תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

חלוקת מניות בין בני זוג

הליך הגירושין כרוך בטיפול בעניינים פיננסיים מורכבים, המשפיעים על מצבו הכלכלי של כל אחד מבני הזוג וכן על רווחתם הכלכלית של ילדיהם. במקרים בהם אחד מבני הזוג או שניהם מחזיקים במניות או באופציות למניות של החברה שמעסיקה אותם, שניתן לממש מעת לעת, אופן חלוקתן בגירושין היא סוגיה שיש לתת עליה את הדעת. אולם העיסוק בנושא של חלוקת מניות בין בני זוג בגירושין, מחייב הבנה מקיפה הן של המורכבויות המשפטיות ובנושא המיסוי הנוגעים בכך והן בדינמיקה של שוק ההון. לפיכך, מומלץ לעבוד עם עורך דין שעוסק בתחום של דיני משפחה הבקיא בהתעמקות בשני ההיבטים הללו.

 

כיצד חלוקת מניות בין בני זוג בגירושין נערכת?

אופציות ומניות נחשבות כנכסים הנתונים לחלוקת רכוש בגירושין או בפרידה, כאמור בסעיף 5(א) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג 1973. חוק זה מזכה כל אחד מבני הזוג במחצית מהסכום של שווי כל הנכסים שנצברו ביניהם במהלך הנישואין. כתוצאה מכך, חלוקת המניות והאופציות היא חלק בלתי נפרד מחלוקת הרכוש במהלך הליכי גירושין.

 

אילו קשיים עשויים להתלוות אל חלוקת מניות בין בני זוג בגירושין?

חלוקת מניות בגירושין היא סוגיה מורכבת שעימה מתמודדים, כאמור, זוגות רבים בישראל. מניות ואופציות אלו מהווים לרוב נכסים משמעותיים בתוך התא המשפחתי, מה שהופך את הקביעה כיצד יש לחלקם במהלך הליך הגירושין, לצורך אקוטי.

בעת חלוקת המניות בין בני הזוג בגירושין, עוד שיקול קריטי שעומד על הפרק, הוא אם כדאי לבחור במניות כשלעצמן, או בהסדר מזומן בשווי כספי חופף. לכל מקרה נסיבות ייחודיות משלו, שיש לקחת בחשבון לצד ההשלכות הנלוות לכל פתרון.

הערכת שווי האופציות הוא אתגר נוסף, משום שמדובר בנכסים ספקולטיביים בעלי סחירות מוגבלת. בתי המשפט במקרים רבים בחרו לדחות את הערכת השווי בתיקי גירושין, לשלב מאוחר יותר,  במכירה או בהנפקה של החברה. זוהי גישה המתיישבת היטב עם חוקי המיסוי, אשר מכירים באופציות אך ורק במועד המימוש שלהן, בכדי למנוע אי-דיוקים בהערכת שוויין ותוצאות לא הוגנות.

 

איך מבצעים חלוקת מניות בין בני זוג מתגרשים בצורה נכונה?

כחלק מאיזון משאבים בין בני זוג שמתגרשים, יש חשיבות לחלוקת מניות ואופציות בגירושין בחזקת רכוש משותף שמתחלק בין צדדים בחלקים שווים. יש פרמטרים רבים שנלקחים בחשבון במסגרת חלוקת מניות בגירושין. כחלק משיקולים שנבחנים לאורך הליך משפטי, במקרים מתאימים נבחנים פרמטרים כגון: תקופת העבודה, סיבת הענקת האופציות, סיבת הענקת המניות, האם המדובר בתגמול תמורת עבודה שכבר בוצע או בתור תמריץ על עבודה שתתבצע בהמשך. חפיפה בין תקופות ועוד.

