יתרונות בגישור

גירושין בהסכמה תמיד עדיפים על הכרעה ב"מלחמה".
ראוי לבחון את הדרך של גישור בהליך הגירושין. יחד עם זאת, אין להיענות להליך הגישור אם כל מטרתו נועדה "למשוך" זמן על מנת שאחד הצדדים יוכל להיערך להליך משפטי.
להליך הגישור קיימים כללים מנחים וההליך גולם בחובו יתרונות רבים. למגשר תפקיד ברור וכללי אתיקה שעליו לנהוג לאורם.
כדאי לזכור שכל צד מעוניין למקסם את התועלת שלו בהליך על מנת לצאת לחיים חדשים בדרך הטובה ביותר.
היוועצות מוקדמת יכולה לסייע רבות בקבלת החלטות ובבדיקת האינטרסים האמיתיים של הצד השני.
חשוב לבחור בחוכמה את המגשר בגירושין, על מנת למנוע ניגודי אינטרסים.