תפריט

לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

הסכם ממון לאחר נישואין

עורך דין ערן עזרא

עודכן לאחרונה בתאריך 02/06/2024

הסכם ממון הוא כלי חשוב להסדרת ענייני הרכוש בין בני זוג, במיוחד לקראת גירושין. אמנם עדיף לערוך הסכם שכזה טרם הנישואין, אך לעיתים נוצר הצורך לעשות זאת בדיעבד, לאחר החתונה. במאמר זה נעסוק באפשרות לערוך הסכם ממון לאחר נישואין ובמשמעויות הנלוות לכך.

 

מהו הסכם ממון לאחר נישואין?

הסכם ממון – ללא קשר לתזמון שבו הוא נערך, הוא מסמך משפטי יעיל המאפשר לבני זוג נשואים או העתידים להינשא, לקבוע מראש כיצד ינהלו את רכושם במהלך הנישואין ואיך הרכוש יחולק במקרה של גירושין.

 

האם ניתן לחתום על הסכם ממון לאחר נישואין? התשובה עשויה להפתיע אתכם

הצורך בהסכם ממון עולה לרוב כאשר לאחד מבני הזוג יש רכוש משלו שצבר לפני הנישואין, כגון דירות, כסף, מניות וכדומה. באמצעות הסכם הממון בני הזוג יכולים להגדיר מראש ובהסכמה האם רכוש זה יחולק ביניהם במקרה של פרידה, ואם כן – כיצד, או שמא יוותר בבעלותו הבלעדית של בן הזוג שהביאו לנישואין.

אולם לעיתים בני זוג נישאים מבלי לשקול כראוי את הצורך בהסכם ממון, והרעיון עולה רק לאחר החתונה.

 

הנסיבות לעריכת הסכמי ממון אחרי הנישואין

בחלק מן המקרים, ההחלטה לערוך הסכמי ממון לאחר הנישואין היא תולדה של שינוי בנסיבות הכלכליות או האישיות של בני הזוג. לחלופין, לפעמים הסיבה לעשיית הסכם לאחר החתונה היא שכבר התגלעו חילוקי דעות בין בני הזוג לגבי המשך הנישואין. מצב זה מקשה על תפקוד התקין של המשפחה. במקרה כזה, עריכת הסכם עשויה להביא מעט שלווה, אך בדרך כלל הסכם שנעשה בנסיבות אלה מלווה בהסכם שלום בית או בהליך גירושין.

נשאלת השאלה – האם מאוחר מדי לערוך הסכם כזה בשלב זה? התשובה היא שלילית. בדיוק כשם שאפשר לערוך הסכם ממון לפני הנישואין, ניתן לעשות זאת גם בדיעבד, לאחר החתונה.

בכל מקרה, אם נישאתם מבלי לערוך הסכם ממון מבעוד מועד, חשוב לגשת לעריכת הסכם הממון שלכם בתקופת הנישואין, בליווי מקצועי של עורך דין לענייני משפחה. במסגרת התהליך הזה תוכלו לקבוע הסדרים שונים לגבי רכושכם, לרבות אופן ניהולו במהלך הנישואין ואופן חלוקתו במקרה של גירושין, בצורה היסודית וההוגנת ביותר.

 

הסכם ממון – חוק יחסי ממון בין בני זוג

יש מספר סעיפים המעגנים את נושא הסכם הממון בחוק.

ובכן החוק הרלוונטי הינו – "חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973" כאשר כבר בתחילתו (סעיף 1 לחוק) קובע מהו הסכם ממון:

הסכם שמסדיר בין הצדדים (בני הזוג) את כל יחסי הממון שביניהם ושכל שינוי של הסכם ממון – יהיה בכתב.

סעיף 2 לחוק יחסי ממון מסדיר את כל נושא האישור ואימות להסכם ממון. במסגרתו נקבע שהסכם הממון דורש אישור של ביהמ"ש לענייני משפחה או של בית הדין הרבני – והאישור יינתן אך ורק לאחר שהערכאה המשפטית (בימ"ש או בית הדין) יבררו שבני הזוג עשו את הסכם הממון בהסכמה חופשית כאשר הם מבינים את המשמעויות ותוצאותיו של הסכם הממון. עוד מוסדר, כי לפני הנישואין או בשעת עריכת הנישואין, יכול גם רושם נישואין לאמת את הסכם הממון במקום ערכאה שיפוטית.

עוד נקבע, שטרם נישואין, יכול גם נוטריון (על פי חוק הנוטריונים) לאמת הסכם ממון אך גם עליו חלות חובות ולאחר שהוא נוכח שהצדדים (בני הזוג) ניצבו לפניו ועשו את ההסכם בהסכמה חופשית כשהם מבינים את המשמעויות והתוצאות של ההסכם.

