סוגי צוואה

לקבלת ייעוץ משפטי מיידי מעורך דין המתמחה בירושות התקשרו לנייד 052-5070050 או מלאו את הפרטים בדף "יצירת קשר" ונציג מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.

סעיף 19 לחוק הירושה קובע, שצוואה בכתב יד, תיכתב כל כולה בידו של המצווה, והיא תישא את התאריך שכתוב בידו והיא תיחתם בידו.

סעיף 20 לחוק קובע, שצוואה בעדים תהיה ערוכה שהיא בכתב. היא תצויין בתאריך ותיחתם בידו של המצווה בפני 2 עדים, לאחר שהוא הצהיר בפניהם שזוהי צוואתו. במעמד החתימה, העדים יאשרו בחתימתם על פני הצוואה – שהמצווה הצהיר וחתם כפי שאמור.

סעיף 22 לחוק קובע, שצוואה שהינה בפני רשות, תיעשה על ידי מי שמצווה באמירת דברי הצוואה בע"פ בפני השופט או הרשם של בימ"ש או הרשם לעניני הירושה או בפני חבר של בי"ד דתי, כפי שמשתמע מסעיף 155 לחוק, או בהגשת דבריו של המצווה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בימ"ש, רשם לעניני ירושה או חבר בי"ד דתי כאמור.

דברי הצוואה כפי שנרשמו ע"י השופט, הרשם של בימ"ש, הרשם לעניני הירושה או חבר ביה"ד הדתי או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה והוא שיצהיר שזוהי צוואתו.
השופט או הרשם של בית המשפט, הרשם לענייני הירושה או חבר של ביה"ד הדתי יאשר על פני הצוואה – שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כפי שאמור.

במקרה, שבו נכתבה הצוואה, ולשון המצווה אינו שומע, במקרה זה, תיקרא הצוואה בפניו, בתירגום ללשון שהמצווה שומע. המתרגם יאשר את הנ"ל על פני הצוואה. יובהר, כי צוואה שנעשתה בפני רשות, מותר להפקיד אותה אצל הרשם לעניני הירושה.

הצוואה שנעשתה בפני רשות, תהא ראייה, לכאורה, שהאדם שנקוב בה כמצווה, אכן  עשה את הצוואה, ושהיא נעשתה בתאריך ובמקום שנקובים בה ביום העשייה ומקומה.

סעיף 23 לחוק הירושה קובע שבנסיבות מתאימות, ניתן לעשות צוואה בעל פה. כך למשל מי שרואה את עצמו בנסיבות המצדיקות, בפני המוות, רשאי לצוות בע"פ, בפני 2 עדים השומעים לשונו.

הדברים של המצווה בציון היום הספציפי ונסיבות עשייתה של הצוואה, יירשמו בזיכרון דברים שייחתם בידי 2 העדים, ויופקד על ידיהם אצל הרשם לענייני הירושה.
במקרה שחלף חודש ימים, וחלפו נסיבות שהצדיקו את עשיית הצוואה בע"פ, והמצווה עדיין בחיים, תהא הצוואה בטלה.