כיצד מתנהל הליך הגירושין

בית דין רבני

גירושין אצל זוגות יהודים, נקבעים על פי דין תורה. הסמכות הייחודית לדון בעניינים של נישואין וגירושין

קרא עוד...

לבית הדין הרבני קיימת סמכות בלעדית לדון בענייני נישואין וגירושין של יהודים בארץ ישראל.

על עורכי הדין המתמחים בגירושין להכיר היטב את ההלכות הנהוגות בבית הדין הרבני, את סדרי הדין המקובלים, את אופן ניהול ההליך, ואת ההבדלים בין ביה"ד הרבני לבימ"ש לענייני משפחה.

הסמכות הייחודית של בית דין רבני, יכולה, בנסיבות מתאימות, להקנות לבית הדין סמכות בנושאים נוספים, כגון:v
רכוש, מזונות, משמורת ילדים וכו'. בהליכי גירושין יש להוכיח עילות גירושין בפני בי"ד רבני.

רבים הם המקרים שצד מסרב ליתן גט לאישתו – לשם כך, או לשם מניעת מצב מסוג זה, על צד שמעוניין להתגרש להיוועץ מבעוד מועד עם עו"ד מומחה לגירושין על מנת לנהל את ההליך בצורה אסטרטגית ובדרך חכמה.

האתר מכיל מידע מקיף על הטלפונים של בית הדין הרבני.
האתר מכיל את רשימת האגרות בביה"ד הרבני ואת רשימת הפקסים של כל בתי הדין הרבניים בארץ.

ודאי תתעניינו גם במאמרים הבאים:

גירושין בשיתוף פעולה

גירושין בישראל

הסכם גירושים