תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

עורך דין ידועים בציבור

זוגות ידועים בציבור בישראל זכאים לזכויות רבות ומגוונות, אך חשוב לדעת כי זכויות אלו אינן זהות לזכויות של זוגות נשואים. עורך דין ידועים בציבור יכול לסייע לזוגות אלו להכיר את זכויותיהם, לממש אותן ולשמור עליהן, כפי שנפרט במדריך שלפניכם.

 

מהם ידועים בציבור ומה ההבדל ביניהם לבין זוגות נשואים בישראל?

בישראל, זוגות ידועים בציבור הם זוגות שאין באפשרותם או אינם מעוניינים להינשא בנישואין פורמליים מטעמים שונים. לרוב זוגות אלו עדיין חיים יחד, מנהלים משק בית משותף, ומקיימים חיים משותפים כבעל ואישה, אך ללא המסגרת המשפטית המקובלת של נישואין רשמיים. לכן חשוב שידעו איך לממש את מלוא הזכויות המגיעות להם, לרבות זכויות בביטוח לאומי, הטבות במס הכנסה, זכויות קנייניות במקרה של פרידה וזכויות ירושה.

ישנם מספר הבדלים מרכזיים בין זוגות ידועים בציבור לבין זוגות נשואים:

 • נישואין – זוגות נשואים עברו טקס נישואין רשמי ונרשמו כנשואים במרשם האוכלוסין, בעוד שבני זוג ידועים בציבור חיים יחד ללא נישואין רשמיים.
 • כפיפות לחוק הדתי – מאחר שזוגות ידועים בציבור הם כאלו שלא נישאו באופן רשמי, פירושו שהם גם לא כפופים לדין הדתי החל עליהם, בין אם מדובר על הדין העברי החל על זוגות יהודיים נשואים, או הדין הדתי החל על בני זוג מדתות אחרות.
 • זכויות וחובות – לנשואים יש זכויות וחובות מוגדרים על פי חוק, בעוד לידועים בציבור אין מעמד מוגדר בחוק בהיעדר הסכם מפורש, אלא זכויות וחובות הנגזרות מההלכה הפסוקה.
 • ירושה – בדומה לבני זוג נשואים בישראל, גם ידועים לציבור יורשים זה את זה על פי חוק, אולם לעיתים מתעוררים קשיים הנוגעים להכרה במעמדם זה, המחייבים סיוע של עורך דין ירושות וצוואות.
 • מיסוי – נשואים יכולים להגיש דו"ח מס משותף, בעוד ידועים בציבור מדווחים כרווקים.
 • הצורך בהוכחת המעמד הזוגי והמשפטי – ידועים בציבור נדרשים להוכיח את מעמדם באופן חזרתי בכל פעם שהם מעוניינים במימוש זכויותיהם, לעומת בני זוג נשואים שמספיק שיציגו את ספח תעודת הזהות או תעודת הנישואין שלהם.

 

עורך דין ידועים בציבור שיסייע בתהליך להכרה במעמדכם ומימוש זכויותיכם

עורך דין לענייני משפחה המספק שירותי ייצוג משפטי לזוגות ידועים בציבור, הוא גורם מקצועי ומנוסה המכיר את הזכויות והחובות של זוגות במעמד ידועים בציבור, לפי החוק בישראל. לפיכך הוא יכול לסייע לזוגות אלו להבטיח את עתידם הזוגי, המשפחתי, האישי והכלכלי.

לצורך כך, עו"ד ידועים בציבור יכול לסייע להם בנושאים רבים, כגון עריכת הסכם חיים משותפים לזוגות ידועים בציבור וסיוע בהליכים משפטיים הקשורים להכרה במעמד ידועים בציבור ומימוש זכויות זוגות ידועים בציבור. ההכרה במעמד של בני זוג ידועים בציבור, חיונית למימוש זכויות שונות מול הרשויות בישראל, כמו גם לצורך טיפול בענייני ירושה, ומכאן חשיבותה הרבה.

בקצרה, אם אתם זוג ידוע בציבור, חשוב להתייעץ עם עורך דין ידועים בציבור, על מנת להכיר את זכויותיכם ולשמור עליהן – הן בהווה והן בעתיד.

