תפקיד המגשר

המגשר הוא צד נייטראלי, אשר תפקידו מתמקד בהנחיית ההליך ולקיים ערוץ תקשורת שיהיה מועיל. תפקידו מתמקד בניהול ההליך בת"ל, ולהבאת הצדדים ליישוב הסכסוך על דרך של הבנה והסכמה, תוך כדי מיקוד הדיון בנושאים ששנויים במחלוקת.
בין היתר, על מגשר לבנות את האמון בין הצדדים וליצור אווירה שתהיה נינוחה. המגשר הוא זה שישמור על הוגנות כלפי בני הזוג ולא יעדיף צד אחד על צד אחר.
המגשר "יתרגם" את הדברים של בני הזוג ואת תחושותיהם לאינטרסים הסמויים ולאינטרסים הגלויים.
המגשר יכין טיוטת הסכם גירושין שכוללת הנקודות המוסכמות, והוא יפעל לפיתרונות יצירתיים ככל שניתן לטובת הנקודות השנויות במחלוקת. המגשר יעזור במציאת אלטרנטיבות ויברר את האפשרויות ליישום ההצעות.
המגשר יביא מניסיונו ומידיעתו את הנקודות אשר יכולות להתעורר בעתיד ע"מ שהסכם אשר ייחתם יהיה מקיף ככל שניתן, יציב ויעלה בקנה אחד עם רצונם של הצדדים.
המגשר ידאג להכנת הסכם סופי שיובא לאישורו בערכאות המתאימות, לרבות נושא הגיטין.