תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

איזון אופציות: שיקולים המבוססים על מועד הקרע

במסגרת חלוקת הרכוש בין בני הזוג בגירושין, חשוב להתייחס גם לאופציות למניות במסגרת חלוקת הרכוש. בחלוקת רכוש כללית על פי חוק יחסי ממון ואיזון המשאבים יש חשיבות רבה לכל נושא של "מועד הקרע" ויש לכך חשיבות רבה בפרט לעניין של איזון אופציות. כאשר מדובר על איזון אופציות: שיקולים המבוססים על מועד הקרע משחקים בחלק מהמקרים תפקיד מכריע בתהליך, כפי שיוסבר בשורות הבאות.

 

מדוע איזון אופציות בגירושין נחשב כעניין מורכב?

אופציות הן בין הזכויות שמעניקים מעסיקים בענף ההיי טק בישראל לרבים מעובדיהם, ובהתאם לזאת – גם חלוקתן מהווה סוגיה שיש לעסוק בה כחלק מחלוקת הרכוש. מדובר בניירות ערך המאפשרים לעובד לרכוש ממניות החברה במחיר ידוע מראש.

על רקע זה, אחת מן הסוגיות המורכבות בהליכי גירושין בשנים האחרונות, נסובה סביב הנושא של איזון אופציות בין בני הזוג המתגרשים. הערכת שווי האופציות וסוגיית חלקו של בן הזוג השני בהן בגירושין, הן משימות מורכבות לנוכח העובדה שערכן של האופציות נתון לשינויים. מימוש האופציות והסדרי ההבשלה שלהן, הם נושאים שמקשים מאוד על הערכת השווי של כלל הרכוש שצברו בני הזוג בתקופת הנישואין וחלוקתו השווה ביניהם במועד הגירושין.

לצורך חלוקת האופציות בין הצדדים המתגרשים, אמנם קיימת האפשרות לערוך אומדן משוער לשווי האופציות מתחילת הנישואין ועד למועד פקיעתם, או מועד חלוקת הרכוש בהליך הגירושין. עם זאת, קביעת שוויין המדויק של האופציות האלו, עדיין מצריכה מעורבות מצד גורם מקצועי שנקרא אקטואר גירושין או רו"ח מומחה לכך, שבני הזוג יכולים למנות במשותף או שעשוי להתמנות מטעם בית המשפט הדן בתביעת הרכוש בגירושין.

מדובר בעניין רגיש ומורכב במיוחד כאשר מדובר על אופציות שטרם מומשו או עדיין לא הבשילו בין בני זוג מתגרשים, ובמיוחד כאשר בן הזוג העובד נדרש להישאר מועסק בחברה עד תום תקופת ההבשלה. הדבר הופך את הערכת השווי העתידי שלהן למאתגרת מאוד, ובפרט כשמועד המימוש איננו ודאי.

 

האם אופציות ניתנות בכלל לאיזון משאבים בגירושין?

החוק במדינת ישראל קבע שאופציות שהגיעו לידי אחד הצדדים במהלך תקופת הנישואין, הן בגדר רכוש משותף לבני הזוג, וככזה – הוא בר חלוקה בין הצדדים בגירושין. החלוקה נערכת במסגרת הסדר שנקרא "איזון משאבים" כפי שמוגדר בחוק יחסי ממון בין בני זוג משנת 73'. חלוקה זו רלוונטית גם כאשר עסקינן באופציות לא בשלות (Unvested) או באופציות ששווין התיאורטי הוא עדיין אפס. לעניין זה, השאלה אם בן הזוג שקיבל את האופציות נדרש להמשיך לעבוד בחברה שהעניקה אותן לתקופה מוגדרת או לעמוד בתנאים נוספים כדי שהאופציות לא תפקענה – אינה רלוונטית לאיזון המשאבים. האופציות הנ"ל הן בבחינת נכסים שנצברו בתקופת הנישואין גם בתנאים כאלו, מה שאומר שהן נתונות לאיזון משאבים בגירושין כרכוש משותף.

 

מהו מועד הקרע וכיצד הוא רלוונטי לענייננו?

