תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

עורך דין לחלוקת אופציות ומניות בגירושין

מה קורה במצב שבו יש סוגיית חלוקת אופציות בגירושין אשר לא מומשו וטרם הבשילו – האם תבוצע חלוקה בין הצדדים בגירושין? ואם כן – האם חלוקה מלאה או חלקית? 

יש צורך בכל חלוקת רכוש בין בני זוג, לרבות בסוגייה של אופציות שהבשילו ושלא הבשילו, לקיים חלוקה בראי הדינים הנוגעים לענייני משפחה. דינים שהם שונים מדיני חברות ואשר יש בהם זוויות נוספות. מכאן, שיש חשיבות רבה להיוועץ עם עורך דין לחלוקת אופציות ומניות בגירושין.

 

מומחה לחלוקת אופציות בבית משפט לענייני משפחה

חוות הדעת של מומחים בדיני משפחה בכלל ובחלוקת אופציות בגירושין בפרט מהווה כלי חשוב מאוד לצורך מתן כלים לבית המשפט לבחון את הנושאים שעל הפרק.

יש מצבים שבהם צדדים בחרו לממש בעתיד אופציות ובמסגרת גירושין, יכול לטעון אחד הצדדים שהוא זכאי למימוש הפוטנציאל הגלום באופציות שהשווי שלהן יכול להיות לסכום גבוה. במקרה שבו האופציות הן רכוש משותף של הצדדים אשר נצבר בנישואין, הרי שניתן לטעון שגם הפירות משותפים.

 

האם חלוקת אופציות תבוצע על פי שווי במועד הקרע או במועד המימוש?

בהתאם לעקרון הפרידה הנקייה יכול צד לטעון שהוא מעוניין ב"פרידה נקייה". קרי שאם יש חלוקה – אזי שהיא תבוצע על פי על פי שווי האופציות במועד האיזון (הקרע). זאת על פי העקרונות בדיני משפחה ולפיהן – מומלץ להביא לסיום הקשר הכלכלי – פרידה סופית. האם ניתן לטעון להערכת שווי למועד המימוש? התשובה היא כן. יש לבחון כל מקרה לנסיבות הספציפיות המייחדות אותו, אך בעיקרון זה אפשרי.

 

חלוקת האופציות במועד הקרע

איזון המשאבים בעניין אופציות שאינן עבירות וסחירות בבורסה

חשוב לציין כי קשה לבצע איזון בעת ההקצאה לגבי אופציות שהן לא עבירות ולא סחירות בבורסה. מיסוי של אופציות שהן סחירות במועד ההקצאה הוא לא השערה אלא מבוצע על הכנסה בפועל. עניין זה שונה ממצב שבו האופציות הן לא עבירות והן לא סחירות.

 

מועד איזון משאבים – מועד איזון אופציות – ייקבע על ידי בית משפט

על פי סעיף 6 (ג) לחוק יחסי ממון, יש לבית המשפט את היכולת לקבוע את המועד של ביצוע האיזון. עורך דין לחלוקת אופציות ומניות בגירושין יסייע במקרה הספציפי מבחינת עתירה מתאימה, הכרת מבחני הפסיקה ויישום במקרה הנדון.

 

אופציות בגירושין

הקצאה של אופציות לעובדים של חברה לרכוש מניות היא דבר מאוד נהוג בעולם ההייטק.

ההטבה גולמת בחובה הטבה כלכלית לעובד בחברה לאפשר לו לקנות מניות במחיר מסוים שנקבע מראש. האופציות מהוות אמצעי לגייס הון אנושי של החברה.

תוכניות אופציות משתנות מחברה לחברה. יש לכך תנאים מוגדרים מראש, תקופת הבשלה וייחודיות ספציפית.

בפירוט תנאי האופציות יש הגדרות ותנאים על המחיר וכל מה שנלווה לכך. אחד היתרונות המשמעותיים הוא שזה לא מחייב את החברה לשלם כסף מזומן לעובד. זה לא פוגע בנזילות ואף מחזק את הקשר והמחויבות בין העובד לבין החברה.

חשוב לציין שהאופציות – יכולות להוות תגמול או על עבודה בעבר או על עבודה בהווה או על עבודה עתידית. אופציות יכולות להוות תמריץ עתידי לעבודה. יש לכל סוג השפעה רבה על תחום של חלוקת רכוש בדיני משפחה.

