תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

מניות חסומות בגירושין 

חברות רבות בישראל וברחבי העולם בוחרות להעניק תגמולים הוניים לעובדיהן. הקצאת מניות חסומות היא בין השיטות המקובלות לתמרוץ עובדי היי טק כיום, המשמשת ככלי למתן מוטיבציה לעובדים ולמנהלים, להשקיע בעבודתם ולקדם את הארגון לעבר הישגים ושגשוג עסקי. אף שהשיקולים העומדים מאחורי הענקת מניות מסוג זה לעובדים, מובנים וברורים למדי, חלוקת מניות חסומות בגירושין היא כבר עניין מורכב יותר, כפי שנמחיש בסקירה שלפניכם.

 

הסוגיות והאתגרים הכרוכים בחלוקת מניות חסומות בגירושין

בשנים האחרונות, ישנה שאלה שמתעוררת בתדירות הולכת וגדלה בתיקי גירושין בישראל, והיא: כיצד מתבצעת חלוקת רכוש בגירושין, כאשר לאחד מבני הזוג יש מניות או אופציות שקיבל במסגרת עבודתו. מדובר בשאלה המאגדת תחתיה מגוון סוגיות שונות, שכן חוק יחסי ממון בין בני זוג, מורה על חלוקה שוויונית של כלל הנכסים שבני הזוג צברו בתקופת נישואיהם. חשוב להכיר בכך שבמקרה של מניות ואופציות, מדובר בנכס שתהליך הענקתו לעובד נפרש על פני תקופה ארוכה ומנגד – שוויו הוא דינמי. בשל כך קיים קושי לקבוע את שווי המניות לצורך חלוקתן בגירושין וישנה משמעות רבה לזיהוי המועד המוגדר שבו בוצעה הפרדת הכוחות בין הצדדים ("מועד הקרע" בין בני הזוג), בהקשר זה.

המקרה של מניות חסומות הוא מקרה מורכב אף יותר, היות ומדובר על מניות המועברות לעובד ממעסיקו באופן הדרגתי, לאורך תקופה ארוכה.

במקרים אלו עולות מספר שאלות מרכזיות:

 • האם יש למדוד את שווי החלק של בן הזוג במניות החסומות, לפי מועד הענקתן או לפי מועד הפרידה של בני הזוג?
 • האם מועד ההבשלה של המניה הוא המפתח?
 • האם יש להתייחס ליום מימוש או למועד הקרע?
 • באילו חישובים מדויקים יש להשתמש, ואילו עקרונות עומדים בבסיס קביעות אלה?

 

הבה ונבחן תרחיש שבו, במועד שבו בני הזוג נפרדו, המניות היו מוערכות בשווי של 100,000$, בעוד שעם הבשלתן, ערכן עלה ל-500,000$. בתרחיש זה נשאלת השאלה המתבקשת: על סמך איזה בסיס שווי צריך בית המשפט לקבוע את חלקו של בן הזוג השני במניות הללו בגירושין?

חשוב לציין שהדבר העיקרי הוא הוגנות בענייני משפחה. חלוקת צודקת של כלל הרכוש. העיקרון המרכזי המנחה את בתי המשפט בארץ, הוא שחלוקת הנכסים בגירושין, נוגעת אך ורק לרכוש שבני הזוג צברו במהלך חייהם המשותפים כזוג נשוי. עם זאת, כשמדובר במניות חסומות, הערך אינו קבוע – וערכן יכול להשתנות באופן משמעותי בין מועדי ההענקה למועד ההבשלה. מכאן שקביעה מדויקת של מועד הפירוד בין בני הזוג גם היא חשובה לצורך אופן החלוקה. יש להתייחס הן לאופן המימוש והן לאופן החלוקה. מומלץ ביותר לא להותיר פתח לטעויות ואי הבנות, אלא לפנות אל עו"ד דיני משפחה בנושא מורכב זה. כמו כן, במקרים מתאימים, יש להיוועץ גם עם רו"ח שעוסק בתחום.

 

מניות חסומות – RSU – קווים לדמותן

מניות חסומות או בשמן הלועזי: Restricted Stock Unit (בקצרה: RSU) הן הטבה שמעסיקים רבים בענף ההיי טק בישראל, מעניקים לעובדיהם כחלופה לאופציות קונבנציונליות. מנגנון תגמול חדשני זה נותן מענה יעיל לחששות העובדים לגבי דילול מניותיה של החברה.

