תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

אופציות בלתי סחירות בגירושין

אופציות בלתי סחירות בגירושין הן נכס בעל פוטנציאל לשווי רב, אשר עשוי להוות חלק משמעותי מהרכוש המיועד לחלוקה בין בני זוג שנמצאים בהליכי גירושין. על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג 1973, אופציות בלתי סחירות בגירושין, עשויות להיחשב כנכס בר איזון, ויש לחלקן בין בני הזוג בהתאם להוראות הדין, כפי שנפרט במאמר זה.

 

מהן אופציות ומה משמעות החזקתן?

אופציות הינן ניירות ערך המקנים לבעלים שלהן את הזכות לרכוש מניות של חברה מסוימת במחיר קבוע מראש, בתוך תקופת זמן מוגדרת. אופציות הן דרך נפוצה לתגמול עובדים, במיוחד בחברות הייטק וסטארטאפים.

 

אופציות לא סחירות בגירושין – מהן?

אופציות לא סחירות בגירושין הן אופציות לרכישת מניות בחברה, אשר אינן נסחרות עדיין בבורסה לניירות ערך. אופציות אלו נוצרות בדרך כלל כחלק מתוכניות תגמול לעובדים בחברות פרטיות או ציבוריות, וניתנות לעובדים כחלק מתנאי ההעסקה שלהם.

 

במה נבדלות אופציות בלתי סחירות בגירושין מאופציות סחירות בגירושין?

אופציות בלתי סחירות שונות מאופציות סחירות בכמה היבטים.

ראשית, אופציות בלתי סחירות – כפי שמצביע שמן, אינן נסחרות בבורסה, ולכן אין להן מחיר ידוע במועד הענקתן.

שנית, אופציות בלתי סחירות בדרך כלל ניתנות לעובדים בתנאים מסוימים, כגון בכפוף לתקופת העסקה מינימלית או השלמת יעדים ספציפיים בעבודה. אופציות אלו מוחזקות עד מועד הבשלתן ומימושן, אצל נאמן. הבשלתן מתרחשת בדרך כלל בכמה פעימות המתרחשות במרווחי זמן מוגדרים בעתיד, או במועד הנפקת החברה. משמעות הדבר היא כאמור שזכאות העובד למימושן של האופציות תלויה בכך שיישאר לעבוד אצל המעסיק שסיפק אותן, ובמרבית המקרים, שאר האופציות הבלתי סחירות יתבטלו במידה והעובד יעזוב את עבודתו בחברה שסיפקה אותן.

 

האם אופציות בלתי סחירות ניתנות לחלוקה בגירושין?

על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג 1973, למעט חריגים, הנכסים שנצברו במהלך הנישואין, מיועדים לחלוקה שווה בין בני הזוג בגירושין. ככלל, אופציות בלתי סחירות עשויות להיחשב גם הן כנכס בר איזון, ועל כן, יש לחלקן בין בני הזוג בעת הגירושין. אולם הפסיקה בבתי המשפט למשפחה בארץ, מעידה על כך שגם בנושא זה, ישנם חריגים.

 

מדוע קיים קושי לחלק אופציות בלתי סחירות בגירושין?

מימוש אופציות כפוף למגוון תנאים המפורטים במסגרת כתב ההענקה שלהן, לרבות:

  • תקופת מימוש מוגבלת
  • יכולת הצבעה חסומה
  • חסימת יכולת ההעברה והמסחור שלהן
  • חיוב במכירתן בתנאים מוגדרים
  • חיוב בהחלפתן באופציות אחרות
  • הגבלת המסחר בהן לאחר מימושן
  • ועוד

 

זאת ועוד, במקרים של אופציות בלתי סחירות במקורן בחברה פרטית, מימוש המניות בעקבות מימוש האופציות והפיכתן למזומנים – מהווה אתגר. אירוע המימוש שבמסגרתו מימוש המניות וקבלת מזומן תמורתן יתאפשר, עשוי להתרחש בנסיבות מוגדרות בלבד כדוגמת אירוע "אקזיט" שבו כל מניות החברה נרכשות בידי חברה אחרת, במקרה שהמניות יהפכו סחירות וירשמו למסחר בבורסה במסגרת הנפקה ציבורית של החברה, או באירוע של מכירת חלק מהמניות של החברה למשקיע חיצוני.

אף על פי שאמנם ישנה האפשרות לבצע הערכת שווי לאופציות הבשלות והבלתי בשלות, הדבר כרוך בביצוע הערכה לשווי החברה ושימוש בטכניקות להערכת שווי האופציות. אולם לנוכח חוסר הוודאות המשמעותי הנלווה אל הערכת שווי לחברות כאלו, אין זה נכון פיננסית לנקוט בגישה הזו לטובת חלוקת הרכוש בגירושין. הדבר נכון במיוחד כשמדובר בחברות צעירות בראשית דרכן, שאינן סחירות ושלא קיימת כלל האפשרות למימוש מניותיהן. שכן במקרים אלו ישנה בעייתיות מובנית בביצוע הערכת שווי לחברה.

אי לכך, נהוג להשתמש בשיטות איזון משאבים אחרות לחלוקת אופציות בגירושין, כמו חלוקה לפי מימוש או לפי הערך הכלכלי בפועל.

 

כיצד מחולקות אופציות בלתי סחירות בגירושין בין בני הזוג בפועל?

