תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

תצהיר התנגדות לצוואה

מותו של אדם קרוב הוא אירוע קשה ומטלטל. לצד הצער והאבל, נאלצים בני המשפחה להתמודד גם עם עניינים משפטיים ובירוקרטיים, ביניהם קיום צוואה. בחלק מהמקרים מתעורר חשד לכך שהצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המנוח או שהמסמך מכיל פגמים מסוימים שהופכים את מימוש הוראותיו לבעייתי עד בלתי אפשרי. במקרים אלו, אדם רשאי להגיש תצהיר התנגדות לצוואה. במאמר זה נסביר מהו תצהיר ההתנגדות לצוואה, מהם הדברים החשובים שיש לכלול בו ומהם הצעדים שיש לנקוט על מנת להגישו בצורה נכונה ויעילה.

 

ההגדרה המשפטית של המושג "תצהיר"

תצהיר משמש כעדות בכתב של אדם (המצהיר), ומהווה תחליף לעדות בעל-פה בבית המשפט. משקלו של תצהיר זהה לזה של עדות שבעל פה. התצהיר מבוסס על הידע האישי של המצהיר בנוגע לעובדות המוצגות בו. על מנת שתצהיר יהיה תקף, נדרשת חתימה של המצהיר.

 

מהו תצהיר התנגדות לצוואה?

תצהיר התנגדות לצוואה הוא מסמך משפטי בו אדם מביע את התנגדותו לתוקף צוואה מסוימת. התצהיר כולל פירוט העובדות והטענות המבססות את ההתנגדות, וכן ראיות התומכות בהן.

 

מה חלון הזמן להגשת תצהיר התנגדות לצוואה?

הגשת תצהיר התנגדות לצוואה היא חובה על מנת להתחיל בהליך משפטי לבחינת תוקף הצוואה. חשוב להגיש את התצהיר בתוך המועד הקבוע בחוק להגשת ההתנגדות (עד 14 ימים מפרסום ההודעה על בקשת צו הקיום לצוואה), ולעשות זאת בליווי מקצועי של עורך דין לענייני משפחה בעל הסמכת עורך דין ירושות וצוואות.

 

המשמעות של אי צירוף תצהיר התנגדות לצוואה

תקנות בית המשפט לענייני משפחה קובעות כי כל בעל דין בהליך התנגדות לצוואה חייב להגיש תצהיר. מטרת התצהיר הינה לאמת את העובדות המוצגות בכתב ההתנגדות ולחזק את טענותיו של בעל הדין. לאור זאת, אי הגשת תצהיר, עלולה להוביל להחלטת בית המשפט כי כתב ההתנגדות אינו קביל.

בנוסף לכך, הימנעות מהגשת תצהיר התנגדות לצוואה, במקרים מסוימים אף פוגעת במשקל הראיות ובאמינות טענותיו של בעל הדין המתנגד.

 

מהו תצהיר בג"צי וכיצד הוא נוגע לענייננו?

החל משנת 2021, נדרשים הן המתנגד לצוואה והן הנתבע המבקש לקיים אותה כמות שהיא, להגיש תצהיר בג"צי. תצהיר זה, המוכר מעתירות לבג"ץ, נערך על ידי בעלי הדין בפני עורך דין ירושות וצוואות . הוא מאשר כי כל העובדות המופיעות במסמך המצורף ידועות להם באופן אישי, וכי הן נכונות ואמיתיות.

תצהיר בג"צי משמש כראייה ועדות, וחשוף לחקירה נגדית על ידי עורכי הדין. חשיבותו רבה, שכן הוא תורם להליך משפטי הוגן ומבטיח שהטענות המועלות מבוססות על עובדות מוצקות.

 

אז מי צריך להגיש תצהיר התנגדות לצוואה על פי החוק כיום?

התשובה פשוטה: כל בעל דין בהליך התנגדות לצוואה חייב בהגשת תצהיר מסוג זה, לרבות:

 1. מתנגד לצוואה: חייב להגיש תצהיר התומך בטענותיו.
 2. מגיש תגובה להתנגדות: חייב להגיש תצהיר התומך בעמדתו.

