משמורת משותפת של ילדים לאחר גירושין

משמורת משותפת היא החלטה המתקבלת ע"י בית המשפט, במהלך הליך גירושין, בד"כ בהסכמה של ההורים. הורי הילד מחליטים לחלוק את המשמורת על ילדם, בחשיבה כי כך יהיה הכי טוב לילד. הגישה של משמורת משותפת, התפתחה וצמחה יותר בשנים האחרונות, כאשר אבות הביעו רצון להיות שותפים יותר בחייהם של הילדים ולקחת חלק פעיל בגידולם, בהחלטות הנוגעות לדרך החיים שלהם ועוד. אז מה בעצם מרוויחים במשמורת משותפת:

  • בעבר, המדיניות המשפטית היתה ברוב מקרי הגירושין, כי יוגדר משמורן אחד לילדים. הלכה למעשה המשמורת היתה עם חלוקת זמן מוגדרת להורה השני ונוצר מצב שבו תפישתם של הילדים את ההורה שאינו משמורן היתה לא מאוזנת. הילדים התייחסו להורה שאינו משמורן כמבקר, או אורח בחייהם, כך שבמשמורת משותפת, יכולים שני ההורים לשמור על קשר משמעותי עם הילדים באופן זהה.
  • משמורת משותפת מראה כי בסה"כ גם הילדים וגם ההורים מרוצים מההסדר ובמיוחד מאפשר לאב לחוש יותר מעורבות ואחריות בחיי הילד, מול המעמד של האם, כשמורנית יחידה. בנוסף על כך, נראה כי גם הילדים מסתגלים בקלות רבה יותר לחיי השגרה החדשים של חיים עם הוריהם, אך בבתים נפרדים.
  • בהתייחסות לחיים של אחרי הגירושים, צריך להדגיש, כי פרידה מהמסגרת המוכרת של הילדים שבה לשני ההורים היה חלק שווה בגידולם, לחיים עם משמורן אחד – היתה השפעה קשה ומורכבת על הילדים ולא היתה לטובתם ברוב המקרים. לכן, כאשר ההורים שומרים על מעמד שווה במערכת ההורות של משמורת משותפת, הם ממשיכים להתפס בעיני הילדים כמשמעותיים.
  • יתרון חשוב בנושא המשמורת המשותפת הוא, שההורים נמנעים ממאבקים משפטיים, כאשר הילדים נמצאים במרכז המאבקים הללו. זו דרך מצויינת לשמור על שיתוף הפעולה בין ההורים, עם ידיעה כי המסגרת והמטרה היא טובתם של הילדים בלבד.

קביעת דמי המזונות תמיד היתה מורכבת, כאשר ביהמ"ש רואה לנגד עיניו את טובת הילדים וגם בנושא זה עדיין אין משוואה ברורה לגבי הדרך הטובה ביותר לחלוקת מזונות. יש מי שיגיד כי דמי המזונות אמורים להיות פונקציה של הכנסות ההורים ולא קשורים בהכרח אך ורק להגדרת המשמורן.  הגישה של ביהמ"ש, גם במקרים של משמורת משותפת היא שלא לפגוע בגישה המקובלת לחישוב דמי המזונות, אלא במקרים חריגים. בכל מקרה ביהמ"ש מתייחס לכל עניין לגופו וכבר היו מקרים שביהמ"ש החליט כי ההורים שניהם, הם בעלי הכנסה גבוהה ולכן לא נקבע כלל סכום של מזונות לאף אחד מהצדדים.