תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

הערכת שווי אופציות בגירושין

חלוקתם של נכסים שונים בגירושין, יכולה להיות שונה בדרגת מורכבותה. בעוד שחלק מהנכסים הם פשוטים יחסית לחלוקה בין בני הזוג המתגרשים, אחרים, כגון אופציות ומניות, דורשים ניסיון עשיר וידע מעמיק הן בדיני משפחה והן בפיננסים.

זאת בין היתר, משום שהערכת שווי אופציות בגירושין, תלויה בשלל גורמים, כמו עיתוי מכירתן והתייחסות לערכן של האופציות במועד הבשלתן – בד בבד עם הטיפול בסוגיית סיווגן כרכוש משותף ובר חלוקה בגירושין. חשוב לזכור – שכל מקרה לנסיבותיו, עם הייחודיות שלו וגם בפסיקה יש מבחנים רבים על יישומו של כל מקרה ומקרה. במאמר הבא נביא פירוט כללי של הדברים.

 

הערכת שווי אופציות בגירושין – למי זה רלוונטי?

העובדים במגזר ההייטק ובתעשיות דומות בישראל, כנראה מכירים את הרעיון של אופציות. אופציות הן מכשירים פיננסיים המקנים את הזכות לרכוש מניות של חברה במחיר שנקבע מראש. חברות רבות מציעות אופציות לעובדים, לעיתים כחלק מתנאי העסקתם.

בהתחשב בשווין הפוטנציאלי הגבוה, אופציות משמשות תמריץ פיננסי לעובדים, מעודדות פרודוקטיביות מוגברת או משמשות כתגמול להצלחה בפרויקטים ספציפיים. במקרה של גירושין, מתייחסים לאופציות ככל רכוש אחר והן עשויות להיות כפופות לחלוקה.

כחלק מהתהליך, יש צורך לבצע הערכת שווי אופציות בגירושין. בגירושין בין עובדי הייטק או בין בני זוג שלפחות אחד מהם מועסק בחברה שהעניקה לו אופציות, חיוני ששני הצדדים יהיו מודעים לצורך בהערכת שווי האופציות ויחפשו הדרכה משפטית וליווי אקטוארי כדי להבטיח את ההגנה על זכויותיהם.

 

חלוקת אופציות בגירושין – סוגיה שכיחה מבעבר

במהלך השנים האחרונות חלה עלייה משמעותית במספר העובדים המקבלים אופציות כחלק מחבילת התגמול שלהם. ניתן לייחס את ההתרחבות במגמה זו לשורה של הנפקות מוצלחות של סטרטאפים ישראליים בבורסה, שהעלו באופן משמעותי את הערך העתידי הנתפס של אופציות אלה עבור העובדים.

שלא כמו בעבר, כאשר לא היה נפוץ שאופציות מחולקות לכל העובדים, זה הפך כיום לנוהג נפוץ להשתמש באופציות למניות כאמצעי לתגמול ושימור עובדים ברמות היררכיות שונות בחברה. אולם בהתחשב באופי הייחודי של אופציות, ישנם שיקולים רבים ומורכבים העולים בעת הערכת שוויין וחלוקתן בין בני זוג במהלך הליכי גירושין.

 

האם אופציות תמיד נחשבות לנכסים ברי חלוקה בגירושין?

בניגוד לאינטואיציה, אופציות המוחזקות על ידי אחד מבני הזוג במהלך הנישואין אינן מוגדרות אוטומטית כנכסים ברי חלוקה (איזון משאבים) בגירושין. על פי פסיקות משפטיות שניתנו בנושא, הגורם המכריע בקביעת סיווגן של האופציות בגירושין, נעוץ בתקופה שלגביה ניתנו האופציות.

אם האופציות ניתנו לעובד כתגמול על עבודה שביצע לפני הנישואין, עצם החזקתן במהלך הנישואין אינה הופכת אותן ניתנות לחלוקה שווה בין בני הזוג כנכסים המיועדים לאיזון משאבים. עם זאת, אם האופציות ניתנו לפני הנישואין והקיפו גם תקופה עתידית שחפפה את משך הנישואין, אזי בן הזוג של מקבל האופציות, זכאי לקבל חלק יחסי משוויין.