 

הדרישה גורפת וחלה על כל מי שמעורב בהליך, ללא קשר למעמדו או תפקידו. חשיבות הגשת התצהיר נובעת מתרומתו ליעילות ההליך המשפטי, מהאפשרות שהוא מקנה להצגת גרסה מסודרת ועקבית מצד כל אחד מבעלי הדין, וההזדמנות שהוא מעניק לצד השני להתכונן לחקירה נגדית.

 

מה מכיל תצהיר התנגדות לצוואה?

הפרטים העיקריים הכלולים בתצהיר התנגדות לצוואה הם אלו:

 • פרטים אישיים של בעל הדין: שם מלא, מספר תעודת זהות וכתובת.
 • פרטים בנוגע לצוואה: תאריך עריכתה, שם המצווה ופרטים רלוונטיים נוספים.
 • נימוקים להתנגדות: פירוט עובדות וראיות התומכות בטענות המתנגד.
 • הצהרה: אישור על נכונות העובדות המוצגות בתצהיר.

 

על מנת להימנע מטעויות וממצב בו מידע חיוני אינו נכלל במסמך, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מנוסה בתחום דיני ירושה לפני ניסוח והגשת תצהיר התנגדות לצוואה.

 

איך אמור להיראות תצהיר התנגדות לצוואה?

תצהיר התנגדות לצוואה חייב לעמוד בדרישות פורמליות ספציפיות, הן מבחינת התוכן והן מבחינת צורתו.

להלן עיקרי הדרישות:

 • מבנה: תצהיר "על דרך ההפניה", שבו בעל הדין מאשר את נכונות העובדות המופיעות בכתב ההתנגדות (או בתגובה לו) מידיעה אישית.
 • טופס: יש להגיש את התצהיר בטופס 5 לתוספת הראשונה לתקנות בית המשפט לענייני משפחה. בהקשר זה חשוב לציין: תצהיר התנגדות לצוואה אינו זהה לתצהיר המוגדר בתקנות סדר הדין האזרחי.
 • תוכן: התצהיר יכול לכלול רק עובדות שהמצהיר יכול להעיד עליהן מידיעה אישית.

 

הקפדה על כללים אלו חשובה על מנת להבטיח שהתצהיר יהיה קביל בבית המשפט ויתמוך בצורה יעילה בטענות בעל הדין.

 

על משקלו של תצהיר התנגדות לצוואה בבית המשפט

חשוב להבין את המשמעות המשפטית של תצהיר התנגדות לצוואה. התצהיר אינו בעל משקל זהה לתצהיר עדות ראשית המוגש לפני הליכי ההוכחות. סעיף 16(ה) לתקנות בית המשפט לענייני משפחה קובע כי תצהיר התנגדות אינו מחליף חקירה ראשית.

היינו, המחוקק אינו רואה בתצהיר כלי ראייתי המאפשר חקירה נגדית. עם זאת, בעל הדין רשאי לחקור את המתנגד על הצהרותיו בתצהיר, הן במסגרת חקירה ראשית והן על פי בקשה מיוחדת לבית המשפט.

בהקשר זה חשוב לזכור כי לבית המשפט סמכות לאשר חקירה נגדית על תצהיר התנגדות. פקודת הראיות מאפשרת לבעל דין לחקור את מי שהגיש תצהיר. לכן, ניסוח תצהיר התנגדות לצוואה מחייב דיוק, יסודיות ומקצועיות.

 

האם ניתן לקבל פטור מהגשת תצהיר התנגדות לצוואה?

פטור מהגשת תצהיר אפשרי במקרים חריגים בלבד וקבלתו מחייבת אישור מיוחד של בית המשפט. בהכרעה בבקשות מסוג זה, בית המשפט יבחן את הבקשה וידרוש שיוצגו בפניו "טעמים מיוחדים" המצדיקים מתן פטור כאמור. הדרישה המחמירה מדגישה את חשיבותו של תצהיר ככלי משפטי משמעותי בהליך התנגדות לצוואה.