מדובר הלכה למעשה בזכות לקנות מניות מהחברה המעסיקה, בתנאים ספציפיים שהוגדרו מראש. בפועל, המניות אינן מונפקות מיד לעובדים. במקום זאת, החברה מתחייבת לספק להם מניות במהלך תקופת ההבשלה, יחד עם זכויות נלוות הקשורות לבעלות על המניות. הווה אומר – לאחר שחרור חסימת המניות, העובדים רשאים בין היתר למכור או להעביר את המניות, לקבל דיבידנדים בגינן.

כאמור לעיל, מקובל להגדיר תנאים המאפשרים לעובדים לרכוש את המניות לאחר תקופה מסוימת, במסגרת תוכנית תמריצים לעובדים ובמטרה ליצור אינטרס משותף לעובדי החברה ובעליה, להפוך אותה למיזם מצליח ורווחי ככל הניתן ולרתום אותם לעשייה נמרצת לטובת המטרה המשותפת.

 

מתי מניות חסומות בגירושין מיועדות לחלוקה בין בני הזוג ובמה זה תלוי?

הענקת מניות חסומות לעובדים, היא לעיתים אסטרטגיה שנוקטים מעסיקים כדי לתמרץ עובדים לתרום באופן פעיל לחברה ולהישאר בארגון ולעיתים יש אינטרסים אחרים ו/או נוספים. לכל מניה חסומה מוגדרת תקופת הבשלה (Vesting) שמתחילה עם הקצאתה ומסתיימת עם הבשלתה למנייה ברת מימוש. מניות שהגיעו למועד ההבשלה שלהן נקראות Vested shares, בעוד שמניות חסומות שטרם הבשילו מסווגות בתור Non-vested shares.

הנקודה בה הופכות מניות חסומות לנכסים הפתוחים לחלוקה או שיתוף בין בני זוג בגירושין, תלויה בתקופת העבודה שבגינה ניתנו מניות אלו.

 

קו הזמן כקו מנחה באיזון מניות חסומות בגירושין

כל מקרה לגופו וכל מקרה לנסיבותיו.

יש מקרים בהם הכל מהכל מחולק בין צדדים בחלקים שווים. יש מקרים שניתן לטעון שמניות חסומות ניתנו בגין תקופות העסקה קודמות או כתמריצים בגין עבודה עתידית. יש מקרים של חפיפה מלאה בין התקופה האמורה לתקופת הנישואין. יש מקרים של חפיפה חלקית.

"כלל הזמן " (Time Rule) – הינו חישוב המעריך את תקופת העבודה במהלך הנישואין ביחס לתקופת העבודה המלאה שתמורתה ניתנה האופציה.

בנוסף לכך יש להתייחס בחישוב זה, גם ליחס שבין תקופת הנישואין לבין התקופה שחלפה ממועד הקרע בין בני הזוג ועד מועד ההבשלה של המניות החסומות.

 

שווי מניות חסומות בגירושין – הערכת מניות חסומות בגירושין

יש מנגנוני עזר שונים לחישוב שוויין של מניות חסומות לצורך חלוקתן בין בני הזוג בגירושין, תוך קביעת היקף החלק היחסי שכל אחד מבני הזוג יהיה זכאי לקבל מתוך כלל המניות. זוגות מתגרשים יכולים להסתייע בכך בניהול של הליכים משפטיים. מומלץ להיוועץ הן עם עו"ד שעוסק בתחום והן עם מומחה כלכלית – רו"ח בעל ידע ובקיאות בנושא.

בכלליות – אילו פרמטרים נכנסים לחישוב?

הפרמטרים שנכנסים לתחשיב הנ"ל, נמנים בין היתר עם הנושאים הבאים:

 • תאריך הענקת המניות החסומות לעובד – המועד בו הן ניתנו לו בידי מעסיקו
 • תאריך תחילת חיי הנישואין – או מועד תחילת החיים המשותפים של בני הזוג
 • "מועד הקרע" בין בני הזוג – התאריך שבו תמה בפועל חזקת השיתוף ביניהם
 • תאריך ההבשלה של המניות החסומות – התאריך שבו הן הפכו לסחירות.

 

כחלק מהפרמטרים שיש לקחת בחשבון חשוב לשים לב לנושאים הבאים:

 1. חישוב משך הנישואין: משך התקופה שבין תחילת החיים המשותפים לפרידה.
 2. חישוב תקופת צבירת הנכסים המשותפת: התקופה שבין תחילת צבירת הזכויות להפרדת הכוחות בין בני הזוג.
 3. חישוב תקופת הצבירה המשותפת כחלק יחסי: משך תקופת הצבירה המשותפת מתוך תקופת הנישואין הרשמית הכוללת.
 4. חישוב יחס ההעברה: קביעת שיעור הזכויות במניות החסומות שיש לחלוק עם בן הזוג בגירושין. יחס זה מוגבל לעד 50% מתוך תקופת החיים המשותפת.

