תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

מועד קרע בין בני זוג

מועד קרע בין בני זוג, הוא מונח משפטי מתחום דיני המשפחה, המתייחס למועד שבו מערכת היחסים הזוגית של זוג נשוי, באה אל סיומה. לקביעת מועד הקרע, משמעות בהקשר לחלוקת הרכוש בין הצדדים בגירושין, כאשר לקביעת המועד לאיזון המשאבים יש השלכות מבחינת היקף ושווי הרכוש שכל צד מקבל בגירושין.

בשורות הבאות עו"ד ערן עזרא יסביר בהרחבה מהן אמות המידה שלפיהן מזוהה המועד הקובע לעניין חלוקת הרכוש בגירושין ומה המשמעויות הנלוות לקביעתו.

 

מועד קרע בין בני זוג – על משמעות המונח והשלכותיו הכלכליות והרכושיות

כאשר זוג נשוי בישראל בוחר להתגרש, זיהוי המועד שבו הזוגיות "התפרקה" מבחינת החוק, הוא חיוני כאמור לחלוקת הרכוש בין הצדדים בגירושין. המונח המשפטי המתייחס למועד הנ"ל, הוא "מועד קרע בין בני זוג". המשמעות הנלוות לקביעת מועד זה הינה שמאותו רגע, השיתוף הממוני והרכושי בין הצדדים מבוטל וכל הרכוש, הנכסים והכספים שצובר כל אחד מהצדדים לאחר מכן – שייכים לו בלבד מבחינת החוק.

 

מהן אמות המידה שלפיהן מזוהה מועד קרע בין בני זוג?

התאריך שנחשב כמועד הקרע בין בני הזוג, אמור להיקבע על בסיס המועד בו שלום הבית חדל מלהתקיים, ו/או המועד שבו פסק שיתוף הפעולה בין בני הזוג בהקשר לכלכלת הבית והתא המשפחתי. הכוונה הינה לתרומה ההדדית לאחזקת משק הבית המשותף וכלכלת בני המשפחה המתגוררים בבית.

אולם מאחר ובמקרים רבים קשה לשים את האצבע על התאריך הספציפי שבו התרחש אירוע מכונן בהקשרים אלו, בתי המשפט למשפחה בישראל לרוב מגדירים את מועד הקרע לפי התאריך שבו הוגשה בקשה ליישוב סכסוך או במועד שבו הוגשה תביעת הגירושין או המועד שבו אחד הצדדים עזב את הבית המשותף. יש מקרים שבהם עשוי להתבצע איזון משאבים בגירושין על בסיס אמת מידה אחרת וכל מקרה והייחודיות שלו.

ההסתמכות על מועד הגשת התביעה או עזיבת הבית, כבסיס לקביעת מועד הקרע, נובעת גם מעצם קיומה של מחלוקת משפטית בשאלה האם רק כאשר שני התנאים לעיל מתממשים במצטבר, אפשר לטעון שנוצר בין בני הזוג קרע, או שמספיק שיתממש אחד התנאים בלבד כדי לטעון לקרע. אמנם מרבית המשפטנים סבורים שבהתקיים קופה משותפת, אי אפשר לטעון לקרע בין בני הזוג, אולם כאמור – אין תמימות דעים בנושא.

המשמעות של זיהוי מועד פקיעת הנישואין

בהליכי גירושין מסוימים, מתרחשים שינויים מרחיקי לכת בשווים של הנכסים שמיועדים לחלוקה בין בני הזוג במסגרת איזון המשאבים. כאשר השינויים הללו קורים בזמן תהליך הגירושין או בסמיכות לו, יש צורך להתייחס לסוגיה: האם יש לחלק שווה בשווה בין הצדדים גם את השבח (עליית הערך) של הנכס. לקביעת מועד הקרע בין בני הזוג, קרי – מועד פקיעת הזוגיות, השפעה על התשובה לשאלה זו.

במידה והצדדים עדיין נחשבו כבני זוג מבחינת החוק במועד שבו חלה העלייה בערך הנכס המדובר – חזקה שתידרש מהם חלוקה שוויונית של הנכס בגירושין, בהתאם לשוויו העדכני. מנגד, במידה ולפי מועד הקרע ניתן לומר שהלכת השיתוף הקנייני כבר לא חלה על הצדדים בזמן עליית הערך של הכנס, רק בן הזוג האחראי לעליית השווי יהיה רשאי לקבל את ההפרש הנ"ל.