 

באילו מצבים עשוי להתעורר הצורך בשירותי עורך דין ידועים בציבור?

ישנם מספר מצבים עיקריים בהם עשוי להתעורר הצורך בשירותי עורך דין ידועים בציבור:

 

עריכת הסכמי חיים משותפים

זוגות ידועים בציבור יכולים להסתייע בשירותי עו"ד דיני משפחה עם הסמכת עורך דין לענייני גישור על מנת לערוך הסכם לחיים משותפים, אשר יפרט את זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות בתחומים כגון רכוש משותף, חלוקת הוצאות, חשבונות בנק, חובות, הפרדת זכויות הקניין בנכסים אישיים ועוד. הסכם כזה יכול למנוע סכסוכים עתידיים בין השותפים לחיים ולכסות גם נושאים שאינם נוגעים לתחום הפיננסי בלבד. בנוסף, הסכם חיים משותפים עוזר להוכיח את מעמד בני הזוג בתור ידועים בציבור בבית המשפט לפי הצורך – כמו במקרים של הוכחת זכויות בירושת בן הזוג.

 

מימוש זכויות במוסד לביטוח לאומי וגופים ממשלתיים אחרים

ידועים בציבור אינם זכאים באופן אוטומטי להטבות וזכויות סוציאליות בדומה לזוגות נשואים.  למשל, כדי ליהנות מנקודות זיכוי בביטוח לאומי, בני זוג אלו צריכים להציג תצהיר לגבי מעמדם החתום בידי עורך דין.

 

פרידה וגירושין

הפרדת כוחות בין ידועים בציבור מחייבת פעמים רבות הליכים משפטיים לחלוקת רכוש ונכסים משותפים, משמורת ילדים, אחריות הורית ועוד נושאים נלווים. עורך דין יכול לסייע בגיבוש הסכמות ובייצוג משפטי בבית המשפט.

בקצרה, יש חשיבות רבה לייעוץ וליווי משפטי בכל הקשור לזוגיות ידועים בציבור, הן בשגרה והן בעת משבר, כדי להבטיח ולהגן על הזכויות והאינטרסים של כל אחד מהשותפים.

 

כיצד עורך דין לענייני משפחה יכול לסייע לבני זוג בישראל להוכיח את מעמדם כידועים בציבור?

עורך דין דיני משפחה יכול לסייע לבני זוג בישראל להוכיח את מעמדם כידועים בציבור במספר דרכים:

 1. איסוף מסמכים וראיות – עורך הדין יאסוף מסמכים וראיות המעידים על קיום הזוגיות לאורך זמן, ילדים משותפים, כגון חוזי שכירות/קנייה משותפת, חשבונות בנק משותפים, תמונות, הצהרות של בני משפחה/חברים ועוד.
 2. הגשת בקשה לרישום כידועים בציבור – ניתן להגיש בקשה לרישום כידועים בציבור בביטוח לאומי, לטובת מימוש זכויות.
 3. ליווי בפנייה למוסדות – עורך הדין ילווה את בני הזוג בפנייה למוסדות כגון ביטוח לאומי, מס הכנסה ומשרד הפנים, ויסייע בהצגת המסמכים הרלוונטיים להוכחת הזוגיות.
 4. ייצוג משפטי – במקרה הצורך, עורך הדין ייצג משפטית את בני הזוג בבית המשפט וינהל עבורם את כל ההליכים הנדרשים על מנת לקבל הכרה רשמית במעמד הידועים בציבור שלהם.
 5. מתן ייעוץ – עורך הדין ייעץ לבני הזוג בנוגע לזכויות המגיעות להם כידועים בציבור ויסייע במיצוי מלוא הזכויות על פי החוק.

 

כמה עולה שירותי עו"ד ידועים בציבור בישראל?

עלות שירותי עורך דין לידועים בציבור משתנה בהתאם להיקף הטיפול הנדרש ומורכבות התיק. כמו כן, יש שונות בין עורכי הדין השונים.

