תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

התרת נישואין בית משפט

התרת נישואין היא תהליך משפטי המאפשר לזוג נשוי להתגרש כאשר הם אינם משתייכים לאותה דת, או כאשר לפחות אחד מהם אינו משויך לשום דת. בישראל, בני זוג בני אותה דת (יהודים, מוסלמים, נוצרים או דרוזים) נדרשים לפנות לבית הדין הדתי המתאים כדי להסדיר את הגירושין שלהם. לעומת זאת, זוגות מעורבים או חסרי דת חייבים לערב לצורך התרת נישואין בית משפט לענייני משפחה כדי שהתרת נישואיהם תקבל תוקף משפטי רשמי. 

 

תנאי הסף לבקשת התרת נישואין

כדי להיות זכאים להגיש בקשה להתרת נישואין, על בני הזוג לעמוד בקריטריונים הבאים:

 • דת: עליהם להשתייך לדתות שונות, או שלפחות אחד מהם אינו משויך לשום דת מוכרת בישראל.
 • זיקה לישראל: נדרשת זיקה משמעותית של בני הזוג למדינת ישראל, כגון אזרחות ישראלית של שניהם או אחד מהם, מקום מגורים בישראל לתקופה מסוימת, או חוסר אפשרות להתגרש במדינה אחרת.

 

שלבי הגשת תביעה להתרת נישואין בבית משפט – כאשר אין הסכמה בין הצדדים

בן הזוג המעוניין ליזום את הליך הגירושין צריך להגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה.

 

הגשת התביעה

התביעה תוגש בשלושה עותקים ותכלול את הפרטים הבאים:

 • שמות, דתות, אזרחויות ומספרי זיהוי של בני הזוג.
 • כתובות ופרטי ילדים משותפים (אם ישנם).
 • פרטים על הנישואין – מועד, מיקום והדין הדתי שלפיו נערכו.
 • נימוקי התביעה והבסיס המשפטי להתרת הנישואין.
 • חוות דעת מומחה לדין זר, במידה והתביעה מתבססת על דין של מדינה אחרת.

 

בנוסף לתביעה יש לצרף מסמכים תומכים, כגון:

 • תצהירים המאשרים את העובדות הנטענות ואת דתם.
 • מסמכי נישואין מקוריים או העתקים מאושרים.
 • סיכומי רישום ממרשם האוכלוסין.
 • תרגומים מאושרים של מסמכים בשפה זרה.

 

הגשת כתב הגנה בתביעה להתרת נישואין

לאחר קבלת התביעה, על בן הזוג השני (הנתבע) להגיש כתב הגנה בתוך פרק הזמן שנקבע. בכתב ההגנה יוכל הנתבע לציין את התנגדותו לבקשה ולפרט את נימוקיו. במידה והנתבע מסכים להתרת הנישואין, אין צורך בהגשת כתב הגנה.

יחד עם כתב ההגנה על הנתבע לצרף מסמכים התומכים בטענותיו, בדומה למסמכים שהוגשו עם התביעה המקורית (תצהירים, תעודות, חוות דעת וכו').

 

בדיקת הצורך בהליך דתי

לאחר הגשת המסמכים, בית המשפט יפנה לבתי הדין הדתיים הרלוונטיים (לפי דתם של בני הזוג) כדי לברר האם נדרש תהליך גירושין על פי הדין הדתי. תשובה מנומקת תימסר תוך שלושה חודשים, עם אפשרות להארכה של עד שלושה חודשים נוספים.

אם יימצא כי אכן יש צורך בהליך דתי, הגירושין יתנהלו בבית הדין הדתי המתאים. אולם לבית הדין לא תהיה סמכות לדון בסוגיות נלוות כגון משמורת, מזונות וחלוקת רכוש – אלה יטופלו בבית המשפט לענייני משפחה.

במידה ויוחלט כי לא נדרש הליך דתי, בית המשפט לענייני משפחה ימשיך לדון בבקשה להתרת הנישואין.

 

הדיון בבקשה להתרת נישואין

בית המשפט ידון בבקשה להתרת הנישואין על פי הדין החל במקום בו התגוררו בני הזוג יחדיו לאחרונה. אם לא היו מגורים משותפים, הבחירה תיעשה לפי הדין במדינת האזרחות של שני בני הזוג. במקרה שבו בני הזוג אינם אזרחים של אותה מדינה, הדין יהיה זה של המדינה בה נערך טקס הנישואין.

אם אף אחת מהאפשרויות הנ"ל אינה מאפשרת לבית המשפט להחליט על התרת הנישואין, הוא רשאי להפעיל שיקול דעת ולהחיל דין שנראה לו הוגן בנסיבות העניין, גם אם הוא רלוונטי למקום מגוריו של אחד מבני הזוג בלבד.