 

מהו מועד מימוש האופציות בגירושין?

עקרונית, קיים מועד הקרע (מועד הפרידה) בין צדדים שעומדים להתגרש. יחד עם זאת, יש חריגים ויש יוצאים מהכלל, ולבית המשפט – יש את הסמכות לדחות את מועד החלוקה למועד המימוש (להבדיל ממועד הקרע).

 

האם במסגרת איזון אופציות יש חשיבות לעיקרון של "פרידה נקייה"?

ככלל, בתי משפט לענייני משפחה מסיימים את כל המחלוקות שבין הצדדים באופן של "פרידה נקייה" וזאת בכדי שלא תימשך שותפות רכושית בין הצדדים במקום שלא נדרש זאת.

אלא שכמו בעולם המשפט – כל מקרה לגופו – וכך גם בחלוקת אופציות בגירושין. ידוע שלאחר מועד האיזון מסתיימת כל שותפות כלכלית בין בני הזוג. אין המדובר בכלל נחרץ וכל מקרה לנסיבותיו.

מקרים מיוחדים – יש נסיבות ספציפיות ומיוחדות שלא ניתן לבצע פרידה נקייה. אחד הפתרונות לעניין זה הוא סעיף 8 (2) לחוק יחסי ממון המאמץ את המקרים המיוחדים של השוואת הצדדים מבחינה רכושית. כל מקרה לגופו ולנסיבותיו. במקרה שבו יש נכסים בהיקף קטן ובד בבד פער אדיר בכושר השתכרותו של כל צד, יהיה צורך בשימוש בסעיף 8 (2) לחוק יחסי ממון על דרך של תשלום חד פעמי או תשלומים עיתיים.

 

אופציות במהלך חיים משותפים

מצבים שבהם יש התנייה לזכות למימוש אופציות בהישארות העובד במקום העבודה לתקופה נוספת לא מעידה בפני עצמה שהאופציות הן עבור העתיד. יש מצבים שבהם אופציות ניתנות – כתמורה על עבודה שבוצעה בעבר – (רכיב שכר) ומצב מצבים שזה כבונוס על עבודה שבוצעה בעבר.

ככל שמדובר כתגמול על עבודה שבוצעה בעבר – הרי שמדובר בנכס בר איזון/בר שיתוף גם אם העובד בחברה נדרש להישאר לאחר הפרידה במקום העבודה. כמובן שאם העבודה היא בגין תקופה של טרם הנישואין – אזי לא אמורה להיות חלוקה.

הרבה פעמים אופציות מוענקות לחברות הייטק צעירות – כתחליף לשכר מזומן. מדובר בחברות שהרבה פעמים ראשית הדרך, שיוצרות מחוייבות לעובדים כלפי החברה בדרך של קבלת האופציות.

העובדים משקיעים את מירב ומיטב זמנם ע"מ שהחברה תימכר בבורסה.

הציפייה היא שיתגשם החלום, החברה תימכר או תונפק ואז אותם העובדים יזכו בסכומי כסף גדולים. היתרון הגדול הוא שהדבר לא מחייב את החברה בתשלום כסף מזומן לעובד ובכך אין לה קושי של נזילות.

 

כלל הזמן באופציות – time rule

ככל שהאופציות ניתנו בגין תקופה משותפת – קרי לגבי תקופה שהיא לאורך הנישואין, אזי המדובר בנכס שהינו בר שיתוף ובר איזון. לעומת זאת, אם יש רק חפיפה חלקית – אזי במקרה זה נחשב את השיתוף על פי כלל הזמן "time rule" שהוא בעצם שיקלול של תקופת העבודה בנישואין אל מול יחס של תקופת העבודה הכוללת שבגינה הוענקו האופציה.

חשוב גם להדגיש שעיקרון זה דומה לכללים הנהוגים בחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו.

מה כדאי לבדוק?

אפשר ללמוד על חלוקת אופציות שהבשילו או על חלוקת אופציות שטרם הבשילו בגירושין ממסמכים, מאופי החברה, מחוזים שעליהם חתמו העובדים, מחוזה ההעסקה שעליו חתום העובד, מתנאי האופציות, וכל מידע נוסף שיכול להעיד על המהות של האופציות המדוברות. עורך דין לחלוקת אופציות ומניות בגירושין יסייע במיקוד הנתונים, המסמכים ובכלל הנושאים הנדרשים לצורך הבטחת הזכויות.

