תפריט
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!

03-6442224

גישור לפני גירושין

גישור לפני גירושין הוא תהליך שבו צד שלישי ניטרלי, המכונה מגשר, מסייע לזוג מתגרש להגיע להסכמות בנושאים שונים הקשורים לגירושין, כגון חלוקת רכוש, משמורת ילדים ומזונות. התהליך הוא בדרך כלל פחות פורמלי ואגרסיבי מאשר גירושים מסורתיים, והמטרה היא להגיע להסכמות שיהיו מקובלות על שני הצדדים.

 

האם כל זוג שמעוניין להתגרש בישראל נדרש לעבור גישור לפני גירושין?

זוגות שעורכים עם עורכי דין הסכם גירושין בהסכמה ואף צד לא מגיש תביעה ולא מעוניין להגיש תביעה לא צריכים לעבור גישור חובה. יחד עם זאת, ככל שמי מהצדדים מעוניין להגיש תביעה או לפתוח בהליך משפטי, הדרך היא להגיש בקשה ליישוב סכסוך כצעד חובה מקדים.

החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, תשע"ה 2014, נכנס לתוקף ביולי 2016. חוק זה בא לסייע לזוגות המחליטים להתגרש, למצוא דרכים שבהן יוכלו לפתור את המחלוקות שנוצרו ביניהם בהסכמה הדדית, על ידי הצגת מידע לגבי ההשלכות הצפויות של הליך הגירושין על התא המשפחתי מבחינה כלכלית, רכושית והורית – ומתן הצעות לאלטרנטיבות להסדרת הסוגיות השונות הכרוכות בפירוק התא המשפחתי.

בעקבות חקיקה זו, מאז שנת 2016, כל זוג במדינת ישראל אשר מעוניין להתגרש, חייב לעבור סדרת מפגשים ליישוב סכסוכים בתוך המשפחה, לפני שיוכל להגיש תביעת גירושין לבית דין רבני או תביעות אחרות לבית המשפט לענייני משפחה. מפגשים אלו ידועים בתור שיחות מהו"ת (ראשי תיבות של "מידע, היכרות ותיאום"), ושני הצדדים מחויבים לקחת חלק בכולן, לפני שיוכלו להמשיך להליכי גירושין, באמצעות מערכת בתי המשפט.

איזה מידע נמסר לזוגות מתגרשים במסגרת שיחות המהו"ת?

במסגרת שיחות המהו"ת הצדדים מקבלים מידע משפטי מלא בנוגע להליך הגירושין הצפוי להם לצד הסבר על הדרכים השונות שבהן יוכלו להסדיר את המחלוקות ביניהם, כמו ייעוץ, טיפול זוגי או משפחתי – לטובת הגעה לשלום בית, גירושין בשיתוף פעולה או לחילופין – פנייה להליך גישור גירושין.

 

"חוק גישור חובה" – האמנם?

אף שאנשים רבים בישראל מתייחסים בטעות למפגשי המהו"ת כ"פגישות גישור", הלכה למעשה אין מדובר בהליך גישור ממש, אלא במעין שיחות הכנה לגירושין, שבמסגרתן ניתן לבני הזוג מידע על מה שצפוי להם בהליך הגירושין מבחינה משפטית, פיננסית, רכושית והורית, ועל הדרכים השונות שבהן יוכלו להסדיר את העניינים הללו בצורה יעילה.

למרות האמור לעיל, בשיחות המהו"ת בהחלט ניתנת לזוגות ההזדמנות לגבש הסדרים המוסכמים על שניהם בנוגע לסוגיות הוריות, כלכליות ורכושיות שעל בסיסן ניתן יהיה לגבש הסכם גירושין ולהביאו בתום ההליך לאישור בבית המשפט.

כאשר פגישות המהו"ת לא מניבות הסכמות כאלו, פנייה להליכי גישור בגירושין היא כאמור, אחת מבין האופציות המוצעות לבני הזוג לטובת יישוב המחלוקות ביניהם. אולם במידה והצדדים אינם מעוניינים להמשיך ולהידבר ביניהם או שההליך אינו נושא פרי – הם רשאים להתקדם להגשת תביעת גירושין לבית המשפט.

 

גישור לפני גירושין – איך ניגשים לזה?

על פי החוק, אדם בישראל המתכוון להגיש תביעת גירושין לבית הדין הרבני או תביעות אחרות לבית דין לענייני משפחה, צריך להגיש תחילה בקשה ליישוב סכסוך משפחתי ביחידת הסיוע הסמוכה לבית המשפט לענייני משפחה / בית הדין הרבני.