 

הערכת שווי אופציות בגירושין – חלק בלתי נפרד מחלוקת הרכוש בגירושין

ידוע לכל כי חלוקת רכוש היא היבט מכריע בהליכי גירושין. בדרך כלל, הנכסים מחולקים שווה בשווה בין בני זוג בישראל שנישאו לאחר שנת 1974, לפי עקרון איזון המשאבים, אלא אם הושגה הסכמה חלופית במסגרת הליך הגירושין. תרחיש נוסף כרוך בהסכמי ממון שערכו הצדדים לפני, במהלך או לאחר הנישואין, המגדירים מראש את חלוקת הרכוש במקרה שיתגרשו או ייפרדו.

אמנם מקובל לשייך חלוקת רכוש לנכסים מוחשיים כמו בתים, מכוניות, חפצים בבית וכספים במכשירים בנקאיים, אבל המציאות הרבה יותר מורכבת. בפועל, חלוקת הרכוש בגירושין מקיפה מגוון גדול של נכסים, לרבות נכסים בלתי מוחשיים כגון זכויות סוציאליות, נכסי קריירה, מניות ואופציות. לכן אם אתם עוברים גירושין וישנן אופציות על שמכם, חשוב להיות ערים לעובדה שהן נלקחות בחשבון גם בהליך חלוקת הרכוש.

 

מדוע הערכת שווי אופציות בגירושין הכרחית לחלוקתן בין בני הזוג?

כדי לכלול אופציות בחלוקת הרכוש בין בני זוג במהלך גירושין, יש לכמת אותן ולהעריך את שוויין הכלכלי. הערכה זו מביאה בחשבון גורמים שונים כגון מחיר השוק הנוכחי של המניה, התנאים המפורטים בהסכם האופציות לגבי מועדי הבשלה ומימוש ופרמטרים רלוונטיים נוספים. תהליך זה מורכב ודורש ידע פיננסי רב ומיומנות משפטית על מנת להבטיח שאף אחד מבני הזוג אינו מתעלם מזכויותיו או מזכויות הצד השני בגירושין.

חשוב לציין כי ישנם מקרים בהם ייתכן שלא קיים הסכם אופציות רשמי, והאופציות שניתנו לעובד עשויות להיות מוסתרות. במקרים כאלה, ייתכן שאחד מבני הזוג אינו מודע לקיומן של אופציות אלו, וגם אם הוא מודע, מאתגר יותר להעריך את השווי של אופציות סמויות ולחלק אותן באופן שוויוני בין בני הזוג.

 

מה הקשר בין הערכת שווי האופציות בתאריך קבלתן לחלוקתן בגירושין?

בקביעת הדרך לחלוקת אופציות בגירושים, ניתן לרוב משקל לכוונות החברה שהעניקה לעובד את האופציות, במעמד הענקתן. בהקשר זה, ראוי לציין כי שווי האופציות בתאריך קבלתן עשוי להיות בעל משמעות לניתוח הכוונות מאחורי הענקתן לעובד מטעם המעסיק. כך לדוגמא, מחיר מימוש שהיה נמוך ביחס למחיר המניה בתאריך מתן האופציות לעובד, יכול להצביע על כך שכוונת החברה הייתה להעניק לעובד הטבה כספית מיידית.

הדבר עשוי ללמד שהמעסיק התכוון לתגמל את העובד על תרומתו לארגון בהווה או בעבר, גם במידה ומימוש האופציות הותנה בהמשך עבודת העובד בחברה למשך תקופה נוספת. במקרים כאלו, חלוקת האופציות בין בני הזוג בגירושין, היא שוויונית. זאת בשונה ממצב שבו שוויין של האופציות במועד הענקתן לעובד, מצביע על כך שהן ניתנות כתמריץ על עבודה עתידית.

מתן אופציות כאלו מתפרסת לרוב על תקופה ארוכה. במצבים אלו ניתן להסדיר את חלוקת האופציות בגירושין לפי מתווה מבוסס זמן, שבו בגין כל חודש בו בני הזוג חיו בזוג נשוי, רק החלק היחסי מתוך האופציות הללו, יוכר בתור רכוש משותף. משמעו שבן הזוג של העובד שצבר את האופציות, יקבל חצי מהאופציות המשותפות אשר נצברו מדי חודש מתוך החודשים בהם בני הזוג חיו יחדיו בלבד.