חלוקתן של אופציות בלתי סחירות בין הצדדים בגירושין, מתבצעת בהתאם לתנאי ההענקה של האופציות:

 

במקרה של אופציות הניתנות להעברה

תתבצע העברה של חצי מכלל האופציות שנצברו בתקופת הנישואין (כולל אופציות בלתי סחירות וסחירות כאחד) באמצעות פנייה אל הנאמן המחזיק בהן עבור העובד. במקרה שעסקינן באופציות בלתי סחירות, הצד שמעביר בגירושין את הזכויות באופציות, נדרש ליידע את הצד המקבל אותן, בנוגע למועדים בהן יפתחו האפשרויות למימושן. בתוך כך עליו לאפשר לצד המקבל גישה למידע הרלוונטי בדבר האפשרות והכדאיות של מימוש האופציות דרכו כצד המעביר או במישרין דרך החברה עצמה.

 

במקרה של אופציות שאינן ניתנות להעברה (זהו המקרה הנפוץ יותר)

יש לשמור על הקשר הקנייני בין הצדדים ולהעביר הוראה לנאמן בנושא. במקרה של אופציות בלתי סחירות, על הצד המעביר לספק לצד המקבל גישה למידע על המועד והכדאיות של  פתיחת  האפשרויות למימוש האופציות הללו. כך יוכל הצד המקבל לבחור לממש את האופציות בהתאם לרצונו במסגרת אירועי המימוש שנקבעו עבורן.

 

מה חשיבות הסיוע המשפטי בנושא חלוקת אופציות בלתי סחירות בגירושין?

חלוקת אופציות בלתי סחירות בגירושין, היא נושא מורכב מבחינה משפטית וכלכלית. ישנם מספר גורמים שיש לקחת בחשבון בעת חלוקת אופציות בלתי סחירות, כגון שווין של האופציות, תנאי האופציות, והסיכון הפיננסי של החברה. עו"ד דיני משפחה בעל ניסיון עשיר בניהול הסדרי איזון משאבים בגירושין, יכול לעזור לבני הזוג להבין את הנושא ולהבטיח את חלוקת האופציות באופן הוגן ויעיל, ובשיטה הרלוונטית ביותר בהתאם לנסיבות הספציפיות של בני הזוג המתגרשים.

 

לסיכום

אופציות בלתי סחירות עשויות להוות נכס בעל ערך רב, ולכן יש להתייחס אליהן כאל נכס בר איזון בעת גירושין. על בני הזוג לנקוט בצעדים כדי להבטיח את חלוקת האופציות באופן הוגן ויעיל, כדי למנוע מחלוקות וקשיים כלכליים. לאור כל האמור לעיל, קבלת סיוע משפטי בנושא חלוקת אופציות לא סחירות בגירושין היא חשובה ביותר. עורך דין לענייני משפחה המוסמך בתור עורך דין לענייני גישור, יכול לעזור לבני הזוג להבין את הנושא ולהבטיח את חלוקת האופציות באופן האפקטיבי והחכם ביותר.

 

שאלות ותשובות בנושא אופציות בלתי סחירות בגירושין

אופציות בלתי סחירות הן אופציות לרכישת מניות של חברה, אשר אינן נסחרות בבורסה. אופציות אלו נמסרות לעובדים כחלק מהתגמול שלהם, והן ניתנות למימוש במחיר קבוע, בדרך כלל לאחר תקופת המתנה.

על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג 1973, אופציות בלתי סחירות עשויות להיחשב כנכס בר איזון, ויש לחלקן בין בני הזוג שווה בשווה. 

אופציות בלתי סחירות עשויות להוות נכס בעל שווי כספי רב במועד הבשלתן ומימושן, ומשכך, יש להתייחס אליהן כאל נכס שיש לחלקו בעת חלוקת הרכוש בגירושין. 

חלוקת אופציות בלתי סחירות בגירושין – בדומה לחלוקת מניות ואופציות בגירושין בכללותן, היא נושא מורכב מאין כמוהו מבחינה משפטית וכלכלית. ישנם מספר גורמים שיש לקחת בחשבון בעת חלוקת אופציות בלתי סחירות בהליך הגירושין, כגון שווין של האופציות, תנאי האופציות, והסיכון הפיננסי של החברה. עורך דין מנוסה בתחום הגירושין יכול לעזור לבני הזוג להבין את הנושא ולהבטיח את חלוקת האופציות באופן הוגן ויעיל.

 

אופציות בלתי סחירות בגירושין

אופציות בלתי סחירות בגירושין

 

עוד באותו נושא:

פירוק שיתוף בדירה

פירוק שיתוף בדירת מגורים בין בני זוג, הוא תהליך נפוץ ומורכב במסגרת הליכי גירושין. מכיוון שמדובר בנכס משמעותי ובעל ערך רגשי עבור בני המשפחה, יש

קרא עוד...
חלוקת דירה בגירושין

חלוקת דירת המגורים המשותפת היא אחת ההכרעות הקשות והמהותיות ביותר העומדות בפני זוגות מתגרשים. האם הדירה תישאר בידי אחד מבני הזוג או שמא תימכר והתמורה

קרא עוד...
רכוש מלפני הנישואין

חלוקת רכוש בין בני זוג בעת גירושין היא אחד הנושאים הטעונים והמורכבים ביותר מבחינה משפטית ורגשית כאחד. שאלות סביב גורלו של רכוש שהיה שייך לכל

קרא עוד...
תביעה לפירוק שיתוף 

התהליך שבו בני זוג שחיו יחד בדירה משותפת חותרים לחלוקתה או מכירתה במסגרת הליכי גירושין, נקרא "פירוק שיתוף". על אף שהוא מזוהה בדרך כלל בהקשרים

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>