תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

צו הרחקה בגירושין

במדינת ישראל צו הרחקה בגירושין יכול להינתן על ידי בית המשפט כדי להגן על אחד מבני הזוג המתגרשים, מפני אלימות במשפחה או הטרדה מצד בן הזוג השני. הצו יכול לאסור על בן הזוג הפוגע להיכנס לבית המשותף, ליצור קשר עם בן הזוג המוגן או עם ילדיהם המשותפים, או להגיע למרחק מסוים ממקום עבודתו או מגוריו של בן הזוג המוגן.

כאשר יש אדם אשר מאיים, פוגע או מטריד אחרים אחת האפשרויות היא לפנות לבית משפט ולעתור להוצאת צו למניעת הטרדה. יש הבדל בין צו הרחקה לבין צו הגנה, אך חשוב לדעת שכאשר אנשים מדברים על צו הרחקה – פעמים רבות הם מתכוונים למונח המשפטי המדוייק – "צו הגנה" אשר מוגדר בסעיף 2 לחוק למניעת אלימות במשפחה שעניינו: שבסמכותו של בית משפט, ליתן צו שלמעשה אוסר על צד מלעשות פעולות מסויימות המפורטות בהוראות החוק.

לרבות כניסה למגורים לדירה (גם אם יש לו זכות בדירה),  איסור להטריד את בן המשפחה, צו הגנה יכול גם לדרוש קיום התנהגות טובה, דרישה לערובה או כל הוראה אחרת נדרשת בכדי שתהיה הבטחה לשלום וביטחון בן המשפחה. לצורך הנוחיות נשתמש במונח "צו הרחקה" על אף שכאמור הכוונה היא לצו הגנה.

 

באילו נסיבות נהוג לבקש צו הרחקה בגירושין?

אלימות במשפחה היא למרבה הצער, בעיה נפוצה הפוגעת בבן/בת זוג וילדים רבים מדי יום ביומו. ההתעללות הפיזית, הנפשית והכלכלית, עלולים להוות איום משמעותי על הביטחון והרווחה, כמו גם על אלו של הילדים. בכדי למנוע מצבים של הטרדה, איום, פגישה וכיוצ"ב, מערכת המשפט בישראל הטמיעה צווי מניעה כאמצעי הגנה על יחידים העוברים גירושין.

בשורות הבאות עו"ד ערן עזרא יסביר בהרחבה מה זה צו הרחקה בגירושין, מי רשאי לבקש צו כזה, מה התהליך לקבלתו והאופן שבו עורך דין לענייני משפחה יכול לסייע בהבטחת שלומו של אדם שנמצא, גם, בהליכי גירושין. כל האמור הינו מתייחס גם ללשון זכר וגם ללשון נקבה.

מה החוקים שעוסקים בצווי הרחקה?

החוקים המרכזיים העוסקים בתחום הם החוק למניעת אלימות במשפחה תשנ"א 1991 והחוק למניעת הטרדה מאיימת תשס"ב-2001. בנוסף, תקנות למניעת אלימות במשפחה (סדרי דין) התשנ"א -1991. חשוב להכיר שניתן לקבל סעדים רבים הן בבית דין רבני והן בבית משפט לענייני משפחה לגבי הגנה על אדם ו/או ילדיו. לעיתים המדובר בצווי מניעה לאיסור פעולה מסויימת ולעיתים המדובר בצו הרחקה.

 

מה זה צו הרחקה בגירושין?

צו הרחקה גירושין הוא צו בית משפט הניתן כדי להגן על אחד מבני הזוג מפני אלימות במשפחה או הטרדה מצד בן הזוג השני. הצו יכול לאסור על בן הזוג הפוגע להיכנס לבית המשותף, ליצור קשר עם בן הזוג המוגן או עם ילדי בני הזוג, או להגיע למרחק מסוים ממקום עבודתו או מגוריו של בן הזוג המוגן.

המטרה היא לספק סביבה בטוחה לבן הזוג ולילדים, אם ישנם, ולמנוע פגיעה נוספת בהם. חשוב לדעת כי הצו נאכף על ידי רשויות החוק והפרת הצו היא עבירה פלילית לכל דבר ועניין. לעיתים הצו יהיה תקף ל – 3 חודשים, לעיתים ל – 6 חודשים וניתן להאריך אותו מעת לעת בנסיבות מתאימות.

 

מי רשאי לבקש צו הרחקה בגירושין?