למידע נוסף אודות הסכם ממון על דירה לחצו כאן >>>

 

מתי חל הסכם ממון? ומה בינו לבין הסדר איזון משאבים?

על פי סעיף 3 לחוק יחסי ממון – אם בני הזוג לא עשו הסכם ממון – ואם הם ערכו הסכם ממון – אזי במידה והוא לא קובע אחרת, יראו אותם כמסכימים להסדר איזון משאבים החל בחוק יחסי ממון.

 

הסכם ממון על דירה

הסכמי ממון הם למעשה הסדרים חוזיים בין בני זוג המסדירים את התנהלותם הכלכלית. ככלל, מטרת הסכם הממון היא לאפשר לבני זוג נשואים לקבוע בעצמם כיצד יחולק רכושם במקרה של גירושין, בניגוד לחלוקה הקבועה בחוק יחסי ממון. במובן זה, מדובר במעין "תעודת ביטוח" המעגנת את זכויותיהם הכלכליות והרכושיות של הצדדים בתרחיש שהנישואין לא יצלחו ויוחלט על "פירוק החבילה".

חשוב להבין כי הסכמים אלו הופכים לקריטיים בעת גירושין, שכן הם קובעים לא רק חלוקת נכסים אלא גם מה יהיה מצבם הכלכלי של כל אחד מבני הזוג לאחר הפירוד. בעוד שבחוק יחסי ממון נקבעה חלוקה שווה של הרכוש, הסכם ממון מאפשר לבני זוג לקבוע חלוקה שונה לפי ראות עיניהם. באופן זה, הסכם כזה נותן לצדדים שקט נפשי לגבי מצבם הרכושי במקרה של גירושין.

 

האם יש משמעות רבה למועד עריכת הסכם הממון?

במהותו, הסכם ממון שנערך לאחר הנישואין זהה להסכם ממון הנערך לפני החתונה. מטרת שני סוגי ההסכמים היא לקבוע מראש כיצד יחולק הרכוש בין בני הזוג, במקרה שהנישואין, חלילה, יגיעו לכדי פירוד.

בפועל, אין הבדל בין הסכם הממון עצמו בין אם הוא נערך לפני הנישואין או לאחריהם. ההבדל הוא בעיקר בגורם המאשר את הסכם הממון. בני זוג שעורכים הסכם לאחר החתונה חייבים לאשר אותו בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני כדי שיהיה תקף מבחינה משפטית. לעומת זאת, בני זוג העורכים הסכם לפני הנישואין יכולים לאשר אותו גם בפני נוטריון או רשם נישואין בנוסף לגורמים הנ"ל.

 

במה נבדלת עריכת הסכם ממון לאחר הנישואין מעריכת הסכם ממון לפני הנישואין?

בדרך כלל בני זוג בוחרים לערוך הסכם ממון לפני הנישואין ולא לאחר מכן. הסכם ממון לפני נישואין אינו נכנס לתוקף עד שהוא מאושר על ידי אחד מארבעה גורמים: בית המשפט למשפחה, בית הדין הרבני, נוטריון או רשם נישואין, המוודא שבני הזוג חתמו על ההסכם מרצונם החופשי. רק לאחר מכן ניתן האישור וההסכם נכנס לתוקף. אולם בשונה מהסכמי ממון לפני נישואין שניתן לאשר אצל נוטריון או רשם נישואין, הסכם ממון לאחר החתונה ניתן לאשר רק בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה.

 

הקשיים הנלווים לעריכת הסכמי ממון אחרי הנישואין

בניגוד להסכם ממון לפני הנישואין שהחתונה מותנית באישורו, ובהימצאו חלוקת הרכוש כבר הוסדרה בין בני הזוג, הרי שלאחר הנישואין כבר חל על הצדדים חוק יחסי ממון המבטיח חלוקה שוויונית של הרכוש במקרה של גירושין.

כך שבן/בת הזוג שיוצא/ת "מקופח/ת" מהסכם ממון שנעשה אחרי החתונה, לא בהכרח יוותר/תוותר בקלות על הזכות החוקית למחצית הרכוש. לכן, קשה מאוד יהיה "לשכנע" את בן/בת הזוג להסכים להסכם ממון לאחר הנישואין.

 

כשמדובר על עריכת הסכם ממון לאחר נישואין – מוטב מאוחר מאשר לעולם לא

אין ספק שמומלץ לבני זוג לערוך הסכם ממון לפני הנישואין כדי להבטיח שקט נפשי. עם זאת, גם אם לא ערכתם הסכם ממון לפני הנישואין, ניתן לעשות זאת בדיעבד לאחר החתונה בהסכמת שני הצדדים. עריכת הסכם הממון ואישורו לאחר הנישואין זהים במהותם להליך לפני הנישואין, גם אם ישנו צורך לאשר את ההסכם מול גורמים שונים.

