הסכם ממון

יש הסוברים, ובצדק, שהסכם ממון הוא אחד הכלים המשמרים את חיי הנישואין. הסיבה לכך היא שהוא מסיר את הערפל מרכוש שהבעא עימו צד מלפני הנישואין. אחוזי הגירושין הגבוהים מביאים צדדים להגן על רכוש שהביאו לנישואין. הדבר מקבל משנה תוקף כשמדובר בנישואין שניים או שלישיים. הסכם הממון מסדיר את היחסים הרכושיים בין צדדים. בהיעדר קיומו של הסכם ממון, ככל הנראה, בהתאם לחוק ולפסיקה יחולק כל הרכוש בחלקים שווים.
אתר   www.www.eranezra.co.il מכיל דוגמא להסכם ממון, והוא בוחן את הדברים החשובים.

חשוב לזכור, כי דוגמא להסכם ממון טוב, היא זו שצופה פני עתיד. הסכם קיים בין זוג עם ללא ילדים, אינו דומה להסכם ממון לאחר שהביאו הצדדים מספר ילדים וכו'. הרעיון המרכזי בעריכת הסכם מעין זה, הוא לצפות את המשטר הרכושי שינהג בעתיד. חשוב להיוועץ עם עורך המתמחה בהסכמי ממון שכן ההסכם של היום יקבע, ככל הנראה, את עתיד רכושכם, בין אם אתם החותמים או המחתימים. יתרון גדול קיים להסכם ממון והוא הסרת הערפל מרכושם של הצדדים.

החוק ליחסי ממון בין בני זוג (התשל"ג – 1973) קובע, כי הסכם ממון על פי חוק יחסי ממון ייכתב ויאושר בבית המשפט לענייני משפחה או בבי"ד.  לפי העניין. שינוי בהסכם ייערך בכתב ויעבור גם הוא את אישור הערכאה הרלוונטית.
הסכם ממון שנערך לפני נישואין, יאומת על ידי רושם נישואין או נוטוריון. חשוב להיוועץ עם עורך דין מתמחה בתחום על מנת למצוא את המאפיינים המיוחדים למקרה הספציפי שלכם.