גירושין אזרחיים

גירושין אזרחיים

נישואין אזרחיים אינם מבוצעים במדינת ישראל. ניתן להתחתן אזרחית לדוגמא: בקפריסין ובמדינות נוספות. יחד עם זאת, גם מכח נישואין אזרחיים יש זכויות וחובות לזוגות שחיים במדינת ישראל. כך לדוגמא: אישה שאינה עובדת יכולה לדרוש את מזונותיה מכח הנישואין האזרחיים בשל יחסים חוזיים (נישואין)  בין בני זוג.

גירושין בנישואין אזרחיים

גירושין דתיים של זוג שנישאו כדת משה וישראל מבוססים על אשמה. קרי, על הצד שמעוניין להתגרש להוכיח עילת גירושין. בנישואין אזרחיים אין הדבר כך. יחד עם זאת, כשאין הסכמה לעניין הגירושין יכול הצד המתנגד להערים קשיים.

גירושין של נישואין אזרחיים בחו"ל אמורים להתבצע בישראל. יש דרכים מתאימות לבצע את הגירושין הנ"ל. יחד עם זאת יש הבדל אם מדובר בזוג ששניהם יהודים או בזוג מעורב (אחד יהודי והשני לדוגמא נוצרי), שכן הפעולות המשפטיות שיש לבצע בכל אחד מהמקרים שונות.

במידה ושני בני הזוג יהודים, על אף שנישאו בנישואין אזרחיים יתגרשו בבית הדין הרבני.

לעומתם, בני זוג שאחד יהודי ואחד מעורב (חסר דת/נוצרי וכו') יתגרשו בבית המשפט לענייני משפחה בפרוצדורה שנקראת התרת נישואין.

הליך התרת הנישואין חשוב כמו הליך גירושין, ובשל החובות הנגזרות ממנו, יש להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום, שיגבש דרך אסטרטגית להתגרש מהנישואין האזרחיים בדרך פשוטה ויעילה.

לקבלת ייעוץ משפטי מיידי מעורך דין ניתן לפנות לנייד שמספרו – 052-5070050 או למשרד לטלפון שמספרו 03-6442224.