 

מה בין חוק יחסי ממון בין בני זוג, איזון משאבים בגירושין ומועד קרע בין בני זוג?

כשבני זוג במדינת ישראל מגיעים להחלטה להתגרש זה מזו, הם נדרשים להתמודד עם עניין חלוקת הממון והרכוש ביניהם. כאשר מדובר בזוג שלא חתם על הסכם ממון לפני נישואיו או בתחילת הנישואין, בדרך כלל חלוקת הרכוש מבוצעת בגירושין בהתאם להוראות שמגדיר חוק יחסי ממון בין בני זוג.

ההליך שבו הרכוש מחולק בין הצדדים בפרידה או בגירושין, קרוי "איזון משאבים" והוא מתווה חלוקה שוויונית בגירושין, של כלל הכספים והרכוש שנצבר במשותף בין הצדדים בתקופת הנישואין. הרכוש המיועד לחלוקה באמצעות הסדר איזון המשאבים כולל כספים, נכסי מקרקעין, מיטלטלין, רכבים, דברי ערך, כספי חיסכון, וכיוצא בזאת. במידה ושני בני הזוג הקימו עסק משותף בתקופת הנישואין, גם העסק ייועד לחלוקה שווה בגירושין.

לצורך איזון המשאבים, מתבצע אומדן לשווי הכולל של ההון והנכסים שנצברו בין הצדדים במהלך הנישואין. אולם הדבר מצריך הגדרה של הטווח שבו בני הזוג נחשבו כזוג נשוי הלכה למעשה. החישוב מתבצע על בסיס ספירת הימים שבין תאריך הנישואין והתאריך שזוהה בתור מועד הקרע בין בני הזוג.

 

על ההשלכות הפיננסיות של קביעת מועד הקרע

דוגמה קלאסית לתרחיש בו לקביעת מועד הקרע ישנן השלכות פיננסיות דרמטיות, היא המקרה של רווחי הון מהשקעה שביצע אחד מבני הזוג. כשאחד מבני הזוג הנשואים משקיע במניות או בנכסים והשקעתו נושאת רווחים, ישנה משמעות לבירור המועד שבו ההשקעה בוצעה בפועל והצלבת התאריך עם המועד שבו נוצר הקרע בין בני הזוג.

הדבר חיוני על מנת לקבוע אם רווחי ההון הם כספים שחלה עליהם חזקת השיתוף בין בני הזוג במועד בו נוצרו, או שדינם כדין רכוש בלעדי של בן זוג שביצע את ההשקעה בפועל. בהתאם לקביעת מועד הקרע, אפשר יהיה להכריע אם הרווח שהתקבל מההשקעה הוא בר חלוקה בגירושין, או לא. אותו הדין חל גם על הפסדים כספיים שיכולים להיווצר בשל השקעות לא מוצלחות של אחד מבני הזוג, במידה ואלו התבצעו בסמיכות לפתיחה בהליכי הגירושין.

 

מועד קרע בין בני זוג – סיכום

כאשר מועד הקרע בין בני הזוג נקבע באופן מדויק וברור – קל יותר לקבוע אילו כספים, נכסים ורווחים ניתנים לחלוקה שוויונית בגירושין, ומה מהם יישאר בבעלות בלעדית של אחד מבני הזוג בלבד. אולם לעיתים הגדרת מועד הקרע מתגלה כעניין לא פשוט המחייב פנייה לסיוע משפטי מקצועי מטעם עורך דין לענייני משפחה ובית דין לענייני משפחה.

ככל שיש שאלות נוספות ויש צורך בייעוץ משפטי פרטני בנושא מועד קרע בין בני זוג בגירושין – ניתן לפנות למשרד עו"ד ערן עזרא בטלפון: 03-644-2224.

