תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

כתב הגנה בתביעת גירושין

נפתח בכך, שהליכי גירושין (פסק דין לגירושין, כתובה וסידור גט) – מתבצעים בבית הדין הרבני.

יחד עם זאת, פעמים רבות כאשר מדברים על "כתב הגנה בגירושין" יש המתייחסים לכך – כאל התייחסות למכלול הנושאים הקשורים בגירושין – רכוש, ילדים, מזונות, כתובה ופסק הדין לגירושין. יש נושאים השייכים לסמכותו הייחודית של בית הדין הרבני ויש נושאים שיש להם סמכות מקבילה בין הערכאות. במאמר זה נתייחס למונח כתב הגנה בגירושין – גם כאל כלל הנושאים הקשורים בגירושין וגם לעניין של הגירושין בבית דין רבני.

כתב הגנה הוא מרכיב מרכזי בהליך המשפטי. באמצעות הגשת כתב הגנה, הנתבע יכול להגיב לטענות התובע, להכחיש אותן אם אינן נכונות לדעתו, ולהציג את גרסתו לאירועים. כתב הגנה מנוסח כראוי עשוי לחזק מאוד את עמדת הנתבע ואף להטות את הכף לטובתו. אולם חשוב להיות ערים לעובדה, כי ישנם כללים ברורים לגבי לוחות הזמנים והדרכים להגשת כתב הגנה בגירושין, שחשוב להכיר על מנת לנצל כראוי את האפשרות הזו.

 

מתי מתעורר הצורך בהגשת כתב הגנה בתביעת גירושין ועל שום מה?

אחד העקרונות בכל הליך משפטי קובע כי לנתבע הזכות להציג את גרסתו באופן רשמי, כאשר על הגורם השיפוטי להקשיב לו באופן אובייקטיבי. עיקרון זה חל גם בהליכי גירושין בישראל, אך עם מספר התאמות ספציפיות.

מטבע הדברים, כאשר אדם מקבל הודעה על הגשת תביעת גירושין נגדו, במיוחד אם הוא לא היה מודע לכוונה זו, מדובר בחוויה לא פשוטה. במקרים רבים, האדם חש נפגע ומרומה, ועלול לנקוט בצעדים בלתי חכמים שיפגעו בו בהמשך ההליך המשפטי.

לכן, כשמתקבלת הודעה על תביעת גירושין, הדבר החשוב ביותר הוא לבחון היטב את כתב התביעה תוך התייעצות עם עורך דין לענייני משפחה שיוכל לייעץ מהי הדרך הטובה ביותר לפעול מבחינת הלקוח.

 

האם קיימת אפשרות לוותר על הגשתו של כתב הגנה בגירושין?

אמנם באופן עקרוני, על פי תקנות בתי הדין הרבניים, המוסמכים לפסוק בענייני גירושין, נתבע בהליכים מסויימים בבית הדין הרבני רשאי לוותר על הגשת כתב הגנה רשמי ולהציג את טיעוניו בעל פה בפני בית הדין במהלך הדיון.

יחד עם זאת, יש לציין שכתב הגנה מנוסח כראוי, המציג את עמדת הנתבע באופן ברור, מסודר ומעמיק, יכול לסייע משמעותית בחיזוק מעמדו בפני בית הדין.

לפיכך, מומלץ להתייעץ עם עו"ד דיני משפחה מקצועי לפני קבלת ההחלטה לוותר על הגשת כתב הגנה במקרה של תביעת גירושין.

 

מדוע לא מומלץ לוותר על הכנת כתב הגנה מקצועי בתביעת גירושין?

הגשת תגובה לכתבי טענות של התובע היא אחד הנושאים החשובים ביותר בהליכי משפט באופן כללי. בהקשר לגירושין, התביעות לרוב מעבר לגירושין עצמם – גם כורכות – נושאים רכושיים, ענייני משמורת, ומזונות. לכל אלו משקל רב עבור הנתבע וילדיו. לכן חיוני להתייחס אליהם במסגרת כתב הגנה מפורט.

כתב התביעה כולל את תיאור הצדדים, הרקע והעובדות, עילות התביעה והסעדים המבוקשים מבית המשפט. כלומר, התובע כבר הציג את גרסתו וראיותיו. יתרונו של כתב ההגנה הוא שהוא מאפשר לנתבע לבנות אסטרטגיה מיטבית בתגובה לטענות התובע.

לעתים קרובות כתב התביעה המקורי כולל טענות שגויות, גם בנושאים שוליים. הפרכה שיטתית של טענות אלה בפני בית המשפט עשויה לפגוע משמעותית בטיעוני הצד התובע ולהטות את הכף לטובת הנתבע.

לצורך כך, לאחר בחינה מעמיקה של כתב התביעה, הנתבע יכול להגיש כתב הגנה רשמי המפריך בצורה מסודרת את טענות התובע. רק כך ניתן להגן כראוי על הזכויות והאינטרסים של מקבל כתב התביעה בגירושין.

 

מה חלון הזמן להגשת כתב הגנה בתביעות גירושין?

