גירושין בין בני זוג ידועים בציבור

המושג ידועים בציבור, עדיין גורם לחלקנו בארץ הזו, לפליאה רבה. בני זוג אשר חיים של משק בית משותף (כהגדרת המושג), אך לא נישאו כדת משה וישראל, ממוקמים עדיין בתחום מחוץ למסגרת הנורמה, למרות התפתחויות בנושא זה בשנים האחרונות. בהתאם לעובדה האחרונה, גם המעמד של ידועים בציבור בארץ, נחשב כלא ברור לגמרי וקיימת אי בהירות רבה בנושא.

כאשר מתייחסים לנושא פרידה/גירושין בין ידועים בציבור, באופן מפתיע חלים על בני הזוג כל החובות והזכויות הכלכליות, אשר חלים על בני זוג שנישאו בחופה וקידושין, לרבות נושא חלוקת רכוש, מזונות, דיני ירושה וצוואות ועוד.

עקרונית בני זוג החיים כידועים בציבור, צריכים רק להוכיח כי הם אכן מקיימים מסגרת חיים משותפת, הכוללת קיום דיני אישות ושותפות במשק הבית. לאחר שנושא זה מאחוריהם, אין מניעה כי יקיימו את החוקים המשפטיים הקיימים במסגרת דיני משפחה, דיני ירושה וכו'. כך חלה על בני הזוג גם חזקת השיתוף, אשר תכתיב את נושא חלוקת רכוש בין בני הזוג, על פי הוראות הדין.

בני זוג שצופה את העתיד ונחשב כידוע בציבור, יכול לחסוך לעצמו את ההליכים המשפטיים, אשר עלולים להשליך באופן קיצוני על מצבם הכלכלי ולהכין מראש הסכם ממון, אשר יסדיר ביניהם את הנושאים הרכושיים, גם לתקופת חייהם המשותפים וגם במידה ותקיים ביניהם פרידה. כלל זה תקף גם לנושא של דיני ירושה כמובן. רצוי שהסכם הממון בין ידועים בציבור יקבל תוקף משפטי ויאושר בביהמ"ש, אך זה אינו חובה. המטרה היא לאשר מראש את תוקפו המשפטי והחוקי של ההסכם.

נושא שהיה לוט בערפל במשך שנים בכל הקשור לידועים בציבור ופרידה היה תשלום מזונות לידועה בציבור. בעקרון, החוק הישראלי האזרחי אינו מתייחס כלל לנושא ואם נבדוק את הדין היהודי המסורתי, נמצא שגם שם גבר אינו חב מזונות לידועה בציבור. בשנים האחרונות שונתה הגישה המשפטית ושונו חלק מפסקי הדין, במטרה כי גם לידועה בציבור יפסקו מזונות, גם בהקשר לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ומתוך מטרה להחיל גם על ידועה בציבור שיקולים הנוגעים להגינות, צדק ושוויון, מתוך התייחסות לילדים הגדלים במסגרתה המשפחתית המתפרקת ומתוך תום לב.