במסגרת מגוון השיקולים – בוחנים מספר פרמטרים ולהלן נביא אחדים מהם:

  1. אופי האופציות: האם האופציות הוענקו כחלק משכר העובד או כבונוס?
  2. ערך מבוסס ביצועים: האם הכמות או הערך של האופציות הותנה בביצועים העתידיים של העובד?
  3. מטרת הענקתן: האם האופציות שניתנו, נועדו למשוך עובדים להצטרף לחברה, או דווקא  כדי לשמר עובדים בכירים בחברה?

 

חלוקת מניות בין זוגות מתגרשים

יש לתת את הדעת על הנקודות הבאות במסגרת זו, על מנת שחלוקת המניות בין הצדדים תבוצע באופן ההולם את הוראות המחוקק:

  • הדרישה לעובד להישאר בתפקידו לתקופה נוספת אינה מעידה בהכרח כי האופציות ניתנו בגין עבודה באותה תקופה. יש להעריך כל מקרה על סמך נסיבותיו הספציפיות.
  • התנאי של המשך העסקה אינו משנה את אופי האופציות, במידה ואלו הוענקו בתור תגמול בגין עבודת עבר. אם העבודה בוצעה על ידי בן הזוג במהלך הנישואין, התמורה עבורה הופכת לנכס הכפוף לשיתוף או לאיזון משאבים בגירושין, גם אם העובד נדרש להישאר מועסק מעבר למועד הפירוד או לביצוע איזון משאבים, כתנאי למימוש זכויות אלו. עם זאת, אם העבודה התרחשה לפני הנישואין, תמורתה לרבות המניות או האופציות שהעובד צבר במסגרתה, אינה כפופה לחזקת השיתוף בנישואין או איזון משאבים בגירושין, גם אם העובד נדרש להישאר מועסק במהלך הנישואין כדי לממש את הזכויות הנ"ל.
  • הטענה כי דרישת הזמן למימוש האופציות קובעת את מהותן, אינה מבוססת. יש להעריך את המטרה שלשמה ניתנו האופציות בנפרד מאילוצי הזמן למימושן.
  • כל עוד ניתנו האופציות כתגמול על עבודה שביצע בן הזוג במהלך הנישואין, דרישת המשך העסקה היא תנאי בלבד למימוש האופציות, אך אינה משנה את הזכות החוזית הקיימת לעובד באופציות.
  • אם תקופת העבודה שלגביה ניתנו האופציות או המניות תואמת את משך הנישואין, הרכוש הנדון עשוי להיות כפוף לחזקת השיתוף בנישואין או איזון משאבים בגירושין. במקרים של חפיפה חלקית, חישוב השיתוף או האיזון פועל לפי "כלל הזמן", המתחשב בתקופת העבודה במהלך הנישואין ביחס לכל תקופת העבודה שלגביה ניתנו האופציות, בדומה למתווה לחלוקת הנכסים הפנסיוניים בין בני זוג בגירושין.

 

לאור מורכבותם של עניינים אלו, מומלץ להתייעץ עם עורך דין לענייני משפחה הבקיא גם בנושאים ספציפיים אלו וגם בהליכי גירושין. כמו כן, יש לקחת בחשבון את כל שיקולי המס הדורשים תכנון ושיקול דעת מדוקדק במהלך הליך הגירושין.

 

הסיבה שלא מומלץ להתמודד לבד עם חלוקת מניות בין בני זוג בגירושין

בהינתן המורכבות של חלוקת מניות בגירושים, ובכלל זה גם אופציות, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי פרטני. כל מקרה הוא ייחודי, ונסיבות דומות לכאורה יכולות להניב תוצאות שונות. יתר על כן, חשוב להיות ערים למכלול ולזכור כי מניות ואופציות הן רק חלק מהנכסים הנתונים לחלוקה בהסדר הגירושין. מעורבות של עו"ד דיני משפחה בהליך חלוקת הנכסים בגירושין, ולבטח עו"ד גירושין בעל ידע רב בתחום הספציפי יכול להציע תובנות חשובות לחלוקת נכסים הוגנת, חכמה ויעילה בין הצדדים.

