הפקדת צוואה

לקבלת ייעוץ משפטי מיידי מעורך דין המתמחה בירושות התקשרו לנייד 052-5070050 או מלאו את הפרטים בדף "יצירת קשר" ונציג מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.

תקנות הירושה מבהירות את נושא הפקדת צוואה. כך לדוגמא: תקנה 6 לתקנות, מסדירה את עניין הפקדת הצוואה אצל הרשם לענייני הירושה.

מי שמבקש להפקיד את צוואתו אצל הרשם לענייני ירושה, צריך להגיש לו בקשה מסודרת על כך כשהיא ערוכה בכתב. במקרה כגון זה, המבקש את הצוואה יוזמן לרשם לענייני ירושה, הוא ייחקר על פרטי הזהות שמסר, והוא ימסור את הצוואה כשהיא במעטפה סגורה וכשהיא חתומה בשעווה ובחותמתו של רשם לענייני ירושה.

על המעטפה יירשמו פרטי הזהות ומענו של המפקיד, יירשם תאריך ההפקדה ובפני מי הצוואה נעשתה, ככל שהדבר ידוע. על זאת, יחתמו הרשם לענייני ירושה והמפקיד.

הפקדת הצוואה תירשם במפקד הארצי, ויינתן על כך למפקיד אישור שהפקיד את הצוואה.

כמו כן, ניתן לקבל ההפקדה מהרשם לענייני הירושה. מי שהפקיד צוואה אצל הרשם לענייני ירושה, רשאי לקבל את הצוואה בחזרה בהתאם לבקשה בכתב. לפיכך, הרשם לענייני הירושה, יחקור במדויק את זהותו של המבקש, הוא ימסור לידי המבקש את הצוואה כנגד חתימה לאישור קבלתה, והוא יודיע על כך למרשם הארצי. דבר הפקדת הצוואה יימחק מהמרשם הארצי.

יובהר כי אין כל חובה להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה. אולם, הפקדת הצוואה אצל הרשם גולמת בחובה הרבה יתרונות, כך לדוגמא: מדובר בהוכחה, שהמצווה אכן עשה צוואה, ולאחר שזוהו כל פרטיו. יתרון נוסף לכך הוא שהצוואה נמצאת במקום שמור, ומצטמצם גדר המחלוקת על מועד עריכתה, משום שלכל המאוחר מועד העריכה הוא ביום ההפקדה אצל רשם הירושה.
צוואה ניתן לשמור או אצל עורך דין או בבית המצווה, וזה לא יגרע במאום מתוקפה.
פעולת הפקדת הצוואה הינה – טכנית, ואין הרשם לענייני ירושה בודק אם היא נערכה כדין או לא.
הרשם לענייני ירושה אינו מגלה לאיש כל מידע בדבר הפקדתה של הצוואה, והוא אף אינו מאפשר לעיין בה, אפילו ליורשים, כל עוד המצווה בחיים.

הפקדת הצוואה מתבצעת על ידי המצווה בלבד ועליו להצטייד בתעודת זהות, בצוואה המקורית, ולשלם את האגרה.
הפקדת צוואה לא תבוצע על ידי עורך דין של המצווה או כל עורך דין אחר.