מזונות ילדים

מזונות ילדים (מזונות קטינים)

שאלות בענייני מזונות קטינים שתמיד חוזרות על עצמן בתיקי גירושין. המאמר הבא והאתר מכילים את התשובות לשאלות הבאות: כמה ישלם אב עבור דמי מזונות ילדיו? כמה ישלם עבור מדור והוצאותיו? האם כשיש לאישה דירה (משלה) האב מחוייב במדור הקטינים? האם עליו להשתתף בחוגים, גנים הוצאות חינוך, קייטנות והוצאות רפואיות חריגות? האם זה משנה אם האב מובטל? מה קורה כשאב משנה את מקום עבודתו? מרוויח פחות? מה קורה אם האם עובדת ומחליטה כחלק מגירושין להפסיק לעבוד? משמורת משותפת – האם זה משנה את חיוב האב במזונות ילדיו? האם המזונות מוצמדים למדד? ואם כן, לאיזה מדד? עד איזה גיל משלמים מזונות עבור הקטינים? מה קורה בתקופת הצבא? ומה אם הילדים לא גרים בדירת האם לאחר הצבא?

הינכם מוזמנים לקבל מענה משפטי מיידי לכל השאלות הנ"ל בנייד שמספרו – 052-5070050 או לחלופין למלא את דף יצירת הקשר ונציג מטעמנו ייצור עימכם קשר בהקדם.

אחד הנושאים המורכבים ביותר בהליכי גירושין הם דמי המזונות. האב מעוניין, בדרך כלל לשלם כמה שפחות, לעומת האם, שמעוניינת לקבל עבור מזונות ילדיה, בדרך כלל, כמה שיותר. במקרים רבים, הנושא היחיד שנותר פתוח בין בני הזוג הוא עניין המזונות, ובצדק.

מבחינת האם – מדובר בסכום חודשי שמיועד למזונותיהם השוטפים של הילדים, לרבות מדור והוצאותיו, כשמבחינת האב – מדובר בתשלום חודשי, חודש בחודשו, שמוצמד למדד המחירים לצרכן, כשלרוב, אין חשיבות אם הוא עובד/לא, מרוויח יותר/פחות. זהו סכום שעליו לשלם עד הגיעו של מי מהקטינים לגיל 18 שנים. בתקופת השירות הצבאי, יחויב האב בשליש מהסכום שנקבע ושהוצמד למדד, ערב הגיעו של כל קטין לגיל 18 שנים.

סעיף 3 לחוק דיני משפחה (מזונות) התשי"ט – 1959, קובע לגבי חיוב הורים במזונות הילדים. סעיף זה, מבהיר שהחיוב במזונות הילדים יהיה בהתאם לדין האישי. דין אישי בנוגע ליהודים הוא – הדין העברי. המשפט העברי קובע שהחיוב בנוגע למזונותיהם של הילדים (למעט מזונות מדין צדקה) מוטל על האב. לעניין זה ראה: ע"א 222/83, פלונית נ' אלמוני, פ"ד ל"ח (4), 420: "…על פי הדין האישי מתמקד החיוב רק בחובתו של האב, שהרי חובת האם קמה לפי הדין האישי מדין צדקה בלבד…"

ראוי להדגיש שלא בכל מצב ובכל מקרה יחויב האב במזונותיהם של ילדיו. כך למשל במצבים שבהם "הילד מורד", או במקרים אחרים לפיהם האב הוא המשמורן על הקטינים. נושא מזונות הילדים הוא ה"בטן הרכה" במרבית תיקי הגירושין, משום שמדובר בסכום משמעותי, אותו יישא לרוב, האב, עד שהילדים יגיעו לגיל 18, וכשליש מסכום זה עד שיסיימו את שירותם הצבאי (שירות החובה).

הסמכות העניינית בעניין מזונות הילדים תהא נתונה לבית משפט לענייני משפחה, אלא אם ישנה הסכמה של הצדדים שהנושא יידון בבית דין רבני.
כל ילד זכאי למזונותיו, ללא כל קשר אם ההורים נשואים או אם אביו של הילד אינו יודע כלל על קיומו. כל ילד (קטין) עד הגיעו לגיל 18 שנים יכול להגיש "תביעת מזונות", באמצעות אימו כאפוטרופסית הטבעית מטעמו.

היקף החיוב במזונות. היקף המזונות מתייחס למזונות עד גיל 15, שכן בין גיל 15 ל- 18 שנים, המזונות הם מדין צדקה, קרי בגילאים אלו החיוב במזונות ילדים יוטל על האב והאם ביחס לרמת הכנסותיהם. מזונות ילדים הם הצרכים הבסיסיים והחיוניים של אותם הילדים, שבלעדיהם לא יהיה ניתן להתקיים.

מהם כוללים צרכי הקטינים? צדדים שנמצאים בהליך גירושין, ייטיבו את מצבם אם יאספו כמות גדולה של קבלות, ככל שניתן, העוסקות בהוצאות בסיסיות של הקטינים. בין יתר הצרכים נכללים: הוצאות מזון, ביגוד, מדור והוצאות מדור. כחלק מתביעת מזונות יש למלא טופס של "הרצאת פרטים במזונות" שנותן לבית משפט אינדיקציה טובה באשר למצבם הכלכלי של הצדדים. טופס הרצאת הפרטים כולל פירוט של הכנסות הצדדים, רכוש, זכויות ממקומות עבודה, התחייבויות, חשבונות בנק וכו'.

