גישור בגירושין

בהליך גירושין – הייה חכם! אל תתאמץ להיות צודק!
חשוב לזכור כי מבחינה זוגית משפחתית חברתית וכלכלית, לרוב, פיתרון מוסכם עדיף על פיתרון שייכפה ע"י בימ"ש.
הסכסוכים שמובאים בפני ערכאה שיפוטית, מספקים פיתרון כפוי, במקום בו היה ניתן להשיג את הפיתרון ההסכמי.
תביעות גירושין מעצם טיבן הן הליך כוחני, שמלוות בהוצאות גבוהות, שאורכות זמן ממושך  "טחנות של צדק טוחנות לאט", ומצריכות את הכוחות הנפשיים. הליך גירושין מלווה בנעיצת ציפורניים, בחשיפת שיניים ובעיקר הוא משפיע על הילדים וגורם להם נזקים, שלא תמיד נראים לעין כל.
הליך של גירושין הוא סוג של מלחמת התשה. "ובמלחמה – כמו במלחמה". אמרו חכמינו ש"יפה כח הפשרה מכח הדין".
גישור מהווה שיטה אלטרנטיבית ליישוב הסכסוך, שלא בדרך של הגשת תביעות לבימ"ש. הרציונל בדלת האחורית הוא, כי לרוב, עדיפים, גירושין בהסכמה מאשר גירושין בהסלמה, גם אם הדבר מלווה בוויתורים מסוימים מצידך.
עד לפני שנים אחדות מעטים הסכסוכים שנפתרו בגישור. בהיעדר מסגרות חברתיות לפיתרונות ויישוב הסכסוכים, הובאו מרבית הסכסוכים להכרעות בפני ערכאות שיפוטיות. בתקופה האחרונה, התחוללה מהפיכה חברתית גדולה בעולם המשפט בכלל ובתחום דיני המשפחה בפרט. מספרם של המגשרים גדל משמעותית והוקמו מרכזי גישור רבים.
התשתית הרעיונית בבסיס הגישור היא ש"אדם לאדם – אדם". כחלק מההליך, מתערב גורם נוסף, צד שלישי, נייטרלי, שמסייע לצדדים המתעמתים להגיע להסדר שנובע מרצון ושיתוף פעולה לצורך יישוב הסכסוכים ביניהם".
ההליך מאפשר לזוגות מעבר נוח של אינפורמציה ביניהם, והוא מתבסס על יצירת אמון, שיתוף פעולה, ורצון לפתור הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט.
הליך זה מסייע הן לתקשורת והן להבנה בין הצדדים. הוא גורם לזיהוי אינטרסים משותפים ומציאת דרכי פיתרון אשר יובילו לסיומו של הסכסוך על דרך של הסכמה.
כיום, המצב ההלכתי והמשפטי, מביא לתוצאות הפוכות מההגיון הבריא והשכל הישר. במקום לעודד את הצדדים הנשואים לשמר את התא המשפחתי, המצב המשפטי, גורם להחרפת מערכת היחסים בין הזוגות על ידי מאבקים של "מירוץ סמכויות", וחשש שמא בן הזוג האחר יקדים בתביעות לערכאות.
הליך גישור מציע פיתרון, שלא על דרך של מלחמה, אלא בדרך של שלום, הסכמה, הבנה, והעמדת הבן זוג במצב שבו הוא יישאר ביחסים טובים, ככל שניתן, עם בן הזוג אתו הוא חלק חיים משותפים. ייחודו של ההליך, הוא הדרך להבאת פיתרון יציב, שתוצאותיו יהיו ארוכות טווח. הפיתרון מכבה את אש המחלוקות, ואינו משאיר אף גחל שעלול להצית את האש מחדש.
הסכמה זו מילת המפתח. ההסכמה כמו בעת נישואין, כך בעת גירושין, בהחלפת האלימות כמו גם בהחלפת המלחמות, ההסכמה ליצור שלום, ובעיקר ההסכמה והרצון להגיע להבנות.
הכוח של מגשר מוגבל בהחלט. הוא אינו מחליט או קובע לצדדים, אין בכוחו לכפות עליהם פיתרונות. תפקידו מתמקד בהסדרת יחסים בין צדדים, תוך סיוע בהליכי התקשורת, עזרה למציאת אינטרסים משותפים, והכוונה טובה שתביא לסיום המחלוקת על דרך של הסכמה ולא בכפייה.
אין תפקידו של מגשר להחליף את בימ"ש,  תפקידו לסייע לצדדים, ע"י  שיתוף פעולה שלהם, להביא לפיתרון הסכסוך בדרך המתאימה לאינטרסים שלהם תוך הבנה והסכמה ולא בדרך של כוחניות וכפייה השיפוטית.
ההסכם בהליך גישור הוא תוצאה של מו"מ בין המגושרים, שלוקחים חלק פעיל בהליך. הסכם גירושין שנוצא כתוצאה מההליך מתבסס על הבנת הליך גירושין והוא גם נותן מענה לצרכי ההורים ולצרכי ילדיהם. כיבוי שריפות, בלי כל השארת מקום להצתה מחודשת, וההגעה לפיתרון שיהא מוסכם, יוביל את ההורים וילדיהם למקום בריא יותר, שמבוסס על האינטרסים המשותפים והבנה הדדית.