תחום דיני המשפחה

דיני משפחה הם אולי המרתקים ביותר בכל תחומי המשפט, היות ומי שמתמחה בהם, מעורב בהם אישית מרגע הלידה שלו. אלה הם דינים מרתקים מאוד, עקב הנושאים המגוונים בהם עוסקים וכוללים היבטים משפטיים מחיי כולנו. במהלך 150 השנה האחרונים דיני משפחה עברו תהפוכות של שינוי והתפתחות, כדי להתאים אותם לצמיחה החברתית, רגשית ומוסרית.

התחום הרחב של דיני משפחה כוללים את החוקים הקשרים ליחסים משפחתיים והסוגיות שהן פועל יוצא מהם: גירושין והסכמי גירושין, על מכלול הנושאים, כגון: הסדרי ראיה, מזונות אישה וילדים, חלוקת רכושמשמורת על הילדים וכו'. נוסף על אלה, דיני משפחה קשורים גם לנושאי אימוץ, התעללות בילדים, צוואות, הסכמי טרום-נישואין ובפירוט, להלן:

  • דיני משפחה מאפשרים לעו"ד לייצג את הפונים אליו בביהמ"ש לענייני משפחה בנושאי גירושין מורכבים, שבהם יש גם צורך להתדיין בביה"ד הרבני. אלה הם מצבים אשר דורשים גם ידע בדיני המשפחה ובתקנות ההלכתיות, כדי להופיע בפני הרבנים בביה"ד ולפתור סוגיות מורכבות.
  • חלק בלתי נפרד מהליך הגירושין הוא נושא משמורת הילדים בעת הפרדה בין ההורים וקביעת משמורת מתאימה. דיני משפחה נותנים מענה משפטי לנושא זה, שבו יש לתת מענה משפטי, אך יחד עם זאת רגשי ואנושי מול הצרכים וטובתו של הילד. בתחום זה ישנם גם חוקים המתייחסים לאבחון של פסיכולוגים ועובדים סוציאליים.
  • דיני משפחה נותנים מענה לנושאי התמיכה והסעד הכספי למקרי גירושין ופרידה, על פי התיקון האחרון בדינים אלה, המכונה המעמד האישי. בתחום זה ישנו פירוט הקובע את הדרך להחלטה על התמיכה הכספית בילדים, תוך התחשבות בצרכי הילדים, אך גם תוך התחשבות ביכולת של ההורים.
  • חוק יחסי ממון, גם הוא חלק מדיני משפחה והוא מפרט את הפרדת הרכוש בהליך הגירושין. על פי חוק זה הרכוש אשר נצבר ע"י בני הזוג במהלך חיי הזוגיות, אמור להיות מחולק באופן שווה ביניהם, ללא קשר לרישום הנכס.
  • במסגרת הדין האישי בדיני משפחה, ניתן למצוא גם את הסעיפים הקשורים לתשלום מזונות. וכיום התפישה החוקית היא כי גם האב וגם האם, אמורים לדאוג למזונות ילדיהם, בלי קשר למשמורת הילדים אצל אחד ההורים. זאת על פי הדין האזרחי. בנוסף לאלה, גם התפישה שבה האם היא זו אשר מחוייבת להיות משמורנית לילדיה הרכים, אינה מוחלטת והמטרה היא לאפשר לשני ההורים לקחת אחריות שוויונית יותר.