כללי אתיקה בגישור

1. כללי אתיקה בגישור – תפקידו של המגשר: עליו לתאר לצדדים את אופן הליך הגישור, להסביר להם את תפקידו ואת האלטרנטיבות של הליך הגישור.
2. שמירה על סודיות ופרטיות: יש בהליך הגישור סודיות מלאה שמאפשרת שמירה על הפרטיות.
3. העברת מידע: אם בן זוג מבקש שלא להעביר מידע רלוונטי לבן זוגו בפגישה אישית, על המגשר לכבד את רצונו.
4. ראייה בהליך אזרחי: נושאים שנמסרו בהליך הגישור לא ישמשו כראייה בהליך מסוג אזרחי.
5. ההתמחות: המגשר לא ייעץ לבעלי דין בנושא מקצועי שאינו בתחום התמחותו.
6. קטינים: על המגשר להעמיד את הזוג על הצורך להתחשב בענייניהם של פסולי דין או קטינים.
7. צד להסכם: על מגשר לא להיות צד להסכם שעליו יחתמו בני הזוג ולא לקבל זכויות או חובות על פיו.
8. ניגודי אינטרסים: מגשר לא יטפל במקרים שבהם עלולים להיווצר ניגודי אינטרסים או היכרות מוקדמת עם אחד מבני הזוג.
9. נייטראליות: המגשר הינו גורם נייטראלי שפועל ללא משוא פנים או הפלייה כלפי אחד מבני הזוג. הוא אינו יכול לייצג את אחד מבני הזוג לאחר סיום הליך הגישור בבית משפט.
10. תום לב: על מגשר לקדם את הליך הגישור בתום לב ובצורה הוגנת.
11. וולונטאריות: הליך הגישור הינו הליך רצוני, לכן המגשר לא יכפה או ילחץ אחד הצדדים לחתימת הסכם שלא על פי רצונם.
12. הפסקתו של ההליך: אם מגשר סבור שאין הוא יכול לנהוג בתום לב, או שקיימת הפרה של כללי האתיקה מצד אחד מבני הזוג, עליו להפסיק את ההליך.