 

לסיכום

תצהיר התנגדות לצוואה הוא מסמך משפטי חיוני המאפשר לאדם לערער על תוקף צוואה. התצהיר צריך לכלול כאמור, פרטים אישיים של המתנגד, פרטים בנוגע לצוואה, וכן נימוקים להתנגדות, המוצגים במסמך תוך פירוט עובדות וראיות התומכות בהם. עוד חשוב להגיש את התצהיר בתוך המועד הקבוע בחוק (בדרך כלל 14 ימים מפרסום הודעה על צו קיום צוואה), ולעשות זאת בליווי מקצועי של עו"ד דיני משפחה. זאת מאחר והליך ההתנגדות לצוואה מורכב ודורש הבנה משפטית מעמיקה.

בכל מקרה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מנוסה בתחום דיני הירושה עוד בשלבים הראשונים לגיבוש טענות המתנגד לצוואה, על מנת להגדיל את סיכויי ההצלחה בהליך. עורך דין ירושה מנוסה יוכל לסייע לאדם השוקל להתנגד לצוואה לבחון את תוקף הצוואה, לנסח תצהיר התנגדות חזק ויעיל, לאסוף ראיות התומכות בטענותיו ואף לייצג אותו בדיון בהתנגדות בבית המשפט.

בסיכום הדברים, הליך התנגדות לצוואה יכול להיות ארוך ומורכב, אך באמצעות ייעוץ משפטי מקצועי ותצהיר התנגדות מנוסח היטב, בהחלט ניתן להגדיל את סיכויי ההצלחה בו.

 

שאלות ותשובות בנושא תצהיר התנגדות לצוואה

כל בעל דין בהליך התנגדות לצוואה, בין אם הוא מתנגד לצוואה או מגיש תגובה להתנגדות, חייב להגיש תצהיר התומך בטענותיו.

התצהיר צריך לכלול את הנתונים הבאים:

 • פרטי בעל הדין
 • פרטי הצוואה
 • נימוקים להתנגדות
 • הצהרה על נכונות העובדות
 • ראיות התומכות בטענות המתנגד

התצהיר אינו מחליף חקירה ראשית, אך הוא מאפשר לבית המשפט להבין את טענות המתנגד ולשקול את משקלן. בעל הדין שמנגד, רשאי לחקור את המתנגד על הצהרותיו בתצהיר, הן במסגרת חקירה ראשית והן על פי בקשה מיוחדת לבית המשפט.

הטעויות הנפוצות בניסוח תצהיר התנגדות לצוואה הן אי דיוק בפרטים, אי הבאת ראיות מספקות, ניסוח לא ברור או לא ענייני ואי חתימה על התצהיר. כדי להימנע מטעויות אלה ולהגדיל את סיכויי ההצלחה בהליך ההתנגדות לצוואה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מנוסה בתחום דיני ירושה לפני ניסוח והגשת תצהיר התנגדות לצוואה.

 

תצהיר התנגדות לצוואה

תצהיר התנגדות לצוואה

עוד באותו נושא:

עריכת צוואה

עריכת צוואה בשלבים מסוימים בחיים, חושב אדם, על אחרית ימיו. מסיבות שונות ומגוונות אי הותרת צוואה עלולה לגרום לסכסוכי יורשים. הותרת צוואה מבטיחה שרצונו של המוריש

קרא עוד...
הפקדת צוואה

תקנות הירושה מבהירות את נושא הפקדת צוואה, כך לדוגמא – תקנה 6 לתקנות, מסדירה את עניין הפקדת הצוואה אצל הרשם לענייני הירושה. מי שמבקש להפקיד

קרא עוד...
עורך דין התנגדות לצוואה

לאחר מותו של אדם קרוב, ייתכן שתתעורר מחלוקת בנוגע לצוואתו. במקרים אלה, ייתכן שתצטרכו לשקול הגשת התנגדות לצוואה. הליך זה מורכב ודורש ידע משפטי נרחב,

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>