 

לסיכום – מדוע חשוב להתייעץ עם עורך דין גירושין מנוסה לגבי  הערכת שווי אופציות בגירושין?

הערכת שווי אופציות בגירושין היא משימה מורכבת, המצריכה התחשבות בפרמטרים רבים. מכאן החשיבות הרבה של העסקת עורך דין לענייני משפחה וגירושין עם ניסיון ספציפי בהתמודדות עם גירושין של עובדי היי-טק.

עו"ד דיני משפחהיסייע באיסוף המסמכים הרלוונטיים וישתף פעולה עם אנשי מקצוע מוסמכים כדוגמת אקטואר גירושין (מומחה כלכלי עם סמכויות חקירה), שיכולים להעריך במדויק את ערכם של נכסים אלו, כדי לשמור על זכויותיכם בתהליך חלוקת הרכוש בכל ההיבטים.

 

שאלות ותשובות בנושא הערכת שווי אופציות בגירושין

המושג "אופציה" מתייחס לזכות המוענקת לאדם פרטי לרכוש מניות של החברה המעסיקה שלו במחיר קבוע מראש, המכונה פרמיית מימוש, בעתיד. אופציות לעובדים ניתנות בדרך כלל כחלק מתוכנית שימור ותגמול לעובדים בחברה או כחלק מתנאי החתימה על הסכם ההעסקה של העובד, ולרוב נהנות מתנאי מס נוחים, בכפוף לתנאים ספציפיים.

לרוב ניתן לממש אופציות שניתנו לעובד לאחר תקופת הבשלה (vesting), בדרך כלל במרווחים שנתיים. לאחר הבשלת האופציות, תקופת המימוש (execution) מתחילה, ובמהלכה יש לעובד אפשרות להמיר את האופציות למניות באמצעות תשלום פרמיית המימוש. אולם הבשלת האופציות מותנית בהשגת יעדים מסוימים, כאשר המשך העסקה של העובד בחברה שסיפקה לו את האופציות, היא דרישה שכיחה בהקשר זה.

שווי האופציות מוערך בהתבסס על גורמים שונים כגון מחיר שוק, תנאי הסכם האופציות, מועדי מימוש ופרמטרים רלוונטיים נוספים.

גם אם לאופציות אין שווי במועד הפירוד והן אינן בשלות, לבן הזוג השני עדיין ישנה זכאות לקבלת חלק שווה מהאופציות הנחשבות כרכוש משותף. כך אם ערך האופציות הללו יעלה בעתיד, נותרת לבן הזוג השני הזכות לממש את חלקו בהן.

 

הערכת שווי אופציות בגירושין

הערכת שווי אופציות בגירושין

עוד באותו נושא:

פירוק שיתוף בדירה

פירוק שיתוף בדירת מגורים בין בני זוג, הוא תהליך נפוץ ומורכב במסגרת הליכי גירושין. מכיוון שמדובר בנכס משמעותי ובעל ערך רגשי עבור בני המשפחה, יש

קרא עוד...
חלוקת דירה בגירושין

חלוקת דירת המגורים המשותפת היא אחת ההכרעות הקשות והמהותיות ביותר העומדות בפני זוגות מתגרשים. האם הדירה תישאר בידי אחד מבני הזוג או שמא תימכר והתמורה

קרא עוד...
רכוש מלפני הנישואין

חלוקת רכוש בין בני זוג בעת גירושין היא אחד הנושאים הטעונים והמורכבים ביותר מבחינה משפטית ורגשית כאחד. שאלות סביב גורלו של רכוש שהיה שייך לכל

קרא עוד...
תביעה לפירוק שיתוף 

התהליך שבו בני זוג שחיו יחד בדירה משותפת חותרים לחלוקתה או מכירתה במסגרת הליכי גירושין, נקרא "פירוק שיתוף". על אף שהוא מזוהה בדרך כלל בהקשרים

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>