נכסי קריירה

כחלק מהליך גירושין מאוד חשוב להבין את משמעות המונח נכס קריירה ונכס בלתי מוחשי. נכסים בלתי מוחשיים ניתננים לחלוקה אם הם נצברו במהלך הנישואין, בתנאים מסוימים. חשוב להבין אם הנכס נצבר לפני הקשר הזוגי, במהלכו אטו שמא לאחריו, כמו גם להבין את מידת הוויתור של בן הזוג בשביל התא המשפחתי ויצירת הקריירה של בן הזוג.