ידועים בציבור

מוסד הנישואין לא מתאים לכל אחד.

יש זוגות שבהגדרה לא מעוניינים להינשא או שאינם יכולים להינשא על פי חוקי מדינת ישראל (הדין הדתי).

כך לדוגמא לזוגות שאינם יכולים להינשא כדת משה וישראל (בחוקי מדינת ישראל):

זוגות אשר הינם חסרי דת

זוגות אשר הינם בעלי דתות מעורבות

בני זוג אשר הינם מאותו המין.

פסולי חיתון.

במדינת ישראל לא קיים הליך של נישואין אזרחיים ולצורך כך – זוגות יכולים להינשא בחו"ל ולהירשם במדינת ישראל כנשואים כזוג נשוי (שנישא בחו"ל).

זוגות אשר נישאו בנישואין אזרחיים בחו"ל ונרשמו במרשם האוכלוסין כנשואים הם אינם ידועים בציבור, אלא בפועל חלות עליהם החובות והזכויות כזוג נשוי במדינת ישראל.

לגבי זוגות שלא נישאו כלל, הרי שבמקרים של זוגיות (תוך תחולת המבחנים המתאימים – כאשר התנאים העיקריים הם מגורים משותפים וניהול משק בית משותף) הם ייחשבו כידועים בציבור.

המעמד של זוגות ידועים בציבור דומה במובנים רבים לזוגות נשואים.

חשוב לציין שכל הדיונים הקשורים לגירושין בבית המשפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני הינם בדלתיים סגורות. כך כשמדובר בזוגות נשואים וכך כשמדובר בידועים בציבור.

באופן כללי מבחינת זכויות וחובות כלכליות הדין של ידועים בציבור די דומה לזוגות נשואים.

לגבי זכויות הוריות, הרי שאין שום הבדל בין זוגות נשואים לבין זוגות שאינם נשואים. הורה הוא הורה וטובת הקטנים ממשיכה להוות על עיקרון העל בכל דבר ועניין, בין אם המדובר בזוג נשוי ובין אם המדובר בזוגות שהם ידועים בציבור.

לגבי זכויות הקטינים מבחינת דיני המזונות, הרי שאין הבדל בין זוג נשוי לבין זוג שהם ידועים בציבור.

חלה התקדמות משמעותית ברבות השנים להתפתחות של זכויותיהם של ידועים בציבור ויחד עם זאת אין זהות מוחלטת בזכויות בין זוג נשוי לבין זוג שהינם ידועים בציבור. ההכרה של זוגות ידועים בציבור לעיתים כרוכה בבירוקרטיה רבה וההגדרה קשורה לתנאים הקשורים להתנהלות הצדדים – תנאים עיקריים הם של מגורים משותפים ומשק בית משותף.

לסיכום

בהליכי פרידה בין בני זוג שהם נחשבים כידועים בציבור, מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין המתמחה בדיני משפחה ולבחון את נסיבות המקרה הספציפי (בחלקו דומה לזוגות נשואים ובחלקו יש פערים). חשוב להתייחס לכל הסוגייה של מזונות משקמים לבן/בת זוג, אופן חלוקת הרכוש, מזונות קטינים ומדורם, אחריות הורית, חלוקת זמני שהות ולאופן הפרדת המגורים המשותפים.