חשוב לציין כי במהלך התקופה בה מטופל יישוב הסכסוך ביחידת הסיוע – בין 45 ל- 60 ימים, חל עיכוב הליכים ואין הצדדים רשאים להגיש תביעות בסוגיות הכרוכות בהליך הגירושין לדיון בבתי המשפט. בתקופה זו, בית המשפט לא ידון בעניין הגירושין, אלא במקרים של בקשות לסעד זמני לשמירה על המצב הקיים או לסעד דחוף (כגון קביעת צו איסור יציאה מהארץ למניעת הפרדה בין הורה לילד, או בקשה לקציבת דמי מזונות זמניים).

אחרי שהבקשה ליישוב סכסוך מוגשת לבית משפט לענייני משפחה או לבית דין רבני (ניתן להגיש ב -2 הערכאות), שני בני הזוג צריכים להגיע למפגשי מהו"ת (ניתן לקיים עד 4 מפגשי מהו"ת) ביחידת הסיוע הרלוונטית. בסוף מפגשי המהו"ת, יוכלו בני הזוג לבחור האם להמשיך להליך גישור גירושין או להתקדם להגשת תביעת גירושין לבית המשפט.

 

מדוע המדינה מתערבת בהליכי גירושין מלכתחילה ומחייבת גישור חובה?

באמצעות הפניית בני הזוג לפגישות גישור טרום הגירושין, לפני שהם פונים לבית המשפט, מדינת ישראל מציעה לזוגות המתגרשים מסגרת שבאמצעותה יוכלו להבין באילו כלים הם יכולים לפתור את הקונפליקטים שנוצרו ביניהם באופן מתורבת, מכבד, סבלני ויעיל יותר – לתועלת כל הגורמים המעורבים, בדגש על הילדים.

הליך הגישור טרום הגירושין, מחייב זוגות לפי החוק, מתוך שאיפה של המדינה לצמצם את כמות תיקי הגירושין המופנים לבתי המשפט בישראל ובהתאם לכך – את העומס הרב שמערכת המשפט נתונה בו.

 

למה משתלם לפנות לגישור לפני גירושין?

הליכי גירושין המתנהלים כתביעות בבתי המשפט, גורמים לכך שהערכאה השיפוטית מקבל את ההחלטות במסגרת תביעה וכתב הגנה. תמיד עדיף להגיע להסכמות במקום לנהל הליכים משפטיים ששופט יכריע בהם.

לכן גם בראי התא המשפחתי, לגישור יתרונות רבים, המתבטאים ביכולת לחסוך מהצדדים את העלויות הכספיות הגבוהות, המחיר הרגשי הכבד וההליכים המשפטיים הארוכים שנוטים להמשך פעמים רבות גם לאורך כמה שנים, כפי שגוררים הליכי הגירושין במתכונתם המסורתית.

 

מה קורה אם בני הזוג לא מצליחים להגיע להסכמות?

ככל שבני הזוג אינם מצליחים להגיע להסכמות ביניהם במסגרת שיחות המהו"ת – הם רשאים לבחור להתקדם למפגשי גישור כהליך חלופי שיתנהל מול מגשר חיצוני, כמו עו"ד דיני משפחה עם הסמכת מגשר, או להגיש לערכאה לבחירתם תביעת גירושין בתוך 15 ימים מתום תקופת הקפאת ההליכים.

אולם בהקשר זה חשוב לדעת שהצד שהגיש ראשון את בקשת יישוב הסכסוך רשאי יהיה להגיש ראשון את תביעת הגירושין או תביעות אחרות לערכאה לבחירתו (בית דין רבני או בית דין לענייני משפחה, לפי העניין).

 

מול מי מתנהלים הליכי גישור לפני גירושין?

הליך גישור גירושין פרטי בישראל יכול להתבצע בסיוע עורך דין לענייני משפחה, המוסמך גם כמגשר. המשמעות היא שעורך הדין קיבל הכשרה והסמכה הן בדיני משפחה וגירושין והן בגישור, והוא מוסמך לסייע לזוגות בהיבטים משפטיים והן בהיבטים מעשיים בהליך הגירושין.

 

היתרונות בהליך גישור בליווי עורך דין גירושין בעל הסמכת מגשר

כשעורך דין שעוסק בענייני משפחה הינו גם בעל הסמכת מגשר וניסיון רב בהליכים אלו, בני הזוג יכולים לקדם משא ומתן מיטיב באמצעות אותו המגשר ולקדם גיבוש הסכמות בנושאים הקשורים לגירושין. זאת במקביל לסיוע לבני הזוג בהבנת זכויותיהם וחובותיהם על פי החוק.