 

לסיכום

חלוקת מניות בגירושין בתעשיית ההייטק בישראל מציבה אתגרים משמעותיים עבור זוגות רבים. הבנת המסגרת המשפטית, התחשבות באופי החברה וניתוח הפרמטרים הקשורים בהענקת האופציות, חיוניים להבטחת חלוקה הוגנת של הנכסים הללו בגירושין. פנייה לייעוץ משפטי המותאם לנסיבות הספציפיות של בני הזוג המתגרשים היא חיונית. הכנת הסכם ממון מפורט בעזרת עו"ד דיני משפחה מנוסה, יכולה גם היא לעזור להתנהל בנושא זה באפקטיביות. במקרים מתאימים, מומלץ ששני הצדדים ישכרו את שירותיו של עורך דין לענייני משפחה בעל הסמכת עורך דין לענייני גישור כדי לטפל בחלוקת המניות על מי מנוחות במסגרת הגירושין.

 

שאלות ותשובות בנושא חלוקת מניות בין בני זוג

מניות נחשבות לנכסים הכפופים לחלוקת רכוש בגירושים לפי חוק יחסי ממון, החל על זוגות שנישאו משנת 74 ואילך. הסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק זה קובע שלכל אחד מבני הזוג זכאות לחצי משוויין של המניות, בדומה לכל רכוש אחר, למעט נכסים שצברו הצדדים בנפרד, טרום הנישואין או במסגרת מתנה / ירושה שניתנה לאחד מהם בלעדית בצורה מפורשת, במהלכם.

כשמחלקים מניות בין בני זוג בגירושין או כאשר מחלקים אופציות בגירושין, יש חשיבות אם המניות הבשילו או טרם הבשילו, או חשיבות אם מדובר באופציות, יש חשיבות אם החברה נסחרת בבורסה או לא ויש חשיבות, במקרים מתאימים, לפרמטרים שונים במסגרת הזמנים שבה המניות או האופציות הושגו.

בחירה בין קבלת מניות בפועל או הסדר במזומן שווה ערך, היא ספציפית למקרה. לכל אפשרות יש השלכות ארוכות טווח שמומלץ להעריך בקפידה בהתבסס על נסיבות הגירושין הייחודיות לזוג והערכת השווי העתידי של החברה ומניותיה.

מומלץ ליצור הסכם ממון מפורט שיתייחס ספציפית לחלוקת מניות ואופציות בתרחיש של גירושין. הסכם זה יכול לספק בהירות לגבי מתווה החלוקה הצפוי בתרחיש כזה ולמנוע מחלוקות פוטנציאליות בין הצדדים. פנייה לייעוץ משפטי פרטני, ורצוי מעורך דין משפחה בעל ידע ענף במשפט מסחרי, הליכי גירושין וענייני מס מורכבים, חיונית למתן מענה הולם לעניין זה במסגרת הסכם הממון.

 

חלוקת מניות בין בני זוג

חלוקת מניות בין בני זוג

עוד באותו נושא:

עורך דין מגשר גירושין

הליך גירושין הוא אחד האירועים המשמעותיים והמאתגרים ביותר בחייו של אדם. מלבד ההיבטים הרגשיים הכרוכים בפירוק התא המשפחתי, ישנם גם היבטים משפטיים וכלכליים מורכבים שיש

קרא עוד...
עלויות התרת נישואין 

רבים מהזוגות המתגרשים ומצויים בפני הליך של התרת נישואין מוצאים את עצמם בפני הליך מורכב עם שאלות רבות וביניהן: כמה עולה התרת נישואין?  מה העלויות

קרא עוד...
התרת נישואין טפסים

במשך שנים רבות זוגות ממוצא דתי מעורב, חסרי דת וזוגות חד מיניים בישראל, נתקלו בבעיה של ממש בבואם להתגרש. זאת משום שבישראל הסדרת המעמד האישי

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>