במדינת ישראל, כל אחד מבני הזוג יכול לבקש מבית המשפט להוציא כנגד בן/בת זוגו צו מניעה בתיק גירושין, ככל שהוא נפל קורבן לאלימות במשפחה או להטרדה מצד בן הזוג השני. זכות זו תקפה הן לגבי נשים והן לגבי גברים המבקשים להתגרש וחשים שביטחונם או של ילדיהם בסכנה.

אולם צווי הרחקה אינם סעד השמור למקרי גירושין בלבד. כל אדם הסובל מאלימות או מהטרדה, גם אם אינו מבקש להתגרש, יכול לבקש שיוצא צו מניעה כנגד הצד הפוגע, בין אם מדובר על פגיעה בתוך המשפחה או במסגרת אחרת.

 

צו הרחקה מהמשטרה?

קצין משטרה הינו בעל סמכות ליתן צו הרחקה בהתאם לחוק סדר הדין הפלילי תשנ"ו-1996. בסמכות קצין משטרה להטיל הגבלות שונות על חשוד, לרבות הוצאת צו עיכוב יציאה מהארץ, הפקדת ערובה ועוד. בסמכותו של קצין המשטרה להרחיק אדם (בצו הרחקה) כנגד אדם אחר ולהורות לו להימנע מיצירת קשר עם לאורך כל שלבי החקירה.

 

מה התהליך להוצאת צו הרחקה בגירושין?

כדי לקבל צו מניעה בגירושין, יש להגיש בקשה לבית המשפט ולהביא ראיות התומכות בצורך במתן הצו. הראיות יכולות לכלול עדויות להתעללות פיזית או רגשית, הטרדה או צורות אחרות של פגיעה. ככל שיש ראיות הכוללות הודעות וואטס אפ, הקלטות, צילומים, מסמכים רפואיים, תצהירים, מומלץ לארגן אותם לקראת הדיון בנושא.

לאחר מכן יערוך בית המשפט דיון כדי לקבוע אם יש צורך בצו ואילו תנאים יש לכלול בו. ניתן להגיש את הבקשה לצו ההרחקה הן במקביל והן בנפרד מהליך הגירושין, ובית המשפט יכול להיעתר לה לפני, במהלך או לאחר הליך הגירושין. ניתן לבקש צו הרחקה בגירושים באמצעות עו"ד דיני משפחה או באמצעות מילוי הטפסים הרלוונטיים והגשתם למזכירות בית המשפט.

 

מה זה "מדור שקט ושליו" וכיצד המושג נוגע להוצאת צו הרחקה בגירושין?

"מדור שקט ושליו" הוא מושג משפטי המתייחס לזכותו הבסיסית של כל אדם למקום מגורים שבו יוכלו הוא וילדיו לנהל את חייהם בשקט ובשלווה, ללא איום על ביטחונם. בהקשר של צו הרחקה בהליכי גירושין, "מדור שקט ושלו" מתייחס להוראה האוסרת על אחד מבני הזוג לנקוט בהתנהגויות מסוימות העלולות להפר את זכותו של הצד השני לשקט ושלווה בביתו, או לגרום עוגמת נפש לבן הזוג או הילדים המוגנים.

התנהגויות אלו עשויות לכלול את הפעולות כדלקמן (אך לא מוגבלות להן בלבד):

  • יצירת קשר, איום או הטרדה של האדם המוגן או משפחתו
  • הגעה למרחק מסוים ממקום המגורים, ממקום העבודה או מקומות ספציפיים אחרים שבהם שוהה הצד המוגן
  • כניסה לאזורים מסוימים, כמו בית המוגן או מקום עבודתו של הצד המוגן
  • החזקת או נשיאת נשק חם או כלי נשק מסוגים אחרים
  • כל התנהגות העלולה להפר את השקט או לגרום למצוקה לאדם המוגן או לילדיו

 

צו ההרחקה בגירושין יכול לכלול גם צו המחייב את בן הזוג המורחק לעזוב את הבית המשותף. מטרת קביעת המדור השקט והשלו, אם כן, היא להעניק לאדם המוגן תחושת ביטחון וסביבת מגורים מוגנת, הנקייה מחשש לפגיעה או הטרדה. מכאן שהפרת סעיף זה של צו הרחקה מהווה עבירה פלילית.

 

באילו תרחישים רשאי בית המשפט בישראל לאשר צו הרחקה בגירושין?

בישראל רשאי בית המשפט לאשר בקשה למתן צווי הרחקה בגירושין, אם קיימות ראיות סבירות לכך שהמבקש או ילדיו נמצאים בסכנה לאלימות או הטרדה מצד בן הזוג השני – ושההגבלות שמטיל הצו נחוצות להבטחת שלומם. בית המשפט מתייחס לנושא ברצינות ולוקח בחשבון ראיות לאלימות או הטרדה בעבר, וכל איום מתמשך או מיידי על שלומו של הצד המבקש.