הליך גישור המנוהל בידי מגשר שהוא עו"ד ובקיא ברזי הדין, מבטיח כי הסכם הגירושין שיתקבל בסוף התהליך, יהיה חוקי, הוגן, ישרת היטב את שני הצדדים וילדיהם, ויאושר בנקל בבית המשפט.

 

לסיכום: גישור לפני גירושין והדרך הנכונה לגשת אליו

למרות שהחלטתם להיפרד, עדיין ניתן להגיע להסכם גירושין בדרכי שלום, מבלי לשלם מחיר כבד  מבחינה רגשית וכלכלית, כפי שקורה כשההליך מטופל בבתי המשפט. הדרך הטובה ביותר לעשות זאת, היא באמצעות עו"ד גירושין מנוסה שיכול להביא אתכם להליך מהיר, יעל, מקצועי, נעים בגיבוש הסכם שייטיב עם בני הזוג והילדים.

למידע נוסף על הליכי גישור בגירושין –  ניתן לפנות למשרדו של עו"ד ערן עזרא, בטלפון: 03-644-2224.

 

שאלות ותשובות בנושא גישור לפני גירושין

הליך של גישור חובה דרך בית המשפט – בקשה לפתיחת יישוב סכסוך, נכון למועד כתיבת שורות אלו, עולה סכום של כ – 103 ₪. במידה והצדדים מחליטים בסוף שיחות המהו"ת להתקדם לגישור בעזרת מגשר חיצוני, הם יידרשו לשלם לו שכר טרחה. אולם למי שזכאים לסיוע משפטי מהמדינה, שכר טרחת המגשר עשוי להיות מסובסד באופן חלקי.

הדבר תלוי בסוג המגשר אליו פונים, לניסיונו, למוניטין, להיקף הפגישות ולמורכבות הנושא. יש מקרים שפגישות גישור גם כוללות נוכחות של מומחים, התייעצויות וגם יש הבדל בין גישור פשוט לבין גישור מורכב של עסקים וחברות. לכן, כל מקרה לגופו לגבי שכר טרחתו של המגשר. חשוב לדעת, שגם כאשר מגיעים בגישור להסכם גירושין אשר סוגר את כלל המחלוקות, יש להגישו לבית משפט לצורך אישורו וגם פעולה זו כרוכה בתשלום אגרה שעולה נכון לכתיבת שורות אלו כ- 457 ₪.

פגישות המהו"ת שלפני גישור גירושין נערכות ביחידות הסיוע הסמוכות לבתי הדין לענייני משפחה או לבתי הדין הרבניים. ההליך מנוהל לרוב בידי עובד סוציאלי שהוסמך לליווי זוגות מתגרשים ועידודם לקיום שיח פתוח ומכבד שייקל בגישור על הפערים ביניהם.

המגשר מסייע לבני הזוג לתקשר ולהבין את נקודת המבט של הצד השני, ומקל על המשא ומתן בנושאים הקשורים לגירושין, כגון חלוקת רכוש, משמורת ילדים ומזונות. המגשר גם מסייע לצדדים להבין את זכויותיהם וחובותיהם המשפטיות ומדריך אותם בתהליך לגיבוש הסכם גירושין חוקי והוגן.

במידה ולא הושגה הסכמה בהליך הגישור, בני הזוג יכולים להמשיך להגשת תביעת גירושין ו/או תביעות אחרות (בענייני קטינים, רכוש, מזונות וכו'), שבמסגרתן לבית המשפט או לבית הדין הרבני תהיה סמכות לקבל החלטות עבור בני הזוג בהתאם לשיקול דעתו וטובת הילדים.

 

גישור לפני גירושין

גישור לפני גירושין

עוד באותו נושא:

מגשר גירושין

מה זה גישור? גישור הוא הליך ליישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט. גישור מתבצע באמצעות מגשר שעבר הסמכה בגישור. למגשר יש תפקיד חשוב בסכסוך גירושין.

קרא עוד...
מגשר גירושין במרכז  

גירושין הם מהאירועים המלחיצים והמאתגרים ביותר שזוג יכול לעבור, במיוחד כאשר מעורבים בתהליך גם ילדים. למרות שרוב הזוגות עושים כל שביכולתם כדי להימנע מגירושין, לעתים

קרא עוד...
עורך דין גישור גירושין  

גירושין הם מהאירועים המשמעותיים והמאתגרים ביותר שאדם עשוי לעבור. כדי לצלוח אותם בהצלחה ובמינימום נזקים, רבים בוחרים להיעזר בשירותיו של עורך דין גישור גירושין. מהו

קרא עוד...
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 47 ביקורות
×
js_loader
a5
ערן עזרא – משרד עורכי דין ונוטריון
מחובר/ת
למעבר מהיר לשיחת ווטאסאפ עם עורך דין >>