הגנה: ראשית, אם המשמורת על הילדים היא משותפת אך רק האב נושא בנטל המזונות, אפשר לבקש להפחיתם. שנית, אם חלה ירידה משמעותית ביכולת ההשתכרות של האב עקב מחלה, פיטורין או סיבה אחרת. שלישית, אם חל שינוי לרעה במצבו הכלכלי של האב בנסיבות שמעבר לשליטתו והאם משתכרת יותר מהאב. על כל הטיעונים להיות מגובים באסמכתאות והוכחות ברורות.

כן, הדבר אפשרי. על פי פסיקה עדכנית של בית המשפט העליון, במידה והמשמורת על הילדים היא משותפת והילדים הם מעל גיל 6 אזי יש לחלק את נטל תשלום המזונות באופן יחסי בין האב לאם, בהתבסס על הכנסותיהם היחסיות. כמו כן, אם האם משתכרת הרבה יותר מהאב במועד התביעה, ניתן לבקש בכתב ההגנה כי גם היא תישא בחלק מנטל המזונות, בהתאם ליכולותיה הכלכליות.

מומלץ ביותר שכתב ההגנה ינוסח על ידי עורך דין משפחה טוב, שיידע כיצד להציג את הטיעונים בצורה הולמת ומשכנעת ביותר בפני בית המשפט. לניסוח נכון של כתב ההגנה יש חשיבות רבה בקביעת גובה דמי המזונות, ולכן כדאי להשקיע בליווי משפטי מקצועי. עורך הדין יוכל גם לייעץ לאב מהם הטיעונים הטובים ביותר עבורו בנסיבות המקרה.

כתב הגנה בתביעת מזונות

כתב הגנה בתביעת מזונות

עוד באותו נושא:

פירוק שיתוף בדירה

פירוק שיתוף בדירת מגורים בין בני זוג, הוא תהליך נפוץ ומורכב במסגרת הליכי גירושין. מכיוון שמדובר בנכס משמעותי ובעל ערך רגשי עבור בני המשפחה, יש

קרא עוד...
חלוקת דירה בגירושין

חלוקת דירת המגורים המשותפת היא אחת ההכרעות הקשות והמהותיות ביותר העומדות בפני זוגות מתגרשים. האם הדירה תישאר בידי אחד מבני הזוג או שמא תימכר והתמורה

קרא עוד...
רכוש מלפני הנישואין

חלוקת רכוש בין בני זוג בעת גירושין היא אחד הנושאים הטעונים והמורכבים ביותר מבחינה משפטית ורגשית כאחד. שאלות סביב גורלו של רכוש שהיה שייך לכל

קרא עוד...
תביעה לפירוק שיתוף 

התהליך שבו בני זוג שחיו יחד בדירה משותפת חותרים לחלוקתה או מכירתה במסגרת הליכי גירושין, נקרא "פירוק שיתוף". על אף שהוא מזוהה בדרך כלל בהקשרים

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>