כחלק ממאבקי גירושין, "משנים" צדדים את מצבם במקומות העבודה. חשוב לציין כי הערכאות מודעות היטב למצב זה, ולרוב, הנושא מוכח בקלות על ידי הצגת תלושי שכר אחרונים. צד ש"פוטר" מעבודתו, יחויב במזונות ילדיו, בהתאם "לפוטנציאל ההשתכרות" שלו, על סמך הרכוש והכנסותיו מכל המקורות האחרים.

מזונות ילדים משולמים עד גיל 18. יחד עם זאת, יש סמכות לבית משפט למשפחה או לבית דין רבני, לחייב בתשלום מזונות ילדים עד לסיום השירות הצבאי או עד לסיום הלימודים התיכוניים. ככלל, גובה המזונות מעבר לגיל 18 ועד לסיום השירות הצבאי (חובה) הוא כשליש מגובה המזונות שנפסקו.

גובה תשלום מזונות הילדים הבסיסי, עומד כיום על סך של  1200 ₪ לילד. בנוסף, מעבר לסכום הבסיסי, וכחלק מתשלום דמי המזונות, ייקבע גובה המדור והוצאותיו, בהתאם למספר הילדים, כך למשל: עבור ילד אחד 30%, 2 ילדים 40%, 3 ילדים – 50% מדמי המדור והוצאות המדור.
יש לזכור כי פסק דין למזונות לעולם אינו פסק דין סופי. במקרה של שינוי נסיבות מהותי בצרכי הילד או בהשתכרותו של האב, יש לפנות לבית משפט או לבית הדין הרבני, לפי העניין, ולבקש את הגדלת המזונות או הפחתתם.

מזונות כחלק מהסכם גירושין, והסכם שיפוי. הסכמת צדדים לגבי גובה דמי המזונות אינה כובלת את ידיהם של הקטינים מלפנות בעצמם "בתביעת מזונות". חרף מילותיו של הסכם גירושין, וההסכמה בין ההורים על סכום שהינו קבוע מראש, לא יהיה ניתן לגרוע מזכותו של קטין לתבוע מזונות, קרי: "הסכם שנחתם בין הורים ושעניינו מזונות הילדים, אינו מחייב אלא את ההורים עצמם שהתקשרו באותו הסכם גירושין, והסכם הגירושין אינו מעכב בעד הילדים מלהגיש, בשמום הם, תביעת מזונות נגד אביהם שלא על-פי תנאי ההסכם" (בר"ע 120/69 שרגאי נ' שרגאי).

הרציונאל שעומד בבסיס קביעה זו, טמון "בטובתו של הילד", ובכך שהילדים אינם צד להליך גירושין. תכליתה של ההוראה הזו היא: למנוע פגיעה בילדים כתוצאה מאינטרסים של הורים בהליך גירושין ורצונו של צד לסיים הסכסוך.

יש אבות שמעוניינים להסדיר את עניין מזונות הילדים באופן סופי, כך שלא יהא ניתן לתבוע אותם בעתיד על הגדלת סכום המזונות. יש מקרים שבהם אם מסכימה שלא תתבע את הגדלת סכום המזונות בעתיד. עולה השאלה, מהו תוקפו של הסכם מעין זה? שכן הילדים יכולים לתבוע את מזונותיהם ואינם כבולים להסכם הגירושין בין ההורים:

הדרך המומלצת ביותר להבטיח את ביצוע ההסכם בכל מה שקשור להסכם גירושין ומזונות ילדים היא לקבוע סעיף שיפוי של האם כלפי האב, לפיו, ייקבע בהסכם ערב לביצוע הסעיף שיפוי כלפי האב. ז"א: הערב יחזור אל האם והוא זה שיתבע ממנה את סכום השיפוי, ובדרך זו יבטיח עצמו האב לעתיד.
הבעייתיות שקיימת בהליך זה, היא שהערב יחזור אל האם ויתבע את הסכום האמור, ובכל מקרה הילדים ייפגעו, שכן אם האם תתבע, היא תשלם מכספיה לערב, דבר שעלול לפגוע בסופו של דבר בילדים וכך תרוקן מתוכן ההגנה על הילדים. עניין זה הגיע לפיתחו של בית משפט ונקבע בד"נ 4/82 קוט נ' קוט, שיש תוקף לחובה של הערב לבצע את סעיף השיפוי עפ"י הסכם הגירושין, אולם הוא לא יוכל לחזור אל האם ולגבות ממנה את החוב על פי הסכם הגירושין, אלא עד שהאם תעשיר. יודגש כי לעניין הסכם זה קיימים סייגים נוספים.

הינכם מוזמנים לקבל מענה משפטי מיידי לכל השאלות הנ"ל בנייד שמספרו – 052-5070050 או לחלופין למלא את דף יצירת הקשר ונציג מטעמנו ייצור עימכם קשר בהקדם.