היינו, בקביעה האם לאשר צו הרחקה, ישקול בית המשפט מגוון גורמים כגון חומרת האלימות או ההטרדה, תדירות האירועים, אופי היחסים בין הצדדים וטובת הילדים. בית המשפט רשאי להביא בחשבון גם את עדותו של המבקש, דוחות רפואיים, דוחות משטרתיים וראיות נוספות בקבלת ההחלטה האם לאשר את הבקשה לצו ההרחקה.

 

צו הגנה למניעת אלימות במשפחה

צו הגנה הוא למעשה סעד שמטרתו להבטיח שלום אדם שסובל מאלימות של בן משפחה. גם בית משפט לענייני משפחה וגם בית דין רבני מוסמכים ליתן צו הגנה כנגד אדם שנהג באלימות. צו הגנה יכול לכלול איסורים מגוונים כגון: איסור להיכנס לדירה או להימצא במרחק מסוים מאותה הדירה, איסור להטריד בכל דרך ומקום את בן המשפחה, איסור להחזיק או לשאת נשק ועוד.

 

לסיכום: כך עו"ד גירושין יכול לסייע בהבטחת שלומכם

מומלץ מאוד להסתייע בייצוג של עו"ד לענייני משפחה בהליכי גירושין, ובפרט במקרים של אלימות במשפחה. חשוב שעורך הדין המייצג יהיה בעל ניסיון עשיר בניהול תיקים הקשורים לאלימות במשפחה, על כל צורותיה. המדובר במקרים אשר דורשים ניסיון, בקיאות בדין ורגישות.

לצורך מידע נוסף בכל הקשור לצו הרחקה ולצו הגנה, ניתן לפנות באופן דיסקרטי לייעוץ במשרדו של עו"ד ערן עזרא לטלפון: 03-644-2224.

 

שאלות ותשובות בנושא צו הרחקה בגירושין

לא. המדובר בהליך וולונטרי ורצוני שרק אם שני צדדים מעוניינים בו, יקויים הליך הגישור. 

לא. כל הדברים שנאמרים בגישור הם חסויים ולא ניתן להשתמש בהם.

כן. מותר לצדדים להחליט לפנות להליך של גישור גם בזמן שמתנהל ההליך המשפטי. לעיתים הערכאה המשפטית אף מפנה את הצדדים להליך גישור.

ת: כן. מגשר יכול לערוך לצדדים הסכם. יש הסכמים אשר אף דורשים אישור של בית משפט. לדוגמא, הסכם גירושין שנחתם בין בני זוג חייבים לקבל אישור ומתן תוקף של פסק דין בבית משפט.

ת: המדובר בהסכם שנחתם בין המגשר לבין המגושרים אשר מגדיר באופן כללי את ההליך של הגישור, לרבות הכללים המנחים.

יש גישורים שהמגשר אינו עורך דין, אך פעמים רבות – את הגישור ינהל מגשר עם הסמכה של עורך דין. חשוב לשים לב שכאשר ההליך עוסק בענייני משפחה שהמגשר יהיה גם עורך דין לענייני משפחה.

ת: פעמים רבות נשאלה השאלה מה המחיר של גישור. ובכן, כל הליך לנסיבותיו. יש גישור קצר ופשוט שהצדדים מגיעים עם הסכמות והמגשר נדרש רק לערוך הסכם גירושין. יש פעמים שבהם התהליך מצריך פגישות מרובות, ליווי של מומחים, הליכים מורכבים בחישובים והערכת שווי חברות ועוד.

 

צו הרחקה בגירושין

צו הרחקה בגירושין

עוד באותו נושא:

עורך דין מגשר גירושין

הליך גירושין הוא אחד האירועים המשמעותיים והמאתגרים ביותר בחייו של אדם. מלבד ההיבטים הרגשיים הכרוכים בפירוק התא המשפחתי, ישנם גם היבטים משפטיים וכלכליים מורכבים שיש

קרא עוד...
עלויות התרת נישואין 

רבים מהזוגות המתגרשים ומצויים בפני הליך של התרת נישואין מוצאים את עצמם בפני הליך מורכב עם שאלות רבות וביניהן: כמה עולה התרת נישואין?  מה העלויות

קרא עוד...
התרת נישואין טפסים

במשך שנים רבות זוגות ממוצא דתי מעורב, חסרי דת וזוגות חד מיניים בישראל, נתקלו בבעיה של ממש בבואם להתגרש. זאת משום שבישראל הסדרת המעמד האישי

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>