כאמור – השאלה היא למה מתייחסים במונח תביעות גירושין.

לגבי בית הדין הרבני – בכתב תביעה שהוא לא למזונות, רשאי הנתבע להגיש כתב תשובה.

בבית המשפט לענייני משפחה – יש חובה להגשת כתב הגנה.

החוק מגדיר מסגרת זמן מוגבלת ממועד הגשת התביעה שבה הנתבע זכאי להגיש את כתב ההגנה:

כך למשל, בענייני קטינים או בעניים רכושיים, על הנתבע להגיש כתב הגנה לבית המשפט לענייני משפחה תוך 30 ימים ויחד עם המצאת התביעה, נשלחת גם הזמנה לדין המציינת את המועדים להגשת כתבי ההגנה.

יש לזכור ולהדגיש להגיש כתב הגנה בזמן אחרת, הצד שכנגד יוכל לקבל פסק דין בהיעדר הגנה.

במצב שלא מוגש כתב הגנה לבית המשפט לענייני משפחה או במקרים בהם הדין קובע שיש להגיש כתב הגנה/תגובה לבית הדין הרבני, אזי יוכל בית המשפט לפסוק בתיק רק על סמך כתב התביעה, ללא הגנה מטעם הנתבע. זוהי אפוא סיבה חשובה מאוד להקפיד ולהגיש את כתב ההגנה בזמן, תוך ניצול מלוא הפרק הזמן העומד לרשות הנתבע על פי החוק.

 

כמה כתבי הגנה מותר להגיש בהליך הגירושין?

במקרה שהוגשו נגד הנתבע יותר מתביעה אחת, למשל תביעת גירושין בנוסף לתביעה לדמי מזונות, אין באפשרות הנתבע להגיש כתב הגנה אחד מרכזי. במקום זאת, עליו להגיש כתב הגנה נפרד עבור כל תביעה, מאחר שמדובר בהליכים משפטיים נבדלים. לפיכך, בדוגמה זו יש צורך בהגשת כתב הגנה אחד לתביעת הגירושין וכתב הגנה נוסף המתייחס ספציפית לתביעה לדמי המזונות.

מה תפקידו של כתב ההגנה בתביעות גירושין?

כתב הגנה הוא חלק חשוב ביותר בהליך משפטי. הוא מהווה את הגנתו של הנתבע והטענות שבו ילוו את כל ההליך. כתב ההגנה כולל התייחסות מפורטת לכל טענה בכתב התביעה – הכחשה מנומקת של טענות שאינן מוסכמות, תוך צירוף המסמכים הרלוונטיים.

 

מה חשיבות עריכתו של כתב הגנה יסודי בתביעת גירושין?

בהליכי גירושין, שמלווים בהרבה רגשות ולחצים, לניסוח נכון של כתב ההגנה והצגת הראיות יש חשיבות רבה. לעיתים, יחד עם כתב ההגנה, מוגשות גם תביעות שכנגד, בקשות לסעדי ביניים ועוד, משיקולים אסטרטגיים. מומלץ להיוועץ בעורך דין משפחה מנוסה, שיוכל לסייע בגיבוש אסטרטגיה מיטבית לניהול התיק.

 

על ההבדלים בין הגשת כתב הגנה לבית משפט לענייני משפחה ובית משפט רבני

ישנם הבדלים בין בתי המשפט לענייני משפחה לבתי הדין הרבניים בכל הנוגע לכתבי הגנה. בבתי הדין הרבניים קיימים כללים והלכות שונות, המפורטים בתקנות הדיון של בתי הדין הרבניים, ולמשל אין חובה להגיש כתב הגנה לתביעת גירושין.

עם זאת, בהרבה מקרים מוגשות תביעות משולשות בסוגיות רכוש, משמורת ומזונות. אזי יש לבחון את כתב ההגנה בראייה אסטרטגית כוללת של כל התביעות, ולא של כל אחת לחוד.

 

קיבלתם כתב תביעה בגירושין? זה הזמן לפנות לליווי של עורך דין ולהכין כתב הגנה

אם קיבלתם כתבי תביעה כנגדכם, מומלץ ביותר לפנות מיד לקבלת ייעוץ משפטי של עו"ד גירושין. עורך הדין ייתן חוות דעת על התביעה, יעריך את סיכוייה וייעץ לכם לגבי הכנתו של כתב ההגנה הנדרש, תוך מתן הצעת מחיר עבור ייצוג משפטי כולל בתיק.

מומלץ להתייעץ עם עורך דין דיני מנוסה בתחום דיני המשפחה והגירושין ללא דיחוי, שיוכל להדריך אתכם כיצד לנהוג בחוכמה תוך שקלול כלל השיקולים הנוגעים להליכי הגירושין שלכם.

 

תקנות הדיון בבתי הדין הרבניים בישראל – התשנ"ג

בבתי הדין הרבניים קיימים תקנות דיון אשר חלים על כל המשפטים והענושאים שמובאים בפני בית הדין הרבני בישראל והתקנות חלוקת, בשינויים המתואמים, גם על בית הדין הרבני הגדול.

