חלוקת רכוש במסגרת גירושין

כחלק מגירושין מעוררים הנושאים הרכושיים מחלוקות רבות.
האתר מכיל מידע מפורט על חזקת השיתוף ועל כל הנושאים הרכושיים בהליך.

מה הדין בעניין חובות בהליך של גירושין? מי יצר את החוב? האם זה חוב משותף? מתי נוצר החוב? מה הדין? מה קורה כשיש פשיטת רגל בהליך הגירושין? את כל התשובות לשאלות ניתן למצוא באתר.

האתר מכיל מידע על חלוקתם של אופציות בהליך הגירושים ועל ההשלכות של בעלי מניות בהליך. חשוב להיוועץ בטרם פתיחת הליכים על מנת לגבש אסטרטגיה כוללת לשם הכרעה מוקמת של ההליך המשפטי.

וודאי תרצו לקרוא את הכתבה על:

הסכם גירושים ללא ילדים