 

נכסי קריירה

הולכת וגוברת המשמעות וההכרה של בתי המשפט בעתירות של מוניטין ונכסי קריירה ובימ"ש לענייני משפחה במקרים מתאימים פוסק זאת כרכיב של כספי, זאת כאשר יש פערים בולטים ומשמעותיים בין הכנסות הצדדים. הכל מתוך מטרה לאזן את כלל הרכוש.

 

אופציות בגירושין של חברת הזנק כאשר המניות לא סחירות

במצבים שבהם מדובר בחברת הזנק בעלות מניות לא סחירות אין דרך ברורה לחישוב ברור של האופציות והכל בגלל סוג האפיון: העניין הוא שמדובר בחברה פרטית כאשר המניות שלה לא נסחרות בבורסה ובנוסף, בשל היות אותה חברת הזנק שהמניות שלה לא נסחרות בבורסה, השימוש שונים יכול להיות בעייתי בין היתר בגלל חוסר וודאות וחוסר ידע מלא.

 

היבטי המס בחלוקת אופציות בין בני זוג?

מהם היבטי המס בחלוקת מניות בגירושין?

יש חשיבות רבה לכל נושא המיסוי של אופציות ו/או מניות בגירושין.

כאמור, אופציות הן טובת הנאה שמקבל עובד ויש על כך מיסוי. כאשר האופציות סחירות – חל מיסוי במועד ההקצאה. עניין זה כאמור רלוונטי כשמדובר באופציות רשומות בבורסה (והן סחירות).

אופציות סחירות מתאפיינות במובנים הבאים:

  1. זמינות. כאשר מעוניינים בהערכת שווי שלהן – כניירות ערך סחירות.
  2. ניירות ערך אלו – שאין עליהן מגבלות של עבירות או של מסחר.

 

איך יחול המיסוי במקרה של הערכת שווי אופציות שלא סחירות ושהן לא עבירות?

חשוב להכיר בכך – שרשויות המס בישראל מתייחסות לנושא (הערכת שווי אופציות שהן לא סחירות ולא עבירות) בהיבט של – הטלת מיסים בעת מימוש האופציות (ולא בעת ההקצאה). אופציות לא עבירות מופקדות עפ"י סעיף 102 לפקודת מס הכנסה מוחזקות בידי הנאמן.

 

חלום משותף

אופציות על פי רוב הן נכס משותף שהוענק לאורך הנישואין ומשכך שני הצדדים זכאים בשל החלום המשותף לקבל את החלק של האופציות במועד המימוש ביחס לתקופה שמיום הנישואין ליום הקרע – והכל לאחר כמובן הפחתת עניין תשלומים לנאמן ולתשלומי מס.

 

עורך דין לחלוקת אופציות בגירושין – עורך דין לחלוקת מניות בגירושין

יש חשיבות מאוד גדולה להכיר את הדינים הרלוונטיים לגבי חלוקת אופציות בגירושין. כך, גם יש חשיבות לגבי נושא חלוקת המניות בגירושין. המדובר בסוגייה שיש לה משמעויות שונות, מבחנים, כללים משפטיים – ומן הראוי להיוועץ עם עורך דין שעוסק בתחום של חלוקת אופציות ומניות בגירושין. מעבר לכל העניין המשפטי של חלוקת נכסים על פי חוק יחסי ממון הרי שיש גם חשיבות רבה גם לכל הנושא של תשלומי המיסוי, עניין מימוש האופציות, מועד המימוש, כמות האופציות לחלוקה ויישום המבחנים על המקרה הספציפי.

עורך דין לחלוקת אופציות ומניות בגירושין

עורך דין לחלוקת אופציות ומניות בגירושין

עוד באותו נושא:

נכסי קריירה

נכסי קריירה – נכסים בלתי מוחשיים – נכסים רעיוניים בגירושין נכסים בלתי מוחשיים (נכסי קריירה), הינם נכסים שאינם נראים לעין, מדובר בנכסים שאינם ברי קיום

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>