בהקשר לאיזון אופציות בגירושין, קביעת מועד הפירוד של בני הזוג, מקבל משנה תוקף, שכן הדבר רלוונטי לקביעה אם בן זוג השני זכאי לזכויות שנצברו בידי זולתו במסגרת עבודתו, לרבות חלק בשכרו של בן הזוג השני, מניות, אופציות, זכויות סוציאליות ועוד.

"מועד הקרע" הוא המונח המשפטי שמייצג את נקודת הזמן שבה הפירוד בין בני הזוג הנשואים הפך ממשי בראי החוק. זהו המועד שבו הנישואין פקעו בו ברמה המעשית ובהתאם לכך – בטלה גם חזקת השיתוף של הרכוש, הכסף והנכסים בין הצדדים, בפועל. בהתאם לכך, במסגרת איזון המשאבים בגירושין – רכוש ובכלל זה גם אופציות, שצבר אחד הצדדים לאחר מועד הקרע, לא יהיה נתון לחלוקה שוויונית מול בן הזוג השני בהסדר איזון המשאבים בגירושין. עם זאת, קביעת מועד הקרע כשלעצמה, מהווה לעיתים סוגיה שנויה במחלוקת, שבני הזוג מתקשים להסכים עליה.

לצורך כך, קיימים מבחנים שונים שנקבעו בפסיקה כדי להעריך מתי הנישואין של הצדדים פקעו הלכה למעשה, באופן שמצדיק הכרה בהפרדה הרכושית ביניהם מאותו הרגע ואילך. בחלק מן המקרים, עורך דין לענייני משפחה, יכול לסייע ליישב מחלוקות בין הצדדים בנושא רגיש זה במסגרת הליך גישור שיתנהל מחוץ לכותלי בית המשפט. אולם לעיתים אין מנוס מפנייה להליכים משפטיים בנושא.

 

באיזון אופציות: שיקולים המבוססים על מועד הקרע

שיטת החלוקה של אופציות בגירושין, עשויה להיות מושפעת מכוונת החברה המעניקה, בעת הענקתן לעובד. ישנם מקרים בהם אופציות מוענקות לעובד כתמריץ עתידי, בעוד שבמקרים אחרים – מדובר בתמריץ הניתן בגין הישגים שהושגו בעבר או כתגמול בהווה.

בהתאם לזאת, שיטת החלוקה של האופציות בהליך הגירושין, יכולה להתבצע בהתאם למסגרת הזמנים שביחס אליה הוענקו האופציות לעובד. לפי מסגרת הזמנים שלגביה הוענקו האופציות, עשויה להתבצע חלוקה שווה של האופציות בין בני הזוג, או חלוקה רק על סמך התקופה המשותפת שבילה הזוג ביחד. אמנם ניתן לשלב גם בין מספר מתודולוגיות לחלוקת האופציות. כדי לקבוע כיצד הדבר יעשה, נהוג לבחון את תוכנית התגמולים של החברה שהעניקה את האופציות ואת החוזה המעגן את התנאים להענקתן לעובד.

חשוב לציין שכל מקרה לגופו בכל הנוגע לשיקולים השונים. כל מקרה שונה מהאחר, יש לו תכונות שונות, אלמנטים שונים וחשוב להתייחס לכל פרט ופרט.

בהקשר של גירושין, ניתן לבצע הערכה משוערת של שווי האופציות מיום הנישואין של בני הזוג ועד למועד הגירושין או חלוקת הרכוש, אם היא מתרחשת לפני סיום הגירושין. קביעת שווי האופציות הללו מחייבת מעורבות של מומחה שניתן להסכים עליו במשותף או למנותו על ידי בית המשפט אם חלוקת הרכוש כרוכה בהליכים משפטיים. בחלק מהמקרים האופציות יכולות להישאר כמות שהן, וניתן להסכים שערכן הכספי יתחלק בין בני הזוג רק בעת מימושן.

כמו בחיים עצמם, כך בועלם המשפט וכך בפרט בנושא אופציות ומניות – הרי שכל מקרה לגופו ולנסיבותיו.

 

אז כיצד מבוצע איזון האופציות בהתאם למועד הקרע בין בני הזוג בפועל?