התקנות למעשה קובעות את הכללים בענייני דיונים בבתי הדין, מספר הדיינים שדן בסוגי העניינים השונים, הנושאים, הכללים, סדרי דין וכיוצ"ב.

בעניין תביעת מזונות – 

אם ניקח לדוגמא מתקנות הדיון של בתי הדין הרבניים את העניין של תביעת מזונות ניווכח בהוראות הבאות:

על פי תקנה לג. יש להגיש תביעת מזונות בצירוף הטופס שנקבע בתקנות (תקנה ריא).

לאחר שמוגשת תביעת מזונות, הנתבע יגיש את כתב התשובה שלו גם בצירוף הטופס שנקבע בתקנה (תקנה ריא).

תביעת מזונות על פי כללי הדיון – תיקבע במועד האפשרי הסמוך ליום שבו הוגשה התביעה.

בתביעה שאינה למזונות – 

תקנה לד. (1) לתקנות הדיון בבתי הדין הרבניים קובעת – כי בתביעה שאינה למזונות הנתבע לא חייב אלא "רשאי" להגיש כתב תשובה לגבי כתב התביעה

ההוראות הן – שמזכירות בית הדין הרבני היא זו שתמציא את התשובה לידיו של התובע.

האמור לעיל – מהווה דוגמאות מתקנות הדיון של בתי הדין הרבניים, אך יש באופן ספציפי לכל מקרה ומקרה.

 

לסיכום – הכנה מקצועית של כתב הגנה בתביעת גירושין הוא המפתח לשמירת האינטרסים שלכם

בעקבות העלייה בשיעור הגירושין במדינת ישראל של השנים האחרונות, זוגות רבים מחליטים לסיים את נישואיהם. כתוצאה מכך, ישראלים רבים זקוקים לייעוץ מקצועי על מנת לעבור את הליכי הגירושין כהלכה, שלעיתים קרובות מתגלים כמסובכים וקשים במיוחד עבור הצדדים.

כפי שודאי כבר הבנתם, כתב הגנה הוא כלי משפטי חשוב ביותר עבור נתבע בהליך גירושין. הגשת כתב הגנה מאפשרת לנתבע להציג את גרסתו לאירועים, להתמודד עם טענות התובע ולנסות להפריכן. כתב הגנה מנומק ומנוסח היטב יכול לחזק מאוד את עמדת הנתבע ולהשפיע לטובה על תוצאות התביעה. אולם חשוב להיוועץ עם עורך דין מנוסה בתחום ולהקפיד על הגשת כתב ההגנה במועד הקבוע בחוק, על מנת למצות כראוי את הזכויות המוקנות לנתבע בהליך.

 

שאלות ותשובות בנושא כתב הגנה בתביעת גירושין

תקנות בתי הדין הרבניים ממתייחסות לכך – באופן שבו אם התביעה היא לא למזונות, הנתבע רשאי להגיש תשובה. אך מומלץ להיוועץ עם עורך דין לפני שמוותרים על הזכות. 

כתב הגנה מנוסח היטב יכול לחזק מאוד את עמדת הנתבע ולהטות את הכף לטובתו.

תלוי בסוג התביעה, למשל, בתביעה לפרירוק שיתוף ו/או בתביעה בתביעה רכושת, ולרבות בתביעה בענייני קטינים, עומדים לזכותו של הנתבע 30 ימים לצורך הגשת כתב ההגנה.המועד מתחיל בקבלת הזימון לדין.

כן, אם הוגשו מספר תביעות כגון תביעת רכוש ומזונות, יש להגיש כתב הגנה נפרד עבור כל אחת מתביעות אלה שכן מדובר בהליכים נפרדים ובתיקים נפרדים שמקבלים מספור שונה לכל תיק.

 

 

כתב הגנה בתביעת גירושין

כתב הגנה בתביעת גירושין

עוד באותו נושא:

פירוק שיתוף בדירה

פירוק שיתוף בדירת מגורים בין בני זוג, הוא תהליך נפוץ ומורכב במסגרת הליכי גירושין. מכיוון שמדובר בנכס משמעותי ובעל ערך רגשי עבור בני המשפחה, יש

קרא עוד...
חלוקת דירה בגירושין

חלוקת דירת המגורים המשותפת היא אחת ההכרעות הקשות והמהותיות ביותר העומדות בפני זוגות מתגרשים. האם הדירה תישאר בידי אחד מבני הזוג או שמא תימכר והתמורה

קרא עוד...
רכוש מלפני הנישואין

חלוקת רכוש בין בני זוג בעת גירושין היא אחד הנושאים הטעונים והמורכבים ביותר מבחינה משפטית ורגשית כאחד. שאלות סביב גורלו של רכוש שהיה שייך לכל

קרא עוד...
תביעה לפירוק שיתוף 

התהליך שבו בני זוג שחיו יחד בדירה משותפת חותרים לחלוקתה או מכירתה במסגרת הליכי גירושין, נקרא "פירוק שיתוף". על אף שהוא מזוהה בדרך כלל בהקשרים

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>