עם זאת, ניתן לציין כמה סוגים של פעולות – מורכבים יותר ומורכבים פחות, שיש לעניין המורכבות השפעה על גובה שכר הטרחה:

 • חתימה על תצהיר לידועים בציבור. על פי רוב אין המדובר בעניין מורכב.
 • ייצוג בהליכים משפטיים – עלות הייצוג בהליכים משפטיים מורכבת יותר ומן הסתם דורשת עבודה רבה יותר ולכן שכר הטרחה יהיה בהתאם.
 • הכנת הסכם ידועים בציבור (הסכם חיים משותפים) – עניין של הסכם לחיים משותפים – יכול להיות מורכב ויכול שלא, העניין תלוי בכל מקרה ונסיבותיו, ולאופן וסוג הדברים שהצדדים מעוניינים להסדיר.
 • בעניין זה – הגשת הסכם לחיים משותפים לבית המשפט תהיה כרוכה בתשלום של אגרה ל"אישור הסכם".
 • ליווי בהליכי פרידה – הליכי פרידה של ידועים בציבור יכולים להיות מאוד דומים להליכי גירושין, אלא שבמסגרת ידועים בציבור אין את העניין של בית הדין הרבני – פסק דין לגירושין וסידור גט. כמו בגירושין, כך גם במסגרת פירוק שיתוף של ידועים בציבור, יש צורך בהסדרת נושא של חלוקת רכוש, סוגיית אחריות הורית וחלוקת זמני שהות והסדרת נושאים הקשורים להוצאות של ילדים, מזונות מדור, השתתפויות וכיוצ"ב.
 • אגרות (לערכאות משפטיות) ומומחים (לדוגמא: שמאי מקרקעין, אקטואר וכויוצ"ב).

 

בקצרה, טווח המחירים הוא רחב והוא תלוי מקרה ותלוי מורכבות.

 

לסיכום

עורך דין ידועים בציבור הוא עורך דין לענייני משפחה המסייע לזוגות ידועים בציבור בישראל, להכיר את זכויותיהם, לממש אותן ולשמור עליהן בתרחישים שונים. עורך הדין יכול לסייע בנושאים רבים, כגון עריכת הסכם חיים משותפים, סיוע בהליכים משפטיים, התנהלות מול הרשויות בישראל ומתן ייעוץ משפטי. לסיכום, אם אתם זוג ידוע בציבור, חשוב להתייעץ עם עורך דין לייצוג זוגות ידועים בציבור בישראל על מנת להכיר את זכויותיכם ולשמור עליהן כראוי.

 

שאלות ותשובות בנושא עורך דין ידועים בציבור

הסכם חיים משותפים הוא הסכם משפטי שנערך בין שני בני זוג החיים יחד כידועים בציבור. ההסכם נועד להסדיר את היחסים בין בני הזוג, מבחינה משפטית וכלכלית, במהלך חייהם המשותפים ובמקרה של פרידה.

מומלץ במיוחד לערוך הסכם ידועים בציבור במצבים של רכישת רכוש משותף, חשבונות בנק משותפים, הולדת ילדים משותפים וכדומה. הסכם זה יסדיר את זכויות הצדדים במקרה של פירוד בין בני הזוג.

הוכחה רשמית של הזוגיות מעבר ליתרונות המשפטיים הכרוכים בכך, יכולה לאפשר לידועים בציבור לממש הטבות וזכויות בביטוח לאומי, מס הכנסה וגופים ממשלתיים, בדומה לזוגות נשואים. 

העלויות משתנות בהתאם להיקף הטיפול הנדרש. מקרים פחות מורכבים יהיו כרוכים בעלויות נמוכות יותר ומקרים מורכבים יותר שכר הטרחה יהיה גבוה יותר. יש לקחת בחשבון שבמקרים בהם פנייה לבית המשפט (לדוגמא לאישור הסכם) תהיה כרוכה גם בתשלום אגרה. 

 

עורך דין ידועים בציבור

עורך דין ידועים בציבור

עוד באותו נושא:

ידועים בציבור

ידועים בציבור כיום יש בחברה המערבית צורות שונות של התאגדויות בחיי משפחה. בשנים האחרונות התרבו הזוגות שחיים יחד ללא טקס של החופה והקידושין. מצבים אלו

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>