אגרות בית דין רבני

אגרות בית דין רבני

פתיחת תיק של "גירושין" 301 ₪
אישור של גירושין 301 ₪
אגרה של פתיחת תיק מזונות 0.00 ₪
קבלת תעודה של גירושין 217 ₪
פתיחת תיק של משמורת ילדים 217 ₪
חלוקה של רכוש 301 ₪
בקשה של סידור גט בארץ 217 ₪
בקשה של סידור גט בחו"ל 301 ₪
סידור גט ע"י שליח 301 ₪
בקשה לאישור הגירושין 301 ₪
אישור הסכם הגירושין 217 ₪
בקשה לביטול פסק דין למזונות 217 ₪
בקשה להפחתת סכום מזונות 217 ₪
אגרת פתיחה של תיק "שלום בית" 217 ₪
הליך ביניים שהוא נפרד מהתביעה 217 ₪
תביעת כתובה מעזבון 301 ₪
פרוטוקול ביטול או הפחתה של מזונות 60  ₪
אגרה של פתיחת תיק "מורדת" 301 ₪