 

שאלות ותשובות בנושא מועד קרע בין בני זוג

בקביעת מועד הקרע בין זוגות בגירושין, החוק מבקש לבחון את טיב הקשר בין הצדדים ואת שאלת קיומם של חיי זוגיות, שגרת חיים תקינה ושלום בית ביניהם, לצד תאריך הגשת תביעת הגירושין ו/או הפסקת החיים תחת אותה קורת גג. ככל שחיי הזוגיות חדלים מלהתקיים למשך תקופה בת תשעה  מתוך שנים עשר חודשים, ניתן לטעון לכך שאכן מדובר בקרע בין בני הזוג.

במרבית המקרים מחלוקות על מועד הקרע בין בני זוג מוכרעות בבית המשפט לפי המועד שבו אחת מתביעות הגירושין הוגשה או המועד שבו אחד הצדדים עזב את הבית – על פי המוקדם מביניהם.  זאת היות ובראי החוק, כל אחד מהצעדים הנ"ל הוא בבחינת אמירה חד משמעית שאינה משתמעת לשתי פנים, לגבי הפסקת השיתוף בין הצדדים.

כשזוג נשוי מנהל עסק משותף, חלוקת הרווחים מהעסק בתהליך הגירושין – אינה בהכרח תלויה בהגדרת מועד הקרע. זאת בשונה מן המקרה של חלוקת רווחי הון ששייכים כביכול לאחד מבני הזוג  בלבד, בעקבות החלטה של אחד הצדדים להשקיע הון מתוך תזרים העסק באפיק מסוים. במקרה כזה, הרווחים שההשקעה מכספי העסק הניבה – יהיו שייכים גם לצד השני במידה שהוא או היא נחשבים גם הם כבעלי העסק. 

חלוקת הרכוש בגירושין תלויה במידה רבה בתאריך המזוהה בתור מועד הקרע בין בני הזוג.
כך במידה ושווי הרכוש המשותף עלה אחרי היווצרות הקרע בין הצדדים, תוספת השווי תיוחס לבן הזוג שאחראי להשגתה – בין אם עשה כן בעזרת ביצוע השקעה מוצלחת או ביגיעה אישית. אולם ככל שעליית השווי של הנכס התרחשה טרום מועד הקרע – ערכו הכולל העדכני, יחולק בין הצדדים בגירושין באופן שוויוני.

מועד איזון בגירושין הוא למעשה "מועד הקרע", זה המועד שבית המשפט קובע לצורך חלוקת נכסי הצדדים. למעשה – ניתן לומר מועד האיזון בגירושין וניתן אף לומר מועד הקרע בגירושין.

תקופת השיתוף בגירושין היא בדרך כלל ממועד הנישואין ועד מועד הקרע (מועד האיזון). כאשר בית דין רבני או בית משפט לענייני משפחה, לפי העניין, נדרשים לדון במקרה של חלוקת רכוש בגירושין, על פי רוב, מועד תחילת השיתוף יהיה מועד הנישואין ומועד הקרע או מועד האיזון – יהיו על פי הנסיבות המועד שבו חדלו הצדדים מלהיות בני זוג וכאמור יש לכך מבחנים שונים שבית המשפט יידרש אליהם בכל עניין ועניין.

 

מועד קרע בין בני זוג

מועד קרע בין בני זוג

עוד באותו נושא:

הסכם גירושין

הסכם גירושין הוא מסמך משפטי חשוב ביותר הקובע את תנאי הפרידה בין בני זוג גרושים. ההסכם מסדיר נושאים כגון חלוקת רכוש משותף, משמורת ילדים, מזונות,

קרא עוד...
עורך דין גירושין

לקיים משא ומתן או לנהל הליך משפטי? ההחלטה להתגרש לא פשוטה, בפרט כשיש ילדים. בין אם אתם נמצאים במחשבות על גירושין ובין אם קיבלתם החלטה

קרא עוד...
גירושים

גירושים – הליך של גירושים לרוב, רווי במחשבות, רגשות, פחד, וגולם בחובו נושאים רכושיים. כל אחד מהצדדים הקשורים בגירושין רוצה לצאת מנישואיו בדרך טובה, ועם

קרא עוד...
עורך דין מגשר גירושין

הליך גירושין הוא אחד האירועים המשמעותיים והמאתגרים ביותר בחייו של אדם. מלבד ההיבטים הרגשיים הכרוכים בפירוק התא המשפחתי, ישנם גם היבטים משפטיים וכלכליים מורכבים שיש

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>