במקרים בהם חברה מעניקה אופציות במטרה לשמר עובדים בתוך הארגון, ניתן במקרים מסוימים בהתאם לחוזה ההעסקה ולתנאים לבחון אם מדובר בתגמול עבור עבודה עתידית או עבור העבר. קבלת אופציות לעיתים נפרסת לרוב על פני תקופה ארוכה. במצבים אלה אפשרי לערוך את איזון האופציות לפי קו הזמן.

 

לסיכום

בכל הנוגע להסדר איזון אופציות: שיקולים המבוססים על מועד הקרע, משחקים תפקיד חשוב לצד שיקולים נוספים. בחירה בשיטות האיזון הנכונות לנסיבות המקרה, תוך התחשבות במטרות ההענקה של האופציות, שוויין, מועד קבלתן ומימושן, מחייבת הבנה של המסגרת החוקית המטפלת באיזון המשאבים בגירושין, לצד המשמעויות הפיננסיות הנגזרות מן המהלך. מכאן החשיבות הרבה של ליווי משפטי מצד עו"ד דיני משפחה מנוסה בגירושין. ליצירת קשר וייעוץ לחצו כאן.

 

שאלות ותשובות בנושא איזון אופציות: שיקולים המבוססים על מועד הקרע

אופציות הן בעצם ניירות ערך אשר מאפשרים לבעליהם לרכוש מניות מהמניות של החברה שהעניקה את האופציות, במחיר ידוע מראש. 

מועד קרע בין בני זוג, הוא מונח משפטי המייצג את נקודת הזמן בה נישואיהם של בני זוג הגיעו לסיומם, הלכה למעשה. מרגע שהדבר אירע, גם הלכת השיתוף בין הצדדים, החלה על כלל הרכוש והממון הנצברים ביניהם כזוג נשוי – פוקעת הלכה למעשה. בהתאם לזאת, במסגרת איזון המשאבים בגירושין – רכוש ובכלל זה גם אופציות, שצבר אחד הצדדים לאחר מועד הקרע, לא יהיה כפוף לחלוקה שווה מול בן הזוג השני.

לא. באיזון משאבים בגירושין, שכרוך גם בחלוקת אופציות בין בני הזוג, אפשרי לשלב יותר משיטת איזון אחת בחלוקת האופציות בין הצדדים – כתלות בנסיבות בכל מקרה לגופו.

האם אפשרי למנוע איזון אופציות בין בני הזוג בגירושין כאשר מועד המימוש של האופציות נדחה?

כאשר לפי מועד הקרע בין בני הזוג, נקבע שישנן אופציות המיועדות לחלוקה שוויונית בין הצדדים בגירושין – גם כאשר האופציות נעדרות שווי במועד חלוקת הרכוש בגירושין, בן הזוג השני עודנו זכאי לקבל חלק שווה מתוך האופציות שנצברו בתקופת הנישואין בחזקת רכוש משותף, בהתאם לאמות המידה שסקרנו לעיל. באופן זה, במידה ולאופציות יהיה שווי עתידי, בן הזוג הנוסף יהיה זכאי לממש את החלק שקיבל בהן.

 

איזון אופציות: שיקולים המבוססים על מועד הקרע

איזון אופציות: שיקולים המבוססים על מועד הקרע

עוד באותו נושא:

הסכם גירושין

הסכם גירושין הוא מסמך משפטי חשוב ביותר הקובע את תנאי הפרידה בין בני זוג גרושים. ההסכם מסדיר נושאים כגון חלוקת רכוש משותף, משמורת ילדים, מזונות,

קרא עוד...
עורך דין גירושין

לקיים משא ומתן או לנהל הליך משפטי? ההחלטה להתגרש לא פשוטה, בפרט כשיש ילדים. בין אם אתם נמצאים במחשבות על גירושין ובין אם קיבלתם החלטה

קרא עוד...
גירושים

גירושים – הליך של גירושים לרוב, רווי במחשבות, רגשות, פחד, וגולם בחובו נושאים רכושיים. כל אחד מהצדדים הקשורים בגירושין רוצה לצאת מנישואיו בדרך טובה, ועם

קרא עוד...
עורך דין מגשר גירושין

הליך גירושין הוא אחד האירועים המשמעותיים והמאתגרים ביותר בחייו של אדם. מלבד ההיבטים הרגשיים הכרוכים בפירוק התא המשפחתי, ישנם גם היבטים משפטיים וכלכליים מורכבים שיש

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>