 

טיפול נלווה – מזונות, משמורת ורכוש

במסגרת תביעת התרת הנישואין, בית המשפט לענייני משפחה יכול לדון גם בענייני מזונות, משמורת על הילדים המשותפים וחלוקת הרכוש בין בני הזוג.

הדיון בנושאים אלה יכול להתקיים במקביל או בנפרד מהדיון בהתרת הנישואין עצמה, אך בכל מקרה ייפתחו תיקים נפרדים לכל נושא ונושא – והכול על פי החלטת בית המשפט ובהתאם לנסיבות המקרה.

בתי המשפט מעודדים הגעה להסכמות באמצעות עורך דין לענייני גישור והידברות בין בני הזוג. עם זאת, כאשר לא ניתן להגיע לפתרון מוסכם, בית המשפט יכריע בעצמו בסוגיות השנויות במחלוקת.

 

חשיבות הייצוג המשפטי בהליך התרת נישואין בית משפט

ניהול הליך התרת נישואין בבית המשפט הוא מורכב ודורש ידע משפטי רחב והיכרות עם המערכת המשפטית. כמו כן, הנושאים הנלווים כמו משמורת ורכוש הם רגישים ובעלי השלכות ארוכות טווח על בני הזוג והילדים. לכן, מומלץ מאוד לכל אחד מבני הזוג להיעזר בשירותיו של עורך דין לענייני משפחה.

עו"ד דיני משפחה יכול לסייע בניהול המשא ומתן מול הצד השני ובאי כוחו, ולהפחית את רמת המתח בין הצדדים.

 

לסיכום

התרת נישואין בבית משפט היא אפשרות הכרחית עבור זוגות מעורבים או חסרי דת המבקשים להתגרש בישראל. זהו תהליך מורכב המערב היבטים משפטיים ואישיים רבים, ודורש עמידה בתנאי סף מסוימים והגשת מסמכים רלוונטיים.

ניהול נכון של ההליך, תוך שימת דגש על האינטרסים של כל הצדדים המעורבים, יכול להקל משמעותית על בני הזוג ולאפשר להם לצאת לדרך חדשה בחייהם באופן מסודר ומכובד. לכן בחירה בעורך דין מיומן שילווה את התהליך ויגן על זכויותיהם של בני הזוג היא צעד חשוב שיכול לסייע רבות בהשגת תוצאה הוגנת ומיטבית.

 

שאלות ותשובות בנושא התרת נישואין בית משפט

הליך התרת הנישואין נועד לאפשר לבני הזוג להינשא מחדש בעתיד, ללא מגבלות הנובעות מהנישואין הקודמים. 

תהליך זה מיועד לגירושין עבור זוגות שאינם יכולים או מעוניינים לעבור הליך גירושין בבתי הדין הדתיים בארץ בשל היותם חסרי דת או בני דתות שונות.

זוג יכול להגיש בקשה להתרת נישואין בבית המשפט לענייני משפחה אם הם עומדים בשני תנאים מרכזיים: האחד, בני הזוג משתייכים לדתות שונות או שלפחות אחד מהם אינו משתייך לשום דת מוכרת. השני, נדרשת זיקה משמעותית של הזוג למדינת ישראל, כגון אזרחות ישראלית של אחד מהם או שניהם, מגורים בישראל תקופה מסוימת, או חוסר יכולת להתגרש במדינה אחרת.

בעת הגשת תביעה להתרת נישואין כאשר אין הסכמה – ומדובר בתביעה של אחד כנגד האחר – יש לצרף תצהירים של בני הזוג המפרטים את העובדות הרלוונטיות ומאשרים את דתם, תעודות נישואין מקוריות או העתקים מאושרים שלהן, תמציות רישום עדכניים ממרשם האוכלוסין, חוות דעת מומחה במקרה של תביעה המבוססת על דין זר, ותרגומים מאושרים לעברית עבור כל מסמך שאינו בשפה העברית.

 

התרת נישואין בית משפט

התרת נישואין בית משפט

עוד באותו נושא:

עורך דין מגשר גירושין

הליך גירושין הוא אחד האירועים המשמעותיים והמאתגרים ביותר בחייו של אדם. מלבד ההיבטים הרגשיים הכרוכים בפירוק התא המשפחתי, ישנם גם היבטים משפטיים וכלכליים מורכבים שיש

קרא עוד...
עלויות התרת נישואין 

רבים מהזוגות המתגרשים ומצויים בפני הליך של התרת נישואין מוצאים את עצמם בפני הליך מורכב עם שאלות רבות וביניהן: כמה עולה התרת נישואין?  מה העלויות

קרא עוד...
התרת נישואין טפסים

במשך שנים רבות זוגות ממוצא דתי מעורב, חסרי דת וזוגות חד מיניים בישראל, נתקלו בבעיה של ממש בבואם להתגרש. זאת משום שבישראל הסדרת המעמד האישי

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>