בקצרה, גם אם התחתנתם ללא הסכם ממון, אפשר עדיין לערוך הסכם כזה בכל שלב לאחר הנישואין. פנו אל עו"ד דיני משפחה מקצועי כדי לערוך הסכם מחייב מבחינה משפטית, שיאפשר לכם לקבוע מראש כיצד יחולק הרכוש שבבעלותכם.

 

למי פונים לטובת עריכת הסכם ממון אחרי נישואין?

לאחר שהגעתם להסכמה עם בן/בת הזוג לערוך הסכם ממון אחרי הנישואין, השלב הבא הוא עריכת ההסכם עצמו, המגיע כמובן לאחר אישור שני הצדדים. הניסיון מלמד שלא כדאי לערוך לבד הסכם כזה אם אין לכם הידע המתאים, אלא לפנות אל עורך דין משפחה המנוסה בעריכת הסכמי ממון מקצועיים.

זכרו שכל טעות קטנה בהסכם עלולה לגרום לכם לאבד סכומי כסף גדולים. לא חבל? עורך דין דיני משפחה מקצועי עם הסמכה של עורך דין לענייני גישור, יוכל לנסח עבורכם את ההסכם בצורה המיטבית, תוך התייחסות לכל ההיבטים הרכושיים למקרה של גירושין חו"ח.

 

לסיכום

עריכת הסכם ממון לאחר נישואין, אף שאינה אידיאלית כעריכת הסכם ממון לפני הנישואין, יכולה עדיין לתת מענה הולם לצרכים של בני זוג נשואים. יש קושי לכך שבן/בת הזוג לכך יחליט לסרב משום שכבר חל על הצדדים חוק יחסי ממון – אך בכל מקרה – ככל שתהא הסכמה – הסכם ממון בדיעבד יכול להסדיר את ענייני הרכוש ולמנוע סכסוכים עתידיים במקרה של גירושין. בכל מקרה, מומלץ להיעזר בעורך דין מקצועי בתחום דיני משפחה על מנת לנסח הסכם הוגן ומפורט היטב, שיספק לכם שקט נפשי.

 

שאלות ותשובות בנושא הסכם ממון לאחר נישואין

כן, ניתן לערוך הסכם ממון גם לאחר הנישואין, בהסכמת שני בני הזוג. ההליך דומה להסכם לפני נישואין, אך ניתן לאשר אותו רק בבית משפט או בבית דין רבני.

הסכם כזה מאפשר לבני זוג להסדיר מראש את חלוקת הרכוש במקרה של גירושין, בניגוד להסדר הקבוע בחוק. כמו כן הוא נותן שקט נפשי לגבי יחסי הכוחות בין הצדדים בתרחיש של גירושין.

הקושי טמון בכך שבן/בת זוג זכאים כבר לאחר הנישואין לזכויות מכח חוק יחסי ממון ולכן לאחר שכבר נעשו הנישואין והצדדים מכוסים בחוק יחסי ממון בין בני זוג יהיה קשר יותר להסכים על כך.

מומלץ להיעזר בעורך דין משפחה מנוסה, שיידע לנסח את כל הסעיפים באופן ברור ומדויק, תוך מתן מענה לצרכים הייחודיים של בני הזוג.

 

הסכם ממון לאחר נישואין

הסכם ממון לאחר נישואין

עוד באותו נושא:

הסכם ממון לפני הנישואין 

עריכת הסכם ממון לפני הנישואין הפכה נפוצה מאוד בישראל, בעיקר לאור שיעורי הגירושין הגבוהים. הסכמים אלו מאפשרים לבני זוג להתמודד עם סוגיות כגון חלוקת רכוש

קרא עוד...
יתרונות הסכם ממון

הסכם ממון הוא הסכם משפטי מחייב בין בני זוג, אשר מסדיר את חלוקת הרכוש ביניהם במקרה של פקיעת הנישואין. הסכם זה יכול לספק לבני הזוג

קרא עוד...
שינוי הסכם ממון

כל הסכם ממון שנחתם בין בני זוג, נשאר בתוקף אלא אם שני הצדדים יסכימו לשנות או לבטל אותו. אולם חשוב לדעת שביטול או שינוי הסכם

קרא עוד...
עורך דין הסכם ממון

יש הסוברים, ובצדק, שהסכם ממון הוא אחד הכלים המשמרים את חיי הנישואין. הסיבה לכך היא שהוא מסיר את הערפל מרכוש שהביא עימו צד מלפני הנישואין.

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>