 

חישוב שווי המניות החסומות מתבצע ביום הבשלתן, על ידי הכפלת כמות המניות המיועדות להעברה, בערך המסחר שלהן באותו יום. מהתוצאה מנכים את עמלות הברוקר, עלויות ההקצאה ועמלות נאמן, בהתבסס על יחס ההעברה שחושב לפי ההנחיות מעלה.

חשוב לזכור כי אם עובד עוזב את מקום עבודתו לפני ההבשלה של מניות חסומות בגירושין סביר מאוד להניח שערכן יעמוד על 0. בנוסף, יש לשים לב כי שיעור ההעברה לא אמור לעלות על חצי מן היתרה שנצברה עד יום הפרידה בין בני הזוג.

בכל מקרה, חשוב להכיר בכך, שכל מקרה לנסיבותיו ולטיב המניות וסוגיהן.

 

לסיכום

מניות חסומות בגירושין הן רק פן אחד של האתגרים המורכבים המתעוררים בהקשר של חלוקת רכוש בגירושין. יש צדדים רבים נוספים בהיבטים רכושיים וכלליים ולפיכך מומלץ לפנות אל עורך דין לענייני משפחה בכדי לקבלת חוות דעת משפטית ומקיפה בכדי לקבל הגנה מירבית על זכויותיכם.  פעולה זו מבטיחה את השמירה על זכויותיכם לאורך כל התהליך וגם לאחריו והתנהלותכם בהתאם לחוק. ליצירת קשר וייעוץ לחצו כאן.

 

שאלות ותשובות בנושא מניות חסומות בגירושין 

מניות חסומות הן הטבה שמעסיקים רבים בהיי טק הישראלי, נוהגים להעניק לעובדים. זוהי בעצם הזכות לרכישת מניה מהחברה, בתנאים מסוימים שנקבעו מראש. מניות חסומות בגירושין מחולקות במסגרת איזון המשאבים בין בני זוג שמתגרשים.  

הענקת מניות חסומות מוענקות מכל מיני סיבות ולכל מקרה יש את נסיבותיו. לעיתים, הענקת מניות חסומות לעיתים מהווה חלק מאסטרטגיית תגמול לעובדים, שנועדה לעודד אותם להישאר בארגון ולהשקיע בעבודתם ובהצלחת החברה לאורך זמן. לעיתים, לעובד הנהנה מתגמול הוני מותנה שכזה, יש אינטרס בהגדלת שווי מניותיו, ולכן הוא צפוי לתרום באופן אקטיבי יותר להצלחת החברה ולרווחיותה. לעיתים, הענקת מניות חסומות הינה על ביצוע עבר. לעיתים על תגמול עבר. כל מקרה לנסיבותיו.

כן. כחלק מאיזון המשאבים יש לכלול גם מניות חסומות.

עו"ד דיני משפחה יכול להציע למיוצגיו תמיכה משפטית מקיפה, המבטיחה שהנכסים הייחודיים שבבעלותם, כגון מניות ואופציות, יטופלו בצורה הנכונה, החוקית וההוגנת ביותר, במסגרת חלוקת הרכוש בגירושין. 

 

מניות חסומות בגירושין 

מניות חסומות בגירושין

עוד באותו נושא:

פירוק שיתוף בדירה

פירוק שיתוף בדירת מגורים בין בני זוג, הוא תהליך נפוץ ומורכב במסגרת הליכי גירושין. מכיוון שמדובר בנכס משמעותי ובעל ערך רגשי עבור בני המשפחה, יש

קרא עוד...
חלוקת דירה בגירושין

חלוקת דירת המגורים המשותפת היא אחת ההכרעות הקשות והמהותיות ביותר העומדות בפני זוגות מתגרשים. האם הדירה תישאר בידי אחד מבני הזוג או שמא תימכר והתמורה

קרא עוד...
רכוש מלפני הנישואין

חלוקת רכוש בין בני זוג בעת גירושין היא אחד הנושאים הטעונים והמורכבים ביותר מבחינה משפטית ורגשית כאחד. שאלות סביב גורלו של רכוש שהיה שייך לכל

קרא עוד...
תביעה לפירוק שיתוף 

התהליך שבו בני זוג שחיו יחד בדירה משותפת חותרים לחלוקתה או מכירתה במסגרת הליכי גירושין, נקרא "פירוק שיתוף". על אף שהוא מזוהה בדרך כלל בהקשרים

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>